Dienstleistungen - 489609-2020

16/10/2020    S202

Suomi-Rovaniemi: Teiden ja niihin liittyvien laitteiden korjaus, kunnossapito ja muut palvelut

2020/S 202-489609

Hankintailmoitus

Palvelut

Oikeusperusta:
Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Lapin ELY-keskus
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 2296962-1
Postitoimipaikka: Rovaniemi
NUTS-koodi: FI1 MANNER-SUOMI
Maa: Suomi
Yhteyshenkilö: aluevastaava Johanna Sieppi
Sähköpostiosoite: johanna.sieppi@ely-keskus.fi
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: http://www.ely-keskus.fi
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjojen saantia on rajoitettu. Lisätietoja on saatavilla osoitteesta: https://tarjouspalvelu.fi/hanki?id=317293&tpk=a44dd9f3-9579-438e-954c-52d3af886dae
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä sähköisesti osoitteessa: https://tarjouspalvelu.fi/hanki?id=317293&tpk=a44dd9f3-9579-438e-954c-52d3af886dae
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason virasto/laitos
I.5)Pääasiallinen toimiala
Muu toimiala: maanteiden hallinnointi, ylläpito ja kehittäminen

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Maanteiden hoitourakka Kemi 2021–2026

Viitenumero: LAPELY/1442/2020
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
50230000 Teiden ja niihin liittyvien laitteiden korjaus, kunnossapito ja muut palvelut
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Maanteiden hoitourakka on tavoitehintainen palvelusopimus, jossa korostetaan tilaajan ja urakoitsijan välistä sopimuksen aikaista yhteistyötä.

Maanteiden hoitourakassa urakoitsijalle kuuluvat hoidonjohtotehtävät, hankinnat ja sopimuksen mukaiset hoitotyöt (urakka-alueella sijaitsevien maanteiden kesä- ja talvihoito).

Urakka on vaativuudeltaan vaativa urakka.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI1 MANNER-SUOMI
Pääasiallinen suorituspaikka:

Kemin, Tornion, Keminmaan, Simon ja Tervolan alueella oleva tiestö.

II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Sopimukseen sisältyy Kemin urakka-alueella sijaitsevien maanteiden kesä- ja talvihoito.

Sopimukseen kuuluvaa tiestöä on yhteensä noin 1200 kilometriä, josta Is 2-ajorataista noin 40 km, Is 1-ajorataista noin 140 km, I 1-ajorataista noin 70 km, sorateitä noin 300 km ja kävely- ja pyöräilyväyliä noin 150 km.

Urakka on vaativuudeltaan vaativa urakka.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Alkamispäivä: 01/10/2021
päättymispäivä: 01/10/2026
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: ei
II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Sopimuskauden aikana saattaa tulla tilattavaksi lisätöitä.

II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.1)Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset
Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti.

III.1.2)Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3)Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 19/01/2021
Paikallinen aika: 13:00
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Suomi
IV.2.7)Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä: 19/01/2021
Paikallinen aika: 13:30

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: kyllä
Myöhempien ilmoitusten arvioitu julkaisuajankohta:

Seuraava sopimuskausi kilpailutetaan arvioilta lokakuussa 2025 julkaistavalla hankintailmoituksella.

VI.3)Lisätiedot:

Kohdassa I.3) ilmoitetusta internetosoitteesta ei ole saatavilla kaikkia hankinta-asiakirjoja. Tarjouspyyntöasiakirjoissa viitatut InfraRYL-aineistot ovat saatavissa internetistä osoitteesta https://www.rakennustieto.fi/index/tuotteet/infra-kortisto.html (maksullinen palvelu, josta aiheutuvista kustannuksista tarjoaja vastaa). Rajoitus hankinta-asiakirjojen saatavuudessa on huomioitu tarjousten jättämisen määräajassa.

Tämän hankinnan kilpailuttamistehtävät hoitaa Varsinais-Suomen ELY-keskus elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksista annetun valtioneuvoston asetuksen 5 §:n 1 momentin 6-kohdan mukaisesti. Hankintasopimuksen valittavan toimittajan kanssa tekee hankintaviranomaisena toimiva Lapin ELY-keskus.

Tällä ilmoituksella on liitteitä/linkkejä osoitteessa: https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/42223/notice/55936

VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Markkinaoikeus
Postiosoite: Radanrakentajantie 5
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: FI-00520
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Puhelin: +358 295643300
Internetosoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
13/10/2020