Dienstleistungen - 489910-2020

16/10/2020    S202

Polen-Krosno Odrzańskie: Dienstleistungen in der Forstwirtschaft

2020/S 202-489910

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Krosno z/s w Osiecznicy
Postanschrift: Osiecznica ul. Krośnieńska 42
Ort: Krosno Odrzańskie
NUTS-Code: PL POLSKA
Postleitzahl: 66-600
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Karolina Wieczorek
E-Mail: zamowienia.krosno@zielonagora.lasy.gov.pl
Telefon: +48 683835087
Fax: +48 683835087
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.krosno.zielonagora.lasy.gov.pl
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_zielona_gora/nadl_krosno/zamowienia_publiczne
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://epuap.gov.pl/wps/portal
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Państwowa jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej - PGL Lasy Państwowe
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: gospodarka leśna

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Krosno w roku 2021

Referenznummer der Bekanntmachung: SZ.270.2.2020
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
77200000 Dienstleistungen in der Forstwirtschaft
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1463 z późn. zm. – „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna oraz gospodarki: szkółkarskiej, selekcji i nasiennictwa, łowieckiej i łąkowo - rolnej do wykonania na terenie Nadleśnictwa Krosno w roku 2021.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 14 088 798.75 PLN
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für alle Lose
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Pakiet specjalistyczny pozyskanie drewna maszynami wielooperacyjnymi w leśnictwach: Rzeczyca, Siedlisko, Kępiny.

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
77200000 Dienstleistungen in der Forstwirtschaft
77210000 Holzgewinnung
77211000 Dienstleistungen in Verbindung mit der Holzgewinnung
77211100 Holzfällung
77211200 Transport von Stämmen im und aus dem Wald
77211300 Rodung
77211400 Fällen von Bäumen
77230000 Dienstleistungen in Verbindung mit der Forstwirtschaft
77231000 Verwaltung in der Forstwirtschaft
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL POLSKA
Hauptort der Ausführung:

Województwo lubuskie, leśnictwa: Rzeczyca, Siedlisko, Kępiny, powiat krośnieński, słubicki, sulęciński, gmina: Maszewo, Cybinka, Bytnica, Torzym

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1463 z późn. zm. – „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu pozyskania i zrywki drewna na terenie leśnictw: Rzeczyca, Siedlisko, Kępiny w roku 2021. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu pozyskania i zrywki drewna wynikające z załącznika nr 3 do SIWZ, na który składają się: - załącznik nr 3.1. – rozmiar prac według grup czynności; - załącznik nr 3.2. – układ sortymentowy pozyskania drewna, - załącznik nr 3.3. – zestawienie stopni trudności i współczynników utrudnień pozyskania oraz stref i odległości zrywki; Zakresy rzeczowe zestawione w załącznikach nr 3.1. - 3.3. mają charakter szacunkowy. Standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia, określa: a) decyzja nr 67 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 6 sierpnia 2020 r. w sprawie udostępnienia jednolitych wzorów dokumentów oraz stosowania standardów jakościowych odnoszących się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia dotyczących zamawiania usług leśnych z zakresu gospodarki leśnej w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych, b) decyzja nr 85 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze z dnia 2 września 2020 r. w sprawie ustalenia standardu technologii wykonawstwa i odbioru prac (zn. spr. ZG.0301.1.2020). Określony w tych decyzjach szczegółowy opis standardu technologii wykonywania poszczególnych prac leśnych (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 4 do SIWZ. Opisy kodów czynności opisujących poszczególne prace leśne (czynności) wchodzące w skład przedmiotu zamówienia zostały opisane w załączniku nr 4 do SIWZ.

Opis zasad procedury dokonywania odbiorów prac leśnych został zawarty w załączniku nr 4 do SIWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 1 657 387.60 PLN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Ende: 31/12/2021
Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja
Beschreibung der Verlängerungen:

Zamawiający przewiduje możl. udzielenia zam. o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP, w ok. 3 lat od dnia udziel. zam. podst., o war. do 50 % wart. zamów. podst. Zamówienia te będą polegały na powtórzeniu usług zgodnych z usługami stanowiącymi przed. niniejszego zamówienia oraz usług podobnych do nich w aspekcie technol. ich wyk. Ze względu na ograniczoną ilość znaków szcze. info. zaw są w SIWZ.

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Zamawiający może zlecić w trakcie realizacji Umowy zakres prac mniejszy niż wskazany w SIWZ, jednakże nie mniej niż 70 % Wartości Przedmiotu Umowy. Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia (dalej: Opcja). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie.Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone w ilości stanowiącej równowartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust 1 wzoru umowy.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Wartość szacunkowa zamówienia została obliczona jako suma: zamówienia podstawowego - 974.933,88 złotych netto, prawa opcji (20 %) - 194.986,78 złotych netto oraz zamówienia z art. 67 ust. 1 pkt 6 (50 %) - 487.466,94 złotych netto.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Pakiet specjalistyczny pozyskanie drewna maszynami wielooperacyjnymi w leśnictwach: Pliszka, Dobrosułów, Budachów.

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
77200000 Dienstleistungen in der Forstwirtschaft
77210000 Holzgewinnung
77211000 Dienstleistungen in Verbindung mit der Holzgewinnung
77211100 Holzfällung
77211200 Transport von Stämmen im und aus dem Wald
77211300 Rodung
77211400 Fällen von Bäumen
77230000 Dienstleistungen in Verbindung mit der Forstwirtschaft
77231000 Verwaltung in der Forstwirtschaft
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL POLSKA
Hauptort der Ausführung:

Województwo lubuskie, leśnictwa: Pliszka, Dobrosułów, Budachów, powiat świebodziński, krośnieński, gmina: Łagów, Bytnica, Maszewo.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1463 z późn. zm. – „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu pozyskania i zrywki drewna na terenie leśnictw: Pliszka, Dobrosułów, Budachów w roku 2021. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu pozyskania i zrywki drewna wynikające z załącznika nr 3 do SIWZ, na który składają się: - załącznik nr 3.1. – rozmiar prac według grup czynności; - załącznik nr 3.2. – układ sortymentowy pozyskania drewna, - załącznik nr 3.3. – zestawienie stopni trudności i współczynników utrudnień pozyskania oraz stref i odległości zrywki; Zakresy rzeczowe zestawione w załącznikach nr 3.1. - 3.3. mają charakter szacunkowy. Standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia, określa: a) decyzja nr 67 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 6 sierpnia 2020 r. w sprawie udostępnienia jednolitych wzorów dokumentów oraz stosowania standardów jakościowych odnoszących się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia dotyczących zamawiania usług leśnych z zakresu gospodarki leśnej w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych, b) decyzja nr 85 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze z dnia 2 września 2020 r. w sprawie ustalenia standardu technologii wykonawstwa i odbioru prac (zn. spr. ZG.0301.1.2020). Określony w tych decyzjach szczegółowy opis standardu technologii wykonywania poszczególnych prac leśnych (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 4 do SIWZ. Opisy kodów czynności opisujących poszczególne prace leśne (czynności) wchodzące w skład przedmiotu zamówienia zostały opisane w załączniku nr 4 do SIWZ.

Opis zasad procedury dokonywania odbiorów prac leśnych został zawarty w załączniku nr 4 do SIWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 1 632 991.64 PLN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Ende: 31/12/2021
Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja
Beschreibung der Verlängerungen:

Zamawiający przewiduje możl. udzielenia zam. o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP, w ok. 3 lat od dnia udziel. zam. podst., o war. do 50 % wart. zamów. podst. Zamówienia te będą polegały na powtórzeniu usług zgodnych z usługami stanowiącymi przed. niniejszego zamówienia oraz usług podobnych do nich w aspekcie technol. ich wyk. Ze względu na ograniczoną ilość znaków szcze. info. zaw są w SIWZ.

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Zamawiający może zlecić w trakcie realizacji Umowy zakres prac mniejszy niż wskazany w SIWZ, jednakże nie mniej niż 70 % Wartości Przedmiotu Umowy. Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia (dalej: Opcja). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone w ilości stanowiącej równowartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust 1 wzoru umowy.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Wartość szacunkowa zamówienia została obliczona jako suma: zamówienia podstawowego - 960.583,32 złotych netto, prawa opcji (20 %) - 192.116,66 złotych netto oraz zamówienia z art. 67 ust. 1 pkt 6 (50 %) - 480.291,66 złotych netto.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Pakiet specjalistyczny pozyskanie drewna maszynami wielooperacyjnymi w leśnictwach: Drzewice, Skórzyn, Dębogóra, Osiecznica, Radomicko.

Los-Nr.: 3
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
77200000 Dienstleistungen in der Forstwirtschaft
77210000 Holzgewinnung
77211000 Dienstleistungen in Verbindung mit der Holzgewinnung
77211100 Holzfällung
77211200 Transport von Stämmen im und aus dem Wald
77211300 Rodung
77211400 Fällen von Bäumen
77230000 Dienstleistungen in Verbindung mit der Forstwirtschaft
77231000 Verwaltung in der Forstwirtschaft
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL POLSKA
Hauptort der Ausführung:

Województwo lubuskie, leśnictwa: Drzewice, Skórzyn, Dębogóra, Osiecznica, Radomicko, powiat: krośnieński, gmina: Bytnica, Krosno, Maszewo

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1463 z późn. zm. – „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu pozyskania i zrywki drewna na terenie leśnictw: Drzewice, Skórzyn, Dębogóra, Osiecznica, Radomicko w roku 2021. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu pozyskania i zrywki drewna wynikające z załącznika nr 3 do SIWZ, na który składają się: - załącznik nr 3.1. – rozmiar prac według grup czynności; - załącznik nr 3.2. – układ sortymentowy pozyskania drewna, - załącznik nr 3.3. – zestawienie stopni trudności i współczynników utrudnień pozyskania oraz stref i odległości zrywki; Zakresy rzeczowe zestawione w załącznikach nr 3.1. - 3.3. mają charakter szacunkowy. Standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia, określa: a) decyzja nr 67 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 6 sierpnia 2020 r. w sprawie udostępnienia jednolitych wzorów dokumentów oraz stosowania standardów jakościowych odnoszących się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia dotyczących zamawiania usług leśnych z zakresu gospodarki leśnej w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych, b) decyzja nr 85 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze z dnia 2 września 2020 r. w sprawie ustalenia standardu technologii wykonawstwa i odbioru prac (zn. spr. ZG.0301.1.2020). Określony w tych decyzjach szczegółowy opis standardu technologii wykonywania poszczególnych prac leśnych (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 4 do SIWZ. Opisy kodów czynności opisujących poszczególne prace leśne (czynności) wchodzące w skład przedmiotu zamówienia zostały opisane w załączniku nr 4 do SIWZ.

Opis zasad procedury dokonywania odbiorów prac leśnych został zawarty w załączniku nr 4 do SIWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 1 886 175.64 PLN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Ende: 31/12/2021
Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja
Beschreibung der Verlängerungen:

Zamawiający przewiduje możl. udzielenia zam. o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP, w ok. 3 lat od dnia udziel. zam. podst., o war. do 50 % wart. zamów. podst. Zamówienia te będą polegały na powtórzeniu usług zgodnych z usługami stanowiącymi przed. niniejszego zamówienia oraz usług podobnych do nich w aspekcie technol. ich wyk. Ze względu na ograniczoną ilość znaków szcze. info. zaw są w SIWZ.

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Zamawiający może zlecić w trakcie realizacji Umowy zakres prac mniejszy niż wskazany w SIWZ, jednakże nie mniej niż 70 % Wartości Przedmiotu Umowy. Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia (dalej: Opcja). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone w ilości stanowiącej równowartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust 1 wzoru umowy.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Wartość szacunkowa zamówienia została obliczona jako suma: zamówienia podstawowego - 1.109.515,08 złotych netto, prawa opcji (20 %) - 221.903,02 złotych netto oraz zamówienia z art. 67 ust. 1 pkt 6 (50 %) - 554.757,54 złotych netto.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Prace z zakresu zagospodarowania lasu, pozyskaniai zrywki drewna w leśnictwach: Rzeczyca, Siedlisko, Kępiny

Los-Nr.: 4
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
77200000 Dienstleistungen in der Forstwirtschaft
77210000 Holzgewinnung
77211000 Dienstleistungen in Verbindung mit der Holzgewinnung
77211100 Holzfällung
77211200 Transport von Stämmen im und aus dem Wald
77211300 Rodung
77211400 Fällen von Bäumen
77211500 Baumpflege
77211600 Aussaat von Baumsamen
77230000 Dienstleistungen in Verbindung mit der Forstwirtschaft
77231000 Verwaltung in der Forstwirtschaft
77231200 Bekämpfung von Forstschädlingen
77231600 Aufforstung
75251120 Waldbrandbekämpfung
45000000 Bauarbeiten
45340000 Installation von Zäunen, Geländern und Sicherheitseinrichtungen
45342000 Errichtung von Zäunen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL POLSKA
Hauptort der Ausführung:

Województwo lubuskie, leśnictwa: Rzeczyca, Siedlisko, Kępiny, powiat: krośnieński, słubicki, sulęciński gmina: Maszewo, Cybinka, Torzym, Bytnica

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1463 z późn. zm. – „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna na terenie leśnictw: Rzeczyca, Siedlisko, Kępiny w roku 2021. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna wynikające z załącznika nr 3 do SIWZ, na który składają się:

— załącznik nr 3.1. – rozmiar prac według grup czynności; - załącznik nr 3.2. – układ sortymentowy pozyskania drewna, - załącznik nr 3.3. – zestawienie stopni trudności i współczynników utrudnień pozyskania oraz stref i odległości zrywki; Zakresy rzeczowe zestawione w załącznikach nr 3.1. - 3.3. mają charakter szacunkowy. Standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia, określa: a) decyzja nr 67 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 6 sierpnia 2020 r. w sprawie udostępnienia jednolitych wzorów dokumentów oraz stosowania standardów jakościowych odnoszących się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia dotyczących zamawiania usług leśnych z zakresu gospodarki leśnej w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych, b) decyzja nr 85 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze z dnia 2 września 2020 r. w sprawie ustalenia standardu technologii wykonawstwa i odbioru prac (zn. spr. ZG.0301.1.2020). Określony w tych decyzjach szczegółowy opis standardu technologii wykonywania poszczególnych prac leśnych (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 4 do SIWZ. Opisy kodów czynności opisujących poszczególne prace leśne (czynności) wchodzące w skład przedmiotu zamówienia zostały opisane w załączniku nr 4 do SIWZ. Opis zasad procedury dokonywania odbiorów prac leśnych został zawarty w załączniku nr 4 do SIWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 1 890 364.05 PLN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Ende: 31/12/2021
Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja
Beschreibung der Verlängerungen:

Zamawiający przewiduje możl. udzielenia zam. o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP, w ok. 3 lat od dnia udziel. zam. podst., o war. do 50 % wart. zamów. podst. Zamówienia te będą polegały na powtórzeniu usług zgodnych z usługami stanowiącymi przed. niniejszego zamówienia oraz usług podobnych do nich w aspekcie technol. ich wyk. Ze względu na ograniczoną ilość znaków szcze. info. zaw są w SIWZ.

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Zamawiający może zlecić w trakcie realizacji Umowy zakres prac mniejszy niż wskazany w SIWZ, jednakże nie mniej niż 70 % Wartości Przedmiotu Umowy. Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia (dalej: Opcja). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie.Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone w ilości stanowiącej równowartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust 1 wzoru umowy.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Wartość szacunkowa zamówienia została obliczona jako suma: zamówienia podstawowego - 1.111.978,85 złotych netto, prawa opcji (20 %) - 222.395,77 złotych netto oraz zamówienia z art. 67 ust. 1 pkt 6 (50 %) - 555.989,43 złotych netto.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Prace z zakresu zagospodarowania lasu, pozyskania i zrywki drewna w leśnictwach: Pliszka, Dobrosułów, Radomicko.

Los-Nr.: 5
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
77200000 Dienstleistungen in der Forstwirtschaft
77210000 Holzgewinnung
77211000 Dienstleistungen in Verbindung mit der Holzgewinnung
77211100 Holzfällung
77211200 Transport von Stämmen im und aus dem Wald
77211300 Rodung
77211400 Fällen von Bäumen
77211500 Baumpflege
77211600 Aussaat von Baumsamen
77230000 Dienstleistungen in Verbindung mit der Forstwirtschaft
77231000 Verwaltung in der Forstwirtschaft
77231200 Bekämpfung von Forstschädlingen
77231600 Aufforstung
75251120 Waldbrandbekämpfung
45000000 Bauarbeiten
45340000 Installation von Zäunen, Geländern und Sicherheitseinrichtungen
45342000 Errichtung von Zäunen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL POLSKA
Hauptort der Ausführung:

Województwo lubuskie, leśnictwa: Pliszka, Dobrosułów, Radomicko, powiat: świebodziński, krośnieński, gmina: Łagów, Bytnica, Maszwo.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1463 z późn. zm. – „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna na terenie leśnictw: Pliszka, Dobrosułów, Radomicko w roku 2021. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna wynikające z załącznika nr 3 do SIWZ, na który składają się:

— załącznik nr 3.1. – rozmiar prac według grup czynności; - załącznik nr 3.2. – układ sortymentowy pozyskania drewna, - załącznik nr 3.3. – zestawienie stopni trudności i współczynników utrudnień pozyskania oraz stref i odległości zrywki; Zakresy rzeczowe zestawione w załącznikach nr 3.1. - 3.3. mają charakter szacunkowy. Standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia, określa: a) decyzja nr 67 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 6 sierpnia 2020 r. w sprawie udostępnienia jednolitych wzorów dokumentów oraz stosowania standardów jakościowych odnoszących się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia dotyczących zamawiania usług leśnych z zakresu gospodarki leśnej w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych, b) decyzja nr 85 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze z dnia 2 września 2020 r. w sprawie ustalenia standardu technologii wykonawstwa i odbioru prac (zn. spr. ZG.0301.1.2020). Określony w tych decyzjach szczegółowy opis standardu technologii wykonywania poszczególnych prac leśnych (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 4 do SIWZ. Opisy kodów czynności opisujących poszczególne prace leśne (czynności) wchodzące w skład przedmiotu zamówienia zostały opisane w załączniku nr 4 do SIWZ. Opis zasad procedury dokonywania odbiorów prac leśnych został zawarty w załączniku nr 4 do SIWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 1 800 524.73 PLN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Ende: 31/12/2021
Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja
Beschreibung der Verlängerungen:

Zamawiający przewiduje możl. udzielenia zam. o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP, w ok. 3 lat od dnia udziel. zam. podst., o war. do 50 % wart. zamów. podst. Zamówienia te będą polegały na powtórzeniu usług zgodnych z usługami stanowiącymi przed. niniejszego zamówienia oraz usług podobnych do nich w aspekcie technol. ich wyk. Ze względu na ograniczoną ilość znaków szcze. info. zaw są w SIWZ.

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Zamawiający może zlecić w trakcie realizacji Umowy zakres prac mniejszy niż wskazany w SIWZ, jednakże nie mniej niż 70 % Wartości Przedmiotu Umowy. Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia (dalej: Opcja). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone w ilości stanowiącej równowartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust 1 wzoru umowy.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Wartość szacunkowa zamówienia została obliczona jako suma: zamówienia podstawowego - 1.059.132,19 złotych netto, prawa opcji (20 %) - 211.826,44 złotych netto oraz zamówienia z art. 67 ust. 1 pkt 6 (50 %) - 529.566,10 złotych netto.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Prace z zakresu zagospodarowania lasu, pozyskania i zrywki drewna w leśnictwach: Budachów, Drzewice, Osiecznica.

Los-Nr.: 6
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
77200000 Dienstleistungen in der Forstwirtschaft
77210000 Holzgewinnung
77211000 Dienstleistungen in Verbindung mit der Holzgewinnung
77211100 Holzfällung
77211200 Transport von Stämmen im und aus dem Wald
77211300 Rodung
77211400 Fällen von Bäumen
77211500 Baumpflege
77211600 Aussaat von Baumsamen
77230000 Dienstleistungen in Verbindung mit der Forstwirtschaft
77231000 Verwaltung in der Forstwirtschaft
77231200 Bekämpfung von Forstschädlingen
77231600 Aufforstung
75251120 Waldbrandbekämpfung
45000000 Bauarbeiten
45340000 Installation von Zäunen, Geländern und Sicherheitseinrichtungen
45342000 Errichtung von Zäunen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL POLSKA
Hauptort der Ausführung:

Województwo lubuskie, leśnictwa: Budachów, Drzewice, Osiecznica, powiat: krośnieński, gmina: Bytnica, Maszewo, Krosno.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1463 z późn. zm. – „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna na terenie leśnictw: Budachów, Drzewice, Osiecznica w roku 2021. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna wynikające z załącznika nr 3 do SIWZ, na który składają się:

— załącznik nr 3.1. – rozmiar prac według grup czynności; - załącznik nr 3.2. – układ sortymentowy pozyskania drewna, - załącznik nr 3.3. – zestawienie stopni trudności i współczynników utrudnień pozyskania oraz stref i odległości zrywki; Zakresy rzeczowe zestawione w załącznikach nr 3.1. - 3.3. mają charakter szacunkowy. Standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia, określa: a) decyzja nr 67 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 6 sierpnia 2020 r. w sprawie udostępnienia jednolitych wzorów dokumentów oraz stosowania standardów jakościowych odnoszących się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia dotyczących zamawiania usług leśnych z zakresu gospodarki leśnej w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych, b) decyzja nr 85 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze z dnia 2 września 2020 r. w sprawie ustalenia standardu technologii wykonawstwa i odbioru prac (zn. spr. ZG.0301.1.2020). Określony w tych decyzjach szczegółowy opis standardu technologii wykonywania poszczególnych prac leśnych (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 4 do SIWZ. Opisy kodów czynności opisujących poszczególne prace leśne (czynności) wchodzące w skład przedmiotu zamówienia zostały opisane w załączniku nr 4 do SIWZ. Opis zasad procedury dokonywania odbiorów prac leśnych został zawarty w załączniku nr 4 do SIWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 1 951 837.46 PLN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Ende: 31/12/2021
Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja
Beschreibung der Verlängerungen:

Zamawiający przewiduje możl. udzielenia zam. o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP, w ok. 3 lat od dnia udziel. zam. podst., o war. do 50 % wart. zamów. podst. Zamówienia te będą polegały na powtórzeniu usług zgodnych z usługami stanowiącymi przed. niniejszego zamówienia oraz usług podobnych do nich w aspekcie technol. ich wyk. Ze względu na ograniczoną ilość znaków szcze. info. zaw są w SIWZ.

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Zamawiający może zlecić w trakcie realizacji Umowy zakres prac mniejszy niż wskazany w SIWZ, jednakże nie mniej niż 70 % Wartości Przedmiotu Umowy. Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia (dalej: Opcja). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone w ilości stanowiącej równowartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust 1 wzoru umowy.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Wartość szacunkowa zamówienia została obliczona jako suma: zamówienia podstawowego - 1.148.139,68 złotych netto, prawa opcji (20 %) - 229.627,94 złotych netto oraz zamówienia z art. 67 ust. 1 pkt 6 (50 %) - 574.069,84 złotych netto.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Prace z zakresu zagospodarowania lasu, pozyskania i zrywki drewna w leśnictwach: Skórzyn, Dębogóra

Los-Nr.: 7
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
77200000 Dienstleistungen in der Forstwirtschaft
77210000 Holzgewinnung
77211000 Dienstleistungen in Verbindung mit der Holzgewinnung
77211100 Holzfällung
77211200 Transport von Stämmen im und aus dem Wald
77211300 Rodung
77211400 Fällen von Bäumen
77211500 Baumpflege
77211600 Aussaat von Baumsamen
77230000 Dienstleistungen in Verbindung mit der Forstwirtschaft
77231000 Verwaltung in der Forstwirtschaft
77231200 Bekämpfung von Forstschädlingen
77231600 Aufforstung
75251120 Waldbrandbekämpfung
45000000 Bauarbeiten
45340000 Installation von Zäunen, Geländern und Sicherheitseinrichtungen
45342000 Errichtung von Zäunen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL POLSKA
Hauptort der Ausführung:

Województwo lubuskie, leśnictwa: Skórzyn, Dębogóra, powiat: krośnieński, gmina: Maszewo, Krosno.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1463 z późn. zm. – „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna na terenie leśnictw: Skórzyn, Dębogóra w roku 2021. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna wynikające z załącznika nr 3 do SIWZ, na który składają się:

— załącznik nr 3.1. – rozmiar prac według grup czynności; - załącznik nr 3.2. – układ sortymentowy pozyskania drewna, - załącznik nr 3.3. – zestawienie stopni trudności i współczynników utrudnień pozyskania oraz stref i odległości zrywki; Zakresy rzeczowe zestawione w załącznikach nr 3.1. - 3.3. mają charakter szacunkowy. Standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia, określa: a) decyzja nr 67 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 6 sierpnia 2020 r. w sprawie udostępnienia jednolitych wzorów dokumentów oraz stosowania standardów jakościowych odnoszących się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia dotyczących zamawiania usług leśnych z zakresu gospodarki leśnej w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych, b) decyzja nr 85 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze z dnia 2 września 2020 r. w sprawie ustalenia standardu technologii wykonawstwa i odbioru prac (zn. spr. ZG.0301.1.2020). Określony w tych decyzjach szczegółowy opis standardu technologii wykonywania poszczególnych prac leśnych (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 4 do SIWZ. Opisy kodów czynności opisujących poszczególne prace leśne (czynności) wchodzące w skład przedmiotu zamówienia zostały opisane w załączniku nr 4 do SIWZ. Opis zasad procedury dokonywania odbiorów prac leśnych został zawarty w załączniku nr 4 do SIWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 1 430 808.42 PLN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Ende: 31/12/2021
Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja
Beschreibung der Verlängerungen:

Zamawiający przewiduje możl. udzielenia zam. o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP, w ok. 3 lat od dnia udziel. zam. podst., o war. do 50 % wart. zamów. podst. Zamówienia te będą polegały na powtórzeniu usług zgodnych z usługami stanowiącymi przed. niniejszego zamówienia oraz usług podobnych do nich w aspekcie technol. ich wyk. Ze względu na ograniczoną ilość znaków szcze. info. zaw są w SIWZ.

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Zamawiający może zlecić w trakcie realizacji Umowy zakres prac mniejszy niż wskazany w SIWZ, jednakże nie mniej niż 70 % Wartości Przedmiotu Umowy. Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia (dalej: Opcja). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone w ilości stanowiącej równowartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust 1 wzoru umowy.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Wartość szacunkowa zamówienia została obliczona jako suma: zamówienia podstawowego - 841.652,01 złotych netto, prawa opcji (20 %) - 168.330,40 złotych netto oraz zamówienia z art. 67 ust. 1 pkt 6 (50 %) - 420.826,01 złotych netto.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Kompleksowa obsługa szkółki wraz z pracami z zakresu nasiennictwa i selekcji, obsługa przeciwpożarowa, gospodarka łąkowo-rolna oraz gospodarka łowiecka na terenie OHZ Krosno.

Los-Nr.: 8
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
77200000 Dienstleistungen in der Forstwirtschaft
77211300 Rodung
77211500 Baumpflege
77211600 Aussaat von Baumsamen
77230000 Dienstleistungen in Verbindung mit der Forstwirtschaft
77231000 Verwaltung in der Forstwirtschaft
77231200 Bekämpfung von Forstschädlingen
75251120 Waldbrandbekämpfung
45000000 Bauarbeiten
45340000 Installation von Zäunen, Geländern und Sicherheitseinrichtungen
45342000 Errichtung von Zäunen
77600000 Dienstleistungen im Bereich Jagd
77100000 Dienstleistungen im Bereich Landwirtschaft
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL POLSKA
Hauptort der Ausführung:

Woj. lubuskie, teren całego Nadle. Krosno:OHZ(Obw. Łow. 117 i 118), Szkółka leśna, powiat: krośnieński, świebodziński, słubicki, sulęciński, gmina: Krosno O., Maszewo, Bytnica, Cybinka, Torzym i Łagów

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1463 z późn. zm. – „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu ochrony przeciwpożarowej, gospodarki: szkółkarskiej, selekcji i nasiennictwa, łowieckiej i łąkowo - rolnej do wykonania na terenie OHZ Krosno w roku 2021. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu ochrony przeciwpożarowej, gospodarki: szkółkarskiej, selekcji i nasiennictwa, łowieckiej i łąkowo - rolnej wynikające z załącznika nr 3 do SIWZ, na który składa się: - załącznik nr 3.1. – rozmiar prac według grup czynności. Zakres rzeczowy zestawiony w załączniku nr 3.1. ma charakter szacunkowy. Standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia, określa: a) decyzja nr 67 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 6 sierpnia 2020 r. w sprawie udostępnienia jednolitych wzorów dokumentów oraz stosowania standardów jakościowych odnoszących się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia dotyczących zamawiania usług leśnych z zakresu gospodarki leśnej w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych, b) decyzja nr 85 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze z dnia 2 września 2020 r. w sprawie ustalenia standardu technologii wykonawstwa i odbioru prac (zn. spr. ZG.0301.1.2020). Określony w tych decyzjach szczegółowy opis standardu technologii wykonywania poszczególnych prac leśnych (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 4 do SIWZ. Opisy kodów czynności opisujących poszczególne prace leśne (czynności) wchodzące w skład przedmiotu zamówienia zostały opisane w załączniku nr 4 do SIWZ. Opis zasad procedury dokonywania odbiorów prac leśnych został zawarty w załączniku nr 4 do SIWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 1 838 709.21 PLN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Ende: 31/12/2021
Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja
Beschreibung der Verlängerungen:

Zamawiający przewiduje możl. udzielenia zam. o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP, w ok. 3 lat od dnia udziel. zam. podst., o war. do 50 % wart. zamów. podst. Zamówienia te będą polegały na powtórzeniu usług zgodnych z usługami stanowiącymi przed. niniejszego zamówienia oraz usług podobnych do nich w aspekcie technol. ich wyk. Ze względu na ograniczoną ilość znaków szcze. info. zaw są w SIWZ.

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Zamawiający może zlecić w trakcie realizacji Umowy zakres prac mniejszy niż wskazany w SIWZ, jednakże nie mniej niż 70 % Wartości Przedmiotu Umowy. Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia (dalej: Opcja). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone w ilości stanowiącej równowartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust 1 wzoru umowy.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Wartość szacunkowa zamówienia została obliczona jako suma: zamówienia podstawowego - 1.081.593,65 złotych netto, prawa opcji (20 %) - 216.318,73 złotych netto oraz zamówienia z art. 67 ust. 1 pkt 6 (50 %) - 540.796,83 złotych netto.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału wpostępowaniu. 1. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania oraz w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca będzie obowiązany przedstawić Zamawiającemu następujące oświadczenia i dokumenty: a) oświadczenie Wykonawcy stanowiące wstępnepotwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych w SIWZ i braku podstaw dowykluczenia, złożone na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (dalej: „JEDZ”); b) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisywymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawieart. 24 ust. 5 pkt 1 PZP; c) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, żewykonawca nie zalega z opłacaniem podatków; d) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnejZakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokumentpotwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;e) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 PZPoraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego napodstawieart.24ust.5 pkt 5 i 6 PZP; f) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnegowyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek naubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentypotwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lubzawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; g) oświadczenie wykonawcy o brakuorzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; h)oświadczenie wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karęograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust.5 pkt5i 6 PZP; i) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o Naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów ozabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7PZP; j) oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa wustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. 2. W celu potwierdzenia braku podstaw dowykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt23 PZP Wykonawca będzie zobowiązany złożyć oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tejsamej grupy kapitałowej. 3. Szczegółowe informacje, dotyczące składanych przez wykonawców dokumentów zawiera SIWZ, w tym także informacje, dotyczące dokumentów składanych przez wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do warunku dot. zdolności ekonomicznej. Na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu dot. sytuacji finansowej wykonawca przedstawi informacje nt. środków finansowych lub zdolności kredytowej, którymi dysponuje, które podać należy w Części IV lit. B (pkt 6) JEDZ. W celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu wykonawca przedstawi informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Warunek w odniesieniu do sytuacji finansowej, zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje środkami finansowymi lub zdolnością kredytową nie mniejszą niż:

Dla Pakietu I 98.000,00 zł brutto

Dla Pakietu II 97.000,00 zł brutto

Dla Pakietu III 111.000,00 zł brutto

Dla Pakietu IV 112.000,00 zł brutto

Dla Pakietu V 106.000,00 zł brutto

Dla Pakietu VI 115.000,00 zł brutto

Dla Pakietu VII 85.000,00 zł brutto

Dla Pakietu VIII 109.000,00 zł brutto

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

War. ten, w zak. doświad., zostanie uznany za spełniony, jeśli Wyk. wykaże, że w okr. ostatnich 3 lat przed upływem ter. składania ofert (a jeżeli okres prowa. działalności jest krótszy – w tym okresie): dla Pak. I,II i III zrealizował lub realizuje (przy czym w tym przypadku będzie liczona wartość zrealizowanej części przed.umowy) co najm. 1 usługę (przez usługę rozumie się wyk. prac na pods. 1 umowy) polegającą na wykon. pracz zakresu pozyskania drewna maszynami wielooperacyjnymi na kwotę nie mniejszą niż dla pak. I- 248.000,00zł brutto, dla pak. II - 233.000,00 zł brutto, dla pak. III-275.000,00 zł brutto (bez wartości zrywki) przy czym, w przypadku usług obejmujących swoim zakresem rzeczowym pozyskanie drewna maszynami wielooperacyjnymi oraz inne prace z zakresu gos. leśnej, dla spełnienia przed. warunku uwzględniana będzie wyłącznie wartość zrealizowanych prac z zakresu pozyskania drewna maszynami wielooperacyjnymi (bez zrywki). Dla pak. IV, V, VI,VII zrealizował lub realizuje (przy czym w tym przyp.będzie liczona wartość zrealizowanej części przedmiotu umowy) co najm. 1 usługę (przez usługę rozumiesię wykonywanie prac na podstawie 1 umowy) polegającą na wykonaniu prac z zakresu zagospodarowania lasu, zrywki i pozyskania drewna, na kwotę nie mniejszą niż dla pak. IV-612.000,00 zł. brutto, dla pak.V-586.000,00 zł. brutto, dla pak. VI-628.000,00 złotych brutto,dla pak. VII-463.000,00, dla pak. VIII zrealizował lub realizuje (przyczym w tym przypadku będzie liczona wartość zrealizowanej części przedmiotu umowy) co najmniej 1 usługę(przez usługę rozum. się wykonywanie prac na podstawie 1 umowy) poleg. na wyk. prac z zakresu gospodarki szkółkarskiej, selekcji i nasiennictwa, gosp. łowieckiej i łąkowo rolnej oraz wykon. prac z zakresu ochrony przeciwpożarowej, na kwotę nie mniej. niż 600.000,00 zł. brutto. War. ten, w zakr. potencjału techn. dla pak. I zost. uznany za spełniony, jeśli Wyk. wykaże, że dysp. lub będzie dysponować: a) co najm. 2 szt. maszyn leśnych typu harwester, b) co najm. 2 szt. ciągników zrywkowych lub ciągników przystosowanych do zrywki drewna, dla pak. II zost. uznany za spełniony, jeśli Wyk. wykaże, że dysp. lub będzie dysponować: a) co najm. 1 szt. maszyny leśnej typu harwester, b) co najm. 2 szt. ciągników zrywkowych lub ciągników przystosowanych do zrywki drewna,dla pak. III zost. uznany za spełniony, jeśli Wyk. wykaże, że dysp. lub będzie dysponować: a) co najm. 2 szt. maszyn leśnych typu harwester, b) co najm. 2 szt. ciągników zrywkowych lub ciągników przystosowanych do zrywki drewna, dla pak. IV,V,VI,VII zost. uznany za spełniony, jeśli Wyk. wykaże, że dysp. lub będzie dysponować: a) co najm. 1 szt. ciągnika zrywkowego lub ciągnika przystosowanego do zrywki drewna, dla pak. VIII zost. uznany za spełniony, jeśli Wyk. wykaże, że dysp. lub będzie dysponować: co najm. a) 1 szt. ciągnika rolniczego z ładowarką czołową o mocy minimum 60 KM, b) co najm. 1 szt. ciągnika rolniczego o mocy powyżej 60 KM o rozstawie osi 160 cm, c) co najmniej 2 szt. ciągników rolniczych o mocy minimum 120 KM, d) co najmniej 2 szt. ciągników rolniczych o mocy minimum 80 KM, e) co najmniej 1 szt. przyczepy ciągnikowej o rozstawie osi 160 cm, f) co najmniej 1 szt.: pługa obrotowego, g) co najmniej 2 szt.: atestowanych opryskiwaczy ciągnikowych (z czego 1 szt. przeznaczona do prac na szkółce), h) co najmniej 2 szt.: atestowanych opryskiwaczy plecakowych (z czego 1 szt. przeznaczona do prac na szkółce). Przy czym sprzęt przeznaczony do stosowania na szkółce leśnej lit. a), b), e), f), g) – 1 szt., oraz h) – 1 szt., jak również nie wymieniony na potwierdzenie w/w warunku udziału w postępowaniu, a niezbędny do wykonywania prac na szkółce leśnej nie może być używany do innych prac polowych. War. ten, w zak. osób skier. przez wyk. do rea. zam., zost. uznany zaspełniony, jeśli Wyk. wykaże, że dys. lub będzie dys.: dla pak. I,II,III - a) co najm. 1 os., która ukoń. z wyn.poz. szkol. dopuszczające do pracy z pilarką zgodnie z § 21

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Rozp. Min. Środ. z dnia 24.08.2006 r. w sprawie bezpiecz. i hig. pracy przy wykon. niektórych prac z zak. gos. leśnej (Dz. U. Nr 161, poz. 1141) lub posiadające odpowiad. im uprawnienia, b) co najmniej 1 os. nadzoru z wykształc. leśnym wyższym, leśnym średnim lub posiadającymi dyplom ukończenia studium zawodowego świadczenia usług na rzecz leśnictwa; dla pak. IV - a) co najm. 3 osobami, które ukończyły z wyn. poz. szkol. dopuszczające do pracy z pilarką zgodnie z § 21 rozp. Minis. Środo. z dnia 24.08.2006 r. w sprawie bezpiecz. i higieny pracy przy wykon. niektórych prac z zak. gos. leśnej (Dz. U. Nr 161,poz. 1141) lub posiadające odpowiada. im uprawnienia, b) co najm. 1 osobą nadzoru z wykształceniem leśnym wyższym, leśnym średnim lub posiadającymi dyplom ukończenia studium zawodowego świadczenia usług na rzecz leśnictwa, c) co najmniej 1 os., która uk. szkol. w zak. pracy ze śr. chem. zgodnie z rozp. Minis. Rol. i Roz. Wsi z dnia 8.05.2013 roku szkol. w zakresie pracy ze śr. chem. (Dz. U. z 2013 r. poz. 554) lub posiadające odpowiad. im uprawnienia, dla pak. V - a) co najm.j 2 osobami, które ukończyły z wyn. poz. szkol. dopuszczające do pracy z pilarką zgodnie z § 21 rozp. Minis. Środo. z dnia24.08.2006 r. w sprawie bezpiecz. i higieny pracy przy wykon. niektórych prac z zak. gos. leśnej (Dz. U. Nr 161,poz. 1141) lub posiadające odpowiada. im uprawnienia, b) co najm. 1 osobą nadzoru z wykształceniem leśnym wyższym, leśnym średnim lub posiadającymi dyplom ukończenia studium zawodowego świadczenia usług na rzecz leśnictwa, c) co najmniej 1 os., która uk. szkol. w zak. pracy ze śr. chem. zgodnie z rozp. Minis. Rol. iRoz. Wsi z dnia 8.05.2013 roku szkol. w zakresie pracy ze śr. chem. (Dz. U. z 2013 r. poz. 554) lub posiadające odpowiad. im uprawnienia, dla pak. VI - a) co najmniej 4 osobami, które ukończyły z wyn. poz. szkol. dopuszczające do pracy z pilarką zgodnie z § 21 rozp. Minis. Środo. z dnia24.08.2006 r. w sprawie bezpiecz. i higieny pracy przy wykon. niektórych prac z zak. gos. leśnej (Dz. U. Nr 161,poz. 1141) lub posiadające odpowiada. im uprawnienia, b) co najm. 1 osobą nadzoru z wykształceniem leśnymwyższym, leśnym średnim lub posiadającymi dyplom ukończenia studium zawodowego świadczenia usług narzecz leśnictwa, c) co najmniej 1 os., która uk. szkol. w zak. pracy ze śr. chem. zgodnie z rozp. Minis. Rol. iRoz. Wsi z dnia 8.05.2013 roku szkol. w zakresie pracy ze śr. chem. (Dz. U. z 2013 r. poz. 554) lub posiadająceodpowiad. im uprawnienia, dla pak. VII - a) co najmniej 3 osobami, które ukończyły z wyn. poz. szkol. dopuszczające do pracy z pilarką zgodnie z § 21 rozp. Minis. Środo. z dnia24.08.2006 r. w sprawie bezpiecz. i higieny pracy przy wykon. niektórych prac z zak. gos. leśnej (Dz. U. Nr 161,poz. 1141) lub posiadające odpowiada. im uprawnienia, b) co najm. 1 osobą nadzoru z wykształceniem leśnym wyższym, leśnym średnim lub posiadającymi dyplom ukończenia studium zawodowego świadczenia usług narzecz leśnictwa, c) co najmniej 1 os., która uk. szkol. w zak. pracy ze śr. chem. zgodnie z rozp. Minis. Rol. iRoz. Wsi z dnia 8.05.2013 roku szkol. w zakresie pracy ze śr. chem. (Dz. U. z 2013 r. poz. 554) lub posiadające odpowiad. im uprawnienia, dla pak. VIII - a) co najm. 1 osobą nadzoru z wykształceniem leśnym wyższym, leśnym średnim lub posiadającymi dyplom ukończenia studium zawodowego świadczenia usług na rzecz leśnictwa lub z wykształceniem rolniczym lub ogrodniczym wyższym lub średnim,, b) co najm. 1 os., która uk.szkol. w zak. pracy ze środkami chemicznymi zgodnie z rozp. Minis. Rol. i Roz. Wsi z dnia 8.05.2013 roku szkol.w zakresie pracy ze śr. chem. (Dz. U. z 2013 r. poz. 554) lub posia. odpowiad. im uprawnienia.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
Die Erbringung der Dienstleistung ist einem besonderen Berufsstand vorbehalten
Verweis auf die einschlägige Rechts- oder Verwaltungsvorschrift:

Wykonawca jest zobowiązany dopuścić dowykonania poszczególnych prac osoby, które zgodnie z obowiązującymi przepisami posiadają odpowiedniekwalifikacje.Szczegółowy opis kwalifikacji zawarty jest w SIWZ w Dziale 6. SIWZ

III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Wszelkie istotne dla stron postanowienia zawierają wzory umów dla poszczególnych pakietów, stanowiącezałącznik nr 12 do SIWZ. Umowa zostanie zawarta na podstawie złożonej oferty Wykonawcy. Zamawiającyprzewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie którejdokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności w niej wymienionychz uwzględnieniem podanych we wzorze umowy warunków ich wprowadzenia.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 18/11/2020
Ortszeit: 09:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 2 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 18/11/2020
Ortszeit: 09:30
Ort:

Siedziba Zamawiającego: Nadleśnictwo Krosno z/s w Osiecznicy, Osiecznica, ul. Krośnieńska 42, 66-600Krosno Odrzańskie - sala narad. Uzupełnienie do Sekcji I.3): adres skrzynki podawczej ePUAP Zamawiającego, na którą należy przesłać ofertę: /pgl_lp_1404/SkrytkaESP,

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Otw. ofert następ. poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie za pomocą klucza prywatnego. Otwarcie ofert jest jawne. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami jest: Karolina Wieczorek, e-mail zamowienia.krosno@zielonagora.lasy.gov.pl

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: ja
Voraussichtlicher Zeitpunkt weiterer Bekanntmachungen:

Zamawiający, kolejne ogłoszenie opublikuje w IV kwartale 2021 r.

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości określonej poniżej dla Pakietów: dla Pakietu I w wysokości 29.000,00 zł, dla Pakietu II w wysokości 28.000,00 zł, dla Pakietu III w wysokości 33.000,00 zł, dlaPakietu IV w wysokości 33.000,00 zł, dla Pakietu V w wysokości 31.000,00 zł, dla Pakietu VI w wysokości 34.000,00 zł, dla Pakietu VII w wysokości 25.000,00 zł, dla Pakietu VIII w wysokości 32.000,00 zł. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Postępowaniejest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. „procedury odwróconej”, o której mowa wart. 24aa ust. 1 i 2 PZP. Stosownie do przywołanych przepisów Zamawiający najpierw dokona oceny ofert,a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlegawykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenianależytego wykonania umowy przez wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą w danymPakiecie. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wynosić będzie 5 % ceny łącznej zaoferowanejna daną część zamówienia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostaniezgodnie z formułą „spełnia”/„nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach,o których mowa w rozdziale 7 SIWZ. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzieleniezamówienia warunki udziału w postępowaniu określone w pkt 6.2. SIWZ powinni spełniać łącznie wszyscyWykonawcy, z zastrzeżeniem, iż warunek opisany w pkt 6.2. ppkt 3) lit. a) winien spełniać co najmniej jeden z tych wykonawców. Żaden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie możepodlegać wykluczeniu z postępowania. Jeżeli Wykonawca ubiega się o udzielenie zamówienia na kilka Pakietów, nie może celem wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu wskazywać w więcej niż jednym Pakiecie: 1) wartości tego samego doświadczenia, 2) tych samych osób przewidzianych do realizacji zamówienia do pełnienia takich samych funkcji, przy czym Zamawiający dopuszcza, aby osoba nadzoru była wskazywana w więcej niż w jednym Pakiecie;

3) tego samego potencjału finansowego. Na podstawieart. 22d ust. 2 PZP Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiadawymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy winne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. Wnawiązaniu do Sekcji IV.2.6 (termin związania ofertą) Zamawiający informuje, iż 2 (dwa) miesiące należyprzyjąć 60 dni.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17 A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587801
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1) Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów PZP, przysługuje odwołanie wyłącznie od niezgodnej z przepisami PZP czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechaniu czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie PZP. 2) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zd. drugie PZP, albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 3) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej. 4) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 2 i 3 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 5) Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 6) Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 7) Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17 a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587801
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
13/10/2020