Dienstleistungen - 490946-2020

16/10/2020    S202

Slovenija-Celje: Storitve gradbenega projektiranja za objekte nizke gradnje

2020/S 202-490946

Obvestilo o oddaji naročila

Rezultati postopka javnega naročila

Storitve

Pravna podlaga:
Direktiva 2014/24/EU

Oddelek I: Javni naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d.
Nacionalna identifikacijska številka: 5814251000
Poštni naslov: Ulica XIV. divizije 4
Kraj: Celje
Šifra NUTS: SI034 Savinjska
Poštna številka: 3000
Država: Slovenija
Kontaktna oseba: Sektor za razpise
E-naslov: irena.pogacnik@dri.si
Telefon: +386 13068164
Telefaks: +386 13068206
Internetni naslovi:
Glavni naslov: http://www.dars.si
I.4)Vrsta javnega naročnika
Druga vrsta: Gospodarska družba
I.5)Glavna področja dejavnosti
Druga dejavnost: Avtocestna infrastruktura

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

Izdelava PZI za rekonst. cestnega telesa in objektov na ods. AC A1/0046 in 0646 Domžale-Šentjakob, A1/0047 in 0647 Šentjakob-LJ (Zadobrova), 0145 priklj. LJ Šentjakob in 0189 priklj. LJ Sneberje

Referenčna številka dokumenta: 000047/2020
II.1.2)Glavna koda CPV
71322000 Storitve gradbenega projektiranja za objekte nizke gradnje
II.1.3)Vrsta naročila
Storitve
II.1.4)Kratek opis:

Izdelava PZI za rekonstrukcijo cestnega telesa in objektov na odsekih AC A1/0046 in 0646 Domžale-Šentjakob, A1/0047 in 0647 Šentjakob-LJ (Zadobrova), 0145 priključek LJ Šentjakob in 0189 priključek LJ Sneberje.

II.1.6)Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: ne
II.1.7)Skupna vrednost javnega naročila (brez DDV)
Vrednost brez DDV: 1 634 950.90 EUR
II.2)Opis
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
71322000 Storitve gradbenega projektiranja za objekte nizke gradnje
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: SI041 Osrednjeslovenska
II.2.4)Opis javnega naročila:

Izdelava PZI za rekonstrukcijo cestnega telesa in objektov na odsekih AC A1/0046 in 0646 Domžale-Šentjakob, A1/0047 in 0647 Šentjakob-LJ (Zadobrova), 0145 priključek LJ Šentjakob in 0189 priključek LJ Sneberje.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti - Ime: Dodatnih referenc posameznih ključnih strokovnjakov / Ponder: 15
Merilo kakovosti - Ime: Zaposlitve ključnih strokovnjakov pri ponudniku / Ponder: 5
Cena - Ponder: 80
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.8)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: ne
IV.2)Upravne informacije
IV.2.1)Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
Številka obvestila v UL: 2020/S 087-207727
IV.2.8)Informacije o prenehanju dinamičnega nabavnega sistema
IV.2.9)Informacije o zaključku javnega razpisa v obliki predhodnega informativnega obvestila

Oddelek V: Oddaja naročila

Št. naročila: 000088/2020
Naročilo je oddano/sklop je oddan: da
V.2)Oddaja naročila
V.2.1)Datum sklenitve pogodbe:
18/09/2020
V.2.2)Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 1
Število prejetih ponudb MSP-jev: 1
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 1
Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: da
V.2.3)Ime in naslov izvajalca
Uradno ime: BPI biro za projektiranje in inženiring d.o.o.
Nacionalna identifikacijska številka: 5397014000
Poštni naslov: Mlinska ulica 32
Kraj: Maribor
Šifra NUTS: SI SLOVENIJA
Poštna številka: 2000
Država: Slovenija
Izvajalec je MSP: da
V.2.3)Ime in naslov izvajalca
Uradno ime: Lineal biro za projektiranje, inženiring, storitve in gradbeništvo d.o.o.
Nacionalna identifikacijska številka: 5444098000
Poštni naslov: Jezdarska ulica 3
Kraj: Maribor
Šifra NUTS: SI SLOVENIJA
Poštna številka: 2000
Država: Slovenija
Izvajalec je MSP: da
V.2.4)Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 1 635 000.00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 1 634 950.90 EUR
V.2.5)Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem
Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem
Vrednost ali delež, ki bo verjetno oddan v podizvajanje tretjim strankam
Vrednost brez DDV: 755 894.00 EUR
Kratek opis deleža naročila, ki bo oddan podizvajalcem:

Elaborat dimenzioniranja voziščne konstrukcije; načrt gradbenih konstrukcij rekonstrukcije mostov čez Kamniško Bistrico (VA0634 in VA0635), mostov čez Pšato (VA0642 in VA0643) ter mostov čez Savo (VA0559 in VA0560); Načrt SPIS portala (6kos), Načrt SPIS polportala; Reambulacija geodetskega načrta; A3 laboratorijske preiskave; Elaborat obremenitev s hrupom za čas gradnje; ...

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3)Dodatne informacije:
VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Uradno ime: Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil
Poštni naslov: Slovenska cesta 54
Kraj: Ljubljana
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija
VI.4.4)Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Uradno ime: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d.
Poštni naslov: Ulica XIV. divizije 4
Kraj: Celje
Poštna številka: 3000
Država: Slovenija
VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
13/10/2020