Dienstleistungen - 491228-2020

16/10/2020    S202

Ungarn-Budapest: Dienstleistungen von medizinischem Personal

2020/S 202-491228

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Dienstleistungen

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2020/S 182-440062)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Észak-Közép-budai Centrum Új Szent János Kórház és Szakrendelő
Nationale Identifikationsnummer: EKRSZ_11360951
Postanschrift: Diós árok 1–3.
Ort: Budapest
NUTS-Code: HU110 Budapest
Postleitzahl: 1125
Land: Ungarn
Kontaktstelle(n): Jankó László
E-Mail: kozbeszerzes@janoskorhaz.hu
Telefon: +36 14584551
Fax: +36 13554327
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.janoskorhaz.hu
Adresse des Beschafferprofils: http://www.janoskorhaz.hu

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Ápolói feladatok közreműködői ellátása

Referenznummer der Bekanntmachung: EKR000629582020
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
85141000 Dienstleistungen von medizinischem Personal
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Ápolói, ápolási asszisztensi, műtős szakasszisztensi, aneszteziológiai szakasszisztensi feladatok közreműködői ellátása közreműködői szerződés keretében

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
12/10/2020
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2020/S 182-440062

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: IV.2.2
Stelle des zu berichtigenden Textes: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Anstatt:
Tag: 09/10/2020
Ortszeit: 10:00
muss es heißen:
Tag: 30/10/2020
Ortszeit: 10:00
Abschnitt Nummer: VI.3
Stelle des zu berichtigenden Textes: További információk
Anstatt:

1. Az ajánlatot a dokumentáció II. fejezet „13. Az ajánlattétel formája és aláírása” pontjában meghatározott formai követelmények szerint az ekr.gov.hu rendszeren elektronikusan kell benyújtani.

2. Az ajánlatok beadása az ekr.gov.hu rendszeren az ajánlattételi határidő lejártáig (2020. október 09.10:00) lehetséges.

3. Az ajánlatok felbontásának ideje: 2020. október 09. 12:00

4. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő Kbt. 66. § (2) bek., a Kbt. 65. § (7) bek., valamint a Kbt. 66. § (6) bek. a) és b) pontjai szerinti - nemleges válasz esetén is csatolandó - nyilatkozatát.

5. Az ajánlathoz csatolni kell a dokumentáció II. fejezet „7. Az ajánlatot alkotó okmányok” pontjában meghatározott nyilatkozatokat, dokumentumokat az EKR rendszerben elérhető űrlapok, valamint a dokumentáció IV. Iratminták fejezetében található nyilatkozatminták alapulvételével.

6. A dokumentációt a Kbt. 39. § (1) bek. alapján bármely érdekelt gazdasági szereplő térítésmentesen átveheti (elérheti) az I.3) pontban megjelölt linken.

Az EKR (https://ekr.gov.hu) használatához és az ajánlattételhez az e-Kr. 6. §-a szerint regisztráció szükséges. Az Ajánlatkérő a Kbt. 39. § (1) bekezdésének megfelelően az eljárás dokumentumait az EKR rendelet szerint kizárólag az EKR rendszerben regisztrált Ajánlattevők részére biztosítja.

7. Az ajánlatok értékelési szempontja: Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti legjobb ár-érték arány. Az értékelési részszempontok valamennyi részben külön értelmezendőek.

8. Ajánlatkérő az ajánlatok értékelése során alkalmazza a Kbt. 81. § (4) és (5) bekezdéseiben foglaltakat.

9. Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát - az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján - az ajánlatok értékelését követően végzi el. Ebben az esetben csak az értékelési sorrendben legkedvezőbb és az azt követő legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végzi el a bírálatot

10. Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevőnek megtiltja gazdálkodó szervezet létrehozását.

11. Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el. Csak a legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevő - és a második legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevő - tekintetében vizsgálja az ár vagy költség aránytalanul alacsony voltát, és alkalmazza szükség esetén a 72. § szerinti eljárást. Ha az ajánlattevő ajánlata aránytalanul alacsony ár vagy költség miatt érvénytelennek bizonyul, az értékelési sorrendben a következő ajánlattevő a helyébe lép és a szükséges bírálati cselekményeket ennek megfelelően fogja elvégezni.

12. Az előírt alkalmassági követelmények az alábbi esetekben szigorúbbak a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel követelményeinél: P/1. és M/1., M/2.

13. Hiánypótlás a Kbt. 71. § szerint teljes körben.

14. Az ajánlati kötöttség időtartama: 60 nap.

15. Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját nem alkalmazza.

16. Ajánlattevő nem tehet többváltozatú ajánlatot.

17. A nyertes ajánlattevő legkésőbb a szerződéskötéskor köteles igazolni, hogy a teljesítésbe bevonni kívánt, az ajánlatban bemutatott szakemberek rendelkeznek a szakképesítés szerinti illetékes kamarai tagságot igazoló dokumentumokkal (érvényes EEKH regisztrációs kártyák, MESZK kártyák másolatának bemutatásával). Az érvényes dokumentumok bemutatása a szerződés aláírásának feltétele. Nyertes ajánlattevő a dokumentumok érvényességéről a szerződés teljes időtartama alatt köteles gondoskodni.

18. A nyertes ajánlattevő legkésőbb a szerződéskötéskor köteles igazolni, hogy rendelkezik érvényes, a közbeszerzés tárgya szerinti tevékenységre vonatkozó felelősségbiztosítással (az 1-2. részek vonatkozásában 5 MFt/év és 5 MFt/kár, a 3-4. részek vonatkozásában 3 MFt/év és 3 MFt/kár, az 5-6. részek vonatkozásában 2 MFt/év és 2 MFt/kár), valamint érvényes működési engedéllyel. Az érvényes dokumentumok bemutatása a szerződés aláírásának feltétele. Nyertes ajánlattevő a dokumentumok érvényességéről a szerződés teljes időtartama alatt köteles gondoskodni.

19. Ajánlatkérő a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján csak az eljárás nyertesével, vagy - az eljárás nyertesének visszalépése esetén - az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített ajánlattevővel - ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezésben megjelölte - köti meg a szerződést.

20. A jelen eljárást megindító felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény előírásai szerint kell eljárni. A közbeszerzési eljárás során megkötött szerződésekre egyebekben a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni.

21. Az eljárás során eljáró FAKSZ adatai: dr. Kovács Loránd (Lajstromszám: 00033)

22. Ajánlatkérő tájékoztatja a gazdasági szereplőket, hogy a jelen eljárás a Kbt. 53. § (5) bekezdése alapján kerül megindításra. Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét arra, hogy a 2020. május 23. napján kelt IV/4932/2020/EAT iktatószámú „Szerződéskötési korlátozás elrendelése” tárgyú Miniszteri utasításban foglalt visszavonásig érvényes fenntartói szerződéskötési korlátozás fennállása esetén az Operatív Törzs vezetőjének kifejezett előzetes jóváhagyása hiányában ajánlatkérő a szerződés megkötésére való képtelenné válására hivatkozhat és az eljárást a Kbt. 75. § (2) bekezdés a) pontja alapján eredménytelenné nyilváníthatja.

muss es heißen:

1. Az ajánlatot a dokumentáció II. fejezet „13. Az ajánlattétel formája és aláírása” pontjában meghatározott formai követelmények szerint az ekr.gov.hu rendszeren elektronikusan kell benyújtani.

2. Az ajánlatok beadása az ekr.gov.hu rendszeren az ajánlattételi határidő lejártáig (2020. október 30. 10:00) lehetséges.

3. Az ajánlatok felbontásának ideje: 2020. október 30. 12:00

4. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő Kbt. 66. § (2) bek., a Kbt. 65. § (7) bek., valamint a Kbt. 66. § (6) bek. a) és b) pontjai szerinti - nemleges válasz esetén is csatolandó - nyilatkozatát.

5. Az ajánlathoz csatolni kell a dokumentáció II. fejezet „7. Az ajánlatot alkotó okmányok” pontjában meghatározott nyilatkozatokat, dokumentumokat az EKR rendszerben elérhető űrlapok, valamint a dokumentáció IV. Iratminták fejezetében található nyilatkozatminták alapulvételével.

6. A dokumentációt a Kbt. 39. § (1) bek. alapján bármely érdekelt gazdasági szereplő térítésmentesen átveheti (elérheti) az I.3) pontban megjelölt linken.

Az EKR (https://ekr.gov.hu) használatához és az ajánlattételhez az e-Kr. 6. §-a szerint regisztráció szükséges. Az Ajánlatkérő a Kbt. 39. § (1) bekezdésének megfelelően az eljárás dokumentumait az EKR rendelet szerint kizárólag az EKR rendszerben regisztrált Ajánlattevők részére biztosítja.

7. Az ajánlatok értékelési szempontja: Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti legjobb ár-érték arány. Az értékelési részszempontok valamennyi részben külön értelmezendőek.

8. Ajánlatkérő az ajánlatok értékelése során alkalmazza a Kbt. 81. § (4) és (5) bekezdéseiben foglaltakat.

9. Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát - az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján - az ajánlatok értékelését követően végzi el. Ebben az esetben csak az értékelési sorrendben legkedvezőbb és az azt követő legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végzi el a bírálatot

10. Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevőnek megtiltja gazdálkodó szervezet létrehozását.

11. Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el. Csak a legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevő - és a második legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevő - tekintetében vizsgálja az ár vagy költség aránytalanul alacsony voltát, és alkalmazza szükség esetén a 72. § szerinti eljárást. Ha az ajánlattevő ajánlata aránytalanul alacsony ár vagy költség miatt érvénytelennek bizonyul, az értékelési sorrendben a következő ajánlattevő a helyébe lép és a szükséges bírálati cselekményeket ennek megfelelően fogja elvégezni.

12. Az előírt alkalmassági követelmények az alábbi esetekben szigorúbbak a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel követelményeinél: P/1. és M/1., M/2.

13. Hiánypótlás a Kbt. 71. § szerint teljes körben.

14. Az ajánlati kötöttség időtartama: 60 nap.

15. Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját nem alkalmazza.

16. Ajánlattevő nem tehet többváltozatú ajánlatot.

17. A nyertes ajánlattevő legkésőbb a szerződéskötéskor köteles igazolni, hogy a teljesítésbe bevonni kívánt, az ajánlatban bemutatott szakemberek rendelkeznek a szakképesítés szerinti illetékes kamarai tagságot igazoló dokumentumokkal (érvényes EEKH regisztrációs kártyák, MESZK kártyák másolatának bemutatásával). Az érvényes dokumentumok bemutatása a szerződés aláírásának feltétele. Nyertes ajánlattevő a dokumentumok érvényességéről a szerződés teljes időtartama alatt köteles gondoskodni.

18. A nyertes ajánlattevő legkésőbb a szerződéskötéskor köteles igazolni, hogy rendelkezik érvényes, a közbeszerzés tárgya szerinti tevékenységre vonatkozó felelősségbiztosítással (az 1-2. részek vonatkozásában 5 MFt/év és 5 MFt/kár, a 3-4. részek vonatkozásában 3 MFt/év és 3 MFt/kár, az 5-6. részek vonatkozásában 2 MFt/év és 2 MFt/kár), valamint érvényes működési engedéllyel. Az érvényes dokumentumok bemutatása a szerződés aláírásának feltétele. Nyertes ajánlattevő a dokumentumok érvényességéről a szerződés teljes időtartama alatt köteles gondoskodni.

19. Ajánlatkérő a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján csak az eljárás nyertesével, vagy - az eljárás nyertesének visszalépése esetén - az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített ajánlattevővel - ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezésben megjelölte - köti meg a szerződést.

20. A jelen eljárást megindító felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény előírásai szerint kell eljárni. A közbeszerzési eljárás során megkötött szerződésekre egyebekben a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni.

21. Az eljárás során eljáró FAKSZ adatai: dr. Kovács Loránd (Lajstromszám: 00033)

22. Ajánlatkérő tájékoztatja a gazdasági szereplőket, hogy a jelen eljárás a Kbt. 53. § (5) bekezdése alapján kerül megindításra. Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét arra, hogy a 2020. május 23. napján kelt IV/4932/2020/EAT iktatószámú „Szerződéskötési korlátozás elrendelése” tárgyú Miniszteri utasításban foglalt visszavonásig érvényes fenntartói szerződéskötési korlátozás fennállása esetén az Operatív Törzs vezetőjének kifejezett előzetes jóváhagyása hiányában ajánlatkérő a szerződés megkötésére való képtelenné válására hivatkozhat és az eljárást a Kbt. 75. § (2) bekezdés a) pontja alapján eredménytelenné nyilváníthatja.

VII.2)Weitere zusätzliche Informationen:

A módosítás eredményeképp változik a Dokumentáció I. fejezet 4. és 6. pontja, valamint a III. Szerződés-tervezet fejezete. A módosított Dokumentáció jelen hirdetmény közzétételével egyidejűleg az EKR rendszerben elérhetővé válik az érdeklődő gazdasági szereplők részére.