Bauleistung - 491493-2020

16/10/2020    S202

Kroatien-Kutina: Bauarbeiten für Wasser- und Abwasserrohrleitungen

2020/S 202-491493

Bekanntmachung vergebener Aufträge – Sektoren

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Bauauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Moslavina d.o.o.
Nationale Identifikationsnummer: 98526328089
Postanschrift: Školska ulica 4
Ort: Kutina
NUTS-Code: HR04E Sisačko-moslavačka županija
Postleitzahl: 44320
Land: Kroatien
Kontaktstelle(n): Moslavina d.o.o., Komercijala – javna nabava
E-Mail: nabava@moslavina-kutina.hr
Telefon: +385 44691418
Fax: +385 44691425
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.moslavina-kutina.hr
I.6)Haupttätigkeit(en)
Wasser

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Rekonstrukcija i izgradnja sustava javne vodoopskrbe i odvodnje u sklopu EU sufinanciranog projekta „Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Kutina“

Referenznummer der Bekanntmachung: 1/20
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45231300 Bauarbeiten für Wasser- und Abwasserrohrleitungen
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Predmet nabave je „Rekonstrukcija i izgradnja sustava javne vodoopskrbe i odvodnje“ u okviru Projekta „Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Kutina“, te izrada izvedbenih projekata te projekata i snimaka izvedenog stanja, provedba testova po dovršetku, uključivo s provedbom tehničkog pregleda, te uklanjanje skrivenih nedostatka u jamstvenom roku, u svemu prema uvjetima ugovora za Građenje za građevinske i inženjerske radove po projektima Naručitelja (Fidic Crvena knjiga) po grupama.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.) (Sind Sie mit der Veröffentlichung einverstanden? ja)
Wert ohne MwSt.: 249 944 456.36 HRK
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Grupa A.1- Rekonstrukcija i izgradnja sustava javne vodoopskrbe VS Moslavačka Posavina

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
45231300 Bauarbeiten für Wasser- und Abwasserrohrleitungen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: HR04E Sisačko-moslavačka županija
Hauptort der Ausführung:

Aglomeracija Kutina.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Izvođenje radova na sustavu javne vodoopskrbe: ? Proširenje vodoopskrbne mreže sustava javne vodoopskrbe VP Moslavačka Posavina o Izgradnjom 46.124 m vodoopskrbnih cjevovoda profila DN 90 do DN 400 o Izgradnjom 4 crpne stanice kapaciteta 11 – 15 l/s ? Rekonstrukcija vodoopskrbne mreže sustava javne vodoopskrbe VP Moslavačka Posavina o Rekonstrukcija magistralnog cjevovoda „Voloder – Gornja Gračenica“ profila DN 400 u duljini 2 847 m ? Izgradnja dodatna dva bunara [LoPoZ-4 i LoPoZ-5] kapaciteta ? 30 l/s na vodocrpilištu „Osekovo“ ? Izvođenje radova na sustavu javne odvodnje: ? Izgradnja / proširenje sustava javne odvodnje aglomeracije Kutina: ? Izgradnja gravitacijskih kanalizacijskih kolektora [mješoviti sustav odvodnje] ukupne duljine 685 m. te izrada izvedbenih projekata te projekata i snimaka izvedenog stanja, provedba testova po dovršetku, uključivo s provedbom tehničkog pregleda, te uklanjanje skrivenih nedostatka u jamstvenom roku, u svemu prema uvjetima ugovora za Građenje za građevinske i inženjerske radove po projektima Naručitelja (Fidic Crvena knjiga).

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Dodatno trajanje razdoblja odgovornosti za nedostatke radova / Gewichtung: 15
Qualitätskriterium - Name: Stručno iskustvo Stručnjaka 1: Inženjer gradilišta / Gewichtung: 10
Qualitätskriterium - Name: Stručno iskustvo Stručnjaka 2: Voditelj radova građevinske struke / Gewichtung: 5
Preis - Gewichtung: 70
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava iz operativnog programa „Konkurentnosti kohezija" u financijskom razdoblju 2014.–2020. – Zaštita okoliša i održivost resursa.

II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Grupa A.2 - Rekonstrukcija i izgradnja sustava javne vodoopskrbe i odvodnje aglomeracije Kutina – I

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
45231300 Bauarbeiten für Wasser- und Abwasserrohrleitungen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: HR04E Sisačko-moslavačka županija
Hauptort der Ausführung:

Aglomeracija Kutina

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Izvođenje radova na sustavu javne vodoopskrbe: ? Proširenje vodoopskrbne mreže sustava javne vodoopskrbe VP Moslavačka Posavina o Izgradnjom 551 m vodoopskrbnih cjevovoda profila DN 110 ? Rekonstrukcija vodoopskrbne mreže sustava javne vodoopskrbe VP Moslavačka Posavina o Rekonstrukcija vodoopskrbnih cjevovoda profila DN 90 do DN 300 u duljini 17 773 m ? Izvođenje radova na sustavu javne odvodnje: ? Rekonstrukcija postojećeg sustava javne odvodnje aglomeracije Kutina: o Rekonstrukcija kanalizacijskih kolektora [mješoviti sustav odvodnje] ukupne duljine 7 075 m. o Rekonstrukcija kanalizacijskih kolektora [sanitarni sustav odvodnje] ukupne duljine 353 m. o Rekonstrukcija preljevnih objekata [mješoviti sustav odvodnje] ukupno 6 kišnih preljeva, te pripadnih prigušnica i rasteretnih kolektora [mješoviti sustav odvodnje] ukupne duljine 305 m. ? Izgradnja / proširenje sustava javne odvodnje aglomeracije Kutina: o Izgradnja gravitacijskih kanalizacijskih kolektora [mješoviti sustav odvodnje] ukupne duljine 1.702 m. o Izgradnja preljevnih objekata [mješoviti sustav odvodnje] ukupno 5 kišnih preljeva, te pripadnih prigušnica i rasteretnih kolektora [mješoviti sustav odvodnje] ukupne duljine 568 m. o Izgradnja sanitarnih gravitacijskih kanalizacijskih kolektora [sanitarni sustav odvodnje] ukupne duljine 19 033 m. o Izgradnja tlačnih kanalizacijskih cjevovoda [sanitarni sustav odvodnje] ukupne duljine 2 775 m. o Izgradnja crpnih stanica [sanitarni sustav odvodnje] ukupno 8 crpnih stanica o Izgradnja gravitacijskih retencijskih kanalizacijskih kolektora [mješoviti sustav odvodnje] ukupne duljine 347 m. te izrada izvedbenih projekata te projekata i snimaka izvedenog stanja, provedba testova po dovršetku, uključivo s provedbom tehničkog pregleda, te uklanjanje skrivenih nedostatka u jamstvenom roku, u svemu prema uvjetima ugovora za Građenje za građevinske i inženjerske radove po projektima Naručitelja (Fidic Crvena knjiga).

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Dodatno trajanje razdoblja odgovornosti za nedostatke radova / Gewichtung: 15
Qualitätskriterium - Name: Stručno iskustvo Stručnjaka 1: Inženjer gradilišta / Gewichtung: 10
Qualitätskriterium - Name: Stručno iskustvo Stručnjaka 2: Voditelj radova građevinske struke / Gewichtung: 5
Preis - Gewichtung: 70
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava iz operativnog programa „Konkurentnosti kohezija" u financijskom razdoblju 2014.–2020. – Zaštita okoliša i održivost resursa

II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Grupa A.3 - Rekonstrukcija i izgradnja sustava javne vodoopskrbe i odvodnje aglomeracije Kutina – II

Los-Nr.: 3
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
45231300 Bauarbeiten für Wasser- und Abwasserrohrleitungen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: HR04E Sisačko-moslavačka županija
Hauptort der Ausführung:

Aglomeracija Kutina

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Izvođenje radova na sustavu javne vodoopskrbe: ? Proširenje vodoopskrbne mreže sustava javne vodoopskrbe VP Moslavačka Posavina o Izgradnjom 1.951 m vodoopskrbnih cjevovoda profila od DN 63 do DN 110 ? Rekonstrukcija vodoopskrbne mreže sustava javne vodoopskrbe VP Moslavačka Posavinao Rekonstrukcija vodoopskrbnih cjevovoda profila DN 90 do DN 250 u duljini 8 234 m ? Izvođenje radova na sustavu javne odvodnje: ? Rekonstrukcija postojećeg sustava javne odvodnje aglomeracije Kutina: o Rekonstrukcija kanalizacijskih kolektora [mješoviti sustav odvodnje] ukupne duljine 4 605 m. o Rekonstrukcija kanalizacijskih kolektora [sanitarni sustav odvodnje] ukupne duljine 1.615 m. o Rekonstrukcija preljevnih objekata [mješoviti sustav odvodnje] ukupno 1 kišnih preljeva, te pripadnih prigušnica i rasteretnih kolektora [mješoviti sustav odvodnje] ukupne duljine 50 m. ? Izgradnja / proširenje sustava javne odvodnje aglomeracije Kutina: o Izgradnja gravitacijskih kanalizacijskih kolektora [mješoviti sustav odvodnje] ukupne duljine 4 457 m. o Izgradnja preljevnih objekata [mješoviti sustav odvodnje] ukupno 2 kišna preljeva, te pripadnih prigušnica i rasteretnih kolektora [mješoviti sustav odvodnje] ukupne duljine 52 m. o Izgradnja sanitarnih gravitacijskih kanalizacijskih kolektora [sanitarni sustav odvodnje] ukupne duljine 7 068 m. o Izgradnja tlačnih kanalizacijskih cjevovoda [sanitarni sustav odvodnje] ukupne duljine 1 581 m. o Izgradnja crpnih stanica [sanitarni sustav odvodnje] ukupno 5 crpnih stanica te izrada izvedbenih projekata te projekata i snimaka izvedenog stanja, provedba testova po dovršetku, uključivo s provedbom tehničkog pregleda, te uklanjanje skrivenih nedostatka u jamstvenom roku, u svemu prema uvjetima ugovora za Građenje za građevinske i inženjerske radove po projektima Naručitelja (Fidic Crvena knjiga).

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Dodatno trajanje razdoblja odgovornosti za nedostatke radova / Gewichtung: 15
Qualitätskriterium - Name: Stručno iskustvo Stručnjaka 1: Inženjer gradilišta / Gewichtung: 10
Qualitätskriterium - Name: Stručno iskustvo Stručnjaka 2: Voditelj radova građevinske struke / Gewichtung: 5
Preis - Gewichtung: 70
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava iz operativnog programa „Konkurentnosti kohezija" u financijskom razdoblju 2014.–2020. – Zaštita okoliša i održivost resursa

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2020/S 074-177173
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer regelmäßigen nichtverbindlichen Bekanntmachung

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 3
Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
12/10/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 4
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 4
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: HIS d.o.o.
Nationale Identifikationsnummer: 40515269370
Postanschrift: Donja Višnjica 61D
Ort: Donja Višnjica
NUTS-Code: HR0 HRVATSKA
Postleitzahl: 42255
Land: Kroatien
E-Mail: his.visnjica@his.hr
Telefon: +385 13640531
Fax: +385 13680800
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.) (Sind Sie mit der Veröffentlichung einverstanden? ja)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 55 445 786.00 HRK
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 64 371 693.10 HRK
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen
V.2.6)Für Gelegenheitskäufe gezahlter Preis

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

IV. Izmjena unutar DON-a (Knjiga 1., Knjiga 4.-Grupe A.1, A.2 i A.3; Knjiga 5-Grupe A.2 i A.3) označene su crvenom bojom.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Postanschrift: Koturaška cesta 43/IV
Ort: Zagreb
Postleitzahl: 10000
Land: Kroatien
E-Mail: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Fax: +385 14559933
Internet-Adresse: www.dkom.hr
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Žalba se izjavljuje u roku 10 dana, i to od dana:

— objave poziva na nadmetanje, u odnosu na sadržaj poziva ili dokumentacije o nabavi,

— objave obavijesti o ispravku, u odnosu na sadržaj ispravka,

— objave izmjene dokumentacije o nabavi, u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije,

— otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje Naručitelja da valjano odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene dokumentacije o nabavi te na postupak otvaranja ponuda,

— primitka odluke o odabiru ili poništenju, u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda, ili razloge poništenja.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Postanschrift: Koturaška cesta 43/IV
Ort: Zagreb
Postleitzahl: 10000
Land: Kroatien
E-Mail: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Internet-Adresse: http://www.dkom.hr/
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
13/10/2020