Lieferungen - 491605-2020

16/10/2020    S202

Polen-Katowice: Grubenstützen und Firstenstempel

2020/S 202-491605

Bekanntmachung vergebener Aufträge – Sektoren

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Polska Grupa Górnicza S.A.
Postanschrift: ul. Powstańców 30
Ort: Katowice
NUTS-Code: PL22 Śląskie
Postleitzahl: 40-039
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Artur Polywka
E-Mail: a.polywka@pgg.pl
Telefon: +48 327572922
Fax: +48 327572304
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.pgg.pl
Adresse des Beschafferprofils: http://www.pgg.pl/dostawcy/przetargi
I.6)Haupttätigkeit(en)
Aufsuchung und Gewinnung von Kohle und anderen festen Brennstoffen

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa rozpór stalowych do obudowy chodnikowej dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w ramach składów konsygnacyjnych – nr grupy 285-6

Referenznummer der Bekanntmachung: 702000466
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
44460000 Grubenstützen und Firstenstempel
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2018 poz. 1986 t.j.) oraz w oparciu o właściwe przepisy wykonawcze. Przedmiotem zamówienia jest dostawa rozpór stalowych do obudowy chodnikowej dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w ramach składów konsygnacyjnych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania prawne i parametry techniczno-użytkowe określono w SIWZ. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w szczególności składanie ofert, JEDZ oraz dokumentów i oświadczeń, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Oferty wraz z załącznikami oraz JEDZ, pod rygorem nieważności, sporządza się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.) (Sind Sie mit der Veröffentlichung einverstanden? ja)
Wert ohne MwSt.: 12 144 802.43 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa rozpór stalowych do obudowy chodnikowej dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w ramach składów konsygnacyjnych

Los-Nr.: Od 1 do 18
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
44460000 Grubenstützen und Firstenstempel
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL22 Śląskie
Hauptort der Ausführung:

Kopalnie Polskiej Grupy Górniczej S.A.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Międzydrzwiowe rozpory przeznaczone do łączenia i stabilizacji odrzwi obudowy chodnikowej, wykonanej z kształtowników V25, V29, V32, V36 w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych:

Zadanie nr 1 – Rozpora niesymetryczna V-29 L-500 mm, strzemię M-20 – 3 660 kpl.;

Zadanie nr 2 – Rozpora niesymetryczna V-29 L-750 mm, strzemię M-20 – 1 890 kpl.;

Zadanie nr 3 – Rozpora niesymetryczna V-29 L-800 mm, strzemię M-20 – 5 383 kpl.;

Zadanie nr 4 – Rozpora niesymetryczna V-29 L-1000 mm, strzemię M-20 – 6 054 kpl.;

Zadanie nr 5 – Rozpora rurowa niesymetryczna V-29 L-600 mm, śruby hakowe TR20x4 – 6 830 kpl.;

Zadanie nr 6 – Rozpora rurowa niesymetryczna V-29 L-750 mm, śruby hakowe TR20x4 – 12 118 kpl.;

Zadanie nr 7 – Rozpora rurowa niesymetryczna V-29 L-800 mm, śruby hakowe TR20x4 – 80 626 kpl.;

Zadanie nr 8 – Rozpora rurowa niesymetryczna V-29 L-1000 mm, śruby hakowe TR20x4 – 20 430 kpl.;

Zadanie nr 9 – Rozpora rurowa niesymetryczna V-32/V36 L-300 mm, śruby hakowe TR20x4 – 3 300 kpl.;

Zadanie nr 10 – Rozpora rurowa niesymetryczna V-32/V36 L-500 mm, śruby hakowe TR20x4 – 54 297 kpl.;

Zadanie nr 11 – Rozpora rurowa niesymetryczna V-32/V36 L-600 mm, śruby hakowe TR20x4 – 37 505 kpl.;

Zadanie nr 12 – Rozpora rurowa niesymetryczna V-32/V36 L-750 mm, śruby hakowe TR20x4 – 135 505 kpl.;

Zadanie nr 13 – Rozpora rurowa niesymetryczna V-32/V36 L-800 mm, śruby hakowe TR20x4 – 338 325 kpl.;

Zadanie nr 14 – Rozpora rurowa niesymetryczna V-32/V36 L-1000 mm, śruby hakowe TR20x4 – 51 455 kpl.;

Zadanie nr 15 – Rozpora rurowa regulowana V-25/V-29 L-500-750 mm, śruby hakowe TR20x4 – 2 650 kpl.;

Zadanie nr 16 – Rozpora rurowa regulowana V-32/V-36 L-400-500 mm, śruby hakowe TR20x4 – 3 030 kpl.;

Zadanie nr 17 – Rozpora rurowa regulowana V-32/V-36 L-500-750 mm, śruby hakowe TR20x4 – 6 300 kpl.;

Zadanie nr 18 – Rozpora rurowa regulowana V-32/V-36 L-600-850 mm, śruby hakowe TR20x4 – 2 750 kpl.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania prawne i parametry techniczno-użytkowe określono w Załączniku nr 1 do SIWZ. Zakres ilościowy przedmiotu zamówienia jest zakresem szacunkowym określonym przez Zamawiającego z należytą starannością. Zamawiający, pomimo dochowania należytej staranności, z uwagi na charakter prowadzonej działalności, nie zapewnia realizacji zamówienia w pełnym zakresie.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
Eine elektronische Auktion wurde durchgeführt
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2020/S 128-314511
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer regelmäßigen nichtverbindlichen Bekanntmachung

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 1
Los-Nr.: 14
Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa rozpór stalowych do obudowy chodnikowej dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w ramach składów konsygnacyjnych w zakresie zadania nr 14

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
22/09/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 5
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Zakłady Produkcyjne „B-D" S.A.
Postanschrift: ul. 11-go Listopada 2/4
Ort: Zawiercie
NUTS-Code: PL22 Śląskie
Postleitzahl: 42-400
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.) (Sind Sie mit der Veröffentlichung einverstanden? ja)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 874 735.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen
V.2.6)Für Gelegenheitskäufe gezahlter Preis

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 2
Los-Nr.: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 15, 16, 17, 18
Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa rozpór stalowych do obudowy chodnikowej dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w ramach składów konsygnacyjnych w zakresie zadań nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 15, 16, 17, 18

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
22/09/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 5
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: PPUH „Promet” Kazimierz Gabryś, Ewa Gabryś-Staszałek s.j.
Postanschrift: ul. Podkępie 2
Ort: Bestwina
NUTS-Code: PL22 Śląskie
Postleitzahl: 43-512
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: PPUH „Promet” Sp. z o.o.
Postanschrift: ul. Podkepie 2
Ort: Bestwina
NUTS-Code: PL22 Śląskie
Postleitzahl: 43-512
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.) (Sind Sie mit der Veröffentlichung einverstanden? ja)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 1 318 813.38 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen
V.2.6)Für Gelegenheitskäufe gezahlter Preis

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 3
Los-Nr.: 10, 12, 13
Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa rozpór stalowych do obudowy chodnikowej dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w ramach składów konsygnacyjnych w zakresie zadań nr 10, 12, 13

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
22/09/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 5
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: PW „Dremex” Sp. z o.o.
Postanschrift: Rudna Mała 49A
Ort: Rudna Mała
NUTS-Code: PL82 Podkarpackie
Postleitzahl: 36-060
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.) (Sind Sie mit der Veröffentlichung einverstanden? ja)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 8 228 719.85 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen
V.2.6)Für Gelegenheitskäufe gezahlter Preis

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 4
Los-Nr.: 9, 11
Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa rozpór stalowych do obudowy chodnikowej dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w ramach składów konsygnacyjnych w zakresie zadań nr 9, 11

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
22/09/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 5
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Petek i Wspólnicy Sp. z o.o. Sp. k.
Postanschrift: ul. Dąbrowskiego 2
Ort: Zabrze
NUTS-Code: PL22 Śląskie
Postleitzahl: 41-800
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: „MAS" Sp. z o.o.
Postanschrift: ul. Rybnicka 42
Ort: Mikołów
NUTS-Code: PL22 Śląskie
Postleitzahl: 43-190
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.) (Sind Sie mit der Veröffentlichung einverstanden? ja)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 561 519.80 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen
V.2.6)Für Gelegenheitskäufe gezahlter Preis

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 5
Los-Nr.: 7
Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa rozpór stalowych do obudowy chodnikowej dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w ramach składów konsygnacyjnych w zakresie zadania nr 7

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
22/09/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 5
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: „GOPOL" Anna Gola
Postanschrift: ul. Heweliusza 27
Ort: Katowice
NUTS-Code: PL22 Śląskie
Postleitzahl: 40-756
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.) (Sind Sie mit der Veröffentlichung einverstanden? ja)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 1 161 014.40 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen
V.2.6)Für Gelegenheitskäufe gezahlter Preis

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
13/10/2020