Wir freuen uns, mitteilen zu können, dass die neue Version des TED-Portals am 29.1.2024 in Betrieb genommen wird (voraussichtlicher Termin – muss noch bestätigt werden!). Interessiert an den neuen Funktionen, den Verbesserungen und ihren Auswirkungen auf die Nutzerinnen und Nutzer? Konsultieren Sie unseren Artikel und erfahren Sie mehr über die wichtigsten Veränderungen und neuen Funktionen.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Jetzt registrieren: 4. Workshop für Weiterverwender von TED-Daten am 14. Dezember 2023

Dienstleistungen - 49245-2023

25/01/2023    S18

Sverige-Sandöverken: Företags- och managementrådgivning samt tillhörande tjänster

2023/S 018-049245

Rättelse

Meddelande för ändringar eller ytterligare uppgifter

Tjänster

(Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning, 2022/S 243-700520)

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: FOLKE BERNADOTTEAKADEMIN
Nationellt registreringsnummer: 202100-5380
Postadress: Sandövägen 1
Ort: Sandöverken
Nuts-kod: SE Sverige
Postnummer: 872 64
Land: Sverige
Kontaktperson: Bo Lindström
E-post: bo.lindstrom@fba.se
Telefon: +46 10-4562312
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.fba.se

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Utveckling ledare

Referensnummer: 21-00677
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
79400000 Företags- och managementrådgivning samt tillhörande tjänster
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Upphandlingen avser ett ramavtal för max 4 år, med syfte att utveckla och stödja cheferna inom FBA genom att skapa ett gemensamt chefs- och ledarskapsprogram.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.5)Datum då meddelandet sänts:
20/01/2023
VI.6)Ursprungsmeddelandets referens
Meddelandenummer i EUT: 2022/S 243-700520

Avsnitt VII: Ändringar

VII.1)Upplysningar som ska rättas eller läggas till
VII.1.2)Text som ska rättas i ursprungsmeddelandet
Avsnitt nummer: II.2.7
Plats där texten ska ändras: Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets startdatum
I stället för:
Datum: 14/02/2023
Ska det stå:
Datum: 01/03/2023
Avsnitt nummer: II.2.7
Plats där texten ska ändras: Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets slutdatum
I stället för:
Datum: 13/02/2024
Ska det stå:
Datum: 29/02/2024
Avsnitt nummer: II.2.7
Plats där texten ska ändras: Beskrivning av förlängning
I stället för:

Förlängningsoption till: 2025-02-13

Förlängningsoption till: 2026-02-13

Förlängningsoption till: 2027-02-13

Ska det stå:

Förlängningsoption till: 2025-02-28

Förlängningsoption till: 2026-02-28

Förlängningsoption till: 2027-02-28

Avsnitt nummer: IV.2.2
Plats där texten ska ändras: Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
I stället för:
Datum: 25/01/2023
Ska det stå:
Datum: 09/02/2023
Avsnitt nummer: IV.2.6
Plats där texten ska ändras: Anbud ska vara giltigt till
I stället för:
Datum: 25/04/2023
Ska det stå:
Datum: 10/05/2023
Avsnitt nummer: IV.2.7
Plats där texten ska ändras: Anbudsöppning
I stället för:
Datum: 26/01/2023
Lokal tid: 00:00
Ska det stå:
Datum: 10/02/2023
Lokal tid: 00:00
VII.2)Övriga upplysningar: