Informieren Sie sich auf unserer COVID-19-Seite über Ausschreibungen im Zusammenhang mit dem Bedarf an medizinischer Ausrüstung.

Die Konferenz zur Zukunft Europas ist die Gelegenheit, Ihre Ideen zu teilen und Europas Zukunft mitzugestalten. Verschaffen Sie sich Gehör!

Lieferungen - 495723-2018

10/11/2018    S217

Rumänien-Bukarest: Personalcomputer

2018/S 217-495723

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Universitatea din București
Nationale Identifikationsnummer: Romania
Postanschrift: Bulevardul Mihail Kogălniceanu nr. 36–46
Ort: Bucureşti
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Postleitzahl: 050107
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): Cristi Sandu
E-Mail: contact@achizitii.unibuc.ro
Telefon: +40 213077376
Fax: +40 213139575
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.unibuc.ro
Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: www.e-licitatie.ro
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Universitate
I.5)Haupttätigkeit(en)
Bildung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Calculatoare tip A și tip B

Referenznummer der Bekanntmachung: 011
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
30213000 Personalcomputer
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Calculatoare tip A si tip B.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für maximale Anzahl an Losen: 2
Maximale Anzahl an Losen, die an einen Bieter vergeben werden können: 2
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Calculator A

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
30213000 Personalcomputer
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Hauptort der Ausführung:

Bulevardul Mihail Kogalniceanu nr. 36–46, sector 5, Bucuresti.

Persoană de contact: Lorena Badea +40 213077347.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit il constituie furnizarea de calculatoare tip A, conform cerintelor din caietul de sarcini. Aceasta achizitie publica se realizeaza in contextul necesitatii acestor produse pentru asigurarea Departamentelor Universităţii din Bucuresti si a Facultatilor cu sisteme mai fiabile. Livrarea se va face cu mijloace de transport ale ofertantului si pe cheltuiala acestuia.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 24
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Calculator B

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
30213000 Personalcomputer
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Hauptort der Ausführung:

Bulevardul Mihail Kogalniceanu nr. 36–46, sector 5, Bucuresti.

Persoană de contact: Lorena Badea +40 213077347.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit il constituie furnizarea de calculatoare B, conform cerintelor din caietul de sarcini. Aceasta achizitie publica se realizeaza in contextul necesitatii acestor produse pentru asigurarea Departamentelor Universităţii din Bucuresti si a Facultatilor cu sisteme mai fiabile. Livrarea se va face cu mijloace de transport ale ofertantului si pe cheltuiala acestuia.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 24
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Ofertanții, terții susținători și subcontractanții NU trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art. 164, 165 și 167 din Legea nr. 98/2016.

Ofertantii, tertii sustinatori sau subcontractantii participanti la procedura vor depune o declaratie conform art. 60 din Legea 98/2016, odata cu DUAE.

Operatorii economici participanti au obligația completării și prezentării inițiale a DUAE de către ofertanți/candidați (inclusiv pentru asociați/subcontractanți/terți susținători) ca primă dovadă a neîncadrării în situațiile de excludere și a îndeplinirii cerințelor de capacitate.

Ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea etapei finale de licitatie electronica face dovada neîncadrării în situațiile de excludere, prin prezentarea, la solicitarea autoritatii contractante, a următoarelor informații și documente: •certificate constatatoare privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentării.

— cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul emis de ONRC/actul constitutiv;

Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante sunt:

— Prof. univ. dr. Mircea Dumitru,

— Prof. univ. dr. Iucu-Bumbu Romiță,

— Prof. univ. dr. Magdalena Iordache-Platis,

— Prof. univ. dr. Liviu Papadima,

— Prof. univ. dr. Constantin Mihailciuc,

— Prof. univ. dr. Laurențiu-Mărgărel Leuștean,

— Prof. univ. dr. Laurențiu-Dănuț Vlad,

— Prof. univ. Valentin -Sorin Costreie,

— Ing. Radu Sorin Matache,

— Ing. Ec. Aida Alexandroaia,

— Dr. Florin-Marius Ion,

— Ing. Florinel Miulescu,

— Ec. Simion Cristinel Sandu,

— Director IT&C Anca Ileana,

— Referent achizţii Sabina Lorena Badea,

— Inginer IT Silviu-Laurenţiu Vasile,

— Inginer sistem Ionuţ-Alexandru Ceornodolea,

— Administrator Şef — Facultatea de Matematică şi Informatică,

— Sorin-Iulian Şerban,

— Administrator Şef — Facultatea de Fizică Dumitru Staicu.

Nedepunerea odata cu DUAE a documentelor mentionate anterior poate face subiectul unei solicitari de clarificare.

Prezentarea de documente relevante care să dovedească forma de înregistrare și, după caz, de atestare ori apartenență din punct de vedere profesional, în conformitate cu cerințele legale din țara în care este stabilit operatorul economic.

Cerința se aplică inclusiv pentru subcontractanți și/sau terți susținători care completează informațiile aferente situației lor la nivelul unui DUAE distinct.

Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC sau, in cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise in tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor,

— Certificat constatator eliberat de Ministerul Justitiei.

Ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea etapei finale de licitatie electronica face dovada neîncadrării în situațiile de excludere, prin prezentarea, la solicitarea autoritatii contractante, a următoarelor informații și documente: certificate constatatoare privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentării,

— cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul [...] detalii pe www.e-licitatie.ro.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Lista principalelor livrari de produse similare in cel mult 3 ani, cu indicarea valorilor, datelor si a beneficiarilor publici sau privati.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Initial se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire urmand ca ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea etapei finale de licitatie electronica sa depuna documentele justificative.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
Die Bekanntmachung betrifft den Abschluss einer Rahmenvereinbarung
Rahmenvereinbarung mit einem einzigen Wirtschaftsteilnehmer
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
Eine elektronische Auktion wird durchgeführt
Zusätzliche Angaben zur elektronischen Auktion:

Nu se va folosi pas de licitare.

IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 10/12/2018
Ortszeit: 15:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Rumänisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 10/03/2019
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 10/12/2018
Ortszeit: 15:00
Ort:

In SEAP.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postanschrift: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ort: București
Postleitzahl: 030084
Land: Rumänien
E-Mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet-Adresse: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Conform Legii aplicabile nr. 98/2016.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Universitatea din București — Departamentul de Achiziții Publice
Postanschrift: Bulevardul Mihail Kogălniceanu nr. 36–46, sector 5
Ort: Bucureşti
Postleitzahl: 050107
Land: Rumänien
E-Mail: contact@achizitii.unibuc.ro
Telefon: +40 213077376
Internet-Adresse: www.unibuc.ro
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
07/11/2018