Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Dienstleistungen - 50022-2023

25/01/2023    S18

Sverige-Broby: Teknisk besiktning och provning

2023/S 018-050022

Meddelande om upphandling

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Östra Göinge kommun
Nationellt registreringsnummer: 212000-0860
Postadress: Östra Göinge kommun Storgatan 4
Ort: Broby
Nuts-kod: SE224 Skåne län
Postnummer: 289 41
Land: Sverige
Kontaktperson: Lisa Stanley
E-post: lisa.stanley@ostragoinge.se
Telefon: +46 447756303
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.ostragoinge.se/
I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Bromölla kommun
Nationellt registreringsnummer: 212000-0894
Postadress: Bromölla kommun Box 18
Ort: Bromölla
Nuts-kod: SE224 Skåne län
Postnummer: 295 21
Land: Sverige
Kontaktperson: Annonsering Bromölla
E-post: upphandling@ostragoinge.se
Internetadress(er):
Allmän adress: https://www.bromolla.se/
I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Fjärrvärme i Osby AB
Nationellt registreringsnummer: 556571-3905
Postadress: Fjärrvärme i Osby AB Mossvägen 35
Ort: Osby
Nuts-kod: SE224 Skåne län
Postnummer: 283 50
Land: Sverige
Kontaktperson: Annonsering Fjärrvärme i Osby
E-post: upphandling@ostragoinge.se
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.fjarrvarmeosby.se/
I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Göingehem AB
Nationellt registreringsnummer: 556166-9481
Postadress: Göingehem AB Torggatan 3
Ort: Sibbhult
Nuts-kod: SE224 Skåne län
Postnummer: 289 71
Land: Sverige
Kontaktperson: Kent Göstasson
E-post: kent.gostasson@goingehem.se
Internetadress(er):
Allmän adress: www.goingehem.se
I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Hörby kommun
Nationellt registreringsnummer: 212000-1108
Postadress: Hörby kommun Ringsjövägen 4
Ort: Hörby
Nuts-kod: SE224 Skåne län
Postnummer: 242 31
Land: Sverige
Kontaktperson: Annonsering Hörby kommun
E-post: upphandling@horby.se
Internetadress(er):
Allmän adress: https://www.horby.se/
I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Hörby Kommuns Industrifastighetsaktiebolag
Nationellt registreringsnummer: 556093-6667
Postadress: Hörby Kommuns Industrifastighetsaktiebolag Ringsjövägen 4
Ort: Hörby
Nuts-kod: SE224 Skåne län
Postnummer: 242 31
Land: Sverige
Kontaktperson: Annonsering HIFAB
E-post: upphandling@horby.se
Internetadress(er):
Allmän adress: https://www.horbyindustrifastigheter.se/
I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Hörbybostäder Aktiebolag
Nationellt registreringsnummer: 556507-3235
Postadress: Hörbybostäder Aktiebolag Vallgatan 6
Ort: Hörby
Nuts-kod: SE224 Skåne län
Postnummer: 242 31
Land: Sverige
Kontaktperson: Annonsering Hörbybostäder
E-post: upphandling@horby.se
Internetadress(er):
Allmän adress: https://www.horbybostader.se/
I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Höörs Fastighetsaktiebolag
Nationellt registreringsnummer: 556019-3350
Postadress: Höörs Fastighetsaktiebolag Pumpvägen 2
Ort: Höör
Nuts-kod: SE224 Skåne län
Postnummer: 243 93
Land: Sverige
Kontaktperson: Anonym Avtalsläsare Höörs Fastighets AB
E-post: Anonym.Avtalslasare.HoorFastighetsAB@ostragoinge.se
Internetadress(er):
Allmän adress: www.hoorfast.se
I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Höörs kommun
Nationellt registreringsnummer: 212000-1116
Postadress: Höörs kommun Södergatan 28
Ort: Höör
Nuts-kod: SE224 Skåne län
Postnummer: 243 31
Land: Sverige
Kontaktperson: Annonsering Höörs kommun
E-post: upphandling@ostragoinge.se
Internetadress(er):
Allmän adress: www.hoor.se
I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Industrihus i Osby AB
Nationellt registreringsnummer: 556415-8177
Postadress: Industrihus i Osby AB Östra Genastorp 3656
Ort: Osby
Nuts-kod: SE224 Skåne län
Postnummer: 283 91
Land: Sverige
Kontaktperson: Annons Industrihus
E-post: upphandling@ostragoinge.se
Internetadress(er):
Allmän adress: www.osby.se
I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Osby kommun
Nationellt registreringsnummer: 212000-0902
Postadress: Osby kommun Västra Storgatan 35
Ort: Osby
Nuts-kod: SE224 Skåne län
Postnummer: 283 31
Land: Sverige
Kontaktperson: Annonsering Osby
E-post: upphandling@ostragoinge.se
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.osby.se
I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Osbybostäder AB
Nationellt registreringsnummer: 556483-4751
Postadress: Osbybostäder AB Parkgatan 1
Ort: Osby
Nuts-kod: SE224 Skåne län
Postnummer: 283 31
Land: Sverige
Kontaktperson: Annonsering Osbybostäder
E-post: upphandling@ostragoinge.se
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.osbybostader.se/
I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Skåne Blekinge Vattentjänst AB
Nationellt registreringsnummer: 556924-3180
Postadress: Skåne Blekinge Vattentjänst AB Bruksgatan 1A
Ort: Bromölla
Nuts-kod: SE224 Skåne län
Postnummer: 295 31
Land: Sverige
Kontaktperson: Annonsering SBVT
E-post: upphandling@ostragoinge.se
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.sbvt.se/
I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Östra Göinge Renhållningsaktiebolag
Nationellt registreringsnummer: 556176-1775
Postadress: Östra Göinge Renhållningsaktiebolag Kattarp 2373 C
Ort: Broby
Nuts-kod: SE224 Skåne län
Postnummer: 289 92
Land: Sverige
Kontaktperson: Östra Göinge Renhållnings AB (ÖGRAB)
E-post: upphandling@ostragoinge.se
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.ograb.se/
I.2)Information om gemensam upphandling
Kontraktet inbegriper gemensam upphandling
Kontraktet tilldelas av en inköpscentral
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://www.kommersannons.se/elite/Notice/NoticeDispatch.aspx?NoticeId=69908
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://www.kommersannons.se/elite/Notice/NoticeDispatch.aspx?NoticeId=69908
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
För elektronisk kommunikation behövs verktyg och anordningar som inte är allmänt tillgängliga. Obegränsad, fullständig och direkt tillgång till dessa verktyg och anordningar kan kostnadsfritt erhållas via: https://www.kommersannons.se/elite/Account/CreateAccount.aspx
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Departement eller annan central, regional eller lokal statlig myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Besiktningstjänster

Referensnummer: KS 2023-00085
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
71630000 Teknisk besiktning och provning
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Denna upphandling avser ramavtal med successiva avrop efter behov när det gäller besiktningstjänster

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 10 000 000.00 SEK
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: ja
Anbud får lämnas för högsta antal delkontrakt: 11
Högsta antal delkontrakt som kan tilldelas en anbudsgivare: 11
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Besiktningstjänster

Del nr: 1
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
71630000 Teknisk besiktning och provning
71631000 Teknisk besiktning
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE224 Skåne län
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Skåne län

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Denna upphandling avser ramavtal med successiva avrop efter behov när det gäller besiktningstjänster

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kriterier nedan
Pris
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 10 000 000.00 SEK
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 14/03/2023
Slut: 13/03/2025
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

1+1

II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.12)Information om elektroniska kataloger
Anbuden ska inlämnas i form av en elektronisk katalog eller innefatta en elektronisk katalog
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Besiktningstjänster

Del nr: 2
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
71630000 Teknisk besiktning och provning
71631000 Teknisk besiktning
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE224 Skåne län
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Skåne län

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Denna upphandling avser ramavtal med successiva avrop efter behov när det gäller besiktningstjänster

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kriterier nedan
Pris
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 10 000 000.00 SEK
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 14/03/2023
Slut: 13/03/2025
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

1+1

II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.12)Information om elektroniska kataloger
Anbuden ska inlämnas i form av en elektronisk katalog eller innefatta en elektronisk katalog
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Besiktningstjänster

Del nr: 3
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
71630000 Teknisk besiktning och provning
71631000 Teknisk besiktning
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE224 Skåne län
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Skåne län

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Denna upphandling avser ramavtal med successiva avrop efter behov när det gäller besiktningstjänster

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kriterier nedan
Pris
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 10 000 000.00 SEK
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 14/03/2023
Slut: 13/03/2025
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

1+1

II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.12)Information om elektroniska kataloger
Anbuden ska inlämnas i form av en elektronisk katalog eller innefatta en elektronisk katalog
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Besiktningstjänster

Del nr: 4
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
71630000 Teknisk besiktning och provning
71631000 Teknisk besiktning
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE224 Skåne län
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Skåne län

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Denna upphandling avser ramavtal med successiva avrop efter behov när det gäller besiktningstjänster

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kriterier nedan
Pris
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 10 000 000.00 SEK
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 14/03/2023
Slut: 13/03/2025
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

1+1

II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.12)Information om elektroniska kataloger
Anbuden ska inlämnas i form av en elektronisk katalog eller innefatta en elektronisk katalog
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Besiktningstjänster

Del nr: 5
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
71630000 Teknisk besiktning och provning
71631000 Teknisk besiktning
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE224 Skåne län
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Skåne län

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Denna upphandling avser ramavtal med successiva avrop efter behov när det gäller besiktningstjänster

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kriterier nedan
Pris
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 10 000 000.00 SEK
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 14/03/2023
Slut: 13/03/2025
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

1+1

II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.12)Information om elektroniska kataloger
Anbuden ska inlämnas i form av en elektronisk katalog eller innefatta en elektronisk katalog
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Besiktningstjänster

Del nr: 6
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
71630000 Teknisk besiktning och provning
71631000 Teknisk besiktning
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE224 Skåne län
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Skåne län

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Denna upphandling avser ramavtal med successiva avrop efter behov när det gäller besiktningstjänster

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kriterier nedan
Pris
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 10 000 000.00 SEK
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 14/03/2023
Slut: 13/03/2025
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

1+1

II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.12)Information om elektroniska kataloger
Anbuden ska inlämnas i form av en elektronisk katalog eller innefatta en elektronisk katalog
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Besiktningstjänster

Del nr: 7
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
71630000 Teknisk besiktning och provning
71631000 Teknisk besiktning
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE224 Skåne län
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Skåne län

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Denna upphandling avser ramavtal med successiva avrop efter behov när det gäller besiktningstjänster

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kriterier nedan
Pris
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 10 000 000.00 SEK
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 14/03/2023
Slut: 13/03/2025
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

1+1

II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.12)Information om elektroniska kataloger
Anbuden ska inlämnas i form av en elektronisk katalog eller innefatta en elektronisk katalog
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Besiktningstjänster

Del nr: 8
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
71630000 Teknisk besiktning och provning
71631000 Teknisk besiktning
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE224 Skåne län
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Skåne län

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Denna upphandling avser ramavtal med successiva avrop efter behov när det gäller besiktningstjänster

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kriterier nedan
Pris
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 10 000 000.00 SEK
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 14/03/2023
Slut: 13/03/2025
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

1+1

II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.12)Information om elektroniska kataloger
Anbuden ska inlämnas i form av en elektronisk katalog eller innefatta en elektronisk katalog
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Besiktningstjänster

Del nr: 9
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
71630000 Teknisk besiktning och provning
71631000 Teknisk besiktning
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE224 Skåne län
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Skåne län

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Denna upphandling avser ramavtal med successiva avrop efter behov när det gäller besiktningstjänster

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kriterier nedan
Pris
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 10 000 000.00 SEK
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 14/03/2023
Slut: 13/03/2025
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

1+1

II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.12)Information om elektroniska kataloger
Anbuden ska inlämnas i form av en elektronisk katalog eller innefatta en elektronisk katalog
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Besiktningstjänster

Del nr: 10
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
71630000 Teknisk besiktning och provning
71631000 Teknisk besiktning
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE224 Skåne län
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Skåne län

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Denna upphandling avser ramavtal med successiva avrop efter behov när det gäller besiktningstjänster

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kriterier nedan
Pris
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 10 000 000.00 SEK
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 14/03/2023
Slut: 13/03/2025
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

1+1

II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.12)Information om elektroniska kataloger
Anbuden ska inlämnas i form av en elektronisk katalog eller innefatta en elektronisk katalog
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Besiktningstjänster

Del nr: 11
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
71630000 Teknisk besiktning och provning
71631000 Teknisk besiktning
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE224 Skåne län
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Skåne län

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Denna upphandling avser ramavtal med successiva avrop efter behov när det gäller besiktningstjänster

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kriterier nedan
Pris
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 10 000 000.00 SEK
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 14/03/2023
Slut: 13/03/2025
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

1+1

II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.12)Information om elektroniska kataloger
Anbuden ska inlämnas i form av en elektronisk katalog eller innefatta en elektronisk katalog
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Upphandlingen omfattar upprättandet av ett ramavtal
Ramavtal med flera aktörer
Planerat högsta antal deltagare i ramavtalet: 3
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 20/02/2023
Lokal tid: 23:59
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 19/06/2023
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 21/02/2023
Lokal tid: 12:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: ja
VI.2)Information om elektroniska arbetsflöden
Elektronisk beställning tillämpas
Elektronisk fakturering godtas
Elektronisk betalning tillämpas
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten i Malmö
Postadress: Kalendegatan 6
Ort: Malmö
Postnummer: 21135
Land: Sverige
E-post: forvaltningsrattenimalmo@dom.se
Telefon: +46 40353500
Fax: +46 40972490
Internetadress: www.forvaltningsrattenimalmo.domstol.se
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
20/01/2023