Die TED-Website arbeitet seit dem 2.11.2022 mit eForms. Bei der Suche hat sich einiges geändert. Bitte passen Sie Ihre vorab festgelegten Expertenfragen an. Erfahren Sie mehr über die Änderungen auf der Seite „Aktuelles“ und den aktualisierten Hilfe-Seiten.

Dienstleistungen - 50290-2023

25/01/2023    S18

Polen-Puławy: Unkrautjäten

2023/S 018-050290

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Dienstleistungen

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2023/S 003-006793)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie Rejon Dróg Wojewódzkich w Puławach
Nationale Identifikationsnummer: 712-29-04-545
Postanschrift: Puławy, ul. Składowa 1a
Ort: Puławy
NUTS-Code: PL815 Puławski
Postleitzahl: 24-100
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Aleksandra Pijanowska
E-Mail: rdw.pulawy@zdw.lublin.pl
Telefon: +48 818863163
Fax: +48 818864103
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.zdw.lublin.pl
Adresse des Beschafferprofils: www.zdw.lublin.pl

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

USŁUGI KOSZENIA TRAW I CHWASTÓW

Referenznummer der Bekanntmachung: R6.ST.372.106.2022.ap
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
77312000 Unkrautjäten
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest koszenie traw i chwastów z pasów drogowych dróg wojewódzkich administrowanych przez RDW w Puławach z podziałem na części (zadania).

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
20/01/2023
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2023/S 003-006793

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: II.2.4
Los-Nr.: 1
Anstatt:

1) Powierzchnie koszenia:

Droga Nr 738: 4,26 ha

Droga Nr 741: 2,11 ha

Droga Nr 743: 5,98 ha

Droga Nr 874: 7,77 ha

Łącznie: 20,12 ha

2) Krotność koszeń:

a. dla dróg Nr: 738, 741, 743: maksymalnie 2 razy na całej szerokości pasa drogowego

b. dla drogi Nr 874: maksymalnie 3 razy na całej szerokości pasa drogowego

muss es heißen:

1) Powierzchnie koszenia:

Droga Nr 738: 8,22 ha

Droga Nr 741: 2,11 ha

Droga Nr 743: 5,98 ha

Droga Nr 874: 7,77 ha

Łącznie: 24,08 ha

2) Krotność koszeń:

a. dla dróg Nr: 738, 741, 743: maksymalnie 2 razy na całej szerokości pasa drogowego

b. dla drogi Nr 874: maksymalnie 3 razy na całej szerokości pasa drogowego

Abschnitt Nummer: II.2.4
Los-Nr.: 2
Anstatt:

1) Powierzchnie koszenia:

Droga Nr 824: 22,86 ha

Droga Nr 832: 11,27 ha

Łącznie: 34,13 ha

2) Krotność koszeń:

a. maksymalnie 2 razy na całej szerokości pasa drogowego

muss es heißen:

1) Powierzchnie koszenia:

Droga Nr 824: 22,89 ha

Droga Nr 832: 12,28 ha

Łącznie: 35,16 ha

2) Krotność koszeń:

a. maksymalnie 2 razy na całej szerokości pasa drogowego

Abschnitt Nummer: II.2.4
Los-Nr.: 3
Anstatt:

1) Powierzchnie koszenia:

Droga Nr 824: 12,03 ha

Droga Nr 17: 36,91 ha

Miasto Ryki: 392,87 ar

Łącznie:

Szlaki: 48,94 ha

Miasta: 392,87 ar

muss es heißen:

1) Powierzchnie koszenia:

Droga Nr 824: 12,22 ha

Droga Nr 17: 35,54 ha

Miasto Ryki: 317,72 ar

Łącznie:

Szlaki: 47,76 ha

Miasta: 317,72 ar

2) Krotność koszeń:

a. drogi Nr 824 i 17: maksymalnie 2 razy na całej szerokości pasa drogowego

b. miasto Ryki: maksymalnie 6 razy na całej szerokości pasa drogowego

3) Prace pielęgnacyjne (okopywanie, usuwanie chwastów):

Droga Nr 17, Ryki, ul. Warszawska, strona prawa i lewa (żywopłot): 250,00 m

4) Krotność prac pielęgnacyjnych: maksymalnie 3 razy na całej powierzchni żywopłotów / ronda / wyspy

Abschnitt Nummer: II.2.4
Los-Nr.: 4
Anstatt:

1) Powierzchnia koszenia: 59,09 ha

2) Krotność koszeń:

a. maksymalnie 2 razy na całej szerokości pasa drogowego

muss es heißen:

1) Powierzchnia koszenia: 56,32 ha

2) Krotność koszeń:

a. maksymalnie 2 razy na całej szerokości pasa drogowego

Abschnitt Nummer: II.2.4
Los-Nr.: 5
Anstatt:

1) Powierzchnie koszenia:

Droga Nr 755: 2,78 ha

Droga Nr 759: 2,58 ha

Droga Nr 824: 33,31 ha

Droga Nr 854: 13,00 ha

Łącznie: 51,67 ha

2) Krotność koszeń:

a. maksymalnie 2 razy na całej szerokości pasa drogowego

muss es heißen:

1) Powierzchnie koszenia:

Droga Nr 755: 2,78 ha

Droga Nr 759: 2,58 ha

Droga Nr 824: 33,17 ha

Droga Nr 854: 13,00 ha

Łącznie: 51,53 ha

2) Krotność koszeń:

a. maksymalnie 2 razy na całej szerokości pasa drogowego

Abschnitt Nummer: II.2.4
Los-Nr.: 6
Anstatt:

1) Powierzchnia koszenia:

Droga Nr 855: 10,68 ha

Droga Nr 857: 7,85 ha

Droga Nr 878: 4,09 ha

Miasto Modliborzyce: 113,60 ar

Miasto Janów Lubelski: 218,59 ar

Łącznie:

Szlaki: 22,62 ha

Miasta: 332,19 ar

2) Krotność koszeń:

a. drogi Nr 855, 857, 878: maksymalnie 2 razy na całej szerokości pasa drogowego

b. miasto Modliborzyce: maksymalnie 4 razy na całej szerokości pasa drogowego

c. miasto Janów Lubelski: maksymalnie 5 razy na całej szerokości pasa drogowego

muss es heißen:

1) Powierzchnia koszenia:

Droga Nr 855: 10,68 ha

Droga Nr 857: 7,85 ha

Droga Nr 878: 3,29 ha

Miasto Modliborzyce: 113,60 ar

Miasto Janów Lubelski: 218,59 ar

Łącznie:

Szlaki: 21,82 ha

Miasta: 332,19 ar

2) Krotność koszeń:

a. drogi Nr 855, 857, 878: maksymalnie 2 razy na całej szerokości pasa drogowego

b. miasto Modliborzyce: maksymalnie 4 razy na całej szerokości pasa drogowego

c. miasto Janów Lubelski: maksymalnie 6 razy na całej szerokości pasa drogowego

Abschnitt Nummer: II.2.4
Los-Nr.: 7
Anstatt:

1) Powierzchnie koszenia:

Droga Nr 826: 8,47 ha

Droga Nr 830: 19,03 ha

Droga Nr 860: 1,80 ha

Droga Nr 874: 20,92 ha

Miasto Nałęczów: 314,05 ar

M. Markuszów: 175,11 ar

Łącznie:

Szlaki: 50,22 ha

Miasta: 489,16 ar

2) Krotność koszeń:

a. drogi Nr 826, 830, 860, 874: maksymalnie 2 razy na całej szerokości pasa drogowego

b. miasto Nałęczów: maksymalnie 6 razy na całej szerokości pasa drogowego

c. m. Markuszów: maksymalnie 4 razy na całej szerokości pasa drogowego

muss es heißen:

1) Powierzchnie koszenia:

Droga Nr 826: 8,43 ha

Droga Nr 830: 19,03 ha

Droga Nr 860: 1,80 ha

Droga Nr 874: 18,14 ha

Miasto Nałęczów: 314,05 ar

M. Końskowola: 359,64 ar

M. Kurów: 347,87 ar

M. Markuszów: 177,30 ar

(wraz z rowem odwadniającym)

Łącznie:

Szlaki: 47,40 ha

Miasta: 1 198,86 ar

2) Krotność koszeń:

a. drogi Nr 826, 830, 860, 874 (odc.: od km 17+158 do km 24+625): maksymalnie 2 razy na całej szerokości pasa drogowego

b. droga Nr 874 (odc.: od km 28+060 do km 30+315 i od km 32+215 do km 33+200): maksymalnie 3 razy na całej szerokości pasa drogowego

c. miasto Nałęczów: maksymalnie 6 razy na całej szerokości pasa drogowego

d. m. Końskowola, Kurów, Markuszów: maksymalnie 4 razy na całej szerokości pasa drogowego

Abschnitt Nummer: III.1.1
Stelle des zu berichtigenden Textes: strona 9 pkt. I. Informacje o warunkach udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
Anstatt:

I. Informacje o warunkach udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.

2. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek jeżeli wykaże spełnianie warunków dotyczących:

1) Zdolności technicznej i zawodowej

3. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek jeżeli:

1) Posiada doświadczenie, tj.:

Wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie co najmniej 1 usługę polegającą na koszeniu pasów drogowych dróg publicznych (krajowych, wojewódzkich, powiatowych, gminnych, miejskich lub osiedlowych), której wartość wyniosła nie mniej niż:

Zadanie Nr 1: 60 000,00 zł brutto

Zadanie Nr 2: 150 000,00 zł brutto

Zadanie Nr 3: 160 000,00 zł brutto

Zadanie Nr 4: 150 000,00 zł brutto

Zadanie Nr 5: 140 000,00 zł brutto

Zadanie Nr 6: 80 000,00 zł brutto

Zadanie Nr 7: 175 000,00 zł brutto

Zadanie Nr 5: 125 000,00 zł brutto

I udokumentuje, że usługi te zostały wykonane należycie.

Spełnianie warunku Wykonawca wykaże poprzez złożenie wypełnionego załącznika D „Wykaz wykonanych usług”.

2) Dysponuje urządzeniami technicznymi (sprzętem) dostępnymi wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego, tj. :

Zadania Nr: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (dla każdego z zadań):

1. Kosiarka bijakowa doczepna (wraz z nośnikiem) lub samojezdna - 1 szt.

2. Kosiarka bijakowa z głowicą na wysięgniku – samojezdna lub wraz z nośnikiem - 1 szt.

3. Wykaszarki ręczne - 5 szt.

4. Ciągnik rolniczy z przyczepą lub samochód ciężarowy wyposażony w skrzynię ładunkową - 1 szt.

5. Pojazd z tablicą zamykającą - 1 szt.

Zadania Nr: 3, 6, 7, 8 (dla każdego z zadań):

1. Kosiarki i wykaszarki ręczne - 4 szt.

2. Ciągnik rolniczy z przyczepą lub samochód ciężarowy wyposażony w skrzynię ładunkową - 1 szt.

muss es heißen:

I. Informacje o warunkach udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.

2. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek jeżeli wykaże spełnianie warunków dotyczących:

1) Zdolności technicznej i zawodowej

3. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek jeżeli:

1) Posiada doświadczenie, tj.:

Wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie co najmniej 1 usługę polegającą na koszeniu pasów drogowych dróg publicznych (krajowych, wojewódzkich, powiatowych, gminnych, miejskich lub osiedlowych), której wartość wyniosła nie mniej niż:

Zadanie Nr 1: 60 000,00 zł brutto

Zadanie Nr 2: 150 000,00 zł brutto

Zadanie Nr 3: 160 000,00 zł brutto

Zadanie Nr 4: 150 000,00 zł brutto

Zadanie Nr 5: 140 000,00 zł brutto

Zadanie Nr 6: 80 000,00 zł brutto

Zadanie Nr 7: 175 000,00 zł brutto

Zadanie Nr 5: 125 000,00 zł brutto

I udokumentuje, że usługi te zostały wykonane należycie.

Spełnianie warunku Wykonawca wykaże poprzez złożenie wypełnionego załącznika D „Wykaz wykonanych usług”.

2) Dysponuje urządzeniami technicznymi (sprzętem) dostępnymi wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego, tj. :

Zadania Nr: 1, 2, 4, 5 (minimum dla każdego z zadań):

1. Kosiarka bijakowa doczepna (wraz z nośnikiem) lub samojezdna - 1 szt.

2. Kosiarka bijakowa z głowicą na wysięgniku – samojezdna lub wraz z nośnikiem - 1 szt.

3. Wykaszarki ręczne - 5 szt.

4. Ciągnik rolniczy z przyczepą lub samochód ciężarowy wyposażony w skrzynię ładunkową - 1 szt.

5. Pojazd z tablicą zamykającą - 1 szt.

Zadania Nr: 3, 6, 7 (minimum dla każdego z zadań):

1. Kosiarka bijakowa doczepna (wraz z nośnikiem) lub samojezdna - 1 szt.

2. Kosiarka bijakowa z głowicą na wysięgniku – samojezdna lub wraz z nośnikiem - 1 szt.

3. Wykaszarki ręczne - 4 szt.

4 Kosiarki ręczne - 1 szt.

5. Ciągnik rolniczy z przyczepą lub samochód ciężarowy wyposażony w skrzynię ładunkową - 1 szt.

6. Pojazd z tablicą zamykającą - 1 szt.

Zadanie Nr: 8 (minimum):

1 Kosiarki ręczne - 1 szt.

2 Wykaszarki ręczne - 4 szt.

3 Ciągnik rolniczy z przyczepą lub samochód ciężarowy wyposażony w skrzynię ładunkową - 1 szt.

Abschnitt Nummer: II.2.1
Los-Nr.: 7
Anstatt:

Usługi koszenia traw i chwastów w pasach drogowych Dróg Wojewódzkich administrowanych przez RDW w Puławach:

Drogi Nr: 826, 830, 860, 874, miasto Nałęczów, m.: Markuszów

muss es heißen:

Usługi koszenia traw i chwastów w pasach drogowych Dróg Wojewódzkich administrowanych przez RDW w Puławach:

Drogi Nr: 826, 830, 860, 874, miasto Nałęczów, m.: Końskowola, Kurów, Markuszów

Abschnitt Nummer: II.2.3
Los-Nr.: 7
Anstatt:

Drogi wojewódzkie Nr: 826, 830, 860, 874, miasto Nałęczów, m.: Markuszów

muss es heißen:

Drogi wojewódzkie Nr: 826, 830, 860, 874, miasto Nałęczów, m.: Końskowola, Kurów, Markuszów

Abschnitt Nummer: IV.2.2
Anstatt:
Tag: 25/01/2023
Ortszeit: 09:00
muss es heißen:
Tag: 01/02/2023
Ortszeit: 09:00
Abschnitt Nummer: IV.2.6
Anstatt:
Tag: 26/03/2023
muss es heißen:
Tag: 02/04/2023
Abschnitt Nummer: IV.2.7
Anstatt:
Tag: 25/01/2023
Ortszeit: 09:15
muss es heißen:
Tag: 01/02/2023
Ortszeit: 09:15
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: