Dienstleistungen - 503895-2018

15/11/2018    S220

Finnland-Turku: Finanz- und Versicherungsdienstleistungen

2018/S 220-503895

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Turku 2029 -säätiö
Nationale Identifikationsnummer: 2934847-3
Postanschrift: PL 630 (Käyntiosoite: Linnankatu 31, 2. krs)
Ort: Turku
NUTS-Code: FI1C1 Varsinais-Suomi
Postleitzahl: 20101
Land: Finnland
Kontaktstelle(n): Tapani Järvinen
E-Mail: tapani.jarvinen@turku.fi
Telefon: +358 449075896
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.turku.fi/hankinnat
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://tarjouspalvelu.fi/turku
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://tarjouspalvelu.fi/turku?id=203769&tpk=d11e28b9-1ed1-4fcc-b9e0-29139661e69f
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: määtiö
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: Muu palvelutoiminta

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Turku 2029 -säätiön varainhoito

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
66000000 Finanz- und Versicherungsdienstleistungen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Turun kaupungin strateginen hankinta pyytää Turku 2029 -säätiön toimeksiannosta tarjouksia säätiön varainhallinnasta.

Hankinnassa on 2 osakokonaisuutta:

1. Osakkeet ja käteinen ja

2. Vaihtoehtoiset sijoitukset.

Turku 2029 -säätiön sijoitettava pääoma on 21 miljoonaa EUR. Osakokonaisuuksien keskinäinen osuus sijoitettavasta pääomasta käy ilmi tarjouspyynnön liitteestä 3.

Tarjoaja voi tarjota yhteen tai molempiin osakokonaisuuksiin.

Kumpaankin osakokonaisuuteen valitaan yksi (1) palveluntuottaja.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für alle Lose
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Osakkeet ja käteinen

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
66000000 Finanz- und Versicherungsdienstleistungen
66140000 Portfolioverwaltung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: FI1C1 Varsinais-Suomi
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Osakokonaisuus 1 käsittää osakkeet ja käteisen. Osakesijoitukset ja niiden malliallokaatio on eritelty liitteessä 3. Lähtökohtaisesti tälle osakepositiolle tavoitellaan viiden (5) prosentin vuosittaista tuottoa vallitsevassa markkinatilanteessa. Lisäksi säätiön sijoitussuunnitelmassa on mainittu muun muassa seuraavaa: Osakesijoitusten pääpaino tulee olla likvideissä, tasearvoltaan alhaisesti hinnoitelluissa yhtiöissä, joiden odotettu pitkän aikavälin osinkotuoton oletetaan olevan hyvä ja kasvava sekä osingonjakosuhteen (pay out ratio) osalta kestävä. Käteisellä tässä tarkoitetaan maksuliikennetilillä olevia varoja. Säätiö pidättää itselleen oikeuden hyväksyä vastapuolen, johon maksuliikennetili mahdollisesti avataan. Tilisijoituksen minimikoron tulee olla nolla prosenttia (0 %), eli negatiivisia korkoehtoja ei tilisijoitukselle hyväksytä.

Osakokonaisuuden lähtökohta on, että osakepaino muodostaa suurimman osan salkusta pitkällä aikavälillä, mutta markkinatilanteen ja varainhoitajan taktisen näkemyksen mukaan käteisen paino voi ajoittain salkussa olla jopa 100 %. Osakekokonaisuuden varainhoidossa arvostetaan pääomien puolustamista/tappioriskin aktiivista rajoittamista allokaatiopäätöksillä.

Valitun palveluntuottajan kanssa solmitaan joko varainhoitosopimus tai vakuutusluokista annetun lain 18 §:n mukainen sijoitussidonnainen kapitalisaatiosopimus.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 01/01/2019
Ende: 31/12/2029
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Vaihtoehtoiset sijoitukset

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
66000000 Finanz- und Versicherungsdienstleistungen
66140000 Portfolioverwaltung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: FI1C1 Varsinais-Suomi
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Hankinnan kohteena on vaihtoehtoisista sijoituksista koostuva täyden valtakirjan varainhoitomandaatti. Sijoitusmandaatissa arvostetaan hajautusta sekä omaisuusluokka-, sijoitusstrategia- että maantieteellisellä tasolla ja hallinnollista helppoutta asiakkaan näkökulmasta. Vaihtoehtoisilla sijoituksilla haetaan hajautushyötyjä suhteessa muihin omaisuusluokkiin eli osakkeisiin, pitkiin korkosijoituksiin sekä käteiseen (max. maturiteetti 12 kk). Vaihtoehtoisilla sijoituksilla tavoitellaan seitsemän (7) prosentin vuosittaista tuottoa (kaikkien kulujen jälkeen), josta vuosittaisena kassavirtatuottotavoitteena on viiden (5) prosentin tuotto. Vaihtoehtoiset sijoitukset voivat koostua epälikvideistä sijoituksista seuraavasti: epälikvidit korkosijoitukset (Private Debt), epälikvidit oman pääoman ehtoiset sijoitukset (Private Equity) ja epälikvidit kiinteistösijoitukset. Poikkeuksena sijoitusperiodin alkupuolella ja enintään kolmen (3) vuoden ajan toimeksiannon alkamisesta sijoitusratkaisukokonaisuus voi sisältää likviditeetin hallinnoimiseksi myös likvidejä instrumentteja. Vaihtoehtoisten sijoitusten sijoitusmandaatin varat tulee sijoittaa ensisijaisesti sijoituksiin, jotka eivät ole julkisen kaupankäynnin kohteena. Näitä ovat vaihtoehtoiset korkosijoitukset, kiinteistösijoitukset ja pääomasijoitukset listaamattomiin yrityksiin. Vaihtoehtoisten sijoitusten sijoitusratkaisussa ei sallita pääsääntöisesti hedge fund -tyyppisiä sijoituksia, raaka-ainesijoituksia tai muita likvidejä vaihtoehtoisten sijoitusten sijoitusavaruuden tuotteita.

Sijoitusratkaisun tavoitteena on altistua epälikvidiyspreemiolle. Kaikkien sijoituskohteiden osalta tulee varainhoitajan tiedostaa ja ottaa huomioon säätiön sijoitushorisontti eli säätiön varallisuus tulee olla likvidissä muodossa vuonna 2029, minkä vuoksi esim. Private Equity -tyyppisten sijoitusten tulee olla erääntyneet mainitussa aikaperiodissa.

Valitun palveluntuottajan kanssa solmitaan joko varainhoitosopimus tai vakuutusluokista annetun lain 18 §:n mukainen sijoitussidonnainen kapitalisaatiosopimus.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 01/01/2019
Ende: 31/12/2029
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 17/12/2018
Ortszeit: 11:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Finnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 4 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 17/12/2018
Ortszeit: 11:01

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Markkinaoikeus
Postanschrift: Radanrakentajantie 5
Ort: Helsinki
Postleitzahl: 00520
Land: Finnland
E-Mail: markkinaoikeus@oikeus.fi
Telefon: +358 295643300
Fax: +358 295643314
Internet-Adresse: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
14/11/2018