Die TED-Website arbeitet seit dem 2.11.2022 mit eForms. Bei der Suche hat sich einiges geändert. Bitte passen Sie Ihre vorab festgelegten Expertenfragen an. Erfahren Sie mehr über die Änderungen auf der Seite „Aktuelles“ und den aktualisierten Hilfe-Seiten.

Lieferungen - 50480-2023

25/01/2023    S18

Polen-Zielona Góra: Geräte für die Strahlentherapie, Mechanotherapie, Elektrotherapie und Physiotherapie

2023/S 018-050480

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Zespół Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „PROMYK” Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Zielonej Górze
Nationale Identifikationsnummer: 971285918
Postanschrift: Głowackiego 8a
Ort: Zielona Góra
NUTS-Code: PL432 Zielonogórski
Postleitzahl: 65-301
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Robert Narkun
E-Mail: pwr.przetargi@gmail.com
Telefon: +48 509431398
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://promyk.zgora.pl/
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
I.5)Haupttätigkeit(en)
Gesundheit

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa systemu do zautomatyzowanej nauki chodu

Referenznummer der Bekanntmachung: ZR: 118.04.2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
33150000 Geräte für die Strahlentherapie, Mechanotherapie, Elektrotherapie und Physiotherapie
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa systemu do zautomatyzowanej nauki chodzenia.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) określa załącznik nr 9 do SWZ.

3. Fabrycznie nowy uniwersalny system do zautomatyzowanej nauki chodu.

4. Wymagane dokumenty i świadectwa (w j. polskim) do przekazania wraz z przedmiotem zamówienia: świadectwo zgodności CE, karta gwarancyjna, instrukcja obsługi urządzenia, niezbędne do dokonania odbioru końcowego.

CPV:

33150000-6 Urządzenia do radioterapii, mechanoterapii, elektroterapii i fizykoterapii

33100000-1 Urządzenia medyczne

33158400-6 Sprzęt do terapii mechanicznej

42900000-5 Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33100000 Medizinische Geräte
33158400 Anlage für mechanische Therapie
42900000 Maschinen für allgemeine und besondere Zwecke
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL432 Zielonogórski
Hauptort der Ausführung:

Zielona Góra

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa systemu do zautomatyzowanej nauki chodzenia.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) określa załącznik nr 9 do SWZ.

3. Fabrycznie nowy uniwersalny system do zautomatyzowanej nauki chodu.

4. Wymagane dokumenty i świadectwa (w j. polskim) do przekazania wraz z przedmiotem zamówienia: świadectwo zgodności CE, karta gwarancyjna, instrukcja obsługi urządzenia, niezbędne do dokonania odbioru końcowego.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Gwarancja (G) / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Zadanie realizowane jest w ramach projektu: „Rozbudowa infrastruktury społecznej z przeznaczeniem na świadczenie usług rehabilitacyjnych, opiekuńczych oraz mieszkania chronione w Zielonej Górze”, finansowanego ze środków RPO-Lubuskie 2020.Nr projektu: RPLB.09.01.02-08-0001/17

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Przedmiotem zamówienia jest jedno urządzenie funkcjonujące nierozerwalnie. Zamówienie znajduje się w orbicie zainteresowań MŚP.

Zamawiający wykluczy z postępowania podmioty podlegające wykluczeniu na podstawie ustawy "ukraińskiej" oraz art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 235-679173
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa systemu do zautomatyzowanej nauki chodu

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Zamawiający informuje, iż z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczy również Wykonawcę na podstawie art. art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1),w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1) lub na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-678
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale IX ustawy PZP.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-678
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
20/01/2023