Lieferungen - 506747-2019

28/10/2019    S208

Ungarn-Budapest: Stapelvorrichtungen

2019/S 208-506747

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nationale Identifikationsnummer: EKRSZ_35618302
Postanschrift: Fényes Elek utca 7–13.
Ort: Budapest
NUTS-Code: HU110 Budapest
Postleitzahl: 1024
Land: Ungarn
Kontaktstelle(n): Dr. Kleithal Mariann
E-Mail: kleithal.mariann@kozut.hu
Telefon: +36 18199171
Fax: +36 18199540

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.kozut.hu

Adresse des Beschafferprofils: http://www.kozut.hu

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001075302019/reszletek
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001075302019/reszletek
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: Közút üzemeltetés, fenntartás

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Rakodógép és adapterei beszerzése

Referenznummer der Bekanntmachung: EKR001075302019
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
44614310 Stapelvorrichtungen
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Rakodógép és adapterei beszerzése adásvételi keretszerződés keretében

1. rész: 2 db + 1 db opció forgó-kotró gép és 2 db + 1 db opció ágaprító adapter forgó-kotró gépre

2. rész: 15 db + 6 db opció kotró-rakodó gép

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für alle Lose
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

2+1 db forgó-kotró gép és 2+1 db ágaprító adapter

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
44614310 Stapelvorrichtungen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: HU222 Vas
NUTS-Code: HU231 Baranya
NUTS-Code: HU311 Borsod-Abaúj-Zemplén
Hauptort der Ausführung:

Miskolc, Pécs, Szombathely. A pontos címeket a dokumentáció tartalmazza.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

2 db + 1 db opció forgó-kotró gép és a hozzá tartozó 2 db + 1 db opció db ágaprító adapter

A részletes követelményeket a Dokumentáció Műszaki Leírás melléklete tartalmazza.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Kötelezően vállalandó jótálláson felül vállalt plusz jótállás (minimum 0, maximum 12 hónap) / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 90
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 24
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Ajánlatkérő 2 db forgó-kotró gép és a hozzá tartozó 2 db ágaprító adapter megrendelésére vállal kötelezettséget. Az opcionális mennyiségre (1 db forgó-kotró gép és a hozzá tartozó 1 db ágaprító adapter) vonatkozóan Ajánlatkérő a szerződés időbeli hatálya alatt bármikor (a teljesítési határidő figyelembe vételével), akár egyenként akár együttesen jogosult megrendelést küldeni.

II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Az egyedi megrendelés teljesítési határideje az egyedi megrendelés megküldésétől számított 6 hónap.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

15 db + 6 db kotró-rakodó gép

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
44614310 Stapelvorrichtungen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: HU120 Pest
NUTS-Code: HU211 Fejér
NUTS-Code: HU213 Veszprém
NUTS-Code: HU221 Győr-Moson-Sopron
NUTS-Code: HU222 Vas
NUTS-Code: HU231 Baranya
NUTS-Code: HU232 Somogy
NUTS-Code: HU233 Tolna
NUTS-Code: HU311 Borsod-Abaúj-Zemplén
NUTS-Code: HU312 Heves
NUTS-Code: HU313 Nógrád
NUTS-Code: HU322 Jász-Nagykun-Szolnok
NUTS-Code: HU331 Bács-Kiskun
NUTS-Code: HU332 Békés
NUTS-Code: HU333 Csongrád
Hauptort der Ausführung:

Pécs, Solt, Hódmezővásárhely, Sárbogárd, Mosonmagyaróvár, Heves, Cegléd, Kaposvár, Paks, Szolnok, Kardos, Monor, Salgótarján, Eger, Lakitelek, Encs, Pápa, Nagycenk.Pontos címek a dokumentációban.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

15 db + 6 db opció kotró-rakodó gép

A részletes követelményeket a Dokumentáció Műszaki Leírás melléklete tartalmazza.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Kötelezően vállalandó jótálláson felül vállalt plusz jótállás (minimum 0, maximum 12 hónap) / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 90
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 24
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Ajánlatkérő 15 db kotró-rakodó gép megrendelésére vállal kötelezettséget. Az opcionális mennyiségre (6 db kotró-rakodó gép) vonatkozóan Ajánlatkérő a szerződés időbeli hatálya alatt bármikor (a teljesítési határidő figyelembe vételével), akár egyenként akár együttesen jogosult megrendelést küldeni.

II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Az egyedi megrendelés teljesítési határideje az egyedi megrendelés megküldésétől számított 6 hónap.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll. Ajánlatkérő kizárja a közbeszerzési eljárásból azokat, akikkel szemben a kizáró ok az eljárás során következik be.

A kizáró okok fenn nem állását ajánlattevő, valamint adott esetben a kapacitást biztosító szervezet első körben az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) kitöltésével köteles igazolni az alábbiak szerint:

A Kbt. 67. § (1) bekezdése alapján ajánlattevő -adott esetben a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet - köteles az ajánlatban a kizáró okok fenn nem állása tekintetében az EEKD-ba foglalt nyilatkozatát benyújtani a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet II. fejezetében foglaltak szerint. Közös ajánlattétel esetén a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 3. § (5) bekezdésében foglaltak szerint kell eljárni.

Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 64. §-ában foglaltakra.

Azon alvállalkozók vonatkozásában, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában a Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján ajánlattevőnek be kell nyújtania arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.

Amennyiben ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér a kizáró ok hiányát igazoló adatbázisokhoz, az ezen adatbázisok elérhetőségét is fel kell tüntetni a formanyomtatvány megfelelő részében - azon adatbázisok elérhetőségének kivételével, amelyek ellenőrzését a kizáró okok igazolása körében az ajánlatkérő számára 321/2015 (X.30) Korm. rendelet előírja.

Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlatához köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás ajánlattevőnek erre vonatkozó nyilatkozatát kell csatolnia.

Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 69.§ (11a) bekezdésére.

A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Az ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) - valamint adott esetben a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek - az ajánlatban a Kbt. 67. § (1)-(2) bekezdése, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet II. Fejezetének megfelelően, az EEKD-ba foglalt nyilatkozat benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek.

Az alkalmassági követelmények előzetes igazolására az EEKD-ban a Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján az érintett gazdasági szereplőnek (ajánlattevő, kapacitást biztosító szervezet) csak nyilatkoznia kell, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek.

Amennyiben ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek mindegyike által kitöltött külön formanyomtatványt kell benyújtani. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetek vagy személyek az alkalmassági feltételek vonatkozásában csak arról nyilatkoznak, amelyeket az ajánlattevő igénybe kíván venni az alkalmasságának igazolásához. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyikének külön formanyomtatványt kell benyújtani. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumot a Korm. rendelet 5-7. § alapján kell kitölteni.

Amennyiben ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően hozzáfér az alkalmassági feltételeket igazoló adatbázisokhoz, a gazdasági szereplőknek ezen adatbázisok elérhetőségét is fel kell tüntetniük a formanyomtatvány megfelelő részében.

A Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdése alapján a felhívott ajánlattevőnek az alábbi dokumentumok csatolásával kell igazolni az alkalmassági követelményeknek való megfelelését:

M/1. a Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján, a 22. § (1) bekezdése szerint csatolandó az ajánlattevőnek az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított három évben teljesített, a közbeszerzés tárgyával egyező szállításairól, forgalmazásáról szóló nyilatkozata.

A nyilatkozatnak/igazolásnak legalább az alábbi adatokat kell tartalmaznia:

— a teljesítés kezdő és befejező időpontja (év, hónap, nap)

— a szerződést kötő másik fél adatai (név, székhely)

— a szállítás tárgya

— a szállítás mennyisége,

— nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

A Korm.r. 21/A.§ értelmében ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként elfogadja annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik a felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben összesen

Az 1. rész tekintetében legalább 2 darab, min. 14 000 kg – max. 18 000 kg üzemi súlyú, új (nem használt) forgó-kotró gép és hozzá illeszthető ágaprító adapter

A 2. rész tekintetében legalább 10 darab, a hozzá illesztett min. 1 000 kg hasznos teherbírású kanállal felszerelt és max. 9 000 kg üzemi súlyú, új (nem használt) kotró-rakodó gép

Szállítására vonatkozó, szerződésszerűn teljesített referenciával. Az előírt minimumkövetelmény több szerződés bemutatásával is teljesíthető.

Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők vagy közös részvételre jelentkezők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.

Az előírt alkalmassági követelménynek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik.

Az ajánlatban csatolni kell a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Késedelmi kötbér: késedelemmel érintett nettó vételár napi 1 %-a, max 20 %,

Meghiúsulási kötbér: eseti megrendelés: nettó vételár 20 %-a, keretszerződés: fel nem használt nettó keretösszeg 20 %-a.

Jótállás: átadott gépekre, eszközökre, tartozékokra min. 24 hónap teljes körű jótállás, mindenféle gyári megkötés nélkül

Teljesítési biztosíték: a teljes nettó ellenszolgáltatás 5 %

Jótállási biztosíték: a teljes nettó ellenszolgáltatás 5 %

Ajánlatkérő nem fizet előleget. Nyertes ajánlattevő számláját eseti megrendelésenként (azon belül gyári vagy alvázszámonként, vagy egy számla benyújtása esetén tételsoronként megjelölve) nyújthatja be. Ajánlattevő (rész)számláit a teljesítési igazolás birtokában állíthatja ki. A szabályszerűen benyújtott számla kiegyenlítése 30 napos fizetési határidő mellett, a Ptk 6:130. § (1) és (2) bek., a Kbt. 135. § (1) és (5)-(6) bek. alapján történik. A szerződést biztosító mellékkötelezettségeket és a részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 27/11/2019
Ortszeit: 11:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Ungarisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 27/01/2020
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 27/11/2019
Ortszeit: 13:00
Ort:

A bontás elektronikusan történik az EKR-ben.

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Az elektronikus bontás szabályait a Kbt. 68. §-a tartalmazza.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1) Az ajánlatban csatolandó iratokat teljes körűen a KD tartalmazza.

2) Az ajánlatnak tartalmaznia kell Kbt. 66. § (2) bek szerinti nyilatkozatot.

3) Az ajánlatnak a Kbt. 66. § (5) bekezdése alapján felolvasólapot kell tartalmaznia, amelyen AT feltünteti a 68. § (4) bekezdése szerinti információkat.

4) ATnek az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 134. § (5) bek. alapján arról, hogy nyertesként történő kihirdetése esetén a teljesítési és jótállási biztosítékot határidőre rendelkezésre bocsátja.

5) AK felhívja a figyelmet, hogy az M/1 alkalmassági feltételeket és azok igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.

6) Az ajánlatok valamennyi részben a Kbt. 76. § (2) bek c) pontja szerint a legjobb ár-érték arány értékelési szempontja alapján kerülnek elbírálásra. Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10 pont. Az a módszer, amellyel ajánlatkérő megadja a ponthatárok közötti pontszámot: 1. részszempont esetében fordított arányosítás, 2. részszempont: egyenes arányosítás

A mennyiben AT a kötelezően vállalt 24 hónap jótállást vállal 0 hónap többletjótállással az ajánlati elem 0 pontot kap. Amennyiben AT nem kíván a kötelezően megajánlandó mérték felett jótállást megajánlani, úgy a felolvasólapon 0 hónapot köteles feltüntetni. AK 77. § (1) bek alapján előírja, hogy a 12 hónap többletjótállás (azaz összesen 36 hónap), és az ennél kedvezőbb vállalásokra egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos számú pontot (10 pont) ad.

Az egyes értékelési részszempontokkal kapcsolatos követelményeket a KD tartalmazza.

7) AK az ajánlattételt a Kbt.35. § (5) bek, és 54. § (4)-(7) bek. alkalmazásával az 1. részben 1 500 000 Forint, a 2. részben 2 000 000 Ft ajánlati biztosíték nyújtásához köti. A biztosítékot az ajánlattételi határidő lejártáig kell AK rendelkezésére bocsátani. A biztosíték az AT választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek az AK MKB Banknál vezetett 10300002-10460102-49020027 fizetési számlájára történő befizetésével, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel. A biztosíték befizetéssel vagy átutalással történő teljesítését az átutalási/befizetési megbízás eredeti példányának csatolásával kell igazolni. Az ajánlati biztosítéknak az ajánlati kötöttség idejére kell érvényesnek lennie. Amennyiben az ajánlati biztosítékot az előírt határidőre nem, vagy kisebb mértékben bocsátja ajánlattevő rendelkezésre az ajánlat érvénytelen.

8) ATnek szakmai ajánlatot kell benyújtania a közbeszerzési dokumentumok II.4.5.3) pontjában foglalt tartalommal.

9) A termék és kiegészítő eszközeinek, szerelékeinek (a nem gyári kiegészítőkre, szerelékekre is), adaptereinek termékismertető lapját, prospektusát, gyártói adatlapját is be kell csatolni.

10) A 2. rész tekintetében ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a jelenleg az épülő mérnökségek nem rendelkeznek pontos címmel vagy helyrajzi számmal, ezért javasoljuk, hogy a szállítási költségek kalkulálása során ajánlattevő az adott település központjával tervezzen

11) AK alkalmazza a Kbt. 81. § (5) bek-ben foglaltakat.

12) Az ajánlati árat az Ártáblázat kitöltésével kell megadni.

13) AK kizárja nyertes AT(k) részére a gazdálkodó szervezet létrehozásának lehetőségét. Alternatív ajánlattétel nem biztosított.

14) Felhívjuk ATk figyelmét, hogy a közbeszerzési eljárás a 320/2015. (X. 30.) Korm. rendelet szerinti folyamatba épített ellenőrzés mellett valósul meg.

15) FAKSZ: dr. Takács Éva (00526), dr. Husvéti Zsófia (01069)

16) Ajánlatkérő egyik részajánlat esetében sem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postanschrift: Riadó u. 5.
Ort: Budapest
Postleitzahl: 1026
Land: Ungarn
E-Mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postanschrift: Riadó u. 5.
Ort: Budapest
Postleitzahl: 1026
Land: Ungarn
E-Mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
24/10/2019