Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Lieferungen - 50734-2023

25/01/2023    S18

Hrvatska-Zagreb: Sustav nadzora

2023/S 018-050734

Ispravak

Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama

Roba

(Dodatak Službenom listu Europske unije, 2022/S 245-707159)

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR ZAGREB
Nacionalni registracijski broj: 46377257342
Poštanska adresa: Kišpatićeva 12
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR05 Grad Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Zvonimir Babić
E-pošta: zvonimir.babic@kbc-zagreb.hr
Telefon: +385 12368722
Telefaks: +385 12379924
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: https://www.kbc-zagreb.hr/

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Nadogradnja sustava tehničke zaštite na lokacijama KBC-a Zagreb

Referentni broj: 5.1.A/22
II.1.2)Glavna CPV oznaka
35125000 Sustav nadzora
II.1.3)Vrsta ugovora
Roba
II.1.4)Kratak opis:

Nadogradnja sustava tehničke zaštite na lokacijama KBC-a Zagreb

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
20/01/2023
VI.6)Upućivanje na izvornu obavijest
Broj objave u Dodatku SL-u: 2022/S 245-707159

Odjeljak VII: Izmjene

VII.1)Informacije koje se izmjenjuju ili dodaju
VII.1.2)Tekst koji je potrebno ispraviti u izvornoj obavijesti
Broj odjeljka: IV.2.2
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Rok za dostavu ponuda
Umjesto:
Datum: 24/01/2023
Lokalno vrijeme: 12:00
Glasi:
Datum: 02/02/2023
Lokalno vrijeme: 12:00
Broj odjeljka: IV.2.7
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Datum javnog otvaranja ponuda
Umjesto:
Datum: 24/01/2023
Lokalno vrijeme: 12:00
Glasi:
Datum: 02/02/2023
Lokalno vrijeme: 12:00
VII.2)Ostali dodatni podaci: