Lieferungen - 507818-2022

16/09/2022    S179

die Slowakei-Košice: Werkstattausrüstung

2022/S 179-507818

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Lieferauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2022/S 150-430545)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
Nationale Identifikationsnummer: 31701914
Postanschrift: Bardejovská
Ort: Košice-Západ
NUTS-Code: SK042 Košický kraj
Postleitzahl: 04329
Land: Slowakei
Kontaktstelle(n): Ing. Hilda Regulová Gajdošová, E&L Consulting, s.r.o., Sabinovská 12, 82102 Bratislava
E-Mail: gajdosova@elconsulting.sk
Telefon: +421 903400529
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.dpmk.sk

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Modernizácia údržbovej základne v Košiciach, realizácia - II. etapa -Technológie

Referenznummer der Bekanntmachung: 2022/1/DPMK
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
43800000 Werkstattausrüstung
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Predmet zákazky nadväzuje na predošlú dokončenú stavebnú zákazku v rámci Projektu modernizácia technickej

základne na opravu a údržbu vozidlového parku dráhovej MHD, a to formou obstarania technologickej časti projektu,

technického zariadenia a vybavenia vrátane montáže. Výsledkom realizácie predmetu zákazky bude technická a

technologická príprava areálu na zmenu vozového parku podľa požiadaviek modernizácie koľajovej časti. Z dôvodu

zmeny vozového parku je nutné vybudovať novú halu opráv s technológiou (II. etapa). Z koľajovej časti je nutné

vybudovať koľajové napojenie nového objektu haly údržby. K tomu je nutné zrealizovať prislúchajúcu infraštruktúru

(trakčné vedenie, odvodnenie, osvetlenie, elektrické rozvody...).

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
12/09/2022
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 150-430545

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: II.2.6
Los-Nr.: 5
Stelle des zu berichtigenden Textes: Odhadovaná hodnota
Anstatt:

521034.04

muss es heißen:

495274.04

Abschnitt Nummer: IV.2.2
Stelle des zu berichtigenden Textes: Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Anstatt:
Tag: 12/09/2022
Ortszeit: 12:00
muss es heißen:
Tag: 19/09/2022
Ortszeit: 12:00
Abschnitt Nummer: IV.2.7
Stelle des zu berichtigenden Textes: Podmienky na otváranie ponúk
Anstatt:
Tag: 12/09/2022
Ortszeit: 13:00
muss es heißen:
Tag: 19/09/2022
Ortszeit: 13:00
Abschnitt Nummer: II.1.5
Stelle des zu berichtigenden Textes: Celková odhadovaná hodnota
Anstatt:

4194876.23

muss es heißen:

4169116.23

VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: