Wir freuen uns, mitteilen zu können, dass die neue Version des TED-Portals am 29.1.2024 in Betrieb genommen wird (voraussichtlicher Termin – muss noch bestätigt werden!). Interessiert an den neuen Funktionen, den Verbesserungen und ihren Auswirkungen auf die Nutzerinnen und Nutzer? Konsultieren Sie unseren Artikel und erfahren Sie mehr über die wichtigsten Veränderungen und neuen Funktionen.

Aufgrund von Störungen werden eForms- Mitteilungen derzeit fehlerhaft angezeigt. Wir arbeiten an einer Lösung. Bis dahin konsultieren Sie bitte unsere Hilfsseite.

Jetzt registrieren: 4. Workshop für Weiterverwender von TED-Daten am 14. Dezember 2023

Dienstleistungen - 510562-2019

29/10/2019    S209

Ungarn-Budapest: Dienstleistungen für Unternehmen: Recht, Marketing, Consulting, Einstellungen, Druck und Sicherheit

2019/S 209-510562

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Nemzeti Kommunikációs Hivatal
Nationale Identifikationsnummer: EKRSZ_28360577
Postanschrift: Garibaldi utca 2.
Ort: Budapest
NUTS-Code: HU11 Budapest
Postleitzahl: 1054
Land: Ungarn
Kontaktstelle(n): Dr. Zsabokorszky Ágnes
E-Mail: agnes.zsabokorszky@nkoh.gov.hu
Telefon: +36 17958153
Fax: +36 17950833
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.nkoh.kormany.hu
Adresse des Beschafferprofils: http://www.nkoh.kormany.hu
I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
Der Auftrag wird von einer zentralen Beschaffungsstelle vergeben
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001175462019/reszletek
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001175462019/reszletek
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Ministerium oder sonstige zentral- oder bundesstaatliche Behörde einschließlich regionaler oder lokaler Unterabteilungen
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: Kbt. 31. § (3) bek. alapján központi beszerző

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Keretmegállapodás Kommunikáció

Referenznummer der Bekanntmachung: EKR001175462019
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
79000000 Dienstleistungen für Unternehmen: Recht, Marketing, Consulting, Einstellungen, Druck und Sicherheit
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Keretmegállapodás a Nemzeti Kommunikációs Hivatalról és a kormányzati kommunikációs beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 247/2014. (X. 1.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó vagy ahhoz önként csatlakozó szervezetek számára, a rendeletben szabályozott kommunikációs tárgyú feladatokhoz kapcsolódó szolgáltatások ellátására.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
79342200 Reklamedienste
79822500 Dienstleistungen im Grafik-Design
79311200 Durchführung von Umfragen
79416000 Öffentlichkeitsarbeit
79821000 Fertigstellung im Bereich Druck
92112000 Dienstleistungen im Zusammenhang mit Film- und Videofilmherstellung
79952000 Event-Organisation
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: 00 Not specified
NUTS-Code: HU1 KÖZÉP-MAGYARORSZÁG
NUTS-Code: HU2 DUNÁNTÚL
NUTS-Code: HU3 ALFÖLD ÉS ÉSZAK
NUTS-Code: HUZ EXTRA-REGIO NUTS 1
Hauptort der Ausführung:

Magyarország egész területe, de, adott esetben, más országok is.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Az elvégzendő tevékenységek köre jellemzően, de nem kizárólagosan kiterjed a következő feladatok ellátására: kutatási feladatok, stratégiai tervezés és tanácsadás, grafikai tervezés, integrált reklámügynökségi szolgáltatások, PR ügynökségi szolgáltatások, online kommunikációs és közösségi médiaszolgáltatások, valamennyi kommunikációs tevékenységhez kapcsolódó gyártási feladat, kiemelten a film- és videó anyag gyártás, a nyomtatási anyagok, nyomdai tevékenység, a fotózás, a promóciós eszközök és installációk gyártása, médiatervezés és vásárlás, rendezvényszervezés szolgáltatások összességére vagy ezek bármelyikére vagy ezek bármelyikének kombinációjára.

A keretmegállapodás alkalmazására a Nemzeti Kommunikációs Hivatalról és a kormányzati kommunikációs beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 247/2014. (X.1.) Korm. rendelet szerinti legalább 1100 szervezet – ide értve különösen a Kormány irányítása vagy felügyelete alá tartozó költségvetési szervek, e szervezetek irányítása alá tartozó központi, területi és helyi költségvetési szervek vagy intézmények, állami tulajodú gazdasági társaságok, a Kormány által alapított alapítványok és közalapítványok, kiemelt fontosságú kormányzati kommunikációs feladatot megvalósító szervezetek, illetőleg az önként csatlakozó szervezetek körét – köteles, illetve jogosult, így az az alapján megkötendő egyedi szerződések száma a keretmegállapodás időtartama alatt várhatóan legalább 150 db lesz. Az egyedi szerződések átlagértéke várhatóan a nettó 200 millió forintot meg fogja haladni, így azok értéke, adott esetben, a megjelölt átlagérték többszörösét is kiteheti.

A keretmegállapodás alapján megkötendő, a konkrét beszerzésre vonatkozó egyedi szerződések műszaki tartalma előre nem meghatározható, az a tényleges beszerzési igények felmerülésétől függ, azok értéke és mennyisége is csak becsülhető, valamint az egy időben teljesítendő egyedi szerződések nagyságrendje előzetesen nem meghatározható. A keretmegállapodás időtartama alatt ugyanakkor előfordulhat, hogy egyszerre több szervezet egyszerre több, egy időben felmerülő beszerzési igényét is ki kell tudnia elégítenie a nyertes ajánlattevőnek.

A keretmegállapodás időtartama alatt a nyertes ajánlattevő a tevékenysége ellátása során a birtokába kerülő adatok, különösen a személyes és a társadalmilag/politikailag érzékeny adatok védelmét a nyilvánosságra kerülés, illetve a módosítás ellen is biztosítani köteles.

A nyertes ajánlattevőként szerződő fél feladatát képezi az előzetes minőségtervezés, a feladatok ellátása közbeni folyamatos minőség-ellenőrzés és dokumentálás is.

A keretmegállapodás alapján megkötendő egyedi szerződések szerinti feladatok részletesebb bemutatását a műszaki leírás tartalmazza.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: 20. Médiavásárlás (megyei napilapok, kereskedelmi) vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító kedvezmény (%) / Gewichtung: 18
Qualitätskriterium - Name: 21. Médiavásárlás (megyei napilapok, TCR) vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító kedvezmény (%) / Gewichtung: 6
Qualitätskriterium - Name: 22. Médiavásárlás (országos napilapok, kereskedelmi) vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító kedvezmény (%) / Gewichtung: 15
Qualitätskriterium - Name: 23. Médiavásárlás (országos napilapok, TCR) vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító kedvezmény (%) / Gewichtung: 5
Qualitätskriterium - Name: 24. Médiavásárlás (heti, kétheti és havilapok, kereskedelmi) vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító kedvezmény (%) / Gewichtung: 12
Qualitätskriterium - Name: 25. Médiavásárlás (heti, kétheti és havilapok, TCR) vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító kedvezmény (%) / Gewichtung: 5
Qualitätskriterium - Name: 26. Médiavásárlás (közterületi megjelenések, kereskedelmi) vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító kedvezmény (%) / Gewichtung: 14
Qualitätskriterium - Name: 27. Médiavásárlás (közterületi megjelenések, TCR) vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító kedvezmény (%) / Gewichtung: 5
Qualitätskriterium - Name: 28. Médiavásárlás (online, kereskedelmi) vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító kedvezmény (%) / Gewichtung: 16
Qualitätskriterium - Name: 29. Médiavásárlás (online, TCR) vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító kedvezmény (%) / Gewichtung: 5
Qualitätskriterium - Name: 30. Médiavásárlás (rádió, kereskedelmi) vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító kedvezmény (%) / Gewichtung: 16
Qualitätskriterium - Name: 31. Médiavásárlás (rádió, TCR) vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító kedvezmény (%) / Gewichtung: 5
Qualitätskriterium - Name: 32. Médiavásárlás (televízió, kereskedelmi) vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító kedvezmény (%) / Gewichtung: 20
Qualitätskriterium - Name: 33. Médiavásárlás (televízió, TCR) vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító kedvezmény (%) / Gewichtung: 6
Qualitätskriterium - Name: 34. Külföldi médiavásárlás nem online hirdetési felületen (EU-n belüli országok) vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító kedvezmény (%) / Gewichtung: 5
Qualitätskriterium - Name: 35. Külföldi médiavásárlás nem online hirdetési felületen (EU-n kívüli, de európai országok) vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító kedvezmény (%) / Gewichtung: 5
Qualitätskriterium - Name: 36. Külföldi médiavásárlás nem online hirdetési felületen (nem európai országok) vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító kedvezmény (%) / Gewichtung: 5
Qualitätskriterium - Name: 37. Külföldi médiavásárlás online hirdetési felületen (EU-n belüli országok) vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító kedvezmény (%) / Gewichtung: 5
Qualitätskriterium - Name: 38. Külföldi médiavásárlás online hirdetési felületen (EU-n kívüli, de európai országok) vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító kedvezmény (%) / Gewichtung: 5
Qualitätskriterium - Name: 39. Külföldi médiavásárlás online hirdetési felületen (nem európai országok) vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító kedvezmény (%) / Gewichtung: 5
Preis - Gewichtung: 362
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 1.00 HUF
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 12
Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja
Beschreibung der Verlängerungen:

A felek a keretmegállapodást annak időtartama alatt bármikor, de legfeljebb kettő alkalommal, megújíthatják, azzal, hogy a keretmegállapodás időtartamának megújítása, alkalmanként, legfeljebb az eredeti időtartammal megegyező mértékű lehet.

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

A II.2.6) pontban megadott érték nem a becsült érték, kizárólag a hirdetményfeladó rendszer kitöltési szabályai miatt került rögzítésre. Különálló keretmegállapodások esetén egy konkrét feladatra irányuló, több megállapodást érintő egyedi szerződés megkötése műszakilag és gazdaságilag ésszerűtlen lenne, az a megrendelő érdekeit veszélyeztetné. Ezért nem biztosított a részajánlattétel lehetősége.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésének vagy a 63. § (1) bekezdésének hatálya alatt áll.

Igazolási mód:

A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 1. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatának benyújtásakor, a Kormányrendelet II. Fejezete szerinti egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával, a Kormányrendelet 3-4. és 6. §-a szerint kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének, valamint Kbt. 63. § (1) bekezdésének hatálya alá.

Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott ajánlattevő az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően, a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 8-14. és 16. §-a szerint, további igazolások benyújtására is köteles.

Alkalmatlan az ajánlattevő amennyiben nem alkalmas a szakmai tevékenység végzésére, azaz

a) az ajánlattevő, az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet (személy) nincsen bejegyezve a cégnyilvántartásba vagy az egyéni vállalkozók nyilvántartásába;

b) a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén, nincsen bejegyezve a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. melléklete szerinti hasonló nyilvántartásba, vagy nem teljesíti az említett mellékletben foglalt bármely egyéb követelményt, vagy nem rendelkezik a szolgáltatás nyújtásához a letelepedése szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy előírt szervezeti, kamarai tagsággal, amennyiben ilyen előírás létezik.

Igazolási mód:

A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 1. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatának benyújtásakor, a Kormányrendelet II. Fejezete szerinti egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával, a Kormányrendelet 3. és 5-6. §-a szerint kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek.

Ajánlattevő az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően további - alábbiakban meghatározott - igazolásokat is benyújtja.

a) a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét az ajánlatkérő ellenőrzi az ingyenesen, elektronikusan kérhető nyilvántartások adatai alapján; egyebekben a nyilvántartás kivonatát, a nyilvántartást vezető szerv igazolását vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló egyéb dokumentumot fogadja el,

b) a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani, továbbá, amennyiben ilyen előírás létezik, a szolgáltatás nyújtásához a letelepedése szerinti országban előírt engedély vagy jogosítvány másolatát, illetve a szervezeti, kamarai tagságról szóló igazolást kell benyújtani.

A részletes feltételeket a dokumentáció tartalmazza.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 3. § és 5-6. §-a szerint kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek. Ajánlattevő az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően további - alábbiakban meghatározott - igazolásokat is benyújtja.

P/1 A felhívás feladását megelőző három üzleti évre vonatkozóan saját, vagy jogelődje számviteli jogszabályoknak megfelelően elkészített beszámolóit, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.

Ha az ajánlattevő P/1 pont szerinti irattal azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. Ebben az esetben az ajánlattevő alkalmas, ha működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgya szerinti tevékenység (kommunikációs és kapcsolódó szolgáltatások ellátása) megvalósításából származó, általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele eléri vagy meghaladja a 2 500 000 000 forintot.

P/2 A cégszerűen aláírt nyilatkozatát a felhívás feladását megelőző három üzleti év tekintetében a közbeszerzés tárgya szerinti tevékenységből származó, általános forgalmi adó nélkül számított árbevételéről, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.

P/3 Az igazolás benyújtásakor érvényes szakmai felelősségbiztosítás fennállását igazoló kötvény másolati példányát, illetve a biztosítási díj befizetésének igazolását.

A részletes feltételeket a dokumentáció tartalmazza.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Alkalmatlan az ajánlattevő gazdasági és pénzügyi szempontból amennyiben:

P/1 az üzemi/üzleti eredménye a felhívás feladását megelőző három (mérlegfordulónappal lezárt) üzleti év tekintetében bármelyik évben negatív volt.

P/2 a felhívás feladását megelőző három (mérlegfordulónappal lezárt) üzleti év tekintetében a közbeszerzés tárgya szerinti tevékenységből (kommunikációs és kapcsolódó szolgáltatások ellátása) származó, általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele összesen nem éri el vagy haladja meg a 2 500 000 000 forintot.

P/3 nem rendelkezik legalább 100 000 000 HUF/év és legalább 20 000 000 HUF/káresemény értékű, kommunikációs és kapcsolódó szolgáltatások ellátására vonatkozó szakmai felelősségbiztosítással.

III.1.3) ponthoz tartozóan - alkalmatlan az ajánlattevő műszaki és szakmai szempontból amennyiben:

M/2 nem rendelkezik a teljesítésbe bevonni kívánt alábbi szakemberekkel:

(a) legalább 1 fő vezető stratégiai tervező, aki

— felsőfokú iskolai (egyetem vagy főiskola) vagy ezzel egyenértékű végzettséggel rendelkezik, és

— legalább 3 éves kommunikációs stratégia készítési vagy kommunikációs kampányok kidolgozásában szerzett tapasztalattal rendelkezik, és

— a felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben részt vett legalább 3 db olyan munkában, amely magyarországi lakosság egészét érintő társadalmi témával kapcsolatos esemény kommunikációjával kapcsolatos stratégiatervezési tevékenységet tartalmazott.

(b) legalább 1 fő vezető kutató szakemberrel, aki

— felsőfokú iskolai (egyetem vagy főiskola) vagy ezzel egyenértékű végzettséggel, és

— legalább 3 éves közvélemény kutatási szakmai tapasztalattal rendelkezik, és

— a felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben részt vett legalább 3 db olyan munkában, amely magyarországi lakosság egészét érintő társadalmi témával kapcsolatos esemény kommunikációjával kapcsolatos közvélemény-kutatási tevékenységet tartalmazott.

(c) legalább 1 fő vezető médiatervező/vásárlószakemberrel, aki

— felsőfokú iskolai (egyetem vagy főiskola) vagy ezzel egyenértékű végzettséggel, és

— legalább 3 éves kommunikációs ügynökségi szakmai tapasztalattal rendelkezik, és

— a felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben részt vett legalább 3 db olyan munkában, amely magyarországi lakosság egészét érintő társadalmi témával kapcsolatos esemény kommunikációjával kapcsolatos médiatervezési és vásárlási tevékenységet tartalmazott.

(d) legalább 1 fő vezető rendezvényszervező szakember, aki

— felsőfokú iskolai (egyetem vagy főiskola) vagy ezzel egyenértékű végzettséggel rendelkezik, és

— legalább 3 éves rendezvényszervezői szakmai tapasztalattal rendelkezik, és

— a felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben részt vett legalább 3 db olyan munkában, amely magyarországi lakosság egészét érintő társadalmi témával kapcsolatos esemény kommunikációjával kapcsolatos rendezvényszervezési tevékenységet tartalmazott.

(e) legalább 1 fő minőségbiztosítási vezető szakemberrel, aki felsőfokú minőségbiztosítási, minőségirányítási, minőségügyi vagy minőségmenedzsment vagy ezzel egyenértékű végzettséggel rendelkezik.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 3. és 5-6. §-a szerint kell előzetesen, részletes adatok megadásával igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek. Ajánlattevő az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően további - alábbiakban meghatározott - igazolásokat is benyújtja.

M/1 a felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben befejezett, szerződésszerűen teljesített szolgáltatásainak igazolását.

M/2 azoknak a szakembereknek a felsoroló megnevezését, akiket be kíván vonni a teljesítésbe, és akikkel az alkalmasság minimumkövetelményében meghatározottaknak az ajánlattevő meg kíván felelni, feltüntetve, illetve csatolva az alkalmasság minimumkövetelményében meghatározott szakmai tapasztalat igazolására e szakemberek saját kezűleg aláírt önéletrajzát és rendelkezésre állási nyilatkozatát, miszerint esetükben a személyes teljesítésüket kizáró körülmény nem áll fenn.

Az M/1 igazolásnak és az M/2 önéletrajznak olyan részletezettségűnek kell lennie, illetőleg minden olyan adatot tartalmaznia kell, amelyből egyértelműen és ellenőrizhető módon megállapítható, hogy az alkalmasság minimumkövetelményében meghatározottaknak ajánlattevő megfelel.

M/3 az ISO 9001 minőségbiztosítási rendszerre vonatkozó - a vonatkozó európai szabványsorozatnak megfelelő, független auditáló szervezet által tanúsított - érvényes tanúsítványa másolatát, vagy az ezzel egyenértékű, megtett intézkedéseinek egyéb bizonyítékait, ha az ajánlattevőnek - neki fel nem róható okokból - nem volt lehetősége a tanúsítványt az ajánlattételi határidő lejártáig megszerezni, feltéve, hogy az ajánlattevő bizonyítja, hogy a javasolt minőségbiztosítási intézkedések megfelelnek az előírt minőségbiztosítási szabványnak.

M/4 a teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök, berendezések, műszaki felszereltség (adatbázisok és engedélyek) megnevezését és leírását, csatolva a rendelkezésre állás jogcímét igazoló bizonyítékokat.

III.1.3) ponthoz tartozóan - alkalmatlan az ajánlattevő műszaki és szakmai szempontból amennyiben:

M/4 nem rendelkezik a teljesítéshez legalább az alábbi vagy azzal funkcionálisan egyenértékű eszközökkel, berendezésekkel, valamint műszaki felszereltséggel:

a) Nielsen - televíziós nézettségi és televíziós reklámköltési adatbázis, továbbá Arianna szoftver,

b) NOK/Kantar-Hoffman/M-Meter - Nemzeti Olvasottság Kutatási utolsó teljes naptári éves adatbázis és WDBA szoftver,

c) NMHH/Kantar-Hoffman/M-Meter - Rádióhallgatottsági kutatás utolsó teljes naptári éves adatbázis és WDBA szoftver,

d) Kantar-Hoffman - TGI utolsó teljes naptári éves adatbázis és WDBA szoftver,

e) DKT/Gemius - Online utolsó teljes naptári éves közönségmérési adatbázis és szoftver,

f) Kantar-Hoffman/OH - Közterületi tervező adatbázis és Outdoor Full Power közterületi tervező és optimalizáló szoftver.

A részletes feltételeket a dokumentáció tartalmazza.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Alkalmatlan az ajánlattevő műszaki és szakmai szempontból amennyiben:

M/1

(a) nem igazolja a felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben szerződésszerűen teljesített, legalább nettó 20 millió forint értékű szerződésekből származó, olyan kommunikációs és kapcsolódó szolgáltatások ellátását, amelyek keretében

— sor került, legalább 2 db szerződés esetében stratégiatervezési és tanácsadási feladatok ellátására is, amely szerződések közül legalább 1 db kormányzati kommunikációs feladatok ellátásához kapcsolódott, és

— sor került, legalább 2 db szerződés esetében integrált reklámügynökségi szolgáltatások nyújtására is, amely szerződések közül legalább 1 db kormányzati kommunikációs feladatok ellátásához kapcsolódott, és

— sor került, legalább 2 db szerződés esetében PR ügynökségi szolgáltatások nyújtására is, amely szerződések közül legalább 1 db kormányzati kommunikációs feladatok ellátásához kapcsolódott, és

— sor került, legalább 2 db szerződés esetében online kommunikációs és közösségi média szolgáltatások nyújtására is, amely szerződések közül legalább 1 db kormányzati kommunikációs feladatok ellátásához kapcsolódott, és

— sor került, legalább 2 db szerződés esetében kommunikációs tevékenységhez kapcsolódó gyártási feladat ellátására is, amely szerződések közül legalább 1 db kormányzati kommunikációs feladatok ellátásához kapcsolódott, és

— sor került, legalább 2 db szerződés esetében kutatási feladatok ellátására is, amely szerződések közül legalább 1 db kormányzati kommunikációs feladatok ellátásához kapcsolódott, és

— sor került, legalább 2 db szerződés esetében médiatervezésre és vásárlásra is, amely szerződések közül legalább 1 db kormányzati kommunikációs feladatok ellátásához kapcsolódott,

— sor került, legalább 2 db szerződés esetében nagyméretű rendezvény rendezvényszervezési feladatai ellátására is, amely szerződések közül legalább 1 db kormányzati kommunikációs feladatok ellátásához kapcsolódott.

(b) nem igazolja olyan, a felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben teljesített, kommunikációs és kapcsolódó szolgáltatások ellátására is irányuló, legalább 6 hónapos időtartamú keretmegállapodás vagy más keret jellegű szerződés alapján megkötött, legalább 20 db, egyenként legalább nettó 5 millió forint értékű, egyedi szerződés szerződésszerű teljesítését, amelyek keretében összességében sor került legalább

— stratégiatervezési és tanácsadási feladatok ellátására, és

— integrált reklámügynökségi szolgáltatások nyújtására, és

— PR ügynökségi szolgáltatások nyújtására, és

— online ügynökségi szolgáltatások nyújtására, és

— gyártási feladat ellátására, és

— kutatási feladatok ellátására, és

— médiatervezésre és vásárlásra, és

— a rendezvényszervezési tevékenység ellátására is.

Az ajánlatkérő a referenciaigazolás kapcsán azért követeli meg az ellenszolgáltatás összegének feltüntetését, mert a keretmegállapodás alapján megkötendő, a konkrét beszerzésre vonatkozó egyedi szerződések műszaki tartalma előre nem meghatározható, az a tényleges beszerzési igények felmerülésétől függ, és a szolgáltatások jellegéből fakadóan a szerződések teljesítéshez kapcsolódóan nem írható elő olyan mennyiségi meghatározás, amelyre vonatkozóan a Kbt. 65. § (5) bekezdésében foglalt százalékos viszonyítás alkalmazható lenne.

M/3 nem rendelkezik bevezetett ISO 9001 szerinti, legalább kommunikációs kampány tervezésére és kivitelezésére, médiatervezésre és vásárlásra kiterjedő minőségbiztosítási rendszerrel.

II.5.) ponthoz tartozóan - értékelési szempontok:

Minőségi kritérium - Név: 40. Szolgáltatás teljesítésére vonatkozó módszer / Súlyszám: 134

Minőségi kritérium - Név: 41. Személyi állomány tapasztalata (db) / Súlyszám: 30

Minőségi kritérium - Név: 42. Teljesítésben részt vevő hátrányos helyzetű, súlyosan hátrányos helyzetű vagy megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatása (fő) / Súlyszám: 10

Minőségi kritérium - Név: 43. Teljesítésben részt vevő fiatal munkavállalók foglalkoztatása (fő) / Súlyszám: 10

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

A nyertes ajánlattevővel szemben a szerződés teljesítéssel összefüggésben elvárás

— minőségbiztosítási és információvédelmi irányítási rendszerek alkalmazása,

— hátrányos helyzetű, súlyosan hátrányos helyzetű vagy megváltozott munkaképességű és fiatal munkavállalók képzése és teljesítésbe történő bevonása

Az ellenérték megfizetésére a szabályszerűen kiállított számla szerződés szerinti megrendelő általi kézhezvételétől számított 30 napon belül átutalással kerül sor, figyelembe véve a Kbt. 135. § (1), (5)-(6) bekezdésében és a Ptk. 6:130. §-ban foglaltakat is. Az ellenszolgáltatás teljesítésére, a szerződést biztosító mellékötelezettségekre és a teljesítési biztosítékra vonatkozó részletes feltételeket a dokumentáció tartalmazza.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal
Verpflichtung zur Angabe der Namen und beruflichen Qualifikationen der Personen, die für die Ausführung des Auftrags verantwortlich sind

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
Die Bekanntmachung betrifft den Abschluss einer Rahmenvereinbarung
Rahmenvereinbarung mit einem einzigen Wirtschaftsteilnehmer
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2019/S 176-428497
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 11/11/2019
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Ungarisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 2 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 11/11/2019
Ortszeit: 12:00
Ort:

Az elektronikusan benyújtott ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontását az EKR végzi úgy, hogy a bontás időpontjában az ajánlatok az ajánlatkérő számára hozzáférhetővé válnak.

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg.

Az elektronikus bontás szabályai: A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 68. § és az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (EKR Rendelet) 15. §-a szerint.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Az ajánlatkérő, a Kbt. 71. § (6) bekezdésében meghatározott eset kivételével, hiánypótlási lehetőséget biztosít.

2. Ajánlatkérő előírja a Kbt. 66. § (6) bekezdés a)-b) pontja szerinti nyilatkozatot.

3. Ajánlatkérő az alkalmassági feltételeket a Közbeszerzési Hatóság honlapján szereplő minősítési szempontokhoz képest szigorúbban határozta meg.

4. Az ajánlati biztosíték összege 30 millió forint, amely az ajánlatkérő MÁK 10032000-00334710-00000000 számú számlájára teljesíthető. Az egyéb részleteket a dokumentáció tartalmazza.

5. Ajánlatkérő Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján értékeli az ajánlatokat.

Az ár (nettó HUF) az alábbiak szerint kerül értékelésre:

1. Stratégiai tervezés és tanácsadás/Súlysz.: 25

2. Kreatív koncepció, szövegírás és grafikai tervezés/Súlysz.: 30

3. Nyomdai szolgáltatások/Súlysz.: 18

4. Fotózás, videófelvétel készítés - rendezvénydokumentálás/Súlysz.: 15

5. Film- és rádióreklám gyártása/Súlysz.: 26

6. Reklámajándékok és ruházat gyártása/Súlysz.: 15

7. Marketing és dekorációs elemek gyártása/Súlysz.: 15

8. Online ügynökségi feladatok/Súlysz.: 23

9. PR ügynökségi feladatok/Súlysz.: 23

10. Kutatási feladatok/Súlysz.: 17

11. Rendezvényhelyszín/Súlysz.: 18

12. Rendezvénytechnika/Súlysz.: 15

13. Berendezések, bútorok, kellékek, dekoráció/Súlysz.: 15

14. Catering/Súlysz.: 18

15. Kiegészítő programelemek, előadók/Súlysz.: 15

16. Rendezvényszervezés - Rendezvénytípus csomagok/Súlysz.: 15

17. Szállás/Súlysz.: 15

18. Utazás, szállítás, egyéb logisztikai szolgáltatások/Súlysz.: 14

19. Szakemberek óradíjai, egyéb szolgáltatások/Súlysz.: 30

Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa 0-10 pont.

Ajánlatkérő az 1-19. részszempont esetében a részszempontra adott ajánlati elemeket a Közbeszerzési Hatóság által kiadott útmutató (KÉ.2019. évi 106. szám) (Útmutató) 1. számú melléklet A.1. pont aa) alpontjaKÉ 2016. évi 147. szám) 1. melléklet III.A 1.ba) pont szerint, a 20-43. részszempont esetében a 1. melléklet A.1./a. pont ab) pontja III.A 1.bb) pont szerint értékeli. A 42. és a 43. értékelési részszempont tekintetében a vállalás nem lehet kevesebb 3 főnél. A 42. és a 43. értékelési részszempont esetében az ajánlatkérő azon ajánlatokat, ahol a vállalás meghaladja a 12 főt, teljesíthetetlen kötelezettségvállalást tartalmazónak ítéli, míg az így meghatározott mérték ötven százalékát elérő vagy meghaladó, illetve az előzőekben minimumként meghatározott mértéket el nem érő megajánlást tartalmazó ajánlat esetében a Kbt. 77. § (1) bekezdése szerint jár el. A 20-39. értékelési részszempont tekintetében a Kbt. 77. § (1) bekezdése szerinti szinteket, valamint az értékelési módszer részletes ismertetését a dokumentáció tartalmazza.

6. Ajánlatkérő a Kbt. 53. § (5) bekezdés alkalmazási jogát kiköti.

7. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.

8. Az ajánlatkérő eredménytelenné nyilváníthatja az eljárást, ha az EKR működési hibája olyan jogsértést eredményez, amely a Kbt.-ben meghatározott alapelvek érvényesülését biztosító módon nem orvosolható.

9. Ajánlatkérő a Kbt. 98. § (3) bekezdés alkalmazási jogát kiköti. A lehetséges tárgyak, a beszerzés feltételei megegyeznek a tárgyi eljárásban foglaltakkal.

10. A IV.2.6) pont 60 napot jelent.

11. FAKSZ neve és lajstromszáma: dr. Zsabokorszky Ágnes, 00127.

12. Jelen felhívás terjedelmi okokból nem tartalmaz minden előírást, ennek megfelelően az abban foglaltak a dokumentációban foglaltakkal együttesen értelmezendőek.

13. A keretmegállapodásos eljárás második szakaszában az ajánlatkérő a Kbt. 105. § (1) bekezdés c) pontja alapján jár el.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postanschrift: Riadó u. 5.
Ort: Budapest
Postleitzahl: 1026
Land: Ungarn
E-Mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-ban foglaltak szerint.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postanschrift: Riadó u. 5.
Ort: Budapest
Postleitzahl: 1026
Land: Ungarn
E-Mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
25/10/2019