Dienstleistungen - 510640-2018

20/11/2018    S223    Dienstleistungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Finnland-Helsinki: Druckereidienste und verbundene Dienstleistungen des Druckgewerbes

2018/S 223-510640

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: SOSTE Suomen sosiaali ja terveys
Nationale Identifikationsnummer: 2408739-0
Postanschrift: Yliopistonkatu 5
Ort: Helsinki
NUTS-Code: FI SUOMI / FINLAND
Postleitzahl: 00100
Land: Finnland
Kontaktstelle(n): Maarit Päivike
E-Mail: maarit.paivike@soste.fi
Telefon: +358 405711314

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.soste.fi

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Aivoliitto ry
Nationale Identifikationsnummer: 0399589-1
Ort: Turku
NUTS-Code: FI SUOMI / FINLAND
Land: Finnland
Kontaktstelle(n): Miia Suoyrjö
E-Mail: miia.suoyrjo@aivoliitto.fi

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.aivoliitto.fi

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Ensi- ja turvakotien liitto
Nationale Identifikationsnummer: 0201112-5
Ort: Helsinki
NUTS-Code: FI SUOMI / FINLAND
Land: Finnland
Kontaktstelle(n): Mikko Savelainen
E-Mail: mikko.savelainen@etkl.fi

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.etkl.fi

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Vanhustyön keskusliitto – Centralförbundet för de gamlas väl ry
Nationale Identifikationsnummer: 0215403-8
Ort: Helsinki
NUTS-Code: FI SUOMI / FINLAND
Land: Finnland
Kontaktstelle(n): Mailis Salmi
E-Mail: mailis.salmi@vtkl.fi

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.vtkl.fi

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
Der Auftrag betrifft eine gemeinsame Beschaffung
Im Falle einer gemeinsamen Beschaffung, an der verschiedene Länder beteiligt sind – geltendes nationales Beschaffungsrecht:

Osapuolet toimivat hankintarenkaana, yksi menettely ja toimittaja, erilliset päätökset ja sopimukset.

I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://tarjouspalvelu.fi/soste
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://tarjouspalvelu.fi/soste?id=207219&tpk=5e9ba149-3ed5-4128-ad79-b2b76e1a9731
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: ry
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: yleishyödyllinen yhteisö

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Painopalvelut Aivoliitto, Ensi- ja turvakotien liitto, Vanhustyön keskusliitto-Centralförbundet för de gamlas väl ry ja SOSTE Suomen sosiaali- ja terveys ry

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
79800000 Druckereidienste und verbundene Dienstleistungen des Druckgewerbes
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Tämä yhteishankinta koskee painopalveluita. Osapuolet toimivat ns. hankintarenkaana siten, että kilpailutus toteutetaan yhtenä hankintaprosessina, mutta jokainen hankintayksikkö tekee oman hankintapäätöksen ja siihen perustuvat sopimukset valitun tarjoajan kanssa. Hankinnan kohteena on hankintayksiköiden painopalveluita ja jakelua sekä toimittaminen sovittuihin osoitteisiin. Hankintasopimuksen tavoitteena on hankkia joustavia, kustannustehokkaita ja laadukkaita painopalveluita.

Hankinnan kohde ja sitä koskevat vaatimukset on kuvattu yksityiskohtaisesti seuraavissa liitteissä: Hankintayksiköiden ja hankinnan kohteen yleiskuvaus (liite 1), Sopimusluonnos (liite 2) Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot (liite 3 JYSE 2014 Palvelut).

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: FI SUOMI / FINLAND
Hauptort der Ausführung:

Suomi

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Hankinnan kohteena ovat hankintayksiköiden painopalvelut ja ja toimittaminen sovittuihin osoitteisiin. Hankinnan kohde on tarkemmin kuvattu liitteesä 1. Lehtien painopalvelut ja jakelu osalta palveluntuottaja suorittaa painatuksen ja jakelun kattaen mm. osoitteiston käsittelyn, kimputuksen, pakkauksen, toimittamisen sovittuihin osoitteisiin sekä postihuolinnan, postitettavien lehtien määrän ilmoituksen Postille ja postittajan työpöydän hoitamisen. Aivoliiton jäsenlehtien osalta myös postimaksulaskun käsittelyn ja taittolaskun käsittelyn.

Hankintasopimuksen tavoitteena on hankkia joustavia, kustannustehokkaita ja laadukkaita painopalveluita. Aivoliitto hankkii myös jäsenlehtien taiton.

Hankinnan kohde ja sitä koskevat vaatimukset on kuvattu yksityiskohtaisesti seuraavissa liitteissä: Hankinnan kohteen yleiskuvaus (liite 1), Sopimusluonnos (liite 2) Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot (Liite 3 JYSE 2014 Palvelut, päivitetty 2017) sekä kohdissa Vähimmäisvaatimukset ja Hankinnan kohteen kriteerit.

Tarjouspyynnössä esitetyt hankintamäärät ovat arvioita, eikä sopimus muodosta määräostovelvoitetta tai yksinoikeutta tuottaa palveluita. Annettujen hintojen tulee sisältää kaikki tarjouspyynnössä ja sen liitteissä asetetut vaatimukset sekä tarjoajan tarjouksessaan mahdollisesti tarjoaman lisälaadun. Lehtien painoon sisältyy myös jakelusta aiheutuneet muut kuin postimaksuista aiheutuneet kulut, esim. postihuolinta, osoiterekisterinkäsittely, postimaksu- ja taittolaskujen käsittelystä aiheutuneet kulut, palveluntuottajan pakkauskulut, kimputus, laatikkopakkaus.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 24
Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja
Beschreibung der Verlängerungen:

Tilaaja varaa oikeuden kahteen (2) yhden (1) vuoden mittaiseen optiokauteen. Tilaaja ilmoittaa option käytöstä kaksi (2) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä.

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Tilaajat varaavat oikeuden kahteen (2) yhden (1) vuoden mittaiseen optiokauteen. Tilaajat ilmoittavat option käytöstä kaksi (2) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä.

II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Tarjoajan tulee olla merkitty kaupparekisteriin, ennakkoperintärekisteriin, työnantajarekisteriin ja arvonlisäverovellisten rekisteriin, jos lainsäädäntö edellyttää rekisteröitymistä. Tarjoaja täyttää ilmoituslomakkeen liitteenä olevan ESPD-lomakkeen, joka toimii vakuutuksena. Vain valitun tarjoajan rekisteröitymistiedot tarkistetaan tai niistä pyydetään tieto tarjoajalta.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:
III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
Die Bekanntmachung betrifft den Abschluss einer Rahmenvereinbarung
Rahmenvereinbarung mit einem einzigen Wirtschaftsteilnehmer
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 20/12/2018
Ortszeit: 16:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Finnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 30/06/2019
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 20/12/2018
Ortszeit: 17:00
Ort:

SOSTE, Yliopistonkatu 5, Helsinki

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Tarjousten avaustilaisuus ei ole julkinen.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Markkinaoikeus
Postanschrift: Radanrakentajantie 5
Ort: Helsinki
Postleitzahl: 00520
Land: Finnland
E-Mail: markkinaoikeus@oikeus.fi
Telefon: +358 295643300
Fax: +358 295643314

Internet-Adresse: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry
Postanschrift: Yliopistonkatu 5
Ort: Helsinki
Postleitzahl: 00100
Land: Finnland
E-Mail: maarit.paivike@soste.fi
Telefon: +358 405711314

Internet-Adresse: http://www.soste.fi

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
19/11/2018