Die TED-Website arbeitet seit dem 2.11.2022 mit eForms. Bei der Suche hat sich einiges geändert. Bitte passen Sie Ihre vorab festgelegten Expertenfragen an. Erfahren Sie mehr über die Änderungen auf der Seite „Aktuelles“ und den aktualisierten Hilfe-Seiten.

Lieferungen - 51129-2023

25/01/2023    S18

Polen-Danzig: Fahrzeugkarosserien, Anhänger oder Sattelanhänger

2023/S 018-051129

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W GDAŃSKU
Nationale Identifikationsnummer: REGON 000173568
Postanschrift: ul. Sosnowa 2
Ort: Gdańsk
NUTS-Code: PL633 Trójmiejski
Postleitzahl: 80-251
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Jarosław Jałoza
E-Mail: jaroslaw.jaloza@straz.gda.pl
Telefon: +48 583477860
Fax: +48 583477833
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://www.gov.pl/web/kwpsp-gdansk/komenda-wojewodzka
I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
Nationale Identifikationsnummer: REGON 000173404
Postanschrift: ul. Podchorążych 38
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Postleitzahl: 00-463
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Paweł Błaszczak
E-Mail: pblaszczak@kgpsp.gov.pl
Telefon: +48 225233178
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://www.gov.pl/web/bip/komenda-glowna-panstwowej-strazy-pozarnej
I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W RZESZOWIE
Nationale Identifikationsnummer: REGON 000658142
Postanschrift: ul. Mochnackiego 4
Ort: Rzeszów
NUTS-Code: PL823 Rzeszowski
Postleitzahl: 35-016
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Witold Nycz
E-Mail: w.nycz@podkarpacie.straz.pl
Telefon: +48 177470240
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.gov.pl/kwpsp-rzeszow/
I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W KATOWICACH
Nationale Identifikationsnummer: REGON 000173574
Postanschrift: ul. Wita Stwosza 36
Ort: Katowice
NUTS-Code: PL22A Katowicki
Postleitzahl: 40-042
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Damian Osiadły
E-Mail: dosiadly@katowice.kwpsp.gov.pl
Telefon: +48 478515517
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.gov.pl/kwpsp-katowice/
I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W POZNANIU
Nationale Identifikationsnummer: REGON 000684493
Postanschrift: ul. Masztalarska 3
Ort: Poznań
NUTS-Code: PL418 Poznański
Postleitzahl: 61-767
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Łukasz Duszak
E-Mail: lukasz.duszak@psp.wlkp.pl
Telefon: +48 477716016
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://www.gov.pl/kwpsp-poznan/
I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SZCZECINIE
Nationale Identifikationsnummer: REGON 000173628
Postanschrift: ul. Firlika 9/14
Ort: Szczecin
NUTS-Code: PL428 Szczeciński
Postleitzahl: 71-637
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Mariusz Cyrulewski
E-Mail: cyrulewski.mariusz@szczecin.kwpsp.gov.pl
Telefon: +48 914808811
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.gov.pl/kwpsp-szczecin/
I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
Der Auftrag betrifft eine gemeinsame Beschaffung
Im Falle einer gemeinsamen Beschaffung, an der verschiedene Länder beteiligt sind – geltendes nationales Beschaffungsrecht:

I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Ministerium oder sonstige zentral- oder bundesstaatliche Behörde einschließlich regionaler oder lokaler Unterabteilungen
I.5)Haupttätigkeit(en)
Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa kontenerów sanitarnych - 7 szt.

Referenznummer der Bekanntmachung: WT.2371.1.2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
34200000 Fahrzeugkarosserien, Anhänger oder Sattelanhänger
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 7 sztuk fabrycznie nowych kontenerów sanitarnych spełniających „Standard wyposażenia kontenera sanitarnego, typ Ksan” (załącznik nr 20 do „Wytycznych standaryzacji wyposażenia pojazdów pożarniczych i innych środków transportu Państwowej Straży Pożarnej” z dnia 14 kwietnia 2011 r., zatwierdzony przez Komendanta Głównego 20.04.2015 r. ) oraz parametry techniczne i wyposażenie wskazane w treści Załącznika nr 2 do niniejszej specyfikacji w postępowaniu pn. „Opis przedmiotu zamówienia. Minimalne wymagania techniczno – użytkowe dla kontenera sanitarnego – 7 szt.”. Kontenery wykorzystywane będą do zabezpieczenia prowadzonych działań prowadzonych przez jednostki PSP.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 4 116 000.00 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
34223330 Fahrbare Einsatzeinheiten auf Anhängern
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL Polska
Hauptort der Ausführung:

Polska

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 7 sztuk fabrycznie nowych kontenerów sanitarnych spełniających „Standard wyposażenia kontenera sanitarnego, typ Ksan” (załącznik nr 20 do „Wytycznych standaryzacji wyposażenia pojazdów pożarniczych i innych środków transportu Państwowej Straży Pożarnej” z dnia 14 kwietnia 2011 r., zatwierdzony przez Komendanta Głównego 20.04.2015 r. ) oraz parametry techniczne i wyposażenie wskazane w treści Załącznika nr 2 do niniejszej specyfikacji w postępowaniu pn. „Opis przedmiotu zamówienia. Minimalne wymagania techniczno – użytkowe dla kontenera sanitarnego – 7 szt.”. Kontenery wykorzystywane będą do zabezpieczenia prowadzonych działań prowadzonych przez jednostki PSP. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w załączniku nr 2 do SWZ pn. „Opis przedmiotu zamówienia. Minimalne wymagania techniczno – użytkowe dla kontenera sanitarnego 7 szt.”. Pozostałe warunki realizacji zamówienia zostały określone w projektowanych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego, której wzór stanowi załącznik nr 3 do SWZ. Dostarczone kontenery muszą być fabrycznie nowe, rok produkcji nie wcześniej niż 2022, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń osób trzecich.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: okres gwarancji / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

"Wsparcie systemu ratowniczo - gaśniczego"

II.2.14)Zusätzliche Angaben

„Wsparcie systemu ratowniczo - gaśniczego” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 174-489985
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: WT.2371.1.2022
Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa kontenerów sanitarnych - 7 szt.

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
20/01/2023
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 2
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: ZAMET-GŁOWNO Sp. z o.o. Sp. k.
Nationale Identifikationsnummer: REGON 473054529
Postanschrift: ul. Ludwika Norblina 28A
Ort: Głowno
NUTS-Code: PL71 Łódzkie
Postleitzahl: 95-015
Land: Polen
E-Mail: sekretariat@zamet-glowno.com
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 4 552 845.53 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 4 116 000.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Zgodnie z art. 257 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia przedmiotowego postępowania, jeśli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości zamówienia, nie zostały mu przyznane. 2. Zamawiający prowadzi postępowanie z wykorzystaniem tzw. procedury odwróconej (procedura, o której mowa w art. 139 ust. 1 ustawy Pzp). 3. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy zgodnie z wymogami art. 58 ust. 2 ustawy Pzp ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, Zamawiający dopuszcza łączenie zasobów, o których mowa w rozdziale VIII ust. 4 oraz VIII ust. 5. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wykazuje brak podstaw wykluczenia. 4. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 112 000,00 zł. 5. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej zwanej dalej „Platformą”, pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwpsp_gdansk 6. Wykonawca zamierzający wziąć udział w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na Platformie. Korzystanie z Platformy przez Wykonawcę jest bezpłatne. 7. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje (z wyjątkiem ofert) przekazywane są przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem formularza na Platformie: „wyślij wiadomość do zamawiającego”. 8. Ofertę należy złożyć na platformie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwpsp_gdansk Za datę przekazania oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie (platformie) w drugim kroku składania oferty poprzez kliknięcie przycisku “Złóż ofertę” i wyświetlenie się komunikatu, że oferta została zaszyfrowana i złożona. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert, zmiany i wycofania oferty oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy zakupowej znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców” na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje 9. Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r., poz. 2452, zwane dalej: “rozporządzeniem w sprawie środków komunikacji”) określa niezbędne wymagania sprzętowo – aplikacyjne umożliwiające pracę na platformie zakupowej, określone w rozdziale X ust. 6 SWZ. 10. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu: 1) w oparciu o przesłanki, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp; 2) w oparciu o przesłanki określone w art. 109 ust. 1 pkt 1, 4, 5, 7-8 ustawy Pzp; 3) w oparciu o art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835 ze zm.), w celu przeciwdziałania wspieraniu agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę; 4) w oparciu o art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1).

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Wykonawcom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia zasad określonych w ustawie Pzp, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale IX ustawy Pzp.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
20/01/2023