Wir freuen uns, mitteilen zu können, dass die neue Version des TED-Portals am 29.1.2024 in Betrieb genommen wird (voraussichtlicher Termin – muss noch bestätigt werden!). Interessiert an den neuen Funktionen, den Verbesserungen und ihren Auswirkungen auf die Nutzerinnen und Nutzer? Konsultieren Sie unseren Artikel und erfahren Sie mehr über die wichtigsten Veränderungen und neuen Funktionen.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Jetzt registrieren: 4. Workshop für Weiterverwender von TED-Daten am 14. Dezember 2023

Lieferungen - 511346-2022

20/09/2022    S181

Ungarn-Budapest: Kalorimeter

2022/S 181-511346

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nationale Identifikationsnummer: 23497980243
Postanschrift: Kondorfa Utca 1
Ort: Budapest
NUTS-Code: HU11 Budapest
Postleitzahl: 1116
Land: Ungarn
Kontaktstelle(n): Lehota Ildikó
E-Mail: ildiko.lehota@bayzoltan.hu
Telefon: +36 14630500
Fax: +36 14630505
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.bayzoltan.hu
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001069792022/reszletek
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001069792022/reszletek
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: kutatás

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

FTIR és DSC

Referenznummer der Bekanntmachung: EKR001069792022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
38418000 Kalorimeter
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Adásvételi szerződés polimer labor felszereléséhez szükséges eszközök szállítására, telepítésére és üzembe helyezésére, a használat betanítására. - 2.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für alle Lose
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

DSC

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
38418000 Kalorimeter
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: HU311 Borsod-Abaúj-Zemplén
Hauptort der Ausführung:

3519 Miskolc, Iglói u. 2. (ajánlatkérő telephelye)

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Beszerzés tárgya:

1 darab, új, műanyagok konvencionális és modulált mérési móddal egyaránt rendelkező termoanalitikai analizátor (DSC) polimerek vizsgálatához, fejlesztéséhez, továbbiakban Készülék.

A Készülék új, ha első üzembe helyezésű: nem volt korábban kihelyezve/üzembe helyezve sem Magyarországon sem pedig külföldön nem volt, bemutató- illetve próbaeszközként sem használták.

AK tájékoztatja AT-ket, hogy a felhívásban, valamint a további közbeszerzési dokumentumokban szereplő, meghatározott szabványra ill. gyártmányra, csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt. AK a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3)-(6) bekezdése alapján azzal mindenben egyenértékű terméket - illetve egyenértékű szabványnak való megfelelést - elfogad, amennyiben a vonatkozóan meghatározott minimum követelményeknek megfelel. Ugyanakkor az egyenértékűség igazolása az AT feladata és kockázata.

Szállítás elvárt tartalma:

- A DSC folyadékmentes hűtőrendszerrel legyen ellátva, amellyel a DSC cellában legalább a -40 - +400 °C-os méréstartomány elérhető és biztosítható.

- DSC mérőcella mérési elve a hőáram mérésén alapul - opcionálisan a felhasználó által is cserélhető

- A mérőcella kemencéjére min. 5 év garancia legyen biztosított

- Hőmérséklet pontosság: ±0,05°C, vagy jobb

o Mérés elve: Indium olvadási pontjának (onset) legalább 10-szer megismételt mérése során kapott hiba (szórás), felfűtési sebesség: 10 °C/perc, a minta eltávolítása és cseréje az egyes futtatások között szükséges

- Hőmérséklet precizitás: ±0,008°C, vagy jobb

o Mérés elve: Ugyanazon In mintának a mérése során jelentkező szórás az onset-ben, a mintát nem kell kivenni és cserélni a futtatások közt

- Entalpia precizitás (In): ±0,1%, vagy jobb

- A hőáram digitális felbontása: jobb, mint 0,01 μW

o Mérés elve: Két egymást követő mért érték között mérhető és megjeleníthető legkisebb különbség

- Több pontos hőmérséklet kalibrálás: min. 3 pont

- Beépített színes érintőképernyős kezelés, vezérlés, fő funkciók, mérések kiválasztása, indítása, leállítás stb., hogy a mérőkészülék elszívófülkében is elhelyezhető és onnan üzemeltethető legyen

- Gázszállító rendszer legalább 2 gázra, aminek vezérlése a vezérlőszoftverbe integrált, a mért értékek a szoftverben és a kiértékelés során is kerüljenek megjelenítésre

- Hőmérséklet modulált (pl. MDSC, TMDSC) mérések legyenek kivitelezhetőek, ahol az amplitúdó értéke beállítható: legalább a 0,01- 2°C közti tartományban; a periódusidő: 10 mp -180 mp vagy ezeknél jobb

- DSC tégelyprés a standard és a hermetikusan zárható (3 atm-ig is használható) tégelyek zárásához.

- Min. 300 db Al tégely, fedő ellátva, ebből min. 100 db hermetikusan zárható

- Legalább 30 férőhelyes mintaváltóval való bővíthetőség, amely egyaránt alkalmas a minták és a referenciák cseréjére

- Bővítési lehetőség fotokalorimetrás mérésekre, UV-fény hatására történő térhálósodás vizsgálatára

- Számítógép, amely alkalmas a DSC vezérlő szoftverének tökéletes, problémamentes futtatásához, és elegendő tárhellyel rendelkezik a mérési eredmények tárolásához.

- Min. konfiguráció: i7 CPU, 16 GB RAM, 256 GB SSD, 1 TB HDD, 27” monitor.

Feladatok, határidők:

1) Teljesítés: magába foglalja a szállítást, telepítést, beüzemelést, próbaüzemet, és a betanítást.

a) szállítás és telepítés (AT végzi AK teljesítés helyeként megadott telephelyén);

b) beüzemelés - melyen AK is részt vesz - AT végzi AK teljesítés helyeként megadott telephelyén;

c) próbaüzem: 1 munkanap. - melyen AK is részt vesz - AT végzi AK teljesítés helyeként megadott telephelyén

d) képzés (AK teljesítés helyeként megadott telephelyén):

- min 3 fő tudományos munkatársnak, min. 1 munkanap (8 tanóra/munkanap; 45 perc/tanóra) időtartamban;

Végteljesítési határidő a szerződéskötéstől számított 5 hónap.

2) Követés: a teljesítést követő 16 hónapig. Az AT által biztosított szakember helyszíni vagy on-line támogatása min. havonta 2 munkanapon, alkalmanként minimum 4 óra/munkanap. E körben a Készülék esetlegesen felmerülő beállítási és egyéb kérdéseinek megoldásában való közvetlen együttműködés mellett AT kötelezettsége a Készülék AK tevékenységébe illesztése optimalizálásában való tevékeny együttműködés is

3) Jótállás (üzembe helyezéstől): 24 hónap

szervizmunkálat: 3 munkanapon belül megkezdett szervizmunkálat az adott típusra is kiképzett szervizmérnökkel.

4) A mérőcella kemencéjére min. 5 év garancia legyen biztosított.

AK a Kbt. 65. § (10) bekezdés alapján előírja, hogy jelen eljárás szerinti árubeszerzésre irányuló szerződés alapján biztosítandó, alábbi - telepítéssel és beüzemeléssel összefüggően végzendő - alapvető fontosságú feladatokat maga a nyertes AT vagy - közös ajánlattétel esetén - a közös AT-k egyike végezzen el:

- a II.2.4. 1/b) pont szerinti tevékenység;

- a II.2.4.1/ c) pont szerinti tevékenység;

- a II.2.4. 2) pont szerinti tevékenység;

A felsorolt feladatokra vonatkozó, Kbt. 65. § (9) bekezdés szerinti (előírt szakemberek - azok végzettségére, képzettségére - rendelkezésre állására vonatkozó követelmény, valamint a releváns szakmai tapasztalatot igazoló referenciákra vonatkozó követelmény) alkalmassági feltételek igazolásához a Kbt. 65. § (7) bekezdéstől eltérően nem támaszkodhat az ajánlattevő más szervezet kapacitására, és a teljesítés során e feladatokat nem végezheti alvállalkozó.

Indokolás: a Készülék nagyon érzékeny elemekből áll, melyek a szállítás során elállítódhatnak, sérülhetnek. Illetve az AK által végzendő K+F folyamatokhoz a Készülék beállításainak helyszíni véglegesítése szükséges. Így a teljesítés tényleges megfelelősége jelentős mértékben függ a telepítést, beállítást, beüzemelést elvégző, a gyártó vagy a gyártó hivatalos képviselője/kereskedője által biztosított, s így közvetlen felelősségvállalást biztosító, szakemberen. A beüzemelés, próbaüzem és az előírt követés közvetlenül a gyártó vagy gyártói hivatalos képviselet/kereskedés szakembere általi megvalósulása biztosítja AK számára, hogy a gyártó vagy gyártói hivatalos képviselet/kereskedés felelőssége közvetlen érvényesüljön a szállítás tényleges sikerességében.

Pontos paraméterek, az elvárt teljesítés részletezése a műszaki leírásban, ill. a szerződés tervezetben.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: 2. Felhasználó által is cserélhető DSC cella [nem/igen] / Gewichtung: 20
Qualitätskriterium - Name: 3. A Készüléknél az indium csúcsarány (M/Sz) (nyers) [min10/max30] / Gewichtung: 20
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 5
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

II.2.5-höz

Az értékelési szempontnál (3. é.sz.) feltüntetett

- max: legkedvezőbb szint, melyre és aminél kedvezőbb megajánlásra egyaránt, a maximális pontszám kerül kiosztásra (Kbt.77.§ (1));

- min: legkedvezőtlenebb szint, az ajánlati elem vonatkozásában azon elvárás, amelynél kedvezőtlenebb az ajánlati elem nem lehet, az ennél kedvezőtlenebb megajánlás az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után (Kbt.77.§ (1)).

Pontszám: 0-10 pont;

Módszer:

1.ész (nettó egyösszegű ajánlati ár): fordított arányosítás;

2. ész: pontkiosztás

3. ész: arányosítás

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

FTIR

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
38433000 Spektrometer
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: HU311 Borsod-Abaúj-Zemplén
Hauptort der Ausführung:

3519 Miskolc, Iglói u. 2. (ajánlatkérő telephelye)

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Beszerzés tárgya:

1 darab, új, FTIR rendszer szilárd, folyékony, porszerű polimer mintákhoz minőségellenőrzési és kutatási célra, DTGS és MCT detektorokkal, integrált ATR és transzmissziós mintatartóval, továbbiakban Készülék.

A Készülék új, ha első üzembe helyezésű: nem volt korábban kihelyezve/üzembe helyezve sem Magyarországon sem pedig külföldön nem volt, bemutató- illetve próbaeszközként sem használták.

AK tájékoztatja AT-ket, hogy a felhívásban, valamint a további közbeszerzési dokumentumokban szereplő, meghatározott szabványra ill. gyártmányra, csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt. AK a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3)-(6) bekezdése alapján azzal mindenben egyenértékű terméket - illetve egyenértékű szabványnak való megfelelést - elfogad, amennyiben a vonatkozóan meghatározott minimum követelményeknek megfelel. Ugyanakkor az egyenértékűség igazolása az AT feladata és kockázata.

Szállítás elvárt tartalma:

- Spektrális tartomány: legalább 7800-350 cm-1

- Optikai felbontás közepes-IR tartományban, lineáris pásztázás mellett, legalább 0,1 cm-1 vagy jobb

- Jel-zaj arány (garantált) értéke legalább 55000:1, vagy ennél jobb (1 perces pásztázás, 4 cm-1 felbontás mellett)

- Hullámszám precizitás: legalább 0,05 cm-1, vagy jobb

- Hullámszám pontosság: legalább 0,01 cm-1, vagy jobb

- Gyorspásztázás legyen elérhető (scan/s@felbontás): min. 65@16cm-1 és 95@ 32cm-1

- Aranybevonatú interferométer tükrök

- Kettős integrált detektorrendszer: DLaTGS és folyékony N2 hűtésű MCT-B detektor

- Nagy stabilitású, hosszú élettartalmú közepes-IR tartományú fényforrás

- Transzmissziós mintatér, akár 10 cm-es optikai úthosszú mérőcellák befogadására, amely alkalmas küvettás, pasztillás, átfolyócellás mérési módokra is. A szükséges fogyóeszközökkel (indulókészlettel): KBr por, pasztillázó, transzmissziós mérőcella, őrlőmozsár, O-gyűrű, csipesz, kesztyű.

- Gyémánt ATR mérőegység, méréstartomány: legalább 5000 - 80 cm-1

- Az FTIR készülék vezérlésére, módszerek szerkesztésére, mind kvalitatív, mind kvantitatív adatelemzés elvégzésére szolgáló szoftvercsomag, amely alkalmas a minták azonosítására, akár több komponensű minták esetén is. A mennyiségi elemzéshez makrók legyenek létrehozhatóak, biztosítva ehhez a megfelelő matematikai, statisztikai funkciókat.

- Min. 8000 spektrumot tartalmazó szénhidrogén vegyületeket tartalmazó spektrumkönyvtár (alkoholok, fenolok, aldehidek, ketonok, észterek, anhidridek, színezékek, indikátorok, alkinek, nitro- és azovegyületek, foszfor- és kéntartalmú vegyületek, szervetlen molekulák, ill. szilánok), amely igény szerint saját spektrumokkal is bővíthető

- Anyagtudományi polimer spektrumkönyvtár csomag minimum 9000 spektrummal, amely tartalmazza a következőket:

- Hummel polimer könyvtár (minimum 2000 spektrum)

- Polimerek és lágyítók ATR könyvtár (minimum 200 spektrum)

- Polimerek, adalékok és lágyítók könyvtár (minimum 1800 spektrum)

- Spektrális keresés a spektrum könyvtárakban, nagy felbontású felhasználói könyvtárak létrehozása.

- A megajánlott FTIR készülék a későbbiekben legyen bővíthető infravörös mikroszkóppal

- A megajánlott FTIR készülék a későbbiekben legyen bővíthető NIR modullal (integrálógömb és száloptika)

- A megajánlott FTIR készülék a későbbiekben legyen EGA-TGA mérésre bővíthető

- A megajánlott FTIR készülék a későbbiekben legyen bővíthető GC-IR mérésekre

- Az FTIR készülék rendelkezzen a gázöblítéshez szükséges csatlakozásokkal

- Számítógép, amely alkalmas az FTIR spektrométer szoftverének tökéletes, problémamentes futtatásához és elegendő tárhellyel rendelkezik a mérési eredmények tárolásához. Min. konfiguráció: i7 CPU, 16 GB RAM, 256 GB SSD, 1 TB HDD, 27” monitor.

Feladatok, határidők:

1) Teljesítés: magába foglalja a szállítást, telepítést, beüzemelést, próbaüzemet, és a betanítást.

a) szállítás és telepítés (AT végzi AK teljesítés helyeként megadott telephelyén);

b) beüzemelés - melyen AK is részt vesz - AT végzi AK teljesítés helyeként megadott telephelyén;

c) próbaüzem: 1 munkanap. - melyen AK is részt vesz - AT végzi AK teljesítés helyeként megadott telephelyén

d) képzés (AK teljesítés helyeként megadott telephelyén):

- min 3 fő tudományos munkatársnak, min. 1 munkanap (8 tanóra/munkanap; 45 perc/tanóra) időtartamban;

Végteljesítési határidő a szerződéskötéstől számított 5 hónap.

2) Követés: a teljesítést követő 16 hónapig. AT által biztosított szakember helyszíni vagy on-line támogatása min. havonta 2 munkanapon, alkalmanként minimum 4 óra/munkanap. E körben a Készülék esetlegesen felmerülő beállítási és egyéb kérdéseinek megoldásában való közvetlen együttműködés mellett AT kötelezettsége a Készülék AK tevékenységébe illesztése optimalizálásában való tevékeny együttműködés is.

3) Jótállás (üzembe helyezéstől): 24 hónap

szervizmunkálat: 3 munkanapon belül megkezdett szervizmunkálat az adott típusra is kiképzett szervizmérnökkel.

AK a Kbt. 65. § (10) bekezdés alapján előírja, hogy jelen eljárás szerinti árubeszerzésre irányuló szerződéssel alapján biztosítandó, alábbi - telepítéssel és beüzemeléssel összefüggően végzendő - alapvető fontosságú feladatokat maga a nyertes AT vagy - közös ajánlattétel esetén - a közös AT-k egyike végezzen el:

- a II.2.4. 1/b) pont szerinti tevékenység;

- a II.2.4.1/ c) pont szerinti tevékenység;

- a II.2.4. 2) pont szerinti tevékenység;

A felsorolt feladatokra vonatkozó, Kbt. 65. § (9) bekezdés szerinti (előírt szakemberek - azok végzettségére, képzettségére - rendelkezésre állására vonatkozó követelmény, valamint a releváns szakmai tapasztalatot igazoló referenciákra vonatkozó követelmény) alkalmassági feltételek igazolásához a Kbt. 65. § (7) bekezdéstől eltérően nem támaszkodhat az ajánlattevő más szervezet kapacitására, és a teljesítés során e feladatokat nem végezheti alvállalkozó.

Indokolás: a Készülék nagyon érzékeny elemekből áll, melyek a szállítás során elállítódhatnak, sérülhetnek. Illetve az AK által végzendő K+F folyamatokhoz a Készülék beállításainak helyszíni véglegesítése szükséges. Így a teljesítés tényleges megfelelősége jelentős mértékben függ a telepítést, beállítást, beüzemelést elvégző, a gyártó vagy a gyártó hivatalos képviselője/kereskedője által biztosított, s így közvetlen felelősségvállalást biztosító, szakemberen. A beüzemelés, próbaüzem és az előírt követés közvetlenül a gyártó vagy gyártói hivatalos képviselet/kereskedés szakembere általi megvalósulása biztosítja AK számára, hogy a gyártó vagy gyártói hivatalos képviselet/kereskedés felelőssége közvetlen érvényesüljön a szállítás tényleges sikerességében.

Pontos paraméterek, az elvárt teljesítés részletezése a műszaki leírásban, ill. a szerződés tervezetben.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: 2. FT-Raman modullal bővíthető (1064 nm lézer) [nem/igen] / Gewichtung: 20
Qualitätskriterium - Name: 3. Beépített gyémánt ATR mérési pont (működési tartomány min. 5000 - 80 cm-1), az ATR és a transzmissziós mérések váltása között nincs szükség átszerelésre [nem/igen] / Gewichtung: 20
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 5
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

II.2.5-höz

Pontszám: 0-10 pont;

Módszer:

1.ész (nettó egyösszegű ajánlati ár): fordított arányosítás;

2-3. ész: pontkiosztás

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

A kizáró okok felsorolása:

1. az eljárásban nem lehet ajánlattevő (AT), alvállalkozó (AV), és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben fennáll a Kbt. 62.§ (1) bekezdésben foglalt kizáró feltételek valamelyike azzal, hogy a Kbt. 62.§ (1a) bekezdése alkalmazandó;

2. az eljárásban nem lehet AT, AV, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (2) bekezdése szerinti kizáró ok fennáll.

Az igazolási módok felsorolása, rövid ismertetése:

Az AT és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet (Kr) II. Fejezet 2-7.§-nak megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá.

Az ajánlatban be kell nyújtani az AT arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a 62. § (1)-(2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső AV-t. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az AK az eljárásban nem írta elő a már ismert AV-k megnevezését.

Az AK által a Kbt. 69. § (4)-(8) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a Kr III. Fejezet 8. és 10.§-nak megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá, továbbá nyilatkoznia kell, hogy van-e folyamatban változásbejegyzési eljárása a cégbíróság előtt, és ha igen, úgy csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.

A Kr III. Fejezet 8.,10.,12-16.§-ban feltüntetett igazolások nem kérhetők, ha az AK a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér az érintett Fejezetekben nem említett, a kizáró okok hiányát vagy a gazdasági szereplő alkalmasságát igazoló adatbázisokhoz, és a gazdasági szereplő ezek elérhetőségét az EEKD-ben megjelölte.

A Kr III. Fejezet 8.,10.,12-16.§-ban említett igazolási módok az V. Fejezetnek megfelelőn kiválthatók, ha az érintett gazdasági szereplő minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek.

A kizáró okokra vonatkozóan jelen közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az AK - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

A Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlat benyújtásakor a Kr II. Fejezetnek megfelelően, az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az AK által meghatározott alkalmassági követelményeknek.

AK az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett Gsz egyszerű nyilatkozatát az alkalmassági feltételeknek való megfelelésről, nem kéri az EEKD IV. részében szereplő részletes információk megadását. Mivel AK elfogadja az egyszerű nyilatkozatot, az alkalmassági követelményeket nem kell az EEKD-ben feltüntetni. (AK ezzel összefüggésben felhívja AT figyelmét a Kbt. 62.§(1)i) rendelkezésére)

A Kr IV. Fejezetében említett igazolási módok a Kr V. Fejezetének megfelelőn kiválthatók, ha az érintett Gsz minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek.

Ajánlatkérő előírása a Kbt. 69.§(4) szerinti igazolási módra vonatkozóan:

M1) benyújtandó AT nyilatkozata, vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolása a jelen felhívás feladásától (VI.5. pont) visszafelé számított három évben (36 hónapban) teljesített, de legfeljebb hat évvel (72 hónappal) korábban megkezdett, legjelentősebb szállítások ismertetéséről. Az igazolásnak tartalmaznia kell a jogszabályban előírtakon (a teljesítés ideje (kezdés és befejezés dátuma, év/hónap/nap pontossággal), a szerződést kötő másik fél (neve, címe, képviselője, elérhetősége), a szállítás tárgya, értéke, továbbá nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e) túl az alkalmassági feltételnek való megfeleltetéshez szükséges adatokat is. (Kbt.65.§(1)b), és Kr 21.§(1)a) és 22.§(1)-(2) szerint)

M2) benyújtandók AT nyilatkozata azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) - különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek - a megnevezésével, végzettségük vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. Továbbá csatolandó az előírt képzettség (végzettség) igazolásához az azt igazoló dokumentum másolata, a szakmai gyakorlat igazolására az érintett szakember által aláírt szakmai önéletrajz, és valamennyi bemutatott szakember rendelkezésre állási nyilatkozata is. (Kbt.65.§(1)b), és Kr21.§(1)b))

Amennyiben AT az előírt alkalmassági feltételnek más szervezet kapacitására támaszkodva kíván megfelelni, az ajánlatban csatolandók a Kbt. 65.§(7) szerinti releváns nyilatkozatok és igazolások is benyújtandók az ajánlatban. Továbbá a Gsz köteles az adott - általa igazolandó - alkalmassági feltételnek való megfelelést a fentiekben előírtak szerint igazolni. (Kbt. 67.§(3))

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

M1) AT alkalmatlan, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított utolsó három évben (36 hónapban) megvalósult, de legfeljebb hat évvel (72 hónappal) korábban megkezdett, olyan szerződésszerű, leigazolt teljesítéssel, amely legalább

M1.1) 1.részre történő ajánlattétel esetén: 1 db minimum nettó 20 MFt/db ellenértékű termoanalitikai analizátor kaloriméter szállítására, beüzemelésére és próbaüzemére vonatkozott;

M1.2) 2.részre történő ajánlattétel esetén: 1 db minimum nettó 20 MFt/db ellenértékű Fourier-Transzformált infravörös spektrométer szállítására, beüzemelésére és próbaüzemére vonatkozott

M2) AT alkalmatlan, ha bevonásra kerülő szakemberei körében nem rendelkezik:

M2.1) 1. részre történő ajánlattétel esetén: legalább 1 fő vegyész, analitikus, spektroszkópiai szakemberrel vagy fizikus végzettségű szakemberrel, aki legalább 5 éves (60 hónapos) tapasztalattal rendelkezik termoanalitikai analizátor

- telepítésének, valamint

- beüzemelésének és/vagy próbaüzemének

közvetlen elvégzésében/irányításában;

M2.2) 2. részre történő ajánlattétel esetén: legalább 1 fő vegyész, analitikus, spektroszkópiai szakemberrel vagy fizikus végzettségű szakemberrel, aki legalább 5 éves (60 hónapos) tapasztalattal rendelkezik Fourier-Transzformált spektrométerek

- telepítésének, valamint

- beüzemelésének és/vagy próbaüzemének

közvetlen elvégzésében/irányításában .

III.1.3./ AK a Közbeszerzési Hatóság minősítési szempontjaihoz képest szigorúbb alkalmassági követelményeket határozott meg [M1), M2)], hivatkozással a Kr.30.§(4) bekezdésére.

M1)-M2): közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. (Kbt. 65.§(6)) Az előírt alkalmassági feltételnek ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül (Kbt. 65. § (7), (9) és (11)), kivéve M1 és M2 (Kbt. 65.§ (10)).

A GSz-k közül elegendő csak annak nyújtani a vonatkozó igazolást, aki az adott alkalmassági feltétel igazolásában részt vesz.

M1) Az ellenszolgáltatás összege előírásának indoka (Kr. 22.§(3a)): a korábbi teljesítéshez kapcsolódóan nem írható elő olyan mennyiségi meghatározás, amelyre a Kbt. 65.§ (5) bekezdésében foglalt százalékos viszonyítás az ajánlatkérői előírás arányosságának megítélésére alkalmazható lenne. A korábbi teljesítés ellenértékeként vehető figyelembe a szállítás, telepítés, beüzemelés és próbaüzem mellett az oktatás és támogatás ellenértéke is, ha ezek is részét képezték a korábbi teljesítésnek.

A feltételnek való megfeleléshez bemutatható az előírtnál nagyobb mértékben (értékben) és/vagy bővebb tartalommal megvalósult, vagy folyamatban lévő szerződés is, ha annak részeként - az előírt időtartamon belül - megvalósult legalább az előírt mértékű (értékű) és tartalmú teljesítés is. Ugyanakkor korábbi teljesítésként kizárólag a szállítás mellett legalább beüzemelést és próbaüzemet is magába foglaló teljesítés mutatható be.

Több részre történő ajánlattétel esetén az M1) alkalmassági feltételnek való megfelelés igazolására bemutatható ugyanazon korábbi teljesítés, ha az adott részre vonatkozó feltételek igazolására alkalmas.

M2) Több részre történő ajánlattétel esetén az M2) alkalmassági feltételnek való megfelelés igazolására bemutatható ugyanazon szakember, ha az adott részre vonatkozó feltételek igazolására alkalmas. Az alkalmassági feltételnek való megfeleléshez bemutatható minden olyan az előírtnak megfelelő tárgyú/tartalmú/célú projekt/munka/munkakör, amelynek keretében a nevezett szakember bármilyen beosztásban/feladatkörben, de az előírtak szerint részt vett. A párhuzamosan zajló projektek ideje az alkalmassági követelménynek való megfelelés esetében egyszeresen kerül figyelembevételre, ekképpen igazolandó.

Fogalommagyarázat

közvetlen elvégzés ill. közvetlen irányítás alatt azt érti azt fogadja el AK, ha a nevezett szakember személyesen látta el a nevezett feladatot.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Fizetési feltételek (valamennyi rész esetében):

Ajánlat, szerződés, kifizetések pénzneme: HUF.

Kifizetés: AK által elnyert hazai támogatásból

Jogszabályok:

- Kbt.135.§(1),(6), (8)

- 2007. évi CXXVII. tv

- Ptk. 6:130.§ (1),(2)

Fizetési ütemezés:

Ajánlatkérő előleget nem fizet, előleg számlát nem fogad be.

Számlázás: 1 db végszámla (100%-s teljesítését követően).

A szerződést megerősítő mellékkötelezettségek (valamennyi rész esetében):

Késedelmi kötbér a végteljesítési határidőre, valamint hibás teljesítési kötbér a hibajavításra adott határidőre: 1-10.napja alatt 0,5%/nap, 11.naptól 1%/nap.

Meghiúsulási kötbér: 20%.

Ld. közbeszerzési dokumentumok!

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 25/10/2022
Ortszeit: 11:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Ungarisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 1 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 25/10/2022
Ortszeit: 13:00
Ort:

https://ekr.gov.hu/ [EKR Kr 14. § (3)]

Az elektronikusan benyújtott ajánlatok felbontását az EKR végzi. Az elektronikusan benyújtott ajánlatok esetében a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal elektronikusan - azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek - az ajánlattevők részére elérhetővé teszi.

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Az ajánlatok felbontása Kbt. 68.§ és az EKR Kr. 15.§-a szerint történik.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. AF IV.2.6 pontjában 1 hónap = 30 naptári nap, tekintettel a Kbt.81.§ (11)bek-re. AK az ajánlattételt nem köti ajánlati biztosíték nyújtásához. Konzultáció, helyszíni bejárás nem lesz.

2. AK alkalmazza a Kbt.75.§(2)e)-t.

3. Kieg.táj. kérhető a Kbt.56.§(1) szerint, melyre válasz a Kbt.56.§(2)-(5) szerint. A kommunikáció az EKR-ben történik (Kbt. 40.§(1)).

4. Tájékozódási kötelezettség: AD-ben Kbt.73.§(4) szervezetek elérhetősége. AK megfelelést Kbt.73.§(5) szerinti ellenőrzi.

5. AT-nek, közös AT-k mindegyikének, a Kbt.65.§(7) szerinti és minden további, az ajánlatban cégszerű nyilatkozatot tevő szervezet által benyújtandó:

o hiteles cégaláírási nyilatkozatát (közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány),

o vagy a 2006. évi V. tv.9.§(3) szerinti ügyvéd, vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-mintát,

o és - adott esetben - dokumentációban előírtak szerinti meghatalmazás.

6. Ha az AT-nél folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás van, csatolandó: cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolás.

7. Benyújtandók: elsősorban, de nem kizárólagosan a Kbt.66.§(2),(5), Kbt. 68.§ (4) ill. - adott esetben - Kbt.65.§(7),(12), Kbt.35.§(2a), valamint a Kbt.65.§(1)b) adatok, nyilatkozatok és iratok.

Amely nyilatkozatminta az EKR-ben elektronikus űrlapként (EÜ) a nyilatkozat megtételének nyelvén rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az EÜ-n kell megtenni (Kbt.41/A.§(3)), melyek vonatkozásában Kbt.41/A.§(4)szerinti vélelem az irányadó.

Közös AT-k, ill. az alkalmasság igazolásában részt vevő GSz-k esetében EÜ-t az ajánlatot benyújtó GSz adja.

Projekttársaság létrehozása Kbt.35.§(8) alapján: nem megengedett és nem megkövetelt.

AK köteles elfogadni, ha AT a Kr 7.§ szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - EEKD-t nyújt be, feltéve, hogy annak tartalma megfelelő. EEKD-ben foglalt információk valóságtartalmáért az AT felel (Kr17.§(1)).

AT az alk.felt.megf-re és a kiz.ok.ig-ra a Kbt.69.§(11a) szerint is jogosult.

Ajánlatok elvárt tartalmával, benyújtásával, átszámítással, fordítással, igazolási módokkal, az ellenőrzés tűrésével, irányadó idővel, alkalmazandó jogszabályokkal kapcsolatos további előírások az ajánlati dokumentációban (AD).

8. Az ajánlat részeként benyújtandó Eszköztáblázatban meg kell adni az egyes követelmények tekintetében, hogy a megajánlott Készülék megfelel-e a követelménynek, valamint azon követelmények esetén, ahol AK számszerű követelményt szabott, hogy mi a megajánlott Készülék tulajdonsága (a megajánlott Készülékre - annak elemeire - vonatkozó konkrét érték megadásával). Fel kell tüntetni a gyártó megnevezését, címét, a konkrét típusmegjelölést is. Ezt tekinti ajánlatkérő szakmai ajánlatnak.

Továbbá a dokumentációban részletezettek szerint csatolandó a megajánlott Készülék Termékleírása (műszaki leírás(ok), adatlap(ok)), melyek legalább az értékelés alá vont vállalást alátámasztják.

Az eljárás nyelve magyar (IV.2.4), de a megajánlott Készülékre vonatkozó Termékleírás körében benyújtott dokumentumok angol nyelven is elfogadottak.

9. AK nem írja elő,így az ajánlatban nem kell megjelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez AT alvállalkozót kíván igénybe venni, és nem kell megadni az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat. AK felhívja figyelmet a Kbt. 138.§(1)-(2), (4)-(5)-re.

10. AT lekésőbb a szerződéskötéskor köteles megadni a szervizmunkálatokat végző, az adott típusra is kiképzett, szervizmérnök adatait. AK ezen feltétel nem teljesítését a szerződéskötéstől visszalépésként értelmezi, és a Kbt.131.§(4) szerint jár el.

11. AK nem rendel el újabb hiánypótlást Kbt.71.§(6) szerint újonnan megnevezett GSZ-re.

12. Nyertes visszalépése esetén AK - kihirdetése esetén - a második AT-vel köthet szerződést. (Kbt.131.§ (4)).

13. FAKSZ: Ádámné Egri Judit (lajstromsz:00239)

14. Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas; illetve jogi támogatás: http:// ekr@me.gov.hu. Az EKR működtetését a 13/2021. (XI.29.) MVM rendelet alapján az Új Világ Nonprofit Szolgáltató Kft. végzi ekrhelpdesk@ujvilag.gov.hu. A rendszer működésével, használatával kapcsolatosan AK kiegészítő tájékoztatást nem nyújt.

15. Jelen felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a 2015.évi CXLIII.törvény (felhívásban általánosan Kbt.), valamint a 321/2015.(X. 30.)Korm.rend. (felhívásban általánosan Kr), 424/2017.(XII. 19.)Korm.rend. (felhívásban általánosan EKR Kr), illetve adott esetben a további vonatkozó jogszabályok előírásai irányadóak. A közbeszerzési eljárás során megkötött szerződésekre a Kbt-ben foglalt eltérésekkel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (felhívásban általánosan Ptk.) rendelkezéseit kell alkalmazni

16. Felhívás közbeszerzési dokumentumokkal együtt értelmezendő.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postanschrift: Riadó u. 5
Ort: Budapest
Postleitzahl: 1026
Land: Ungarn
E-Mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

A Kbt. 148. § szerint.

Amennyiben az ajánlattevő úgy véli, hogy hivatali visszásságra került sor, panaszt tehet az európai ombudsmannál attól a naptól számított 2 éven belül, hogy a panaszra okot adó tényről tudomást szerzett (lásd a http://www.ombudsman.europa.eu oldalon). A benyújtott panasz nem eredményezi sem a fellebbezési időszak meghosszabbítását, sem új időszak megnyitását.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postanschrift: Riadó u. 5
Ort: Budapest
Postleitzahl: 1026
Land: Ungarn
E-Mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
15/09/2022