Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Lieferungen - 514830-2022

21/09/2022    S182

Polen-Warschau: Überwachungs- und Sicherheitssysteme und -einrichtungen

2022/S 182-514830

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Urząd do Spraw Cudzoziemców
Postanschrift: ul. Koszykowa 16
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Postleitzahl: 00-564
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Łukasz Dmowski
E-Mail: zamowienia.publiczne@udsc.gov.pl
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.udsc.gov.pl
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Ministerium oder sonstige zentral- oder bundesstaatliche Behörde einschließlich regionaler oder lokaler Unterabteilungen
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa systemu monitoringu wizyjnego (SMW) w obiektach Urzędu do Spraw Cudzoziemców oraz ośrodkach własnych

Referenznummer der Bekanntmachung: 16/SMW/PN/22
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
35120000 Überwachungs- und Sicherheitssysteme und -einrichtungen
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest:

1) dostawa, montaż, konfiguracja i uruchomienie poszczególnych elementów Systemu Monitoringu Wizyjnego (zwanego dalej: SMW) w następujących obiektach UdSC:

a) Góra Kalwaria, Linin – Ośrodek dla Cudzoziemców;

b) Podkowa Leśna-Dębak – Ośrodek Recepcyjny;

c) Łomża, Czerwony Bór 24/1 – Ośrodek dla Cudzoziemców;

d) Warszawa, ul. Taborowa 33;

e) Warszawa, ul. Koszykowa 16;

2) przygotowanie dokumentacji projektowej, powykonawczej oraz eksploatacyjnej dla dostarczonego SMW;

3) przeprowadzenie szkoleń w zakresie wdrożonego SMW;

4) przeprowadzenie testów wdrożonego Systemu Monitoringu Wizyjnego;

5) wykonanie połączeń światłowodowych w ośrodku w Podkowie Leśnej - Dębaku pomiędzy budynkami, łączących następujące obiekty z serwerownią.:

a) Budynek Recepcyjny,

b) Stary Hotel – pomieszczenie ochrony,

c) Nowy Hotel – pomieszczenie ochrony,

d) Kuchnia – pomieszczenie w pokoju kierownika (pokój nr 1 stołówka).

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 3 917 870.85 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej SWZ. Przedmiot zamówienia musi zostać wykonany zgodnie z Programem Funkcjonalno-Użytkowym, stanowiącym Załącznik nr 1a do niniejszej SWZ.

Zamówienie będzie realizowane na warunkach określonych w projektowanych postawieniach umowy, stanowiących Załącznik nr 2 do niniejszej SWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Dodatkowa gwarancja / Gewichtung: 0.15
Qualitätskriterium - Name: Zaawansowane funkcje analizy wideo / Gewichtung: 0.2
Qualitätskriterium - Name: Funkcja tworzenia reguł zdarzeń / Gewichtung: 0.05
Preis - Gewichtung: 0.6
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Zamawiający zastrzega zastosowanie prawa opcji o którym mowa w art. 441 ust. 1 ustawy Pzp. Przedmiotem zamówienia opcjonalnego jest:

1) dostawa, montaż, konfiguracja i uruchomienie poszczególnych elementów Systemu Monitoringu Wizyjnego w obiekcie UdSC: Biała Podlaska, ul. Dokudowska 19 – Ośrodek Recepcyjny;

2) przygotowanie dokumentacji projektowej, powykonawczej oraz eksploatacyjnej dla dostarczonego SMW w obiekcie UdSC: Biała Podlaska, ul. Dokudowska 19 – Ośrodek Recepcyjny;

3) testy wdrożonego Systemu Monitoringu Wizyjnego w obiekcie UdSC: Biała Podlaska, ul. Dokudowska 19 – Ośrodek Recepcyjny;

Szczegółowy zakres zamówienia objętego prawem opcji został określony w opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej SWZ.

Zamawiający zastrzega możliwość skorzystania z prawa opcji nie później niż do 1 sierpnia 2022 r. tj. w terminie określonym w § 2 ust. 5 projektowanych postanowień umowy stanowiących Załącznik nr 2 do niniejszej SWZ

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Przedmiot zamówienia będzie współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu Migracji i Integracji – Bezpieczna przystań na lata 2014-2020 w ramach projektu nr 2/12-2021/BK-FAM „System Monitoringu Wizyjnego (SMW) w obiektach UdSC oraz ośrodkach własnych"

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 093-253633
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa systemu monitoringu wizyjnego (SMW) w obiektach Urzędu do Spraw Cudzoziemców oraz ośrodkach własnych

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
16/09/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 2
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: MAXTO Technology Sp. z o.o.
Postanschrift: ul. Willowa 87
Ort: Modlniczka
NUTS-Code: PL214 Krakowski
Postleitzahl: 32-085
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: MAXTO Sp. z o.o. Sp. Komadnytowo-Akcyjna
Postanschrift: ul. Willowa 87
Ort: Modlniczka
NUTS-Code: PL214 Krakowski
Postleitzahl: 32-085
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 3 917 870.85 EUR
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen
Es können Unteraufträge vergeben werden

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale IX ustawy Pzp.

Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
16/09/2022