Lieferungen - 518687-2021

13/10/2021    S199

Rumänien-Constanța: Schotter und Kleinschlag

2021/S 199-518687

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: S.C. CONFORT URBAN S.R.L.
Nationale Identifikationsnummer: RO1875349
Postanschrift: Strada: Vârful cu Dor, nr. 10
Ort: Constanta
NUTS-Code: RO223 Constanţa
Postleitzahl: 900035
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): Laura Cobzaru
E-Mail: secratariat@conforturban-ct.ro
Telefon: +40 241672299
Fax: +40 241672299
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.conforturban-ct.ro
Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: inst guv de legea pblica
I.5)Haupttätigkeit(en)
Wohnungswesen und kommunale Einrichtungen

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Piatră de carieră şi concasată

Referenznummer der Bekanntmachung: 1875349.2021.6
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
14212300 Schotter und Kleinschlag
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Se doreste achizitionarea de Piatra de cariera si concasata sort 0/63 mm , 22,4/63 mm, 63/90 mm, 63/180 mm, 8/16 mm şi 16/22,4 mm.

Este necesara achizitia acestor produse pentru executarea lucrarilor de infrastructura specifice din cadrul Santierului de constructii si reparatii drumuri al SC CONFORT URBAN SRL, aferente proiectelor noi ce vor fi demarate la solicitarea Primariei Municipiului Constanta.

Nr.de zile pana la care se pot sol clarif.inainte de data limita de dep a ofertelor/candidaturilor, VA FI DE: 20 de zile. AC va raspunde la sol. de clarificare/info suplim. in a 11 a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor.

AC are oblig de a anula proced de atrib a contr de achiz pub/acord - cadru in urm cazuri:

a)daca nu a fost dep nicio of/solicit de particip sau daca nu a fost dep nicio of admisib;b) daca au fost dep of admisib care nu pot fi compar din cauza mod neuniform de abord a sol teh si/ori fin;c) daca incalc ale prev leg afect proced de atrib sau daca este imposib incheierea contr;d) CNSC sau instanta de judec disp modif/elim unor specif teh/cerinte din CS ori din alte doc emise in leg cu proced de atrib a. i. nu mai poate fi atins in mod coresp scopul achiz, iar AC se afla in imposib de a adopta mas de remed, fara ca ac sa afect princip achiz pub;e) daca contr nu poate fi incheiat cu ofert a carui of a fost stab castig din cauza fapt ca ofert in cauza se afla intr-o sit de forta maj sau in imposib fortuita de a exec contr si nu exista o of clasata pe locul 2 admisib. f) AC isi rezerva dreptul de a solicita denuntarea unilaterala a contr in cel mult 30 de zile de la aparitia unor circumstante care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului si care conduc la modificarea clauzelor contractuale in asa masura incat indeplinirea contractului ar fi contrara interesului pub, cu cond notificarii Contractantului cu cel putin 5 zile inainte de momentul denuntarii. In cazul incetarii contr de catre AC, aceasta va plati doar prod furnizate pana la data incetarii acestuia.

g)Proced. de atrib. a contr. de achiz. pub. este inițiata sub incidența prezentei clauze suspensive, in sensul ca incheierea contr. de achiz. pub. este conditionata de alocarea creditelor bugetare cu aceasta destinatie, semnarea contractului facandu-se cu respect. disp. ref. la angajarea cheltuielilor din bugetele care intra sub incidenta legislatiei privind finantele publice. h) Avand in vedere dispozitiile L98/2016 privind achiz. pub. si HG 395/2016, cu modif. si complet. ulterioare., AC preciz. ca va incheia contractul cu ofertantul declarat castigator numai in masura in care fondurile necesare achiz. vor fi asigurate prin alocarea creditelor bugetare cu aceasta destinatie.i) În cazul în care, indiferent de motive, creditele bugetare nu vor fi alocate, AC, dupa primirea notificarii cu privire la neacordarea finantarii, isi rezerva dreptul de a anula proced de atrib., in condit in care nu exista o alta sursa de finantare, in conf. cu prev. Art. 212 alin (1) lit. c teza 2 din L 98/2016 cu modif. si complet. ulterioare, fiind impos. incheierea contr. de achiz. pub.; j) Ofertantii din cadrul acestei proceduri inteleg ca AC nu poate fi consid. raspunz. pt. vreun prejudiciu in cazul anularii proced. de atrib., indiferent de natura acestuia si indiferent daca AC a fost notificata asupra existentei unui asemenea prejudiciu. Ofertantii din cadrul acestei proced accepta utiliz condit spec de mai sus/clauzei suspensive, asumandu-si intreaga rasp in rap cu eventualele prejudicii pe care le-ar putea suferi in sit descrisa. Perioada maxima pentru care opereaza clauza suspensiva este de 6 luni de la incheierea si publicarea Raportului Procedurii.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 2 403 000.00 RON
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO223 Constanţa
Hauptort der Ausführung:

Municipiul Constanta

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Prin contractul de delegare a gestiunii nr. 46590/03.04.2013 incheiat intre Municipiul Constanta si SC Confort Urban SRL, in calitate de administrator al tramei stradale, SC CONFORT URBAN SRL are obligatia realizarii lucrarilor de reparatii, intretinere si investitii aferente drumurilor, trotuarelor, parcajelor publice.

Prin achizitia produselor si completarea stocului existent, se asigura continuitatea activitatii din cadrul Santierului de Constructii si Reparatii Drumuri, piatra de cariera si concasata fiind necesara pentru realizarea lucrarilor de infrastructura specifice in cadrul proiectelor privind intretinerea, repararea si modernizarea tramei stradale a Municipiului Constanta.

Cantitatile necesare estimate sunt prezentate in cadrul Caietului de sarcini nr.183/11.01.2021.

Valoarea acordului cadru este estimata intre 1.408.500,00 lei fara TVA si 2.817.000,00 lei fara TVA, iar valoarea maxima a unui contract subsecvent pe care autoritatea contractanta intentioneaza sa-l incheie este: 939.000,00 lei fara TVA.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Distanta rutiera / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 90
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2021/S 048-120153
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 89
Bezeichnung des Auftrags:

Contract subsecvent nr.1 inregistrat cu nr.89 din data de 31.08.2021 la Acordul Cadru nr.88 /31.08.2021 privind achizitia publica de '' Piatra de cariera si concasata"

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
31/08/2021
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 4
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 3
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 4
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Consal Trade Srl
Nationale Identifikationsnummer: RO 6857947
Postanschrift: Strada Aurel Vlaicu, Nr. 52
Ort: Constanta
NUTS-Code: RO223 Constanţa
Postleitzahl: 900055
Land: Rumänien
E-Mail: gdaniela@consaltrade.ro
Telefon: +40 0241588482
Fax: +40 0241589520
Internet-Adresse: www.consaltrade.ro
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 939 000.00 RON
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 801 000.00 RON
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 88
Bezeichnung des Auftrags:

Acord Cadru

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
31/08/2021
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 4
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 3
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 4
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Consal Trade Srl
Nationale Identifikationsnummer: RO 6857947
Postanschrift: Strada Aurel Vlaicu, Nr. 52
Ort: Constanta
NUTS-Code: RO223 Constanţa
Postleitzahl: 900055
Land: Rumänien
E-Mail: gdaniela@consaltrade.ro
Telefon: +40 0241588482
Fax: +40 0241589520
Internet-Adresse: www.consaltrade.ro
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 2 817 000.00 RON
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 2 403 000.00 RON
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postanschrift: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ort: Bucuresti
Postleitzahl: 030084
Land: Rumänien
E-Mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet-Adresse: http://www.cnsc.ro
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Serviciul Achizitii
Postanschrift: Str. Varful cu Dor, Nr.10
Ort: Constanta
Postleitzahl: 900035
Land: Rumänien
E-Mail: secretariat@conforturban-ct.ro
Telefon: +40 241672299
Fax: +40 241672299
Internet-Adresse: www.conforturban-ct.ro
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
08/10/2021