Services - 519499-2021

13/10/2021    S199

Danmark-Nykøbing Mors: Tømning af sivebrønde eller septiktanke

2021/S 199-519499

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Morsø Spildevand A/S
CVR-nummer: 31895936
Postadresse: Holgersgade 7,3. sal
By: Nykøbing Mors
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
Postnummer: 7900
Land: Danmark
Kontaktperson: Lotte Bonde
E-mail: lotte.bonde@fssv.dk
Telefon: +45 69166700
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/164454156.aspx
Internetadresse for køberprofilen: http://www.fssv.dk/
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Thisted Rensenanlæg A/S
CVR-nummer: 32362443
Postadresse: Silstrupvej 12
By: Thisted
NUTS-kode: DK050 Nordjylland
Postnummer: 7700
Land: Danmark
Kontaktperson: Lotte Bonde
E-mail: lotte.bonde@fssv.dk
Telefon: +45 691166700
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/16445456.aspx
Internetadresse for køberprofilen: http://fssv.dk
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Vandmiljø Randers A/S
CVR-nummer: 32285708
Postadresse: Tørvebryggen 12
By: Randers
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
Postnummer: 8900
Land: Danmark
Kontaktperson: Lotte Bonde
E-mail: lotte.bonde@fssv.dk
Telefon: +45 69166700
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/164454156.aspx
Internetadresse for køberprofilen: http://fssv.dk
I.2)Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/164454156.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/164454156.aspx
I.4)Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Tømning af bundfældningstanke Morsø Spildevand A/S, Thisted Renseanlæg A/S og Vandmiljø Randers A/S

II.1.2)Hoved-CPV-kode
90460000 Tømning af sivebrønde eller septiktanke
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

OBS! Tilbudsgiver bedes bemærke, at der skal afgives tilbud under den enkelte delaftale. Såfremt tilbudsgiver ønsker at afgive tilbud på mere en én delkontrakt, skal der afgives tilbud for hver af de delkontrakter, man ønsker at afgive tilbud på.

Generelle filer (Udbudsbetingelser, Kontraktudkast, Støtteerklæring og Erklæring om Ressourcestillelse) er placeret under den generelle mappe filer, hvorimod de bilag, der er specifikke på den pågældende delkontrakt, forefindes på fanebladet filer under den pågældende delkontrakt.

Udbuddet omfatter tømning af bundfældningstanke for henholdsvis Morsø Spildevand, Thisted Renseanlæg A/SD og Vandmiljø Randers A/S

Ordregiver Ordinære tømninger pr. år Ordinære tømninger med traktor, lille bil eller slamsuger pr. år Ordinære tømninger ved SPF-svinebesætninger pr. år

Morsø Spildevand A/S 1.745 stk. 40 stk. 6 stk.

Vandmiljø Randers A/S 2.700 stk. 10 stk. 0 stk.

Thisted

Renseanlæg A/S 4.600 stk. 300 stk. 4 stk.

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Morsø Spildevand A/S

Delkontraktnr.: 1
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
90400000 Kloakvæsen
90460000 Tømning af sivebrønde eller septiktanke
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
Hovedudførelsessted:

Morsø

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Tømning af bundfældningstanke

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/01/2022
Slut: 31/12/2027
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Ordregiver har mulighed for yderligere at forlænge kontrakten på uændrede vilkår med 2 x 12 måneder for perioden, således kontrakten vil løbe til ultimo december 2027, hvorefter kontrakten ophører uden yderligere varsel. Såfremt Ordregiver ønsker at forlænge kontrakten i optionsperioden, informeres Tilbudsgiveren 3 måneder før en mulig aftaleforlængelse.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Thisted Renseanlæg A/S

Delkontraktnr.: 2
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
90400000 Kloakvæsen
90460000 Tømning af sivebrønde eller septiktanke
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
Hovedudførelsessted:

Thisted Kommune

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Tømning af bundfældningstanke

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/01/2022
Slut: 31/12/2027
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Ordregiver har mulighed for yderligere at forlænge kontrakten på uændrede vilkår med 2 x 12 måneder for perioden, således kontrakten vil løbe til ultimo december 2027, hvorefter kontrakten ophører uden yderligere varsel. Såfremt Ordregiver ønsker at forlænge kontrakten i optionsperioden, informeres Tilbudsgiveren 3 måneder før en mulig aftaleforlængelse.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Vandmiljø Randers A/S

Delkontraktnr.: 3
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
90400000 Kloakvæsen
90460000 Tømning af sivebrønde eller septiktanke
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
Hovedudførelsessted:

Randers kommune

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Tømning af bundfældningstanke

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/01/2022
Slut: 31/12/2027
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Ordregiver har mulighed for yderligere at forlænge kontrakten på uændrede vilkår med 2 x 12 måneder for perioden, således kontrakten vil løbe til ultimo december 2027, hvorefter kontrakten ophører uden yderligere varsel. Såfremt Ordregiver ønsker at forlænge kontrakten i optionsperioden, informeres Tilbudsgiveren 3 måneder før en mulig aftaleforlængelse.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Vindende tilbudsgiver skal kunne fremsende gyldig serviceattest, der ikke er er ældre end 6 måneder regnet fra tilbudsfristen

Serviceattesten skal ikke medsendes tilbuddet.

III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Årsregnskaber - resultat og egenkapital

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Positivt resultat i 2 af de seneste 3 regnskabsår

Positiv egenkapital i 2 ud af de seneste 3 regnskabsår

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Referenceliste

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Referenceliste over de betydeligste lignende opgaver, som Tilbudsgiver har udført indenfor de seneste 3 år forud for tilbudsfristen.

Der skal angives minimum 3 referencer på tømninger af bundfældningstanke hver med en årlig kontraktværdi på minimum 650.000 kr.

Nuværende aftaler må gerne vedlægges som reference, hvis disse har haft en løbetid på mini-mum 3 år. Referencelisten skal indeholde en kort beskrivelse af opgaven inklusive angivelse af omfang og varighed, kontraktsum, kunde samt kontaktperson hos den pågældende kunde.

III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Gyldig vognmandstilladelse skal vedlægges tilbuddet

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 11/11/2021
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Tilbud skal være gyldige indtil: 03/01/2022
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 11/11/2021
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799
Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 02.06.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage

regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem

der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for

beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den

dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstillperioden,

jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige

angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på kr. 20.000 til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
08/10/2021