Services - 52146-2020

03/02/2020    S23

România-Brașov: Servicii de supraveghere a şantierului

2020/S 023-052146

Anunț de atribuire a contractului – utilități

Rezultatele procedurii de achiziţie

Servicii

Temei juridic:
Directiva 2014/25/UE

Secțiunea I: Entitatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Sud S.A.
Număr naţional de înregistrare: RO14493260
Adresă: Str. Pictor Ștefan Luchian nr. 25
Localitate: Brașov
Cod NUTS: RO122 Braşov
Cod poștal: 500193
Țară: România
Persoană de contact: Turcea Nicoleta
E-mail: manica.vochin@distributie-energie.ro
Telefon: +40 0268305320/+40 0754049529
Fax: +40 268305004
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.sdeets.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.6)Activitate principală
Electricitate

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Servicii de dirigenție de șantier

Număr de referinţă: SDEE Servicii 12/2018
II.1.2)Cod CPV principal
71521000 Servicii de supraveghere a şantierului
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Servicii de dirigentie de santier.

Asigurarea de servicii de dirigentie de santier si supravegherea lucrarilor de executie, in conformitate cu legislatia, standardele si reglementarile tehnice in vigoare, pentru lucrarile de investitii.

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor este de 15 zile. Entitatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari sau informatii suplimentare in a 10-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor.

II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: da
II.1.7)Valoarea totală a achiziţiei (fără TVA) (Sunteţi de acord cu publicarea? da)
Valoare fără TVA: 8 356 496.62 RON
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

COVASNA

Lot nr.: 3
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
71521000 Servicii de supraveghere a şantierului
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO123 Covasna
Locul principal de executare:

Pe raza judetului Covasna

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Servicii de dirigentie de santier iar detalierea serviciilor sun explicitate in caietul de sarcini

Cantitatea minima a acordului cadru este de prestari de servicii dirigentie pentru un numar de 21.120 ore /80 de contracte de lucrari (in valoare de 40.000.000 RON), iar cantitatea maxima a acordului cadru este de prestari de servicii dirigentie pentru un numar de 39.900 ore /150 de contracte de lucrari (in valoare de 100.000.000 RON)

Cantitatea minima a celui mai mare contract subsecvent este de prestari de servicii dirigentie pentru un numar de 1.584 ore /6 de contracte de lucrari (in valoare de 3.000.000 RON), iar cantitatea maxima a celui mai mare contract subsecvent este de prestari de servicii dirigentie pentru un numar de 3.168 ore /12 de contracte de lucrari (in valoare de 6.000.000 RON)

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

ALBA

Lot nr.: 1
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
71521000 Servicii de supraveghere a şantierului
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO121 Alba
Locul principal de executare:

Pe raza judetului Alba

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Servicii de dirigentie de santier iar detalierea serviciilor sun explicitate in caietul de sarcini

Cantitatea minima a acordului cadru este de prestari de servicii dirigentie pentru un numar de 15840 ore /60 de contracte de lucrari (in valoare de 30.000.000 RON), iar cantitatea maxima a acordului cadru este de prestari de servicii dirigentie pentru un numar de 39600 ore /150 de contracte de lucrari (in valoare de 100.000.000 RON)

Cantitatea minima a celui mai mare contract subsecvent este de prestari de servicii dirigentie pentru un numar de 2376 ore /9 de contracte de lucrari (in valoare de 4.500.000 RON), iar cantitatea maxima a celui mai mare contract subsecvent este de prestari de servicii dirigentie pentru un numar de 4752 ore/18 de contracte de lucrari (in valoare de 9.000.000 RON)

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

HARGHITA

Lot nr.: 4
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
71521000 Servicii de supraveghere a şantierului
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO124 Harghita
Locul principal de executare:

Pe raza judetului Harghita

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Servicii de dirigentie de santier iar detalierea serviciilor sun explicitate in caietul de sarcini

Cantitatea minima a acordului cadru este de prestari de servicii dirigentie pentru un numar de 21.120 ore /80 de contracte de lucrari (in valoare de 40.000.000 RON), iar cantitatea maxima a acordului cadru este de prestari de servicii dirigentie pentru un numar de 39.900 ore /150 de contracte de lucrari (in valoare de 100.000.000 RON)

Cantitatea minima a celui mai mare contract subsecvent este de prestari de servicii dirigentie pentru un numar de 1.584 ore /6 de contracte de lucrari (in valoare de 3.000.000 RON), iar cantitatea maxima a celui mai mare contract subsecvent este de prestari de servicii dirigentie pentru un numar de 3.168 ore /12 de contracte de lucrari (in valoare de 6.000.000 RON)

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

MURES

Lot nr.: 5
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
71521000 Servicii de supraveghere a şantierului
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO125 Mureş
Locul principal de executare:

Pe raza judetului Mures

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Servicii de dirigentie de santier iar detalierea serviciilor sun explicitate in caietul de sarcini

Cantitatea minima a acordului cadru este de prestari de servicii dirigentie pentru un numar de 21.120 ore /80 de contracte de lucrari (in valoare de 40.000.000 RON), iar cantitatea maxima a acordului cadru este de prestari de servicii dirigentie pentru un numar de 52.800 ore / 200 de contracte de lucrari (in valoare de 125.000.000 RON)

Cantitatea minima a celui mai mare contract subsecvent este de prestari de servicii dirigentie pentru un numar de 3.168 ore /12 de contracte de lucrari (in valoare de 6.000.000 RON), iar cantitatea maxima a celui mai mare contract subsecvent este de prestari de servicii dirigentie pentru un numar de 6.336 ore/ 24 de contracte de lucrari (in valoare de 12.000.000 RON)

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

SIBIU

Lot nr.: 6
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
71521000 Servicii de supraveghere a şantierului
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO126 Sibiu
Locul principal de executare:

SIBIU

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Servicii de dirigentie de santier iar detalierea serviciilor sun explicitate in caietul de sarcini

Cantitatea minima a acordului cadru este de prestari de servicii dirigentie pentru un numar de 23.760 ore /90 de contracte de lucrari (in valoare de 45.000.000 RON (exprimata in valoare lucrari investitii), iar cantitatea maxima a acordului cadru este de prestari de servicii dirigentie pentru un numar de 66.000 ore/250 de contracte de lucrari (in valoare de 125.000.000 RON)

Cantitatea minima a celui mai mare contract subsecvent este de prestari de servicii dirigentie pentru un numar de 3.432 ore /13 de contracte de lucrari (in valoare de 6.750.000 RON), iar cantitatea maxima a celui mai mare contract subsecvent este de prestari de servicii dirigentie pentru un numar de 7128 ore/27 de contracte de lucrari (in valoare de 13.500.000 RON)

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

BRASOV

Lot nr.: 2
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
71521000 Servicii de supraveghere a şantierului
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO122 Braşov
Locul principal de executare:

Pe raza judetului Brasov

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Servicii de dirigentie de santier iar detalierea serviciilor sun explicitate in caietul de sarcini

Cantitatea minima a acordului cadru este de prestari de servicii dirigentie pentru un numar de 63.360 de ore/240 de contracte de lucrari (in valoare de 120.000.000 RON), iar cantitatea maxima a acordului cadru este de prestari de servicii dirigentie pentru un numar de 105.600 ore /400 de contracte de lucrari (in valoare de 250.000.000 RON)

Cantitatea minima a celui mai mare contract subsecvent este de prestari de servicii dirigentie pentru un numar de 9504 ore/36 de contracte de lucrari (in valoare de 18.000.000 RON), iar cantitatea maxima a celui mai mare contract subsecvent este de prestari de servicii dirigentie pentru un numar de 19.800 ore/ 72 de contracte de lucrari (in valoare de 36.000.000 RON)

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
Numărul anunțului în JO S: 2018/S 119-271719
IV.2.8)Informaţii privind încetarea sistemului dinamic de achiziţii
IV.2.9)Informaţii privind încetarea unei invitaţii la o procedură concurenţială de ofertare sub forma unui anunţ orientativ periodic

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: C-27818/S/7600/28.12/2018
Lot nr.: 3
Titlu:

COVASNA

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
23/01/2019
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 2
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 2
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: S.C. VENTURO INVESTMENT S.R.L.
Număr naţional de înregistrare: 16296302
Adresă: Strada: SOSEAUA MIHAI BRAVU, nr. 54-65, Sector: 2, Judet: Bucuresti, Localitate: Bucuresti, Cod postal: -
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO31 Sud-Muntenia
Țară: România
E-mail: office@ventu.ro
Telefon: +40 733592589
Adresă internet: www.ventu.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA) (Sunteţi de acord cu publicarea? da)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 2 000 000.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 192 469.16 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea
V.2.6)Prețul plătit pentru achiziții de oportunitate

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: C-27817/S/7400/28.12.2018
Lot nr.: 1
Titlu:

ALBA

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
23/01/2019
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 2
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 2
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: S.C. VENTURO INVESTMENT S.R.L.
Număr naţional de înregistrare: 16296302
Adresă: Strada: SOSEAUA MIHAI BRAVU, nr. 54-65, Sector: 2, Judet: Bucuresti, Localitate: Bucuresti, Cod postal: -
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO31 Sud-Muntenia
Țară: România
E-mail: office@ventu.ro
Telefon: +40 733592589
Adresă internet: www.ventu.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA) (Sunteţi de acord cu publicarea? da)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 2 000 000.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 485 568.77 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea
V.2.6)Prețul plătit pentru achiziții de oportunitate

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: C-7339/S/7400/08.04.2019
Lot nr.: 1
Titlu:

ALBA

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
02/05/2019
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 2
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 2
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: S.C. VENTURO INVESTMENT S.R.L.
Număr naţional de înregistrare: 16296302
Adresă: Strada: SOSEAUA MIHAI BRAVU, nr. 54-65, Sector: 2, Judet: Bucuresti, Localitate: Bucuresti, Cod postal: -
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO31 Sud-Muntenia
Țară: România
E-mail: office@ventu.ro
Telefon: +40 733592589
Adresă internet: www.ventu.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA) (Sunteţi de acord cu publicarea? da)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 2 000 000.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 400 000.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea
V.2.6)Prețul plătit pentru achiziții de oportunitate

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: C-7343/S/7300/08.04.2019
Lot nr.: 5
Titlu:

MURES

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
24/04/2019
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 2
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 2
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: S.C. VENTURO INVESTMENT S.R.L.
Număr naţional de înregistrare: 16296302
Adresă: Strada: SOSEAUA MIHAI BRAVU, nr. 54-65, Sector: 2, Judet: Bucuresti, Localitate: Bucuresti, Cod postal: -
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO31 Sud-Muntenia
Țară: România
E-mail: office@ventu.ro
Telefon: +40 733592589
Adresă internet: www.ventu.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA) (Sunteţi de acord cu publicarea? da)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 2 500 000.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 400 000.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea
V.2.6)Prețul plătit pentru achiziții de oportunitate

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: C-27830/S/7100/28.12.2018
Lot nr.: 2
Titlu:

BRASOV

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
23/01/2019
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 2
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 2
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: S.C. VENTURO INVESTMENT S.R.L.
Număr naţional de înregistrare: 16296302
Adresă: Strada: SOSEAUA MIHAI BRAVU, nr. 54-65, Sector: 2, Judet: Bucuresti, Localitate: Bucuresti, Cod postal: -
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO31 Sud-Muntenia
Țară: România
E-mail: office@ventu.ro
Telefon: +40 733592589
Adresă internet: www.ventu.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA) (Sunteţi de acord cu publicarea? da)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 5 000 000.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 3 027 727.70 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea
V.2.6)Prețul plătit pentru achiziții de oportunitate

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: C-7338/S/7100/08.04.2019
Lot nr.: 2
Titlu:

BRASOV

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
03/05/2019
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 2
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 2
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: S.C. VENTURO INVESTMENT S.R.L.
Număr naţional de înregistrare: 16296302
Adresă: Strada: SOSEAUA MIHAI BRAVU, nr. 54-65, Sector: 2, Judet: Bucuresti, Localitate: Bucuresti, Cod postal: -
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO31 Sud-Muntenia
Țară: România
E-mail: office@ventu.ro
Telefon: +40 733592589
Adresă internet: www.ventu.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA) (Sunteţi de acord cu publicarea? da)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 5 000 000.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 971 487.70 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea
V.2.6)Prețul plătit pentru achiziții de oportunitate

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: C-7344/S/7200/08.04.2019
Lot nr.: 6
Titlu:

SIBIU

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
24/04/2019
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 2
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 2
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: S.C. VENTURO INVESTMENT S.R.L.
Număr naţional de înregistrare: 16296302
Adresă: Strada: SOSEAUA MIHAI BRAVU, nr. 54-65, Sector: 2, Judet: Bucuresti, Localitate: Bucuresti, Cod postal: -
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO31 Sud-Muntenia
Țară: România
E-mail: office@ventu.ro
Telefon: +40 733592589
Adresă internet: www.ventu.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA) (Sunteţi de acord cu publicarea? da)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 2 500 000.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 400 000.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea
V.2.6)Prețul plătit pentru achiziții de oportunitate

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: C-27827/S/7500/28.12.2018
Lot nr.: 4
Titlu:

HARGHITA

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
23/01/2019
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 2
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 2
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: S.C. VENTURO INVESTMENT S.R.L.
Număr naţional de înregistrare: 16296302
Adresă: Strada: SOSEAUA MIHAI BRAVU, nr. 54-65, Sector: 2, Judet: Bucuresti, Localitate: Bucuresti, Cod postal: -
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO31 Sud-Muntenia
Țară: România
E-mail: office@ventu.ro
Telefon: +40 733592589
Adresă internet: www.ventu.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA) (Sunteţi de acord cu publicarea? da)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 2 000 000.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 53 638.18 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea
V.2.6)Prețul plătit pentru achiziții de oportunitate

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: C-27828/S/7300/28.12.2018
Lot nr.: 5
Titlu:

MURES

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
23/01/2019
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 2
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 2
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: S.C. VENTURO INVESTMENT S.R.L.
Număr naţional de înregistrare: 16296302
Adresă: Strada: SOSEAUA MIHAI BRAVU, nr. 54-65, Sector: 2, Judet: Bucuresti, Localitate: Bucuresti, Cod postal: -
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO31 Sud-Muntenia
Țară: România
E-mail: office@ventu.ro
Telefon: +40 733592589
Adresă internet: www.ventu.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA) (Sunteţi de acord cu publicarea? da)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 2 500 000.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 627 235.50 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea
V.2.6)Prețul plătit pentru achiziții de oportunitate

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: C-7342/S/7500/08.04.2019
Lot nr.: 4
Titlu:

HARGHITA

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
24/04/2019
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 2
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 2
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: S.C. VENTURO INVESTMENT S.R.L.
Număr naţional de înregistrare: 16296302
Adresă: Strada: SOSEAUA MIHAI BRAVU, nr. 54-65, Sector: 2, Judet: Bucuresti, Localitate: Bucuresti, Cod postal: -
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO31 Sud-Muntenia
Țară: România
E-mail: office@ventu.ro
Telefon: +40 733592589
Adresă internet: www.ventu.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA) (Sunteţi de acord cu publicarea? da)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 2 000 000.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 400 000.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea
V.2.6)Prețul plătit pentru achiziții de oportunitate

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: C-7341/S/7600/08.04.2019
Lot nr.: 3
Titlu:

COVASNA

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
22/04/2019
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 2
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 2
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: S.C. VENTURO INVESTMENT S.R.L.
Număr naţional de înregistrare: 16296302
Adresă: Strada: SOSEAUA MIHAI BRAVU, nr. 54-65, Sector: 2, Judet: Bucuresti, Localitate: Bucuresti, Cod postal: -
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO31 Sud-Muntenia
Țară: România
E-mail: office@ventu.ro
Telefon: +40 733592589
Adresă internet: www.ventu.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA) (Sunteţi de acord cu publicarea? da)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 2 000 000.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 400 000.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea
V.2.6)Prețul plătit pentru achiziții de oportunitate

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: C-23552/S/7300/14.11.2019
Lot nr.: 5
Titlu:

MURES

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
23/01/2020
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 2
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 2
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: S.C. VENTURO INVESTMENT S.R.L.
Număr naţional de înregistrare: 16296302
Adresă: Strada: SOSEAUA MIHAI BRAVU, nr. 54-65, Sector: 2, Judet: Bucuresti, Localitate: Bucuresti, Cod postal: -
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO31 Sud-Muntenia
Țară: România
E-mail: office@ventu.ro
Telefon: +40 733592589
Adresă internet: www.ventu.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA) (Sunteţi de acord cu publicarea? da)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 2 500 000.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 700 000.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea
V.2.6)Prețul plătit pentru achiziții de oportunitate

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: C-27829/S/7200/28.12.2018
Lot nr.: 6
Titlu:

SIBIU

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
23/01/2019
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 2
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 2
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: S.C. VENTURO INVESTMENT S.R.L.
Număr naţional de înregistrare: 16296302
Adresă: Strada: SOSEAUA MIHAI BRAVU, nr. 54-65, Sector: 2, Judet: Bucuresti, Localitate: Bucuresti, Cod postal: -
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO31 Sud-Muntenia
Țară: România
E-mail: office@ventu.ro
Telefon: +40 733592589
Adresă internet: www.ventu.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA) (Sunteţi de acord cu publicarea? da)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 2 500 000.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 298 369.61 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea
V.2.6)Prețul plătit pentru achiziții de oportunitate

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 27810
Lot nr.: 1
Titlu:

ALBA

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
28/12/2018
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 12
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 12
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: S.C. VENTURO INVESTMENT S.R.L.
Număr naţional de înregistrare: 16296302
Adresă: Strada: SOSEAUA MIHAI BRAVU, nr. 54-65, Sector: 2, Judet: Bucuresti, Localitate: Bucuresti, Cod postal: -
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO31 Sud-Muntenia
Țară: România
E-mail: office@ventu.ro
Telefon: +40 733592589
Adresă internet: www.ventu.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA) (Sunteţi de acord cu publicarea? da)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 11 000 000.00 RON
Oferta cea mai scăzută: 11 000 000.00 RON / Cea mai ridicată ofertă: 11 000 000.00 RON luată în considerare
V.2.5)Informații privind subcontractarea
V.2.6)Prețul plătit pentru achiziții de oportunitate

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 27811
Lot nr.: 2
Titlu:

BRASOV

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
28/12/2018
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 2
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 2
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: VENTURO INVESTMENT
Număr naţional de înregistrare: 16296302
Adresă: Strada SOSEAUA MIHAI BRAVU, Nr. 54-65, Sector: 2
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Țară: România
E-mail: office@ventu.ro
Telefon: +40 733592589
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA) (Sunteţi de acord cu publicarea? da)
Oferta cea mai scăzută: 5 000 000.00 RON / Cea mai ridicată ofertă: 5 000 000.00 RON luată în considerare
V.2.5)Informații privind subcontractarea
V.2.6)Prețul plătit pentru achiziții de oportunitate

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: București
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: www.cnsc.ro
VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Departamentul Juridic și Control General S.D.E.E. Transilvania Sud
Adresă: Str. Pictor Luchian nr. 25, bl. 33
Localitate: Brașov
Cod poștal: 500193
Țară: România
Telefon: +40 268305999
Fax: +40 268305999
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
29/01/2020