Lieferungen - 522734-2020

Submission deadline has been amended by:  626308-2020
02/11/2020    S213

Ungarn-Siófok: Verschiedene Rohrformstücke

2020/S 213-522734

Auftragsbekanntmachung – Sektoren

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Dunántúli Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nationale Identifikationsnummer: EKRSZ_67931183
Postanschrift: Tanácsház utca 7.
Ort: Siófok
NUTS-Code: HU232 Somogy
Postleitzahl: 8600
Land: Ungarn
Kontaktstelle(n): Lendvai Beáta
E-Mail: lendvai.beata@univerzalbeszerzo.hu
Telefon: +36 203680287
Fax: +36 34522399
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://drv.hu
Adresse des Beschafferprofils: http://drv.hu
I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Társaság
Nationale Identifikationsnummer: EKRSZ_42119395
Postanschrift: Kodály Zoltán út 3.
Ort: Vác
NUTS-Code: HU120 Pest
Postleitzahl: 2600
Land: Ungarn
Kontaktstelle(n): Lendvai Beáta
E-Mail: lendvai.beata@univerzalbeszerzo.hu
Telefon: +36 203680287
Fax: +36 34522399
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://dmrvzrt.hu
Adresse des Beschafferprofils: http://dmrvzrt.hu
I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: ÉRV. Északmagyarországi Regionális Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nationale Identifikationsnummer: EKRSZ_80575067
Postanschrift: Tardonai út 1.
Ort: Kazincbarcika
NUTS-Code: HU311 Borsod-Abaúj-Zemplén
Postleitzahl: 3700
Land: Ungarn
Kontaktstelle(n): Lendvai Beáta
E-Mail: lendvai.beata@univerzalbeszerzo.hu
Telefon: +36 203680287
Fax: +36 34522399
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.ervzrt.hu
Adresse des Beschafferprofils: http://www.ervzrt.hu
I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Északdunántúli Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nationale Identifikationsnummer: EKRSZ_99110851
Postanschrift: Sárberek egyéb 100
Ort: Tatabánya
NUTS-Code: HU212 Komárom-Esztergom
Postleitzahl: 2800
Land: Ungarn
Kontaktstelle(n): Lendvai Beáta
E-Mail: lendvai.beata@univerzalbeszerzo.hu
Telefon: +36 203680287
Fax: +36 34522399
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://edv.hu
Adresse des Beschafferprofils: http://edv.hu
I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Tiszamenti Regionális Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nationale Identifikationsnummer: EKRSZ_22629300
Postanschrift: Kossuth Lajos út 5.
Ort: Szolnok
NUTS-Code: HU322 Jász-Nagykun-Szolnok
Postleitzahl: 5000
Land: Ungarn
Kontaktstelle(n): Lendvai Beáta
E-Mail: lendvai.beata@univerzalbeszerzo.hu
Telefon: +36 203680287
Fax: +36 34522399
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://trvzrt.hu
Adresse des Beschafferprofils: http://trvzrt.hu
I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
Der Auftrag betrifft eine gemeinsame Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000768342020/reszletek
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000768342020/reszletek
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.6)Haupttätigkeit(en)
Wasser

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Hálózati anyagok beszerzése 5 Vízmű részére

Referenznummer der Bekanntmachung: EKR000768342020
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
44167000 Verschiedene Rohrformstücke - KA11
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Adásvételi keretszerződések megkötése halózatüzemeltetési anyagok szállítására a közös ajánlatkérőkként jelölt 5 regionális vízművek által üzemeltetett ivóvíz és szennyvíz hálózat fenntartási, beruházási, valamint egyéb célú munkáihoz történő felhasználás céljából 11 ajánlati részben. A beszerzésre kerülő termékből részben Ajánlatkérők által meghatározott raktárakba és mennyiségben kell konszignációs készletként a termékeket szállítani, másrészt egyedi megrendelések útján kerülnek a termékek az üzemi igények függvényében megrendelésre és szállításra. Közös Ajánlatkérők az egyes ajánlati részek tekintetében egy keretszerződést kötnek meg az adott ajánlati részre meghatározott keretösszeg erejéig, mely keretösszegből az egyes Ajánlatkérők meghatározott mértékű megrendelésre jogosultak.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 3 494 202 695.00 HUF
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für alle Lose
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Palástjavító-, univerzális javító-, csőkötő idomok

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
44167000 Verschiedene Rohrformstücke - KA11
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: HU1 KÖZÉP-MAGYARORSZÁG
NUTS-Code: HU2 DUNÁNTÚL
NUTS-Code: HU3 ALFÖLD ÉS ÉSZAK
Hauptort der Ausführung:

Közös Ajánlatkérők működési területein, terjedelem miatt a közbeszerzési dokumentumokban meghatározottak szerint.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Jelen közbeszerzés tárgya: palástjavító idomok ½” - DN 1000 mérettartományban, univerzális kötő-javító idomok DN50 - DN600 mérettartományban, nem húzásbiztos csőkötő idomok 50 ≤ DN ≤ 600 mérettartományban, a vonatkozó közbeszerzési dokumentumokban - különösen, de nem kizárólagosan a Műszaki leírás megnevezésű dokumentumban - foglalt műszaki specifikációnak és előírásoknak mindenben megfelelő termékek szállítása konszignációs raktárra és Ajánlatkérők egyedi megrendelései alapján összesen nettó 528 376 436,-Ft értékben. Ajánlatkérők a keretszerződést 24 hónap határozott időre kötik, nettó 528 376 436,-Ft keretösszegre, mely keretösszegből Ajánlatkérők a következő mennyiségi megoszlásban jogosultak egyedi megrendelésekre: DRV Zrt.: nettó 165 095 116,-HUF összegre, DMRV Zrt.: nettó 96 353 044,-HUF összegre, ÉRV Zrt.: nettó 60 218 616,-HUF összegre, ÉDV Zrt.: nettó 65 979 839,-HUF összegre, TRV Zrt.: nettó 140 729 822,-HUF összegre. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a szállítási igények és mennyiségek - ideértve az egyes termékek ajánlati részen belüli arányát és mennyiségét is - változó, az aktuális üzemi igények függvényében alakul, ide nem értve a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott konszignációs készletre vonatkozó ajánlatkérői előírásokban szereplő konszignációs mennyiségeket, melyek készleten tartása a megkötendő szerződésben foglalt rendelkezéseknek megfelelően kell történjen. Az egyes termékek tekintetében megadott mennyiségek a korábbi felhasználási tapasztalatok alapján kerültek meghatározásra, ún. tapasztalati, becsült mennyiségek. A tapasztalati/becsült mennyiségek az ajánlatok megalapozott elbírálása érdekében, a nettó ajánlati összár meghatározásához kerültek megadásra, a szerződés keretében szállítandó mennyiségek ezen tapasztalati, becsült adatoktól bármilyen mértékben eltérhetnek. Ajánlattevőnek az előzőek ismeretében kell benyújtania ajánlatát. A megkötésre kerülő keretszerződésben a nyertes ajánlati egységárak kerülnek rögzítésre, mely egységárak alapján kerülnek a konszignációs raktárról való felhasználások és az egyedi megrendelések megrendelésre és elszámolásra a megkötendő keretszerződés hatálya alatt a teljes keretösszeg mennyiségében.

Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a keretszerződés megszűnik, ha a keretszerződésben rögzített időtartam eltelt, vagy ha az egyedi megrendelések összértéke eléri a teljes nettó keretösszeget (opcionális mennyiséggel vagy anélkül) és az utolsó egyedi megrendelés szállítása és ellenszolgáltatása teljesült. A megrendelt termékek megrendelő által megadott címre történő szállításáról és lerakodásáról, a konszignációs készlet biztosításáról és kapcsolódó feladatok ellátásról a közbeszerzési dokumentációban és megkötendő szerződésben foglaltak szerint a nyertes Ajánlattevőnek kell gondoskodnia.

A műszaki leírást és feladatleírást részleteiben a közbeszerzési dokumentumok összessége tartalmazza.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 607 632 901.00 HUF
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 24
Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja
Beschreibung der Verlängerungen:

A szerződésből AK elsősorban üzembiztonsági, üzemfenntartási szükségleteinek függvényében fog megrendeléseket eszközölni. A szerződés 1 alkalommal, az AK egyoldalú írásbeli jognyilatkozatával további maximum 6 hónapra meghosszabbítható, amennyiben az egyedi megrendelések összértéke nem éri el a keretszerződés eredeti időtartamának lejártakor a keretösszeget (opcionális mennyiséggel vagy anélkül).

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

A teljes keretösszeg 15 %-ának megfelelő összegű megrendelés, azaz nettó 528 376 436,-HUF keretösszegen felül nettó 79 256 465,-HUF összegű termék megrendelése.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Húzásbiztos csőkötő idomok

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
44167000 Verschiedene Rohrformstücke - KA11
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: HU1 KÖZÉP-MAGYARORSZÁG
NUTS-Code: HU2 DUNÁNTÚL
NUTS-Code: HU3 ALFÖLD ÉS ÉSZAK
Hauptort der Ausführung:

Közös Ajánlatkérők működési területein, terjedelem miatt a közbeszerzési dokumentumokban meghatározottak szerint.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Jelen közbeszerzés tárgya: húzásbiztos csőkötő idomok DN50 - DN400 mérettartományban műszaki leírás szerinti alkatrészekkel, a vonatkozó közbeszerzési dokumentumokban - különösen, de nem kizárólagosan a Műszaki leírás megnevezésű dokumentumban - foglalt műszaki specifikációnak és előírásoknak mindenben megfelelő termékek szállítása konszignációs raktárra és Ajánlatkérő egyedi megrendelései alapján összesen nettó 590 653 002,-Ft értékben. Ajánlatkérők a keretszerződést 24 hónap határozott időre kötik, nettó 590 653 002,-Ft keretösszegre, mely keretösszegből Ajánlatkérők a következő mennyiségi megoszlásban jogosultak egyedi megrendelésekre: DRV Zrt.: nettó 138 806 082,-HUF összegre, DMRV Zrt.: nettó 115 993 312,-HUF összegre, ÉRV Zrt.: nettó 130 207 430,-HUF összegre, ÉDV Zrt.: nettó 132 840 538,-HUF összegre, TRV Zrt.: nettó 72 805 640,-HUF összegre. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a szállítási igények és mennyiségek - ideértve az egyes termékek ajánlati részen belüli arányát és mennyiségét is - változó, az aktuális üzemi igények függvényében alakul, ide nem értve a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott konszignációs készletre vonatkozó ajánlatkérői előírásokban szereplő konszignációs mennyiségeket, melyek készleten tartása a megkötendő szerződésben foglalt rendelkezéseknek megfelelően kell történjen. Az egyes termékek tekintetében megadott mennyiségek a korábbi felhasználási tapasztalatok alapján kerültek meghatározásra, ún. tapasztalati, becsült mennyiségek. A tapasztalati/becsült mennyiségek az ajánlatok megalapozott elbírálása érdekében, a nettó ajánlati összár meghatározásához kerültek megadásra, a szerződés keretében szállítandó mennyiségek ezen tapasztalati, becsült adatoktól bármilyen mértékben eltérhetnek. Ajánlattevőnek az előzőek ismeretében kell benyújtania ajánlatát. A megkötésre kerülő keretszerződésben a nyertes ajánlati egységárak kerülnek rögzítésre, mely egységárak alapján kerülnek a konszignációs raktárról való felhasználások és az egyedi megrendelések megrendelésre és elszámolásra a megkötendő keretszerződés hatálya alatt a teljes keretösszeg mennyiségében.

Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a keretszerződés megszűnik, ha a keretszerződésben rögzített időtartam eltelt, vagy ha az egyedi megrendelések összértéke eléri a teljes nettó keretösszeget (opcionális mennyiséggel vagy anélkül) és az utolsó egyedi megrendelés szállítása és ellenszolgáltatása teljesült. A megrendelt termékek megrendelő által megadott címre történő szállításáról és lerakodásáról, a konszignációs készlet biztosításáról és kapcsolódó feladatok ellátásról a közbeszerzési dokumentációban és megkötendő szerződésben foglaltak szerint a nyertes Ajánlattevőnek kell gondoskodnia.

A műszaki leírást és feladatleírást részleteiben a közbeszerzési dokumentumok összessége tartalmazza.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 679 250 952.00 HUF
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 24
Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja
Beschreibung der Verlängerungen:

A szerződésből AK elsősorban üzembiztonsági, üzemfenntartási szükségleteinek függvényében fog megrendeléseket eszközölni. A szerződés 1 alkalommal, az AK egyoldalú írásbeli jognyilatkozatával további maximum 6 hónapra meghosszabbítható, amennyiben az egyedi megrendelések összértéke nem éri el a keretszerződés eredeti időtartamának lejártakor a keretösszeget (opcionális mennyiséggel vagy anélkül).

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

A teljes keretösszeg 15 %-ának megfelelő összegű megrendelés, azaz nettó 590 653 002,-HUF keretösszegen felül nettó 88 597 950,-HUF összegű termék megrendelése.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Elektrofúziós kötőidomok

Los-Nr.: 3
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
44167000 Verschiedene Rohrformstücke - KA11
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: HU1 KÖZÉP-MAGYARORSZÁG
NUTS-Code: HU2 DUNÁNTÚL
NUTS-Code: HU3 ALFÖLD ÉS ÉSZAK
Hauptort der Ausführung:

Közös Ajánlatkérők működési területein, terjedelem miatt a közbeszerzési dokumentumokban meghatározottak szerint.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Jelen közbeszerzés tárgya: elektrofúziós kötőidomok D25 - D630 mérettartományban, a vonatkozó közbeszerzési dokumentumokban - különösen, de nem kizárólagosan a Műszaki leírás megnevezésű dokumentumban - foglalt műszaki specifikációnak és előírásoknak mindenben megfelelő termékek szállítása konszignációs raktárra és Ajánlatkérő egyedi megrendelései alapján összesen nettó 73 389 903,-Ft értékben. Ajánlatkérők a keretszerződést 24 hónap határozott időre kötik, nettó 73 389 903,-Ft keretösszegre, mely keretösszegből Ajánlatkérők a következő mennyiségi megoszlásban jogosultak egyedi megrendelésekre: DRV Zrt.: nettó 29 967 970,-HUF összegre, DMRV Zrt.: nettó 10 422 434,-HUF összegre, ÉRV Zrt.: nettó 6 806 323,-HUF összegre, ÉDV Zrt.: nettó 13 607 796,-HUF összegre, TRV Zrt.: nettó 12 585380,-HUF összegre. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a szállítási igények és mennyiségek - ideértve az egyes termékek ajánlati részen belüli arányát és mennyiségét is - változó, az aktuális üzemi igények függvényében alakul, ide nem értve a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott konszignációs készletre vonatkozó ajánlatkérői előírásokban szereplő konszignációs mennyiségeket, melyek készleten tartása a megkötendő szerződésben foglalt rendelkezéseknek megfelelően kell történjen. Az egyes termékek tekintetében megadott mennyiségek a korábbi felhasználási tapasztalatok alapján kerültek meghatározásra, ún. tapasztalati, becsült mennyiségek. A tapasztalati/becsült mennyiségek az ajánlatok megalapozott elbírálása érdekében, a nettó ajánlati összár meghatározásához kerültek megadásra, a szerződés keretében szállítandó mennyiségek ezen tapasztalati, becsült adatoktól bármilyen mértékben eltérhetnek. Ajánlattevőnek az előzőek ismeretében kell benyújtania ajánlatát. A megkötésre kerülő keretszerződésben a nyertes ajánlati egységárak kerülnek rögzítésre, mely egységárak alapján kerülnek a konszignációs raktárról való felhasználások és az egyedi megrendelések megrendelésre és elszámolásra a megkötendő keretszerződés hatálya alatt a teljes keretösszeg mennyiségében.

Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a keretszerződés megszűnik, ha a keretszerződésben rögzített időtartam eltelt, vagy ha az egyedi megrendelések összértéke eléri a teljes nettó keretösszeget (opcionális mennyiséggel vagy anélkül) és az utolsó egyedi megrendelés szállítása és ellenszolgáltatása teljesült. A megrendelt termékek megrendelő által megadott címre történő szállításáról és lerakodásáról, a konszignációs készlet biztosításáról és kapcsolódó feladatok ellátásról a közbeszerzési dokumentációban és megkötendő szerződésben foglaltak szerint a nyertes Ajánlattevőnek kell gondoskodnia.

A műszaki leírást és feladatleírást részleteiben a közbeszerzési dokumentumok összessége tartalmazza.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 84 398 388.00 HUF
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 24
Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja
Beschreibung der Verlängerungen:

A szerződésből AK elsősorban üzembiztonsági, üzemfenntartási szükségleteinek függvényében fog megrendeléseket eszközölni. A szerződés 1 alkalommal, az AK egyoldalú írásbeli jognyilatkozatával további maximum 6 hónapra meghosszabbítható, amennyiben az egyedi megrendelések összértéke nem éri el a keretszerződés eredeti időtartamának lejártakor a keretösszeget (opcionális mennyiséggel vagy anélkül).

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

A teljes keretösszeg 15 %-ának megfelelő összegű megrendelés, azaz nettó 73 389 903,-HUF keretösszegen felül nettó 11 008 485,-HUF összegű termék megrendelése.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Tűzcsapok és tűzcsapkiegészítők

Los-Nr.: 4
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
42131160 Hydranten - KA11
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: HU1 KÖZÉP-MAGYARORSZÁG
NUTS-Code: HU2 DUNÁNTÚL
NUTS-Code: HU3 ALFÖLD ÉS ÉSZAK
Hauptort der Ausführung:

Közös Ajánlatkérők működési területein, terjedelem miatt a közbeszerzési dokumentumokban meghatározottak szerint.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Jelen közbeszerzés tárgya: föld feletti tűzcsapok DN 80 - DN 100 mérettartományban, földalatti tűzcsapok DN80 - DN100 mérettartományban,tűzcsapkulcs föld alatti és föld feletti tűzcsaphoz, tűzoltó kapcsok, tűzcsap kupakok, tűzcsap komplett belső rész, a vonatkozó közbeszerzési dokumentumokban - különösen, de nem kizárólagosan a Műszaki leírás megnevezésű dokumentumban - foglalt műszaki specifikációnak és előírásoknak mindenben megfelelő termékek szállítása konszignációs raktárra és Ajánlatkérő egyedi megrendelései alapján összesen nettó 223 551 257,-Ft értékben. Ajánlatkérők a keretszerződést 24 hónap határozott időre kötik, nettó 223 551 257,-Ft keretösszegre, mely keretösszegből Ajánlatkérők a következő mennyiségi megoszlásban jogosultak egyedi megrendelésekre: DRV Zrt.: nettó 55 185 973,-HUF összegre, DMRV Zrt.: nettó 57 209 728,-HUF összegre, ÉRV Zrt.: nettó 46 645 768,-HUF összegre, ÉDV Zrt.: nettó 28 102 825,-HUF összegre, TRV Zrt.: nettó 36 406 963,-HUF összegre. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a szállítási igények és mennyiségek - ideértve az egyes termékek ajánlati részen belüli arányát és mennyiségét is - változó, az aktuális üzemi igények függvényében alakul, ide nem értve a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott konszignációs készletre vonatkozó ajánlatkérői előírásokban szereplő konszignációs mennyiségeket, melyek készleten tartása a megkötendő szerződésben foglalt rendelkezéseknek megfelelően kell történjen. Az egyes termékek tekintetében megadott mennyiségek a korábbi felhasználási tapasztalatok alapján kerültek meghatározásra, ún. tapasztalati, becsült mennyiségek. A tapasztalati/becsült mennyiségek az ajánlatok megalapozott elbírálása érdekében, a nettó ajánlati összár meghatározásához kerültek megadásra, a szerződés keretében szállítandó mennyiségek ezen tapasztalati, becsült adatoktól bármilyen mértékben eltérhetnek. Ajánlattevőnek az előzőek ismeretében kell benyújtania ajánlatát. A megkötésre kerülő keretszerződésben a nyertes ajánlati egységárak kerülnek rögzítésre, mely egységárak alapján kerülnek a konszignációs raktárról való felhasználások és az egyedi megrendelések megrendelésre és elszámolásra a megkötendő keretszerződés hatálya alatt a teljes keretösszeg mennyiségében.

Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a keretszerződés megszűnik, ha a keretszerződésben rögzített időtartam eltelt, vagy ha az egyedi megrendelések összértéke eléri a teljes nettó keretösszeget (opcionális mennyiséggel vagy anélkül) és az utolsó egyedi megrendelés szállítása és ellenszolgáltatása teljesült. A megrendelt termékek megrendelő által megadott címre történő szállításáról és lerakodásáról, a konszignációs készlet biztosításáról és kapcsolódó feladatok ellátásról a közbeszerzési dokumentációban és megkötendő szerződésben foglaltak szerint a nyertes Ajánlattevőnek kell gondoskodnia.

A műszaki leírást és feladatleírást részleteiben a közbeszerzési dokumentumok összessége tartalmazza.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 257 083 946.00 HUF
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 24
Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja
Beschreibung der Verlängerungen:

A szerződésből AK elsősorban üzembiztonsági, üzemfenntartási szükségleteinek függvényében fog megrendeléseket eszközölni. A szerződés 1 alkalommal, az AK egyoldalú írásbeli jognyilatkozatával további maximum 6 hónapra meghosszabbítható, amennyiben az egyedi megrendelések összértéke nem éri el a keretszerződés eredeti időtartamának lejártakor a keretösszeget (opcionális mennyiséggel vagy anélkül).

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

A teljes keretösszeg 15 %-ának megfelelő összegű megrendelés, azaz nettó 223 551 257,-HUF keretösszegen felül nettó 33 532 689,-HUF összegű termék megrendelése.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Karimás tolózárak és tartozékaik

Los-Nr.: 5
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
42130000 Leitungsventile, Hähne, Rohrarmaturen und ähnliche Vorrichtungen - KA11
42131148 Absperrventile - KA11
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: HU1 KÖZÉP-MAGYARORSZÁG
NUTS-Code: HU2 DUNÁNTÚL
NUTS-Code: HU3 ALFÖLD ÉS ÉSZAK
Hauptort der Ausführung:

Közös Ajánlatkérők működési területein, terjedelem miatt a közbeszerzési dokumentumokban meghatározottak szerint.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Jelen közbeszerzés tárgya: tolózárak és a Műszaki leírás szerinti tartozékaik DN50-DN600 mérettartományban ivóvizes felhasználásra és tolózárak és a Műszaki leírás szerinti tartozékaik DN50-DN400 mérettartományban szennyvizes felhasználásra, a vonatkozó közbeszerzési dokumentumokban - különösen, de nem kizárólagosan a Műszaki leírás megnevezésű dokumentumban - foglalt műszaki specifikációnak és előírásoknak mindenben megfelelő termékek szállítása konszignációs raktárra és Ajánlatkérő egyedi megrendelései alapján összesen nettó 442 890 492,-Ft értékben. Ajánlatkérők a keretszerződést 24 hónap határozott időre kötik, nettó 442 890 492,-Ft keretösszegre, mely keretösszegből Ajánlatkérők a következő mennyiségi megoszlásban jogosultak egyedi megrendelésekre: DRV Zrt.: nettó 154 354 974,-HUF összegre, DMRV Zrt.: nettó 75 890 898,-HUF összegre, ÉRV Zrt.: nettó 63 170 016,-HUF összegre, ÉDV Zrt.: nettó 66 581 612,-HUF összegre, TRV Zrt.: nettó 82 892 992,-HUF összegre. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a szállítási igények és mennyiségek - ideértve az egyes termékek ajánlati részen belüli arányát és mennyiségét is - változó, az aktuális üzemi igények függvényében alakul, ide nem értve a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott konszignációs készletre vonatkozó ajánlatkérői előírásokban szereplő konszignációs mennyiségeket, melyek készleten tartása a megkötendő szerződésben foglalt rendelkezéseknek megfelelően kell történjen. Az egyes termékek tekintetében megadott mennyiségek a korábbi felhasználási tapasztalatok alapján kerültek meghatározásra, ún. tapasztalati, becsült mennyiségek. A tapasztalati/becsült mennyiségek az ajánlatok megalapozott elbírálása érdekében, a nettó ajánlati összár meghatározásához kerültek megadásra, a szerződés keretében szállítandó mennyiségek ezen tapasztalati, becsült adatoktól bármilyen mértékben eltérhetnek. Ajánlattevőnek az előzőek ismeretében kell benyújtania ajánlatát. A megkötésre kerülő keretszerződésben a nyertes ajánlati egységárak kerülnek rögzítésre, mely egységárak alapján kerülnek a konszignációs raktárról való felhasználások és az egyedi megrendelések megrendelésre és elszámolásra a megkötendő keretszerződés hatálya alatt a teljes keretösszeg mennyiségében.

Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a keretszerződés megszűnik, ha a keretszerződésben rögzített időtartam eltelt, vagy ha az egyedi megrendelések összértéke eléri a teljes nettó keretösszeget (opcionális mennyiséggel vagy anélkül) és az utolsó egyedi megrendelés szállítása és ellenszolgáltatása teljesült. A megrendelt termékek megrendelő által megadott címre történő szállításáról és lerakodásáról, a konszignációs készlet biztosításáról és kapcsolódó feladatok ellátásról a közbeszerzési dokumentációban és megkötendő szerződésben foglaltak szerint a nyertes Ajánlattevőnek kell gondoskodnia.

A műszaki leírást és feladatleírást részleteiben a közbeszerzési dokumentumok összessége tartalmazza.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 509 324 066.00 HUF
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 24
Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja
Beschreibung der Verlängerungen:

A szerződésből AK elsősorban üzembiztonsági, üzemfenntartási szükségleteinek függvényében fog megrendeléseket eszközölni. A szerződés 1 alkalommal, az AK egyoldalú írásbeli jognyilatkozatával további maximum 6 hónapra meghosszabbítható, amennyiben az egyedi megrendelések összértéke nem éri el a keretszerződés eredeti időtartamának lejártakor a keretösszeget (opcionális mennyiséggel vagy anélkül).

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

A teljes keretösszeg 15 %-ának megfelelő összegű megrendelés, azaz nettó 442 890 492,-HUF keretösszegen felül nettó 66 433 574,-HUF összegű termék megrendelése.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Hálózati öntöttvas idomok

Los-Nr.: 6
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
44167000 Verschiedene Rohrformstücke - KA11
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: HU1 KÖZÉP-MAGYARORSZÁG
NUTS-Code: HU2 DUNÁNTÚL
NUTS-Code: HU3 ALFÖLD ÉS ÉSZAK
Hauptort der Ausführung:

Közös Ajánlatkérők működési területein, terjedelem miatt a közbeszerzési dokumentumokban meghatározottak szerint.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Jelen közbeszerzés tárgya: hálózati öntöttvas idomok DN50-1000 mérettartományban és alkatrészeik beszerzése, a vonatkozó közbeszerzési dokumentumokban - különösen, de nem kizárólagosan a Műszaki leírás megnevezésű dokumentumban - foglalt műszaki specifikációnak és előírásoknak mindenben megfelelő termékek szállítása konszignációs raktárra és Ajánlatkérő egyedi megrendelései alapján összesen nettó 164 928 062,-Ft értékben. Ajánlatkérők a keretszerződést 24 hónap határozott időre kötik, nettó 164 928 062,-Ft keretösszegben, mely keretösszegből Ajánlatkérők a következő mennyiségi megoszlásban jogosultak egyedi megrendelésekre: DRV Zrt.: nettó 50 404 569,-HUF összegre, DMRV Zrt.: nettó 15 750 926,-HUF összegre, ÉRV Zrt.: nettó 28 427 183,-HUF összegre, ÉDV Zrt.: nettó 32 194 977,-HUF összegre, TRV Zrt.: nettó 38 150 407,-HUF összegre. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a szállítási igények és mennyiségek - ideértve az egyes termékek ajánlati részen belüli arányát és mennyiségét is - változó, az aktuális üzemi igények függvényében alakul, ide nem értve a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott konszignációs készletre vonatkozó ajánlatkérői előírásokban szereplő konszignációs mennyiségeket, melyek készleten tartása a megkötendő szerződésben foglalt rendelkezéseknek megfelelően kell történjen. Az egyes termékek tekintetében megadott mennyiségek a korábbi felhasználási tapasztalatok alapján kerültek meghatározásra, ún. tapasztalati, becsült mennyiségek. A tapasztalati/becsült mennyiségek az ajánlatok megalapozott elbírálása érdekében, a nettó ajánlati összár meghatározásához kerültek megadásra, a szerződés keretében szállítandó mennyiségek ezen tapasztalati, becsült adatoktól bármilyen mértékben eltérhetnek. Ajánlattevőnek az előzőek ismeretében kell benyújtania ajánlatát. A megkötésre kerülő keretszerződésben a nyertes ajánlati egységárak kerülnek rögzítésre, mely egységárak alapján kerülnek a konszignációs raktárról való felhasználások és az egyedi megrendelések megrendelésre és elszámolásra a megkötendő keretszerződés hatálya alatt a teljes keretösszeg mennyiségében.

Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a keretszerződés megszűnik, ha a keretszerződésben rögzített időtartam eltelt, vagy ha az egyedi megrendelések összértéke eléri a teljes nettó keretösszeget (opcionális mennyiséggel vagy anélkül) és az utolsó egyedi megrendelés szállítása és ellenszolgáltatása teljesült. A megrendelt termékek megrendelő által megadott címre történő szállításáról és lerakodásáról, a konszignációs készlet biztosításáról és kapcsolódó feladatok ellátásról a közbeszerzési dokumentációban és megkötendő szerződésben foglaltak szerint a nyertes Ajánlattevőnek kell gondoskodnia.

A műszaki leírást és feladatleírást részleteiben a közbeszerzési dokumentumok összessége tartalmazza.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 189 667 271.00 HUF
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 24
Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja
Beschreibung der Verlängerungen:

A szerződésből AK elsősorban üzembiztonsági, üzemfenntartási szükségleteinek függvényében fog megrendeléseket eszközölni. A szerződés 1 alkalommal, az AK egyoldalú írásbeli jognyilatkozatával további maximum 6 hónapra meghosszabbítható, amennyiben az egyedi megrendelések összértéke nem éri el a keretszerződés eredeti időtartamának lejártakor a keretösszeget (opcionális mennyiséggel vagy anélkül).

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

A teljes keretösszeg 15 %-ának megfelelő összegű megrendelés, azaz nettó 164 928 062-HUF keretösszegen felül nettó 24 739 209,-HUF összegű termék megrendelése.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Különféle golyóscsapok

Los-Nr.: 7
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
42130000 Leitungsventile, Hähne, Rohrarmaturen und ähnliche Vorrichtungen - KA11
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: HU1 KÖZÉP-MAGYARORSZÁG
NUTS-Code: HU2 DUNÁNTÚL
NUTS-Code: HU3 ALFÖLD ÉS ÉSZAK
Hauptort der Ausführung:

Közös Ajánlatkérők működési területein, terjedelem miatt a közbeszerzési dokumentumokban meghatározottak szerint.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Jelen közbeszerzés tárgya: hagyományos golyóscsap DN1/2” - DN2” mérettartományban, kombinált golyóscsap DN1/2” - DN2” mérettartományban, megfúró golyóscsap DN 3/4” - DN5/4” mérettartományban, a vonatkozó közbeszerzési dokumentumokban - különösen, de nem kizárólagosan a Műszaki leírás megnevezésű dokumentumban - foglalt műszaki specifikációnak és előírásoknak mindenben megfelelő termékek szállítása konszignációs raktárra és Ajánlatkérő egyedi megrendelései alapján összesen nettó 348 758 845,-Ft értékben. Ajánlatkérők a keretszerződést 24 hónap határozott időre kötik, nettó 348 758 845,-Ft keretösszegre, mely keretösszegből Ajánlatkérők a következő mennyiségi megoszlásban jogosultak egyedi megrendelésekre: DRV Zrt.: nettó 208 099 915,-HUF összegre, DMRV Zrt.: nettó 32 684 978,-HUF összegre, ÉRV Zrt.: nettó 18 320 464,-HUF összegre, ÉDV Zrt.: nettó 56 297 793,-HUF összegre, TRV Zrt.: nettó 33 355 695,-HUF összegre. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a szállítási igények és mennyiségek - ideértve az egyes termékek ajánlati részen belüli arányát és mennyiségét is - változó, az aktuális üzemi igények függvényében alakul, ide nem értve a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott konszignációs készletre vonatkozó ajánlatkérői előírásokban szereplő konszignációs mennyiségeket, melyek készleten tartása a megkötendő szerződésben foglalt rendelkezéseknek megfelelően kell történjen. Az egyes termékek tekintetében megadott mennyiségek a korábbi felhasználási tapasztalatok alapján kerültek meghatározásra, ún. tapasztalati, becsült mennyiségek. A tapasztalati/becsült mennyiségek az ajánlatok megalapozott elbírálása érdekében, a nettó ajánlati összár meghatározásához kerültek megadásra, a szerződés keretében szállítandó mennyiségek ezen tapasztalati, becsült adatoktól bármilyen mértékben eltérhetnek. Ajánlattevőnek az előzőek ismeretében kell benyújtania ajánlatát. A megkötésre kerülő keretszerződésben a nyertes ajánlati egységárak kerülnek rögzítésre, mely egységárak alapján kerülnek a konszignációs raktárról való felhasználások és az egyedi megrendelések megrendelésre és elszámolásra a megkötendő keretszerződés hatálya alatt a teljes keretösszeg mennyiségében.

Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a keretszerződés megszűnik, ha a keretszerződésben rögzített időtartam eltelt, vagy ha az egyedi megrendelések összértéke eléri a teljes nettó keretösszeget (opcionális mennyiséggel vagy anélkül) és az utolsó egyedi megrendelés szállítása és ellenszolgáltatása teljesült. A megrendelt termékek megrendelő által megadott címre történő szállításáról és lerakodásáról, a konszignációs készlet biztosításáról és kapcsolódó feladatok ellátásról a közbeszerzési dokumentációban és megkötendő szerződésben foglaltak szerint a nyertes Ajánlattevőnek kell gondoskodnia.

A műszaki leírást és feladatleírást részleteiben a közbeszerzési dokumentumok összessége tartalmazza.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 401 072 672.00 HUF
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 24
Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja
Beschreibung der Verlängerungen:

A szerződésből AK elsősorban üzembiztonsági, üzemfenntartási szükségleteinek függvényében fog megrendeléseket eszközölni. A szerződés 1 alkalommal, az AK egyoldalú írásbeli jognyilatkozatával további maximum 6 hónapra meghosszabbítható, amennyiben az egyedi megrendelések összértéke nem éri el a keretszerződés eredeti időtartamának lejártakor a keretösszeget (opcionális mennyiséggel vagy anélkül).

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

A teljes keretösszeg 15 %-ának megfelelő összegű megrendelés, azaz nettó 348 758 845,-HUF keretösszegen felül nettó 52 313 827,-HUF összegű termék megrendelése.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Fittingek,nyomásszabályozók,visszacsapószelepek

Los-Nr.: 8
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
42130000 Leitungsventile, Hähne, Rohrarmaturen und ähnliche Vorrichtungen - KA11
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: HU1 KÖZÉP-MAGYARORSZÁG
NUTS-Code: HU2 DUNÁNTÚL
NUTS-Code: HU3 ALFÖLD ÉS ÉSZAK
Hauptort der Ausführung:

Közös Ajánlatkérők működési területein, terjedelem miatt a közbeszerzési dokumentumokban meghatározottak szerint.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Jelen közbeszerzés tárgya: rézfittingek, összekötők DN 1/4” - DN2” (d20 - d63 mm) mérettartományban, nyomásszabályozók, légtelenítő szelepek: ½” - 2’’mérettartományban, visszacsapó szelepek ½” - 2’’, DN 50 - DN 150 mérettartományban, a vonatkozó közbeszerzési dokumentumokban - különösen, de nem kizárólagosan a Műszaki leírás megnevezésű dokumentumban - foglalt műszaki specifikációnak és előírásoknak mindenben megfelelő termékek szállítása konszignációs raktárra és Ajánlatkérő egyedi megrendelései alapján összesen nettó 382 403 284,-Ft értékben. Ajánlatkérők a keretszerződést 24 hónap határozott időre kötik, nettó 382 403 284,-Ft keretösszegre, mely keretösszegből Ajánlatkérők a következő mennyiségi megoszlásban jogosultak egyedi megrendelésekre: DRV Zrt.: nettó 216 998 262,-HUF összegre, DMRV Zrt.: nettó 59 416 448,-HUF összegre, ÉRV Zrt.: nettó 35 927 794,-HUF összegre, ÉDV Zrt.: nettó 34 286 226,-HUF összegre, TRV Zrt.: nettó 35 774 554,-HUF összegre. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a szállítási igények és mennyiségek - ideértve az egyes termékek ajánlati részen belüli arányát és mennyiségét is - változó, az aktuális üzemi igények függvényében alakul, ide nem értve a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott konszignációs készletre vonatkozó ajánlatkérői előírásokban szereplő konszignációs mennyiségeket, melyek készleten tartása a megkötendő szerződésben foglalt rendelkezéseknek megfelelően kell történjen. Az egyes termékek tekintetében megadott mennyiségek a korábbi felhasználási tapasztalatok alapján kerültek meghatározásra, ún. tapasztalati, becsült mennyiségek. A tapasztalati/becsült mennyiségek az ajánlatok megalapozott elbírálása érdekében, a nettó ajánlati összár meghatározásához kerültek megadásra, a szerződés keretében szállítandó mennyiségek ezen tapasztalati, becsült adatoktól bármilyen mértékben eltérhetnek. Ajánlattevőnek az előzőek ismeretében kell benyújtania ajánlatát. A megkötésre kerülő keretszerződésben a nyertes ajánlati egységárak kerülnek rögzítésre, mely egységárak alapján kerülnek a konszignációs raktárról való felhasználások és az egyedi megrendelések megrendelésre és elszámolásra a megkötendő keretszerződés hatálya alatt a teljes keretösszeg mennyiségében.

Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a keretszerződés megszűnik, ha a keretszerződésben rögzített időtartam eltelt, vagy ha az egyedi megrendelések összértéke eléri a teljes nettó keretösszeget (opcionális mennyiséggel vagy anélkül) és az utolsó egyedi megrendelés szállítása és ellenszolgáltatása teljesült. A megrendelt termékek megrendelő által megadott címre történő szállításáról és lerakodásáról, a konszignációs készlet biztosításáról és kapcsolódó feladatok ellátásról a közbeszerzési dokumentációban és megkötendő szerződésben foglaltak szerint a nyertes Ajánlattevőnek kell gondoskodnia.

A műszaki leírást és feladatleírást részleteiben a közbeszerzési dokumentumok összessége tartalmazza.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 439 763 777.00 HUF
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 24
Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja
Beschreibung der Verlängerungen:

A szerződésből AK elsősorban üzembiztonsági, üzemfenntartási szükségleteinek függvényében fog megrendeléseket eszközölni. A szerződés 1 alkalommal, az AK egyoldalú írásbeli jognyilatkozatával további maximum 6 hónapra meghosszabbítható, amennyiben az egyedi megrendelések összértéke nem éri el a keretszerződés eredeti időtartamának lejártakor a keretösszeget (opcionális mennyiséggel vagy anélkül).

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

A teljes keretösszeg 15 %-ának megfelelő összegű megrendelés, azaz nettó 382 403 284,-HUF keretösszegen felül nettó 57 360 493,-HUF összegű termék megrendelése.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Megfúró bilincsek, megcsapolók

Los-Nr.: 9
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
44163200 Rohrformteile - KA11
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: HU1 KÖZÉP-MAGYARORSZÁG
NUTS-Code: HU2 DUNÁNTÚL
NUTS-Code: HU3 ALFÖLD ÉS ÉSZAK
Hauptort der Ausführung:

Közös Ajánlatkérők működési területein, terjedelem miatt a közbeszerzési dokumentumokban meghatározottak szerint.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Jelen közbeszerzés tárgya: megcsapoló híd műanyag csövekre D63 - D300 mérettartományban, megfúró bilincsek azbesztcement, acél és öntvény csövekre DN50 - DN300 mérettartományban, a vonatkozó közbeszerzési dokumentumokban - különösen, de nem kizárólagosan a Műszaki leírás megnevezésű dokumentumban - foglalt műszaki specifikációnak és előírásoknak mindenben megfelelő termékek szállítása konszignációs raktárra és Ajánlatkérő egyedi megrendelései alapján összesen nettó 130 111 379,-Ft értékben. Ajánlatkérők a keretszerződést 24 hónap határozott időre kötik, nettó 130 111 379,-Ft keretösszegben, mely keretösszegből Ajánlatkérők a következő mennyiségi megoszlásban jogosultak egyedi megrendelésekre: DRV Zrt.: nettó 50 837 393,-HUF összegre, DMRV Zrt.: nettó 25 450 900,-HUF összegre, ÉRV Zrt.: nettó 27 720 392,-HUF összegre, ÉDV Zrt.: nettó 18 737 575,-HUF összegre, TRV Zrt.: nettó 7 365 119,-HUF összegre. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a szállítási igények és mennyiségek - ideértve az egyes termékek ajánlati részen belüli arányát és mennyiségét is - változó, az aktuális üzemi igények függvényében alakul, ide nem értve a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott konszignációs készletre vonatkozó ajánlatkérői előírásokban szereplő konszignációs mennyiségeket, melyek készleten tartása a megkötendő szerződésben foglalt rendelkezéseknek megfelelően kell történjen. Az egyes termékek tekintetében megadott mennyiségek a korábbi felhasználási tapasztalatok alapján kerültek meghatározásra, ún. tapasztalati, becsült mennyiségek. A tapasztalati/becsült mennyiségek az ajánlatok megalapozott elbírálása érdekében, a nettó ajánlati összár meghatározásához kerültek megadásra, a szerződés keretében szállítandó mennyiségek ezen tapasztalati, becsült adatoktól bármilyen mértékben eltérhetnek. Ajánlattevőnek az előzőek ismeretében kell benyújtania ajánlatát. A megkötésre kerülő keretszerződésben a nyertes ajánlati egységárak kerülnek rögzítésre, mely egységárak alapján kerülnek a konszignációs raktárról való felhasználások és az egyedi megrendelések megrendelésre és elszámolásra a megkötendő keretszerződés hatálya alatt a teljes keretösszeg mennyiségében.

Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a keretszerződés megszűnik, ha a keretszerződésben rögzített időtartam eltelt, vagy ha az egyedi megrendelések összértéke eléri a teljes nettó keretösszeget (opcionális mennyiséggel vagy anélkül) és az utolsó egyedi megrendelés szállítása és ellenszolgáltatása teljesült. A megrendelt termékek megrendelő által megadott címre történő szállításáról és lerakodásáról, a konszignációs készlet biztosításáról és kapcsolódó feladatok ellátásról a közbeszerzési dokumentációban és megkötendő szerződésben foglaltak szerint a nyertes Ajánlattevőnek kell gondoskodnia.

A műszaki leírást és feladatleírást részleteiben a közbeszerzési dokumentumok összessége tartalmazza.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 149 628 086.00 HUF
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 24
Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja
Beschreibung der Verlängerungen:

A szerződésből AK elsősorban üzembiztonsági, üzemfenntartási szükségleteinek függvényében fog megrendeléseket eszközölni. A szerződés 1 alkalommal, az AK egyoldalú írásbeli jognyilatkozatával további maximum 6 hónapra meghosszabbítható, amennyiben az egyedi megrendelések összértéke nem éri el a keretszerződés eredeti időtartamának lejártakor a keretösszeget (opcionális mennyiséggel vagy anélkül).

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

A teljes keretösszeg 15 %-ának megfelelő összegű megrendelés, azaz nettó 130 111 379,-HUF keretösszegen felül nettó 19 516 707,-HUF összegű termék megrendelése.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Fedlapok, csapszekrények

Los-Nr.: 10
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
42132000 Teile von Hähnen und Ventilen - KA11
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: HU1 KÖZÉP-MAGYARORSZÁG
NUTS-Code: HU2 DUNÁNTÚL
NUTS-Code: HU3 ALFÖLD ÉS ÉSZAK
Hauptort der Ausführung:

Közös Ajánlatkérők működési területein, terjedelem miatt a közbeszerzési dokumentumokban meghatározottak szerint.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Jelen közbeszerzés tárgya: fedlapok és tűzcsapszekrények, a vonatkozó közbeszerzési dokumentumokban - különösen, de nem kizárólagosan a Műszaki leírás megnevezésű dokumentumban - foglalt műszaki specifikációnak és előírásoknak mindenben megfelelő termékek szállítása konszignációs raktárra és Ajánlatkérő egyedi megrendelései alapján összesen nettó 34 371 287,-Ft értékben. Ajánlatkérők a keretszerződést 24 hónap határozott időre kötik, nettó 34 371 287,-Ft keretösszegre, mely keretösszegből Ajánlatkérők a következő mennyiségi megoszlásban jogosultak egyedi megrendelésekre: DRV Zrt.: nettó 9 429 465,-HUF összegre, DMRV Zrt.: nettó 8 949 958,-HUF összegre, ÉRV Zrt.: nettó 598 774,-HUF összegre, ÉDV Zrt.: nettó 3 250 137,-HUF összegre, TRV Zrt.: nettó 12 142 953,-HUF összegre. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a szállítási igények és mennyiségek - ideértve az egyes termékek ajánlati részen belüli arányát és mennyiségét is - változó, az aktuális üzemi igények függvényében alakul, ide nem értve a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott konszignációs készletre vonatkozó ajánlatkérői előírásokban szereplő konszignációs mennyiségeket, melyek készleten tartása a megkötendő szerződésben foglalt rendelkezéseknek megfelelően kell történjen. Az egyes termékek tekintetében megadott mennyiségek a korábbi felhasználási tapasztalatok alapján kerültek meghatározásra, ún. tapasztalati, becsült mennyiségek. A tapasztalati/becsült mennyiségek az ajánlatok megalapozott elbírálása érdekében, a nettó ajánlati összár meghatározásához kerültek megadásra, a szerződés keretében szállítandó mennyiségek ezen tapasztalati, becsült adatoktól bármilyen mértékben eltérhetnek. Ajánlattevőnek az előzőek ismeretében kell benyújtania ajánlatát. A megkötésre kerülő keretszerződésben a nyertes ajánlati egységárak kerülnek rögzítésre, mely egységárak alapján kerülnek a konszignációs raktárról való felhasználások és az egyedi megrendelések megrendelésre és elszámolásra a megkötendő keretszerződés hatálya alatt a teljes keretösszeg mennyiségében.

Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a keretszerződés megszűnik, ha a keretszerződésben rögzített időtartam eltelt, vagy ha az egyedi megrendelések összértéke eléri a teljes nettó keretösszeget (opcionális mennyiséggel vagy anélkül) és az utolsó egyedi megrendelés szállítása és ellenszolgáltatása teljesült. A megrendelt termékek megrendelő által megadott címre történő szállításáról és lerakodásáról, a konszignációs készlet biztosításáról és kapcsolódó feladatok ellátásról a közbeszerzési dokumentációban és megkötendő szerződésben foglaltak szerint a nyertes Ajánlattevőnek kell gondoskodnia.

A műszaki leírást és feladatleírást részleteiben a közbeszerzési dokumentumok összessége tartalmazza.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 39 526 980.00 HUF
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 24
Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja
Beschreibung der Verlängerungen:

A szerződésből AK elsősorban üzembiztonsági, üzemfenntartási szükségleteinek függvényében fog megrendeléseket eszközölni. A szerződés 1 alkalommal, az AK egyoldalú írásbeli jognyilatkozatával további maximum 6 hónapra meghosszabbítható, amennyiben az egyedi megrendelések összértéke nem éri el a keretszerződés eredeti időtartamának lejártakor a keretösszeget (opcionális mennyiséggel vagy anélkül).

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

A teljes keretösszeg 15 %-ának megfelelő összegű megrendelés, azaz nettó 34 371 287,-HUF keretösszegen felül nettó 5 155 693,-HUF összegű termék megrendelése.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Hálózati kiegészítő anyagok

Los-Nr.: 11
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
42130000 Leitungsventile, Hähne, Rohrarmaturen und ähnliche Vorrichtungen - KA11
44167000 Verschiedene Rohrformstücke - KA11
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: HU1 KÖZÉP-MAGYARORSZÁG
NUTS-Code: HU2 DUNÁNTÚL
NUTS-Code: HU3 ALFÖLD ÉS ÉSZAK
Hauptort der Ausführung:

Közös Ajánlatkérők működési területein, terjedelem miatt a közbeszerzési dokumentumokban meghatározottak szerint.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Jelen közbeszerzés tárgya: nyomásszabályozók, nyomáscsökkentők 50 < DN < 200 mérettartományban, golyós visszacsapószelepek DN50-DN300 mérettartományban, rugós visszacsapó szelepek DN50 - DN200 mérettartományban, torlócsappantyúk DN80 - DN200 mérettartományban, pillangószelepek DN50 - DN300 mérettartományban, automata légtelenítő szelepek DN50 - DN100 mérettartományban, kompenzátorok DN50 - DN400 mérettartományban, ejektoros közkifolyók, szerelési közdarabok DN80 - DN600 mérettartományban, csővégmerevítők DN63 - DN450 mérettartományban,a vonatkozó közbeszerzési dokumentumokban - különösen, de nem kizárólagosan a Műszaki leírás megnevezésű dokumentumban - foglalt műszaki specifikációnak és előírásoknak mindenben megfelelő termékek szállítása konszignációs raktárra és Ajánlatkérő egyedi megrendelései alapján összesen nettó 119 003 179,-Ft értékben. Ajánlatkérők a keretszerződést 24 hónap határozott időre kötik, nettó 119 003 179,-Ft keretösszegre, mely keretösszegből Ajánlatkérők a következő mennyiségi megoszlásban jogosultak egyedi megrendelésekre: DRV Zrt.: nettó 46 762 266,-HUF összegre, DMRV Zrt.: nettó 4 938 491,-HUF összegre, ÉRV Zrt.: nettó 14 391 758,-HUF összegre, ÉDV Zrt.: nettó 19 742 242,-HUF összegre, TRV Zrt.: nettó 33 168 422,-HUF összegre. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a szállítási igények és mennyiségek - ideértve az egyes termékek ajánlati részen belüli arányát és mennyiségét is - változó, az aktuális üzemi igények függvényében alakul, ide nem értve a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott konszignációs készletre vonatkozó ajánlatkérői előírásokban szereplő konszignációs mennyiségeket, melyek készleten tartása a megkötendő szerződésben foglalt rendelkezéseknek megfelelően kell történjen. Az egyes termékek tekintetében megadott mennyiségek a korábbi felhasználási tapasztalatok alapján kerültek meghatározásra, ún. tapasztalati, becsült mennyiségek. A tapasztalati/becsült mennyiségek az ajánlatok megalapozott elbírálása érdekében, a nettó ajánlati összár meghatározásához kerültek megadásra, a szerződés keretében szállítandó mennyiségek ezen tapasztalati, becsült adatoktól bármilyen mértékben eltérhetnek. Ajánlattevőnek az előzőek ismeretében kell benyújtania ajánlatát. A megkötésre kerülő keretszerződésben a nyertes ajánlati egységárak kerülnek rögzítésre, mely egységárak alapján kerülnek a konszignációs raktárról való felhasználások és az egyedi megrendelések megrendelésre és elszámolásra a megkötendő keretszerződés hatálya alatt a teljes keretösszeg mennyiségében.

Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a keretszerződés megszűnik, ha a keretszerződésben rögzített időtartam eltelt, vagy ha az egyedi megrendelések összértéke eléri a teljes nettó keretösszeget (opcionális mennyiséggel vagy anélkül) és az utolsó egyedi megrendelés szállítása és ellenszolgáltatása teljesült. A megrendelt termékek megrendelő által megadott címre történő szállításáról és lerakodásáról, a konszignációs készlet biztosításáról és kapcsolódó feladatok ellátásról a közbeszerzési dokumentációban és megkötendő szerződésben foglaltak szerint a nyertes Ajánlattevőnek kell gondoskodnia.

A műszaki leírást és feladatleírást részleteiben a közbeszerzési dokumentumok összessége tartalmazza.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 136 853 656.00 HUF
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 24
Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja
Beschreibung der Verlängerungen:

A szerződésből AK elsősorban üzembiztonsági, üzemfenntartási szükségleteinek függvényében fog megrendeléseket eszközölni. A szerződés 1 alkalommal, az AK egyoldalú írásbeli jognyilatkozatával további maximum 6 hónapra meghosszabbítható, amennyiben az egyedi megrendelések összértéke nem éri el a keretszerződés eredeti időtartamának lejártakor a keretösszeget (opcionális mennyiséggel vagy anélkül).

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

A teljes keretösszeg 15 %-ának megfelelő összegű megrendelés, azaz nettó 119 003 179,-HUF keretösszegen felül nettó 17 850 477,-HUF összegű termék megrendelése.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben foglalt kizáró okok bármelyike fennáll. Ajánlatkérő továbbá kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt (közös ajánlattevő), alvállalkozót, alkalmasság igazolásában részvevő gazdasági szereplőt, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. (Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pont) Megkövetelt igazolási mód: A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (továbbiakban R.) 1-8.§-aiban, 10.§-ában, 12-16.§ és 18.§-ában foglaltaknak megfelelően kell igazolni a kizáró okok fenn nem állását.

Előzetes igazolás: Az R. 1. § (1) bek. alapján az ajánlattevőnek a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a rendelet II. Fejezetének megfelelően, és az Európai Unió Bizottsága 2016/7 (2016.01.05.) végrehajtási rendeletében foglalt kitöltési útmutató alapján kitöltött és a végrehajtási rendelet részét képező egységes európai közbeszerzési dokumentum(ok) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy sem az ajánlattevő (közös ajánlattevők), sem pedig az alkalmasság igazolásában résztvevő szervezet nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdéseinek hatálya alá. A Kbt. 64. § (1)-(2) bekezdése alapján a Kbt. 62. § (1) bekezdésének b) és f) pontjában említett kizáró okok kivételével bármely egyéb kizáró ok fennállása ellenére az ajánlattevő, alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő nem zárható ki a közbeszerzési eljárásból, amennyiben a Közbeszerzési Hatóság a Kbt. 188. § (4) bekezdése szerinti véglegessé vált határozata, vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság a Kbt. 188. § (5) bekezdése szerinti jogerős határozata kimondta, hogy az érintett

Gazdasági szereplő az ajánlat benyújtását megelőzően olyan intézkedéseket hozott, amelyek a kizáró ok fennállásának ellenére kellőképpen igazolják a megbízhatóságát. Ha a Közbeszerzési Hatóság a Kbt. 188. § (4) bekezdése szerinti véglegessé vált határozata, vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság a Kbt. 188. § (5) bekezdése szerinti jogerős határozata kimondja az adott kizáró ok hatálya alatt álló gazdasági szereplő megbízhatóságát, az ajánlatkérő mérlegelés nélkül köteles azt elfogadni. Öntisztázás esetén a Kbt. 64. § (1)-(2) bekezdés alapján, a véglegessé vált/jogerős határozatot a gazdasági szereplő az egységes európai közbeszerzési dokumentummal egyidejűleg köteles benyújtani. Az egységes európai közbeszerzési dokumentum III.rész: Kizárási okok „A”, „B”, „C”, „D” szakaszait szükséges kitölteni. Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (4) bekezdés szerinti nyilatkozatot kell benyújtania. Kizáró okok igazolása: Az R. 1. § (2) bekezdése alapján az ajánlatkérő által a Kbt. 69. §- (4)-(8) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások

Benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek az R. III. Fejezetének megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá. AK a Kbt. 62. § (1) bekezdés q) pontjában meghatározott kizáró ok fenn nem állását az ajánlattételi határidő napjához viszonyítottan ellenőrzi. Ajánlatkérő az R. 12. § alapján elfogadja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékében való szereplés tényét az előírt kizáró okok tekintetében. Azokban az esetekben, amelyekben az R. 27. §-ában meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő nem esik valamely kizáró ok hatálya alá, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékében való szereplés tényét is elfogadja Ajánlatkérő.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Valamennyi rész tekintetében: Ajánlattevő (közös ajánlattevők) az alábbiak szerint kötelesek igazolni alkalmasságukat: Előzetes igazolás: A 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet (továbbiakban: R.) 1. § (1) bek. alapján az ajánlattevőnek a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a II. Fejezetnek megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az AK. által meghatározott alkalmassági követelményeknek (az egységes európai közbeszerzési dokumentum IV. rész: Kiválasztási szempontok, Az összes kiválasztási szempont általános jelzése pontjában (Igen/Nem) történő feltüntetésével). Az alkalmasság igazolása során az R. 24. §-ának (1) bek., valamint a Kbt. 65. §-ának (6) és (11) bek. foglaltak is megfelelően alkalmazandóak. Ajánlattevők a Kbt. 65. §-ának (7) és (8) bek. szerint támaszkodhatnak más szervezet vagy személy kapacitására, és a hivatkozott szakaszokban foglaltak szerint kötelesek igazolni az erőforrások rendelkezésre állását.

Amennyiben ajánlattevő - átalakulásra hivatkozással - jogelődje bármely adatát fel kívánja használni, az ajánlatához csatolnia kell a jogutódlás tényét bizonyító/igazoló okiratokat (cégiratokat) egyszerű másolatban, különös tekintettel a szétválási okiratokban foglaltakra. Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, illetve azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, elegendő, ha közülük egy felel meg. Alkalmasság igazolása: Az R. 1. §-ának (2) bek. alapján az AK által a Kbt. 69. §-ának (4)-(8) bek. alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a z R. IV. Fejezetének megfelelően kell igazolnia, hogy megfelel az AK által meghatározott alkalmassági követelményeknek, az alábbiak szerint: P/1 1. rész, 2. rész, 3.rész, 4.rész, 5.rész, 6.rész, 7.rész, 8.rész, 9.rész, 10. rész és 11. rész tekintetében: A Kbt. 65. § (1) bekezdés a) pont, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) és 19. § (5) bekezdés alapján csatolni kell a jelen felhívás feladásától számított előző 3, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan a teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételről szóló nyilatkozatot, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdés alapján, ha az ajánlattevő a P/1) pont szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

P/1 Ajánlattevő alkalmatlan a szerződés teljesítésére, ha az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 3, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben, a teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele 1. rész tekintetében: összesen nem éri el a nettó 500 000 000,- Ft-ot, 2. rész tekintetében: összesen nem éri el a nettó 550 000 000,- Ft-ot, 3. rész tekintetében: összesen nem éri el a nettó 70 000 000,- Ft-ot, 4. rész tekintetében: összesen nem éri el a nettó 200 000 000,- Ft-ot, 5. rész tekintetében: összesen nem éri el a nettó 400 000 000,- Ft-ot, 6. rész tekintetében: összesen nem éri el a nettó 140 000 000,- Ft-ot, 7. rész tekintetében: összesen nem éri el a nettó 320 000 000,- Ft-ot, 8. rész tekintetében: összesen nem éri el a nettó 340 000 000,- Ft-ot, 9. rész tekintetében: összesen nem éri el a nettó 110 000 000,- Ft-ot, 10. rész tekintetében: összesen nem éri el a nettó 30 000 000,- Ft-ot, 11. rész tekintetében: összesen nem éri el a nettó 100 000 000,- Ft-ot. Amennyiben az ajánlattevő nem rendelkezik három lezárt üzleti évvel (tekintettel arra, hogy később kezdte meg működését), úgy akkor minősül alkalmasnak, amennyiben a működési ideje alatti teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele a fentiekben megjelölt összeget eléri. Az előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek (P/1) a Kbt. 65. § (6) bekezdés szerint. Az előírt alkalmassági követelménynek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek a Kbt. 65. § (7)-(8) bekezdésében meghatározottak szerint. A Kbt. 65. § (8) bekezdés alapján az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ban foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Valamennyi rész tekintetében: Ajánlattevő (közös ajánlattevők) az alábbiak szerint kötelesek igazolni alkalmasságukat: Előzetes igazolás: A 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet (továbbiakban: R.) 1. § (1) bek. alapján az ajánlattevőnek a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a II. Fejezetnek megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az AK. által meghatározott alkalmassági követelményeknek (az egységes európai közbeszerzési dokumentum IV. rész: Kiválasztási szempontok, Az összes kiválasztási szempont általános jelzése pontjában (Igen/Nem) történő feltüntetésével). Az alkalmasság igazolása során az R. 24. §-ának (1) bek., valamint a Kbt. 65. §-ának (6) és (11) bek. foglaltak is megfelelően alkalmazandóak. Ajánlattevők a Kbt. 65. §-ának (7) és (9) bek. szerint támaszkodhatnak más szervezet vagy személy kapacitására, és a hivatkozott szakaszokban foglaltak szerint kötelesek igazolni az erőforrások rendelkezésre állását. Amennyiben ajánlattevő - átalakulásra hivatkozással - jogelődje bármely adatát fel kívánja használni, az ajánlatához csatolnia kell a jogutódlás tényét bizonyító/igazoló okiratokat (cégiratokat) egyszerű másolatban, különös tekintettel a szétválási okiratokban foglaltakra. Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, illetve azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, elegendő, ha közülük egy felel meg. Alkalmasság igazolása: Az R. 1. §-ának (2) bek. alapján az AK által a Kbt. 69. §-ának (4)-(8) bek. alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek az R. IV. Fejezetének megfelelően kell igazolnia, hogy megfelel az AK által meghatározott alkalmassági követelményeknek, az alábbiak szerint: M.1. Az R. 21. § (1) bekezdés a) pontjára

Tekintettel az ajánlattevő az R. 22. §-ának (1) bekezdése alapján igazolja az eljárást megindító felhívás feladásának (a jelen felhívás VI .5.) pontban feltüntetett) napjától visszafelé számított 3 év - azaz harminchat hónap - legjelentősebb, a jelen közbeszerzés tárgyában, 1.rész: legalább nettó 120 000 000,-HUF ellenértékű, víziközműhálózatban használt palástjavító idomok szállításának teljesítéséről szóló és legalább nettó 140 000 000,-HUF ellenértékű, víziközműhálózatban használt univerzális kötő-javító idomok szállításának teljesítéséről szóló és legalább nettó 110 000 000,-HUF ellenértékű, víziközműhálózatban használt nem húzásbiztos csőkötő idomok szállításának teljesítéséről szóló 2.rész: legalább nettó 400 000 000,-HUF ellenértékű, víziközműhálózatban használt húzásbiztos csőkötő idomok szállításának teljesítéséről szóló 3.rész: legalább nettó 54 000 000,-HUF ellenértékű, víziközműhálózatban használt elektrofúziós kötőidomok szállításának teljesítéséről szóló 4.rész: legalább nettó 140 000 000,-HUF ellenértékű föld feletti tűzcsap szállításának teljesítéséről és legalább nettó 14 000 000,-HUF ellenértékű föld alatti tűzcsap szállításának teljesítéséről szóló 5.rész: legalább nettó 330 000 000,-HUF ellenértékű, víziközműhálózatban használt karimás tolózárak szállításának teljesítéséről szóló 6.rész: legalább nettó 120 000 000,-HUF ellenértékű, víziközműhálózatban használt öntöttvas idomok szállításának teljesítéséről szóló 7.rész: legalább nettó 70 000 000,-HUF ellenértékű, víziközműhálózatban használt hagyományos gömbcsapok szállításának teljesítéséről és legalább nettó 168 000 000,-HUF ellenértékű, víziközműhálózatban használt kombinált gömbcsapok szállításának teljesítéséről és legalább nettó 8 000 000,-HUF ellenértékű, víziközműhálózatban használt megfúró gömbcsapok szállításának teljesítéséről szóló 8.rész: legalább nettó 250 000 000,-HUF ellenértékű,víziközműhálózatban használt rézfittingek szállításának teljesítéséről szóló és legalább nettó 24 000 000,-HUF ellenértékű, víziközműhálózatban használt szelepek szállításának teljesítéséről szóló 9.rész: legalább nettó 90 000 000,-HUF ellenértékű, víziközműhálózatban használt megcsapolók és/vagy megfúró bilincsek szállításának teljesítéséről szóló 10.rész: legalább nettó 15 000 000,-HUF ellenértékű, víziközműhálózatban használt csapszekrények szállításának teljesítéséről szóló és legalább nettó 5 000 000,-HUF ellenértékű, víziközműhálózatban használt fedlapok szállításának teljesítéséről szóló 11.rész: legalább nettó 30 000 000,-HUF ellenértékű, víziközműhálózatban használt visszacsapószelepek szállításának teljesítéséről szóló és legalább nettó 24 000 000,-HUF ellenértékű, víziközműhálózatban használt kompenzátorok és/vagy víziközműhálózatban használt ejektoros közkifolyók és/vagy víziközműhálózatban használt szerelési közdarabok és/vagy víziközműhálózatban használt csővégmerevítők szállításának teljesítéséről szóló szerződéseit. A z R. 21. § (1a) a.) bek. alapján az AK a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe. Az együttes megfelelés a referencia tekintetében akként értelmezhető, hogy a szükséges követelményeknek való megfelelés teljesítéséhez az alkalmasság igazolásában résztvevő felek referenciái összeadhatóak. AK felhívja továbbá a figyelmet az R. 21/A. §-ára. Elegendő az alkalmassági minimumkövetelmény igazolásához szükséges mennyiségű referenciamunka ismertetése. A referencianyilatkozatnak /referenciaigazolásnak minimálisan az alábbiakat tartalmaznia kell: a szerződést kötő másik fél megnevezése, címe (székhelye/lakcíme és email cím elérhetősége); referenciaigazolás esetén: a referenciaigazolást kiállító személy(ek) olvasható neve; a referencia tárgyának ismertetése olyan részletességgel, hogy abból az ajánlatkérői előírás teljesítése megállapítható legyen; a teljesítés ideje (amennyiben a teljesítés ideje egy konkrét dátum akkor év-hónap-napban kell megadni, amennyiben a teljesítés egy időtartam akkor év-hónap-naptól év-hónap-napig bontásban kell megadni a teljesítés idejét); mennyisége nettó HUF összegben kifejezve); nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

M.1. 1.rész: Az Ajánlattevő a szerződés teljesítésére műszaki és szakmai szempontból alkalmasnak akkor minősül, ha rendelkezik jelen ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított három évben teljesített legalább nettó 120 000 000,-HUF ellenértékű, víziközműhálózatban használt palástjavító idomok szállításának teljesítéséről szóló és legalább nettó 140 000 000,-HUF ellenértékű, víziközműhálózatban használt univerzális kötő-javító idomok szállításának teljesítéséről szóló és legalább nettó 110 000 000,-HUF ellenértékű, víziközműhálózatban használt nem húzásbiztos csőkötő idomok szállításának teljesítéséről szól, a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően teljesített referenciamunkával.

M.1. 2.rész: Az Ajánlattevő a szerződés teljesítésére műszaki és szakmai szempontból alkalmasnak akkor minősül, ha rendelkezik jelen ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított három évben teljesített legalább nettó 400 000 000,-HUF ellenértékű, víziközműhálózatban használt húzásbiztos csőkötő idomok szállításának teljesítéséről szóló, a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően teljesített referenciamunkával.

M.1. 3.rész: Az Ajánlattevő a szerződés teljesítésére műszaki és szakmai szempontból alkalmasnak akkor minősül, ha rendelkezik jelen ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított három évben teljesített legalább nettó 54 000 000,-HUF ellenértékű, víziközműhálózatban használt elektrofúziós kötőidomok szállításának teljesítéséről szóló, a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően teljesített referenciamunkával.

M.1. 4.rész: Az Ajánlattevő a szerződés teljesítésére műszaki és szakmai szempontból alkalmasnak akkor minősül, ha rendelkezik jelen ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított három évben teljesített legalább nettó 140 000 000,-HUF ellenértékű föld feletti tűzcsap szállításának teljesítéséről és legalább nettó 14 000 000,-HUF ellenértékű föld alatti tűzcsap szállításának teljesítéséről szállításának teljesítéséről szóló, a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően teljesített referenciamunkával.

M.1. 5.rész: Az Ajánlattevő a szerződés teljesítésére műszaki és szakmai szempontból alkalmasnak akkor minősül, ha rendelkezik jelen ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított három évben teljesített legalább nettó 330 000 000,-HUF ellenértékű, víziközműhálózatban használt karimás tolózárak szállításának teljesítéséről szóló, a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően teljesített referenciamunkával.

M.1. 6.rész: Az Ajánlattevő a szerződés teljesítésére műszaki és szakmai szempontból alkalmasnak akkor minősül, ha rendelkezik jelen ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított három évben teljesített legalább nettó 120 000 000,-HUF ellenértékű, víziközműhálózatban használt öntöttvas idomok szállításának teljesítéséről szóló, a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően teljesített referenciamunkával.

M.1. 7.rész: Az Ajánlattevő a szerződés teljesítésére műszaki és szakmai szempontból alkalmasnak akkor minősül, ha rendelkezik jelen ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított három évben teljesített legalább nettó 70 000 000,-HUF ellenértékű, víziközműhálózatban használt hagyományos gömbcsapok szállításának teljesítéséről és legalább nettó 168 000 000,-HUF ellenértékű, víziközműhálózatban használt kombinált gömbcsapok szállításának teljesítéséről és legalább nettó 8 000 000,-HUF ellenértékű, víziközműhálózatban használt megfúró gömbcsapok szállításának teljesítéséről szóló, a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően teljesített referenciamunkával.

M.1. 8.rész: Az Ajánlattevő a szerződés teljesítésére műszaki és szakmai szempontból alkalmasnak akkor minősül, ha rendelkezik jelen ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított három évben teljesített legalább nettó 250 000 000,-HUF ellenértékű,víziközműhálózatban használt rézfittingek szállításának teljesítéséről szóló és legalább nettó 24 000 000,-HUF ellenértékű, víziközműhálózatban használt szelepek szállításának teljesítéséről szóló, a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően teljesített referenciamunkával.

M.1. 9.rész: Az Ajánlattevő a szerződés teljesítésére műszaki és szakmai szempontból alkalmasnak akkor minősül, ha rendelkezik jelen ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított három évben teljesített legalább nettó 90 000 000,-HUF ellenértékű, víziközműhálózatban használt megcsapolók és/vagy megfúró bilincsek szállításának teljesítéséről szóló, a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően teljesített referenciamunkával.

M.1. 10.rész: Az Ajánlattevő a szerződés teljesítésére műszaki és szakmai szempontból alkalmasnak akkor minősül, ha rendelkezik jelen ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított három évben teljesített legalább nettó 15 000 000,-HUF ellenértékű, víziközműhálózatban használt csapszekrények szállításának teljesítéséről szóló és legalább nettó 5 000 000,-HUF ellenértékű, víziközműhálózatban használt fedlapok szállításának teljesítéséről szóló, a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően teljesített referenciamunkával.

M.1. 11.rész: Az Ajánlattevő a szerződés teljesítésére műszaki és szakmai szempontból alkalmasnak akkor minősül, ha rendelkezik jelen ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított három évben teljesített legalább nettó 30 000 000,-HUF ellenértékű, víziközműhálózatban használt visszacsapószelepek szállításának teljesítéséről szóló és legalább nettó 24 000 000,-HUF ellenértékű, víziközműhálózatban használt kompenzátorok és/vagy víziközműhálózatban használt ejektoros közkifolyók és/vagy víziközműhálózatban használt szerelési közdarabok és/vagy víziközműhálózatban használt csővégmerevítők szállításának teljesítéséről szóló a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően teljesített referenciamunkával.

Valamennyi ajánlati részre vonatkozó előírás:

Az ajánlati felhívás feladásának időpontja tekintetében a TED-en megjelent felhívás VI.5) pontjában rögzített időpont az irányadó. Az előírt mennyiségű referencia munka több szerződés teljesítése alapján teljesíthető. Amennyiben a referenciaigazolás/nyilatkozat szerinti szerződés tárgya bővebb, mint a közbeszerzés tárgya, akkor a referencia igazolásban meg kell adni a közbeszerzés tárgyára vonatkozó mennyiségi és tárgyi adatot. AK felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy közös (adott esetben konzorciumi) teljesítés esetén csak az alkalmasságát igazolni kívánó gazdasági

Szereplő által teljesített munkákat veszi figyelembe a bemutatott referencia kapcsán, kivéve a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (5) bekezdése szerinti esetet. AK felhívja a figyelmet az R. 24. §-ára. A meghatározott referencia mennyiség több szerződés útján teljesíthető.

III.1.6)Geforderte Kautionen oder Sicherheiten:

Valamennyi rész esetén: Késedelmi, hibás teljesítési és meghiúsulási kötbér, jótállás, közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint.

Jótállás:

Valamennyi rész és termék vonatkozásában: Ajánlattevő a szerződésben meghatározott árukra jótállást köteles vállalni, amely az adott áru mennyiségi átadás-átvételének napjától számítottan 12 naptári hónap időtartamig terjed. Konszignációs raktárra szállított áruk esetében a jótállási idő kezdete az adott áru konszignációs raktár készletről történő kivételének időpontja. Időtartama ugyancsak 12 naptári hónap időtartam. A tárgyi eljárásban beszerzendő termékek tekintetében, amennyiben a jótállási időn belül fellépő meghibásodás(ok) egyértelműen, és bizonyítható módon az Ajánlattevő által szállított termékek nem megfelelő minősége miatt következett be, úgy a hibák kijavításának költsége az Ajánlattevőt terheli. A részletes feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.

Ajánlatkérő jelen eljárásban nem ír elő jótállási biztosítékot. Ajánlatkérő jelen eljárásban nem ír elő megvalósítási biztosítékot.

III.1.7)Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf Vorschriften, in denen sie enthalten sind:

AK előleget nem fizet. Az ajánlattétel és a szerződés pénzneme: forint (HUF). Az AK a szerződésben és annak alapján kiadott egyedi megrendelésben rögzített tartalom teljesítését követően, az igazolt teljesítés alapján benyújtott számlát fogadja be. Az Ajánlattevő a számla(k) mellé köteles csatolni az AK által elfogadott és aláírt teljesítésigazolást.A benyújtott számla ellenértékének kiegyenlítése 30 napos fizetési határidő mellett történik, azaz Ajánlattevő számláját/számláit AK a számla/számlák kézhezvételétől számított 30 naptári napon belül teljesíti banki átutalással, a Kbt. 135. § (1), (5)-(6) bek.,a Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bek. alapján. A késedelmi kamatra a Ptk. 6:155.§ rendelkezései vonatkoznak. AK fogadja és feldolgozza az olyan elektronikus számlákat, amelyek megfelelnek az EN 16931-1:2017 számú európai szabványnak és az Európai Bizottság által e szabványhoz az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett szintaxislistának. Részletes szabályok KD-ban és szerződésben.

III.1.8)Rechtsform, die die Unternehmensgruppe, der der Auftrag erteilt wird, haben muss:

AK a Kbt. 35. §-ának (8) bekezdésre tekintettel nem írja elő és nem is teszi lehetővé közös ajánlattétel esetén,hogy a közös AT-k a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezetet (projekttársaságot) hozzanak létre. Közös ajánlattétel esetén azonban az ajánlatnak meg kell felelnie a Kbt. 35. § (3) bekezdésének és tartalmaznia kell a Kbt. 35. § (2), (2a) és (6) bekezdéseiben előírtakra vonatkozó nyilatkozatot. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 36. §-ában foglaltakra. Közös ajánlattétel esetén az ajánlatban csatolni kell a Kbt. 35. § (2a) bekezdései szerinti meghatalmazást tartalmazó okiratot. A meghatalmazásnak ki kell terjednie arra, hogy a közös ajánlattevők képviseletére jogosult gazdasági szereplő adott eljárás tekintetében az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes közös ajánlattevők képviseletében eljárhat.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
Eine elektronische Auktion wird durchgeführt
Zusätzliche Angaben zur elektronischen Auktion:

Az Ajánlatkérő az árlejtést az ajánlati ár tekintetében folytatja le. Az árlejtés lebonyolítására vonatkozó további információkat a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza. Ajánlatkérő fenntartja annak lehetőségét, hogy ha az ajánlattételi határidőben nem nyújtottak be legalább két ajánlatot (adott ajánlati részben), úgy dönthet úgy, hogy az adott ajánlati részben nem tart elektronikus árlejtést, hanem a benyújtott ajánlat bírálatával és értékelésével befejezi az eljárást.

IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 03/12/2020
Ortszeit: 12:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Ungarisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 2 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 03/12/2020
Ortszeit: 14:00
Ort:

Az ajánlatok bontása a Kbt. 68. § (1b), (1c) bek. alapján az EKR-ben történik, a bontást az EKR végzi el

Akképpen, hogy a bontást az ajánlattételi határidő lejártát követően kettő órával később kezdi meg.

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

A Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal - elektronikusan -azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek - az ajánlattevők részére elérhetővé teszi. Az elektronikus bontási eljárásra az EKR rendelet 15. § (1)-(3) bekezdéseinek, valamint - üzemzavar esetén - 16.§-ának rendelkezései az irányadóak.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Aufträge werden elektronisch erteilt
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Rövidítések: AK-ajánlatkérő AT-ajánlattevő AV-alvállalkozó KD-Közbeszerzési Dokumentumok KH- Közbeszerzési Hatóság EKR rendelet: az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet Kbt. - a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény Ptk. - a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény R.- 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet

2. Jelen eljárás lebonyolítása a Kbt. 40. § (1) bek. alapján az EKR-ben történik, az EKR rendelet szabályai szerint.

3. A közbeszerzési dokumentumok kizárólag a https://ekr.gov.hu/ felületen érhetőek el.

4. A közbeszerzési eljárás során az AK és az érdeklődő gazdasági szereplők/ajánlattevők közötti kommunikáció kizárólag az EKR-en keresztül történik.

5. Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, valamint képviselet esetén az elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos előírásokat a KD és az EKR rendelet 11-12. §-ai tartalmazzák, a közbeszerzési eljárás során történő kommunikációra vonatkozó szabályokat a Kbt. 40-41/C.§§-i és a KD tartalmazzák.

6. AK az R. 30. § (4) bek. szerint felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az alkalmasság feltételeit és igazolását a 321/2015. (X.30.) Kr. 28. § (3) bek.-hez képest szigorúbban állapítja meg.

7. IV.2.6) pontban jelölt ajánlati kötöttség minimális időtartamának megadott 2 hónap alatt 60 nap értendő. Ennek oka: AK a közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről szóló 320/2015. (X. 30.) Korm. rendelet hatálya alatt folytatott folyamatba épített ellenőrzés mellett folytatja le jelen eljárást.

8. Ajánlatkérő a jelen eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontja szerinti eredménytelenségi okot.

9. Az eljárásban közreműködő felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó neve és lajstromszáma: Lendvai Beáta 00729

10. AK felhívja ajánlattevők figyelmét a Kbt. 41/A. § (1)-(2), 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 11. § (1)-(4) és(7), a Kbt. 69. § (11a), a Kbt. 35. § (2a),a Kbt. 94. § (4) b)-c), valamint a 424/2017. (XII. 19.) Korm 15. § (1), és Kbt. 68. § (1) és (7) bekezdéseiben foglaltakra.

11. Az eljárás nyelve magyar, más nyelven nem nyújtható be ajánlat.

12. Az ajánlatot az EKR rendelet 15. § (3) bekezdése szerint kell benyújtani.

13. Ajánlatkérő ajánlati biztosíték nyújtását nem írja elő.

14. A tárgyi közbeszerzési eljárás műszaki szakmai tartalmát a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás, egyéb írásos közbeszerzési dokumentumok összessége adja az egyes részek vonatkozásában.

15. AK előírja, hogy az AT(k)nek valamennyi megajánlott árura vonatkozóan ajánlatához csatolnia kell az adott ajánlati rész Műszaki leírás dokumentumban az "Ajánlatban csatolni kell a műszaki megfelelőség igazolására” címszó alatt felsorolt dokumentumokat. Figyelem: egy ajánlati részben az egyes termékcsoportok tekintetében előírtak az irányadóak.

16. A tárgyi közbeszerzési eljárásban az ajánlati árak összehasonlíthatóságának az alapja - részenként - az "Árajánlat/Árrészletező és Szakmai ajánlat ” táblázat alapján összesített és számolt egyösszegű ajánlati ár (nettó HUF), ennek megfelelően AK csak az "Árajánlat/Árrészletező és Szakmai ajánlat ” megnevezésű dokumentumon alapuló nettó HUF árajánlatot fogad el. Erre tekintettel az ajánlattevőnek ajánlatához a beárazott "Árajánlat/Árrészletező és Szakmai ajánlat ” táblázatot - részenként - csatolnia kell. A Felolvasólapon - részenként - az "Árajánlat/Árrészletező és Szakmai ajánlat ” táblázat összesített nettó HUF mindösszesen végösszegét, mint összesített egyösszegű ajánlati árat kell feltüntetni, mely összesített végösszeg az értékelésre kerülő ajánlati ár. Az ajánlati árakat egész számban kell megadni.

17. Az Ajánlattevőnek ajánlata részeként részenként szükséges benyújtania SZAKMAI AJÁNLATÁT, mely szakmai ajánlat a megajánlott termékek gyártmányának, típusának és gyártói cikkszámának minden egyes megajánlott termékre vonatkozóan történő, teljeskörű kitöltését jelenti.

18.Nemzeti elbánás: Kbt. 2. § (5) bek., 74. § (3) bek. és 307/2015.(X.27.) Kr. 5.§

19. Ajánlatkérő a bírálat során nem alkalmazza a Kbt. 81. § (4). és (5). bekezdéseit.

20. Az ajánlatban szereplő valamennyi adatot forintban kell megadni. A kivételek és az átszámítás kapcsán

Lásd KD. szabályozását.

21. Az ajánlatok benyújtása az EKR-en keresztül történik, az ajánlat más módon történő benyújtására(személyes,

Postai, elektronikus út, telefax) - jogszabályban rögzített esetek kivételével - nincsen lehetőség, és az így benyújtott ajánlat érvénytelen.

22. A felhívásban nem szabályozott kérdésekben az eljárás megindításakor hatályos Kbt. és a kapcsolódó jogszabályok, különösen a 424/2017.(XII.19.) Kr., és a 321/2015. (X.30.) Kr. az irányadóak.

23. Értékelési szempont: Kbt. 76. § (2). bekezdés a.) pontja szerint a legalacsonyabb ár.

24. Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét valamennyi részre történő ajánlattétel esetében az R. 1.§ (8). bekezdésében foglaltakra.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postanschrift: Riadó u. 5.
Ort: Budapest
Postleitzahl: 1026
Land: Ungarn
E-Mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Kbt. 148. §-ában foglaltak szerint.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postanschrift: Riadó u. 5.
Ort: Budapest
Postleitzahl: 1026
Land: Ungarn
E-Mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
28/10/2020