Consultez notre page spéciale COVID-19 pour connaître les marchés liés aux besoins en matériel médical.

La conférence sur l’avenir de l’Europe vous donne l’occasion de partager vos idées et de façonner l’avenir de l’Europe. Faites entendre votre voix!

Services - 524580-2021

15/10/2021    S201

Hongrie-Budapest: Réalisation et entretien d'espaces verts

2021/S 201-524580

Avis d’attribution de marché

Résultats de la procédure de marché

Services

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata
Numéro national d'identification: EKRSZ_39791016
Adresse postale: Bocskai Út 39-41.
Ville: Budapest
Code NUTS: HU110 Budapest
Code postal: 1113
Pays: Hongrie
Point(s) de contact: Büki László
Courriel: buki.laszlo@ujbuda.hu
Téléphone: +36 13724511
Fax: +36 13811308
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.ujbuda.hu
Adresse du profil d’acheteur: http://www.ujbuda.hu
I.4)Type de pouvoir adjudicateur
Autorité régionale ou locale
I.5)Activité principale
Services généraux des administrations publiques

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Parkfenntartási, felújítási, fejlesztési munkák

Numéro de référence: EKR001086272019
II.1.2)Code CPV principal
77310000 Réalisation et entretien d'espaces verts
II.1.3)Type de marché
Services
II.1.4)Description succincte:

A közbeszerzés tárgya: „Keretmegállapodás keretében parkfenntartási, felújítási, fejlesztési munkálatok elvégzése Újbuda Önkormányzata részére”

II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: oui
II.1.7)Valeur totale du marché (hors TVA)
Valeur hors TVA: 441 455 609.00 HUF
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Edények ürítése, parkok-kerékpárutak takarítása-48

Lot nº: 1
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
77310000 Réalisation et entretien d'espaces verts
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: HU110 Budapest
Lieu principal d'exécution:

Budapest Főváros XI. Kerület közigazgatási területe

II.2.4)Description des prestations:

„Edények ürítése, parkok-kerékpárutak takarítása” (konzultáció 48. kör)

A feladatok elvégzésére rendelkezésre álló keretösszeg nettó 145 669 292, - Ft, mint a szerződés teljesítéséhez rendelkezésre álló fedezet.

A részletes és konkrét feladatokat jelen felhívás 1. sz. mellékletét képező árazatlan költségvetési kiírás tartalmazza.

Az ajánlatban a keretmegállapodásban szereplő egységárakat, illetve azoknál kedvezőbb egységárakat adhat meg Ajánlattevő.

Ajánlattevőnek ajánlatához csatolnia kell a felhívás mellékleteként kiadásra kerülő árazatlan költségvetési kiírást beárazva.

Az árazott költségvetésben szereplő egységárak az elvégzett munkák elszámolásának alapját képezik.

II.2.5)Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: Munka megkezdésének időtartama a munkaterület átadásától számítva (1-5 munkanap) (egész számmal kifejezett munkanapban megadva) / Pondération: 30
Prix - Pondération: 70
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Kiemelt parkfenntartás II. félév - 49.

Lot nº: 2
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
77310000 Réalisation et entretien d'espaces verts
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: HU110 Budapest
Lieu principal d'exécution:

Budapest Főváros XI. Kerület közigazgatási területe

II.2.4)Description des prestations:

„Kiemelt parkfenntartás II. félév” (konzultáció 49. kör)

A feladatok elvégzésére rendelkezésre álló keretösszeg nettó 19 685 039, - Ft, mint a szerződés teljesítéséhez rendelkezésre álló fedezet.

A részletes és konkrét feladatokat jelen felhívás 1. sz. mellékletét képező árazatlan költségvetési kiírás tartalmazza.

Az ajánlatban a keretmegállapodásban szereplő egységárakat, illetve azoknál kedvezőbb egységárakat adhat meg Ajánlattevő.

Ajánlattevőnek ajánlatához csatolnia kell a felhívás mellékleteként kiadásra kerülő árazatlan költségvetési kiírást beárazva.

Az árazott költségvetésben szereplő egységárak az elvégzett munkák elszámolásának alapját képezik.

II.2.5)Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: Munka megkezdésének időtartama a munkaterület átadásától számítva (1-5 munkanap) (egész számmal kifejezett munkanapban megadva) / Pondération: 30
Prix - Pondération: 70
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Karácsonyi fenyőfa állítás közterületen - 50.

Lot nº: 3
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
77310000 Réalisation et entretien d'espaces verts
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: HU110 Budapest
Lieu principal d'exécution:

Budapest Főváros XI. Kerület közigazgatási területe

II.2.4)Description des prestations:

„Karácsonyi fenyőfa állítás közterületen” (konzultáció 50. kör)

A feladatok elvégzésére rendelkezésre álló keretösszeg nettó 3 543 307, - Ft, mint a szerződés teljesítéséhez rendelkezésre álló fedezet.

A részletes és konkrét feladatokat jelen felhívás 1. sz. mellékletét képező árazatlan költségvetési kiírás tartalmazza.

Az ajánlatban a keretmegállapodásban szereplő egységárakat, illetve azoknál kedvezőbb egységárakat adhat meg Ajánlattevő.

Ajánlattevőnek ajánlatához csatolnia kell a felhívás mellékleteként kiadásra kerülő árazatlan költségvetési kiírást beárazva.

Az árazott költségvetésben szereplő egységárak az elvégzett munkák elszámolásának alapját képezik.

II.2.5)Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: Munka megkezdésének időtartama a munkaterület átadásától számítva (1-5 munkanap) (egész számmal kifejezett munkanapban megadva) / Pondération: 30
Prix - Pondération: 70
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Parkfák, fasori fák fenntartása - 52.

Lot nº: 4
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
77310000 Réalisation et entretien d'espaces verts
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: HU110 Budapest
Lieu principal d'exécution:

Budapest Főváros XI. Kerület közigazgatási területe

II.2.4)Description des prestations:

„Parkfák, fasori fák fenntartása” (konzultáció 52. kör)

A feladatok elvégzésére rendelkezésre álló keretösszeg nettó 29 527 559, - Ft, mint a szerződés teljesítéséhez rendelkezésre álló fedezet.

A részletes és konkrét feladatokat jelen felhívás 1. sz. mellékletét képező árazatlan költségvetési kiírás tartalmazza.

Az ajánlatban a keretmegállapodásban szereplő egységárakat, illetve azoknál kedvezőbb egységárakat adhat meg Ajánlattevő.

Ajánlattevőnek ajánlatához csatolnia kell a felhívás mellékleteként kiadásra kerülő árazatlan költségvetési kiírást beárazva.

Az árazott költségvetésben szereplő egységárak az elvégzett munkák elszámolásának alapját képezik.

II.2.5)Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: Munka megkezdésének időtartama a munkaterület átadásától számítva (1-5 munkanap) (egész számmal kifejezett munkanapban megadva) / Pondération: 30
Prix - Pondération: 70
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Parkfenntartás 2021. II. félév és eszközök - 51.

Lot nº: 5
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
77310000 Réalisation et entretien d'espaces verts
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: HU110 Budapest
Lieu principal d'exécution:

Budapest Főváros XI. Kerület közigazgatási területe

II.2.4)Description des prestations:

„Parkfenntartás 2021. II. félév és eszközök” (konzultáció 51. kör)

A feladatok elvégzésére rendelkezésre álló keretösszeg nettó 168 110 237, - Ft, mint a szerződés teljesítéséhez rendelkezésre álló fedezet.

A részletes és konkrét feladatokat jelen felhívás 1. sz. mellékletét képező árazatlan költségvetési kiírás tartalmazza.

Az ajánlatban a keretmegállapodásban szereplő egységárakat, illetve azoknál kedvezőbb egységárakat adhat meg Ajánlattevő.

Ajánlattevőnek ajánlatához csatolnia kell a felhívás mellékleteként kiadásra kerülő árazatlan költségvetési kiírást beárazva.

Az árazott költségvetésben szereplő egységárak az elvégzett munkák elszámolásának alapját képezik.

II.2.5)Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: Munka megkezdésének időtartama a munkaterület átadásától számítva (1-5 munkanap) (egész számmal kifejezett munkanapban megadva) / Pondération: 30
Prix - Pondération: 70
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Fa, cserjeültetés, növénytelepítés, fenntartás-53.

Lot nº: 6
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
77310000 Réalisation et entretien d'espaces verts
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: HU110 Budapest
Lieu principal d'exécution:

Budapest Főváros XI. Kerület közigazgatási területe

II.2.4)Description des prestations:

„Fa, cserjeültetés, növénytelepítés, fenntartás” (konzultáció 53. kör)

A feladatok elvégzésére rendelkezésre álló keretösszeg nettó 74 920 175, - Ft, mint a szerződés teljesítéséhez rendelkezésre álló fedezet.

A részletes és konkrét feladatokat jelen felhívás 1. sz. mellékletét képező árazatlan költségvetési kiírás tartalmazza.

Az ajánlatban a keretmegállapodásban szereplő egységárakat, illetve azoknál kedvezőbb egységárakat adhat meg Ajánlattevő.

Ajánlattevőnek ajánlatához csatolnia kell a felhívás mellékleteként kiadásra kerülő árazatlan költségvetési kiírást beárazva.

Az árazott költségvetésben szereplő egységárak az elvégzett munkák elszámolásának alapját képezik.

II.2.5)Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: Munka megkezdésének időtartama a munkaterület átadásától számítva (1-5 munkanap) (egész számmal kifejezett munkanapban megadva) / Pondération: 30
Prix - Pondération: 70
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1)Publication antérieure relative à la présente procédure
Numéro de l'avis au JO série S: 2019/S 195-474121
IV.2.8)Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9)Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 48
Lot nº: 1
Intitulé:

Edények ürítése, parkok-kerékpárutak takarítása-48

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
09/07/2021
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 1
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: oui
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: Parkfenntartó-Kertészeti és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság.
Numéro national d'identification: EKRSZ_14573736
Adresse postale: Lomb Utca 35
Ville: Budapest
Code NUTS: HU Magyarország
Code postal: 1139
Pays: Hongrie
Courriel: parkfenntartokft@gmail.com
Téléphone: +36 209647558
Fax: +36 12512860
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: Pannon Park Forest Parkfenntartó és Parképítő Korlátolt Felelősségű Társaság
Numéro national d'identification: EKRSZ_49937585
Adresse postale: Anna Utca 9-11.
Ville: Budapest
Code NUTS: HU Magyarország
Code postal: 1221
Pays: Hongrie
Courriel: info@pannonpark.hu
Téléphone: +36 302745607
Fax: +36 12195383
Adresse internet: http://www.pannonpark.hu
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: VIANOVA 87 Közmű és Útépítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Numéro national d'identification: EKRSZ_77462374
Adresse postale: Vasas Utca 65-67.
Ville: Budapest
Code NUTS: HU110 Budapest
Code postal: 1215
Pays: Hongrie
Courriel: iroda@vianova.hu
Téléphone: +36 14204473
Fax: +36 12764113
Adresse internet: http://www.vianova.hu
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 145 669 292.00 HUF
Valeur totale du marché/du lot: 145 669 292.00 HUF
V.2.5)Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d’être sous-traité
Description succincte de la part du contrat sous-traitée:

Zöldterületek fenntartása részfeladatok, hótakarítási és síkosságmentesítési munkák,burkolat takarítási munkák

Részfeladatok, növényültetési munkák részfeladatok, parkfelszerelés javítása részfeladatok, parkfák, fasori fák

Fenntartása részfeladatok, fiatal fák fenntartása részfeladatok

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 49
Lot nº: 2
Intitulé:

Kiemelt parkfenntartás II. félév - 49.

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
09/07/2021
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 1
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: oui
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: Parkfenntartó-Kertészeti és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság.
Numéro national d'identification: EKRSZ_14573736
Adresse postale: Lomb Utca 35
Ville: Budapest
Code NUTS: HU Magyarország
Code postal: 1139
Pays: Hongrie
Courriel: parkfenntartokft@gmail.com
Téléphone: +36 209647558
Fax: +36 12512860
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: Pannon Park Forest Parkfenntartó és Parképítő Korlátolt Felelősségű Társaság
Numéro national d'identification: EKRSZ_49937585
Adresse postale: Anna Utca 9-11.
Ville: Budapest
Code NUTS: HU Magyarország
Code postal: 1221
Pays: Hongrie
Courriel: info@pannonpark.hu
Téléphone: +36 302745607
Fax: +36 12195383
Adresse internet: http://www.pannonpark.hu
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: VIANOVA 87 Közmű és Útépítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Numéro national d'identification: EKRSZ_77462374
Adresse postale: Vasas Utca 65-67.
Ville: Budapest
Code NUTS: HU110 Budapest
Code postal: 1215
Pays: Hongrie
Courriel: iroda@vianova.hu
Téléphone: +36 14204473
Fax: +36 12764113
Adresse internet: http://www.vianova.hu
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 19 685 039.00 HUF
Valeur totale du marché/du lot: 19 685 039.00 HUF
V.2.5)Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d’être sous-traité
Description succincte de la part du contrat sous-traitée:

Zöldterületek fenntartása részfeladatok, hótakarítási és síkosságmentesítési munkák,burkolat takarítási munkák

Részfeladatok, növényültetési munkák részfeladatok, parkfelszerelés javítása részfeladatok, parkfák, fasori fák

Fenntartása részfeladatok, fiatal fák fenntartása részfeladatok

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 50
Lot nº: 3
Intitulé:

Karácsonyi fenyőfa állítás közterületen - 50.

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
09/07/2021
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 1
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: oui
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: Parkfenntartó-Kertészeti és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság.
Numéro national d'identification: EKRSZ_14573736
Adresse postale: Lomb Utca 35
Ville: Budapest
Code NUTS: HU Magyarország
Code postal: 1139
Pays: Hongrie
Courriel: parkfenntartokft@gmail.com
Téléphone: +36 209647558
Fax: +36 12512860
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: Pannon Park Forest Parkfenntartó és Parképítő Korlátolt Felelősségű Társaság
Numéro national d'identification: EKRSZ_49937585
Adresse postale: Anna Utca 9-11.
Ville: Budapest
Code NUTS: HU Magyarország
Code postal: 1221
Pays: Hongrie
Courriel: info@pannonpark.hu
Téléphone: +36 302745607
Fax: +36 12195383
Adresse internet: http://www.pannonpark.hu
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: VIANOVA 87 Közmű és Útépítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Numéro national d'identification: EKRSZ_77462374
Adresse postale: Vasas Utca 65-67.
Ville: Budapest
Code NUTS: HU110 Budapest
Code postal: 1215
Pays: Hongrie
Courriel: iroda@vianova.hu
Téléphone: +36 14204473
Fax: +36 12764113
Adresse internet: http://www.vianova.hu
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 3 543 307.00 HUF
Valeur totale du marché/du lot: 3 543 307.00 HUF
V.2.5)Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d’être sous-traité
Description succincte de la part du contrat sous-traitée:

Zöldterületek fenntartása részfeladatok, hótakarítási és síkosságmentesítési munkák,burkolat takarítási munkák

Részfeladatok, növényültetési munkák részfeladatok, parkfelszerelés javítása részfeladatok, parkfák, fasori fák

Fenntartása részfeladatok, fiatal fák fenntartása részfeladatok

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 52
Lot nº: 4
Intitulé:

Parkfák, fasori fák fenntartása - 52.

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
09/07/2021
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 1
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: oui
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: Parkfenntartó-Kertészeti és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság.
Numéro national d'identification: EKRSZ_14573736
Adresse postale: Lomb Utca 35
Ville: Budapest
Code NUTS: HU Magyarország
Code postal: 1139
Pays: Hongrie
Courriel: parkfenntartokft@gmail.com
Téléphone: +36 209647558
Fax: +36 12512860
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: Pannon Park Forest Parkfenntartó és Parképítő Korlátolt Felelősségű Társaság
Numéro national d'identification: EKRSZ_49937585
Adresse postale: Anna Utca 9-11.
Ville: Budapest
Code NUTS: HU Magyarország
Code postal: 1221
Pays: Hongrie
Courriel: info@pannonpark.hu
Téléphone: +36 302745607
Fax: +36 12195383
Adresse internet: http://www.pannonpark.hu
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: VIANOVA 87 Közmű és Útépítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Numéro national d'identification: EKRSZ_77462374
Adresse postale: Vasas Utca 65-67.
Ville: Budapest
Code NUTS: HU110 Budapest
Code postal: 1215
Pays: Hongrie
Courriel: iroda@vianova.hu
Téléphone: +36 14204473
Fax: +36 12764113
Adresse internet: http://www.vianova.hu
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 29 527 559.00 HUF
Valeur totale du marché/du lot: 29 527 559.00 HUF
V.2.5)Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d’être sous-traité
Description succincte de la part du contrat sous-traitée:

Zöldterületek fenntartása részfeladatok, hótakarítási és síkosságmentesítési munkák,burkolat takarítási munkák

Részfeladatok, növényültetési munkák részfeladatok, parkfelszerelés javítása részfeladatok, parkfák, fasori fák

Fenntartása részfeladatok, fiatal fák fenntartása részfeladatok

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 51
Lot nº: 5
Intitulé:

Parkfenntartás 2021. II. félév és eszközök - 51.

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
09/07/2021
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 1
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: oui
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: Parkfenntartó-Kertészeti és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság.
Numéro national d'identification: EKRSZ_14573736
Adresse postale: Lomb Utca 35
Ville: Budapest
Code NUTS: HU Magyarország
Code postal: 1139
Pays: Hongrie
Courriel: parkfenntartokft@gmail.com
Téléphone: +36 209647558
Fax: +36 12512860
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: Pannon Park Forest Parkfenntartó és Parképítő Korlátolt Felelősségű Társaság
Numéro national d'identification: EKRSZ_49937585
Adresse postale: Anna Utca 9-11.
Ville: Budapest
Code NUTS: HU Magyarország
Code postal: 1221
Pays: Hongrie
Courriel: info@pannonpark.hu
Téléphone: +36 302745607
Fax: +36 12195383
Adresse internet: http://www.pannonpark.hu
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: VIANOVA 87 Közmű és Útépítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Numéro national d'identification: EKRSZ_77462374
Adresse postale: Vasas Utca 65-67.
Ville: Budapest
Code NUTS: HU110 Budapest
Code postal: 1215
Pays: Hongrie
Courriel: iroda@vianova.hu
Téléphone: +36 14204473
Fax: +36 12764113
Adresse internet: http://www.vianova.hu
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 168 110 237.00 HUF
Valeur totale du marché/du lot: 168 110 237.00 HUF
V.2.5)Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d’être sous-traité
Description succincte de la part du contrat sous-traitée:

Zöldterületek fenntartása részfeladatok, hótakarítási és síkosságmentesítési munkák,burkolat takarítási munkák

Részfeladatok, növényültetési munkák részfeladatok, parkfelszerelés javítása részfeladatok, parkfák, fasori fák

Fenntartása részfeladatok, fiatal fák fenntartása részfeladatok

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 53
Lot nº: 6
Intitulé:

Fa, cserjeültetés, növénytelepítés, fenntartás-53.

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
02/09/2021
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 1
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: oui
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: Parkfenntartó-Kertészeti és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság.
Numéro national d'identification: EKRSZ_14573736
Adresse postale: Lomb Utca 35
Ville: Budapest
Code NUTS: HU Magyarország
Code postal: 1139
Pays: Hongrie
Courriel: parkfenntartokft@gmail.com
Téléphone: +36 209647558
Fax: +36 12512860
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: Pannon Park Forest Parkfenntartó és Parképítő Korlátolt Felelősségű Társaság
Numéro national d'identification: EKRSZ_49937585
Adresse postale: Anna Utca 9-11.
Ville: Budapest
Code NUTS: HU Magyarország
Code postal: 1221
Pays: Hongrie
Courriel: info@pannonpark.hu
Téléphone: +36 302745607
Fax: +36 12195383
Adresse internet: http://www.pannonpark.hu
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: VIANOVA 87 Közmű és Útépítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Numéro national d'identification: EKRSZ_77462374
Adresse postale: Vasas Utca 65-67.
Ville: Budapest
Code NUTS: HU110 Budapest
Code postal: 1215
Pays: Hongrie
Courriel: iroda@vianova.hu
Téléphone: +36 14204473
Fax: +36 12764113
Adresse internet: http://www.vianova.hu
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 74 920 175.00 HUF
Valeur totale du marché/du lot: 74 920 175.00 HUF
V.2.5)Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d’être sous-traité
Description succincte de la part du contrat sous-traitée:

Zöldterületek fenntartása részfeladatok, hótakarítási és síkosságmentesítési munkák,burkolat takarítási munkák

Részfeladatok, növényültetési munkák részfeladatok, parkfelszerelés javítása részfeladatok, parkfák, fasori fák

Fenntartása részfeladatok, fiatal fák fenntartása részfeladatok

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.3)Informations complémentaires:

44/2015. (XI.2.) MvM rendelet 18. §-a szerinti információk:

Nyertes ajánlattevők adószáma (valamennyi konzultáció esetében):

- Pannon Park Forest Parkfenntartó és Parképítő Kft. adószáma: 11630979-2-43

- Parkfenntartó-Kertészeti és Szolgáltató Kft. adószáma: 12252091-2-41

- Vianova 87 Közmű és Útépítő Zrt. adószáma: 13839129-2-43

VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Adresse postale: Riadó u. 5
Ville: Budapest
Code postal: 1026
Pays: Hongrie
Courriel: dontobizottsag@kt.hu
Téléphone: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

Kbt. 148. §

VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Nom officiel: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Adresse postale: Riadó u. 5
Ville: Budapest
Code postal: 1026
Pays: Hongrie
Courriel: dontobizottsag@kt.hu
Téléphone: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
11/10/2021