Wir freuen uns, mitteilen zu können, dass die neue Version des TED-Portals am 29.1.2024 in Betrieb genommen wird (voraussichtlicher Termin – muss noch bestätigt werden!). Interessiert an den neuen Funktionen, den Verbesserungen und ihren Auswirkungen auf die Nutzerinnen und Nutzer? Konsultieren Sie unseren Artikel und erfahren Sie mehr über die wichtigsten Veränderungen und neuen Funktionen.

Aufgrund von Störungen werden eForms- Mitteilungen derzeit fehlerhaft angezeigt. Wir arbeiten an einer Lösung. Bis dahin konsultieren Sie bitte unsere Hilfsseite.

Jetzt registrieren: 4. Workshop für Weiterverwender von TED-Daten am 14. Dezember 2023

Bauleistung - 525553-2022

27/09/2022    S186

Polen-Katowice: Bauarbeiten

2022/S 186-525553

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Bauauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Nationale Identifikationsnummer: 6340128630
Postanschrift: ul. Obroki 140, Katowice
Ort: Katowice
NUTS-Code: PL22A Katowicki
Postleitzahl: 40-833
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Roman Wierus, Teresa Manowska, Daniel Urbański
E-Mail: przetargi@mpgk.com.pl
Telefon: +48 323587657
Fax: +48 323587661
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.mpgk.com.pl
Adresse des Beschafferprofils: https://platformazakupowa.pl/pn/mpgk_katowice/proceedings
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: spółka prawa handlowego
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: usługi komunalne

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Przebudowa obecnej bazy Zakładu Oczyszczania MPGK w Katowicach przy ulicy Bankowej 10

Referenznummer der Bekanntmachung: PN/05/2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45000000 Bauarbeiten
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych realizowanych w ramach Inwestycji pn.: „Przebudowa obecnej bazy Zakładu Oczyszczania MPGK w Katowicach przy ulicy Bankowej 10” zlokalizowanej na działkach nr 37/6, 37/7, 80 k. mapy 40 oraz na działkach nr 2, 3, 5/2 k. m. 41 obręb: Bogucice – Zawodzie w Katowicach objętych: pozwoleniem na budowę – „DECYZJA NR 1336/16 z dnia 10 listopada 2016”, która uzyskała ostateczność w dniu 01.12.2016 r. oraz decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 40/2016/CP z dnia 04.03.2016 r.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 6 do SWZ.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 5 330 809.41 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
39200000 Ausstattung und Zubehör
39300000 Diverse Ausrüstungen
45000000 Bauarbeiten
45100000 Baureifmachung
45110000 Abbruch von Gebäuden sowie allgemeine Abbruch- und Erdbewegungsarbeiten
45112700 Landschaftsgärtnerische Arbeiten
45112710 Landschaftsgärtnerische Bauleistungen für Grünanlagen
45113000 Baustelleneinrichtung
45200000 Komplett- oder Teilbauleistungen im Hochbau sowie Tiefbauarbeiten
45213312 Bau von Parkhäusern
45233000 Bauarbeiten, Fundamentierungsarbeiten und Oberbauarbeiten für Fernstraßen und Straßen
45236000 Oberbauarbeiten
45300000 Bauinstallationsarbeiten
45310000 Installation von elektrischen Leitungen
45311000 Installation von Elektroanlagen
45317200 Elektroinstallationsarbeiten für Transformatoren
45351000 Maschinentechnische Installationsarbeiten
45400000 Baufertigstellung
45317000 Sonstige Elektroinstallationsarbeiten
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL Polska
NUTS-Code: PL22A Katowicki
Hauptort der Ausführung:

Katowice, ul. Bankowa 10

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych realizowanych w ramach Inwestycji pn.: „Przebudowa obecnej bazy Zakładu Oczyszczania MPGK w Katowicach przy ulicy Bankowej 10” zlokalizowanej na działkach nr 37/6, 37/7, 80 k. mapy 40 oraz na działkach nr 2, 3, 5/2 k. m. 41 obręb: Bogucice – Zawodzie w Katowicach objętych: pozwoleniem na budowę – „DECYZJA NR 1336/16 Z dnia 10 listopada 2016”, która uzyskała ostateczność w dniu 01.12.2016r oraz decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 40/2016/CP z dnia 04.03.2016.

2 Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:

2.1. Rozbiórkę wraz z utylizacją istniejących obiektów kubaturowych, istniejącej infrastruktury wraz z elementami zagospodarowania terenu. Zakres robót rozbiórkowych został opisany w „Inwentaryzacji budynków bazy MPGK w Katowicach” będącej częścią Dokumentacji Projektowej stanowiącej załącznik do niniejszego SWZ.

2.2. Budowę nowego budynku socjalno- biurowego dwukondygnacyjnego, budowę myjni kontenerów i sprzętu, budowę wiaty magazynowej oraz budynku garażowego. wyposażonego w bramy garażowe z napędem elektrycznym, budowę ogrodzenia. Zieleń izolacyjną Zamawiający wykona we własnym zakresie

2.3. Wykonanie nowych przyłączy wodno – kanalizacyjnych oraz przebudowę zasilania elektrycznego.

2.4. Dostawę i montaż węzła ciepłowniczego w węźle ciepłowniczym.

2.5. Przebudowę zjazdu drogowego do ulicy Bankowej.

2.6. Budowę nowego ogrodzenia zgodnie z planem zagospodarowania terenu (według załączonej propozycji) wraz z furtką i bramą otwieraną napędem elektrycznym.

2.7. Zorganizowanie na własny koszt zaplecza socjalno-biurowego, w tym zapewnienie pomieszczenia, które będzie służyło do przeprowadzania narad koordynacyjnych i pracy inspektorów nadzoru.

2.8. Zorganizowanie zaplecza socjalno – biurowego dla 55 pracowników Zamawiającego, na terenie wyznaczonym przez Zamawiającego (lokalizacja na załączniku mapowym ) na czas realizacji umowy poprzez:

- ogrodzenie terenu (w przypadku takiej potrzeby)

- dostawę, montaż: kontenerów typu szatnia – min. 5 sztuk; kontenera typu biuro - 1 sztuka; kontenerów typu jadalnia połączona z kuchnią - minimum 1 sztuka; kontenerów sanitarnych wyposażonych w minimum dwa prysznice, dwie toalety, dwa pisuary, 3 umywalki, bojler, zbiornik na fekalia w przypadku braku infrastruktury kanalizacyjnej - minimum 1 sztuka; kontenera magazynowego typu morskiego 20-stopowego – jedna sztuka;

- podłączenie wszystkich mediów (prąd, woda, kanalizacja)

Zamawiający dopuszcza układ piętrowy zaplecza. Zamawiający dopuszcza wykonanie zaplecza tymczasowego z kontenerów używanych pod warunkiem ich dobrego stanu technicznego zapewniającego spełnienie warunków BHP.

Koszty podłączenia kontenerów do mediów (woda, energia elektryczna) wraz montażem podliczników pokrywa Wykonawca. Wszelkie opłaty związane z użytkowaniem zaplecza ponosi Zamawiający.

2.9. Zamawiający dopuszcza nieistotne zmiany w przebiegu projektowanych sieci jeśli po odkrywkach istniejących sieci wystąpią kolizje projektowanych z istniejącymi.

3.3 Zakres przedmiotu zamówienia został szczegółowo określony w dokumentacji projektowej stanowiącej Załącznik nr 6 do SWZ

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych zero groszy)

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 077-209273
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 53/2022
Bezeichnung des Auftrags:

Przebudowa obecnej bazy Zakładu Oczyszczania MPGK w Katowicach przy ulicy Bankowej 10

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
30/06/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: MILIMEX S.A.
Nationale Identifikationsnummer: 6340009892
Postanschrift: Olimpijska 7
Ort: Siemianowice Śląskie
NUTS-Code: PL22 Śląskie
Postleitzahl: 41-100
Land: Polen
E-Mail: inwestycje@milimex.pl
Telefon: +48 322280111
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 4 018 526.11 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 5 330 809.41 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen
Es können Unteraufträge vergeben werden
Wert oder Anteil des Auftrags, der an Dritte vergeben werden soll
Anteil: 45 %
Kurze Beschreibung des Anteils des an Unterauftragnehmer vergebenen Auftrags:

Podany wymiar jest szacunkowy, Wykonawca generalny każdorazowo będzie zgłaszał podwykonawców do Zamawiającego. Planowane części do zleceń podwykonawcom: wyburzenia, posadowienie pośrednie(pale), instalacje wewnętrzne i zewewnętrzne, przygotowanie drogi dojazdowej...

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +22 4587801
Fax: +22 4587800
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: UZP
Ort: Warszawa
Land: Polen
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Określone zostały w art. art. 515 ustawy Prawo zamówień publicznych

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +22 4587801
Fax: +22 4587800
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
22/09/2022