Die TED-Website arbeitet seit dem 2.11.2022 mit eForms. Bei der Suche hat sich einiges geändert. Bitte passen Sie Ihre vorab festgelegten Expertenfragen an. Erfahren Sie mehr über die Änderungen auf der Seite „Aktuelles“ und den aktualisierten Hilfe-Seiten.

Lieferungen - 525885-2022

27/09/2022    S186

Suomi-Tampere: Toimisto- ja atk-laitteet ja -tarvikkeet, lukuun ottamatta kalusteita ja tietokoneohjelmatuotteita

2022/S 186-525885

Hankintailmoitus

Tavarahankinnat

Oikeusperusta:
Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Ju-Ha Consulting Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 2681433-6
Postitoimipaikka: Tampere
NUTS-koodi: FI197 Pirkanmaa
Maa: Suomi
Yhteyshenkilö: Aku Kinnunen
Sähköpostiosoite: akinnunen@expensereduction.com
Puhelin: +358 405472259
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: https://www.takk.fi/fi/
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://tarjouspalvelu.fi/juhaconsulting?id=415771&tpk=ef26cc6d-0282-4ab4-8814-ccb5abf747ca
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä sähköisesti osoitteessa: https://tarjouspalvelu.fi/juhaconsulting?id=415771&tpk=ef26cc6d-0282-4ab4-8814-ccb5abf747ca
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
Julkisoikeudellinen laitos
I.5)Pääasiallinen toimiala
Koulutus

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Tietokoneiden hankinta

II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
30000000 Toimisto- ja atk-laitteet ja -tarvikkeet, lukuun ottamatta kalusteita ja tietokoneohjelmatuotteita
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Tavarahankinnat
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Tampereen aikuiskoulutussäätiö (jäljempänä ”tilaaja” tai ”hankintayksikkö”) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa 23.9.2022 julkaistun hankintailmoituksen sekä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti tietokoneiden ja oheislaitteiden hankinnoista (jäljempänä ”laitehankinnat”).

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: kyllä
Tarjoukset voivat koskea kaikkia osia
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

Laitteet

Osa nro: 1
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
30100000 Toimistokoneet, -laitteet ja -tarvikkeet, lukuun ottamatta tietokoneita, tulostimia ja kalusteita
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI197 Pirkanmaa
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Hankinnan kohteena on hankintayksikön laitehankinnat. Laitehankinnat jakautuvat kahteen osa-alueeseen: a.) laitteet ja b.) rahoitus- ja käyttöomaisuuden hallinnan palvelut. Osatarjoukset osa-alueittain ovat sallittuja.

Hankintasopimuksen tavoitteena on tuottaa hankintayksikön laitehankinnat kustannustehokkaasti, laadukkaasti ja toimintavarmasti.

Hankinnan kohde ja sitä koskevat vaatimukset on kuvattu yksityiskohtaisesti seuraavissa liitteissä:

• Hankintayksikön ja hankinnan kohteen yleiskuvaus (Liite 1)

• Hankinnan kohteen ehdottomat vaatimukset (Liite 2)

• Tarjouslomake–tietokoneet ja rahoitus (Liite 3)

• Sopimusluonnos (Liite 4)

• Tarjoustiedot ja tarjoajan soveltuvuus (Liite 5)

• Julkisen hallinnon IT-hankintojen yleiset sopimusehdot (Liite 6 JHS166_liite1 (JIT

2015 - Yleiset ehdot))

Tilaajalla on tällä hetkellä (8/2022) käytössään 688 tietokonetta, joista 348 on kannettavia tietokoneita ja 299 on pöytäkoneita. Tietokoneiden yhteydessä on käytössä 557 näyttöä. Kannettavien tietokoneiden yhteyteen tarkoitetut näytöt sisältävät tarvittavat välineet tietokoneiden usb-telakointiin.

Tilaaja on uusimassa laitteitaan taulukossa 1 esitetyn toimitussuunnitelman mukaisesti kahden seuraavan vuoden aikana vuosineljänneksittäin.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Alkamispäivä: 01/01/2023
päättymispäivä: 01/01/2026
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: ei
II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

Rahoitus- ja käyttöomaisuuden hallinnan palvelut

Osa nro: 2
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
66114000 Rahoitusleasingpalvelut
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI197 Pirkanmaa
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Hankinnan kohteena on hankintayksikön laitehankinnat. Laitehankinnat jakautuvat kahteen osa-alueeseen: a.) laitteet ja b.) rahoitus- ja käyttöomaisuuden hallinnan palvelut. Osatarjoukset osa-alueittain ovat sallittuja.

Hankintasopimuksen tavoitteena on tuottaa hankintayksikön laitehankinnat kustannustehokkaasti, laadukkaasti ja toimintavarmasti.

Hankinnan kohde ja sitä koskevat vaatimukset on kuvattu yksityiskohtaisesti seuraavissa liitteissä:

• Hankintayksikön ja hankinnan kohteen yleiskuvaus (Liite 1)

• Hankinnan kohteen ehdottomat vaatimukset (Liite 2)

• Tarjouslomake–tietokoneet ja rahoitus (Liite 3)

• Sopimusluonnos (Liite 4)

• Tarjoustiedot ja tarjoajan soveltuvuus (Liite 5)

• Julkisen hallinnon IT-hankintojen yleiset sopimusehdot (Liite 6 JHS166_liite1 (JIT

2015 - Yleiset ehdot))

Tilaaja solmii jokaisesta hankkimastaan laitteesta rahoitussopimuksen 36kk-sopimuskaudelle. Rahoituspalvelun tarjoaja toimittaa Tilaajalle palvelut käyttöomaisuuden hallintaan ja huolehtii myös käytönjälkeisestä laitteiden tietoturvallisesta poistamisesta

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Alkamispäivä: 01/01/2023
päättymispäivä: 01/01/2026
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: ei
II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: ei
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 28/10/2022
Paikallinen aika: 10:00
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Suomi
IV.2.6)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Kesto (kuukausina): 3 (tarjouksen ilmoitetusta vastaanottopäivästä)
IV.2.7)Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä: 28/10/2022
Paikallinen aika: 10:10

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.3)Lisätiedot:
VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Markkinaoikeus
Postiosoite: Sörnäistenkatu 1
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: 00580
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Puhelin: +358 295643300
Internetosoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
22/09/2022