Lieferungen - 526143-2022

27/09/2022    S186

Rumänien-Piatra Neamț: Maschinen, Material und Zubehör für Büro und Computer, außer Möbeln und Softwarepaketen

2022/S 186-526143

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Organismul intermediar regional pentru Programe europene capital uman - Regiunea Nord-Est
Nationale Identifikationsnummer: 20846102
Postanschrift: Strada: Alexandru cel Bun, nr. 16-18
Ort: Piatra-Neamt
NUTS-Code: RO214 Neamţ
Postleitzahl: 610004
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): Catalin VICOL
E-Mail: licitatienordest@yahoo.com
Telefon: +40 233231950
Fax: +40 0233231950
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.fsenordest.ro
Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100156664
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Ministerium oder sonstige zentral- oder bundesstaatliche Behörde einschließlich regionaler oder lokaler Unterabteilungen
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: Gestionare fonduri europene

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Achizitie surse UPS si periferice

Referenznummer der Bekanntmachung: 20846102_2022PAP135869_16_17_21
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
30000000 Maschinen, Material und Zubehör für Büro und Computer, außer Möbeln und Softwarepaketen
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Achizitia de surse UPS si periferice:

Lot 1: Surse UPS. Valoare estimata 117950,00 lei fara TVA

Lot 2: Periferice stocare date. Valoare estimata: 156549,00 lei fara TVA

Lot 3: Periferice diverse. Valoare estimata: 93629,94 lei faa TVA

Numărul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 18.

Autoritatea Contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare in a 11-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 368 128.94 RON
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für alle Lose
Maximale Anzahl an Losen, die an einen Bieter vergeben werden können: 3
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Surse UPS

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
31154000 Unterbrechungsfreie Stromversorgung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO214 Neamţ
Hauptort der Ausführung:

Piatra Neamt, str. Alexandru cel Bun, nr. 16-18, et. 2

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Lot 1 Surse UPS 70 bucăți

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 117 950.00 RON
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 2
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

POCU/155/7/4/135869

II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Periferice stocare date

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
30233132 Festplattenlaufwerke
30234600 Flashspeicher
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO214 Neamţ
Hauptort der Ausführung:

Piatra Neamt, str. Alexandru cel Bun, nr. 16-18, et. 2

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

HDD extern portabil tip 1 - 140 bucăți

HDD extern tip 2 - 44 bucăți

Memory stick - 140 bucăți

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 156 549.00 RON
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 2
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

POCU/155/7/4/135869

II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Periferice diverse

Los-Nr.: 3
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
30232000 Peripheriegeräte
30237240 Webkamera
32422000 Netzkomponenten
38652120 Videoprojektoren
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO214 Neamţ
Hauptort der Ausführung:

Piatra Neamt, str. Alexandru cel Bun, nr. 16-18, et. 2

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Videoproiector portabil - 6 bucăți

Casti cu microfon - 70 bucăți

Camera web - 70 bucăți

Docking station - 70 bucăți

Hub USB - 70 bucăți

Cooler laptop - 70 bucăți

Acces point WiFi - 1 bucată

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 93 629.94 RON
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 2
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

POCU/155/7/4/135869

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Cerințe referitoare la motivele de excludere

Cerința nr. 1 (comună pentru toate loturile)

Operatorul economic (ofertant individual, membru al unei asocieri, subcontractant, susținător de terță parte) sau orice persoană care este membru al consiliului/organului de administrare, de conducere sau de supervizare al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia nu se află în niciuna dintre situațiile menționate la art. 164, alin. (1) din Legea nr. 98/2016, privind motivele de excludere referitoare la condamnările penale.

Modalitatea de îndeplinire:

- Se va completa DUAE cu opțiunea aplicabilă Ofertantului

Cerința nr. 2 (comună pentru toate loturile)

Operatorul economic (ofertant individual, membru al unei asocieri, subcontractant, susținător de terță parte) nu se află în niciuna dintre situațiile menționate la art. 165, alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 98/2016, privind motivele de excludere referitoare la plata impozitelor sau a contribuțiilor la asigurările sociale.

Motivele de excludere pentru încălcarea obligațiilor privind plata taxelor, impozitelor și a contribuțiilor la bugetul de stat (meționate la art. 165, alin (1) și alin (2) din Legea nr. 98/2016) se aplică Operatorilor Economici pentru care s-a stabilit această încălcare prin hotărâre judecatorească definitivă sau decizie administrativă având caracter definitiv şi obligatoriu în conformitate cu legea statului în care respectivul operator economic este înfiinţat sau pentru care Autoritatea Contractantă poate demonstra prin mijloace adecvate situația de încălcare a obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat.

Cerința nr. 3 (comună pentru toate loturile)

Operatorul economic (ofertant individual, membru al unei asocieri, subcontractant, susținător de terță parte) nu se află în niciuna dintre situațiile menționate la art. 167, alin. (1) din Legea nr. 98/2016, privind motivele de excludere referitoare la procedura de insolvență, conflicte de interese sau abateri profesionale.

3.1 Motive de excludere privind insolvența / lichidarea

Operatorii Economici împotriva cărora au fost deschise proceduri de insolvență nu vor fi excluși din procedura de atribuire dacă Autoritatea Contractantă, în baza documentelor/informațiilor transmise de către Operatorul Economic, poate determina că acesta are capacitatea de a îndeplini obligațiile contractuale, în condițiile în care Operatorul Economic se află:

1. fie în faza de observație și a adoptat măsurile necesare și fezabile pentru continuarea sustenabilă a activității curente,

2. fie în faza de reorganizare judiciară, cu respectarea integrală a graficului de implementare a planului de reorganizare aprobat de instanță.

3.2 Motive de excludere privind conflictul de interese sau abateri profesionale grave

Un Operator Economic care participă la procedură nu trebuie să se afle în situații pentru care există probabilitatea să fie generatoare de conflict de interese.

Pe parcursul derulării procedurii de atribuire, Autoritatea Contractantă ia toate măsurile necesare pentru a preveni, identifica şi remedia situaţiile de conflict de interese, în scopul evitării denaturării concurenţei şi al asigurării tratamentului egal pentru toţi Operatorii Economici.

Conform art. 167, alin. 1, litera e) din Legea nr. 98/2016 Autoritatea Contractantă exclude din procedura de atribuire orice Operator Economic, atunci când o situație de conflict de interese nu poate fi remediată în mod efectiv prin alte măsuri mai puțin severe.

În scopul prevenirii, identificării și remedierii în mod eficient a conflictelor de interese care pot apărea pe durata derularii procedurii de atribuire, pentru a evita orice denaturare a competiției și pentru a asigura tratament egal tuturor Operatorilor Economici, numele persoanelor cu rol de decizie la nivelul Autorității Contractante și al furnizorilor de servicii auxiliare precum și al persoanelor implicate în procedură sunt cele specificate în FDA.

Persoanele cu rol de decizie in cadrul OIR PECU Regiunea Nord Est

- director executiv adjunct - Vasile Daniel VĂIDEANU

- manager proiect – Elena MAFTEI

- responsabil financiar – Coculeana Diaconu

- responsabil viză CFPP – Mihaela Vrabie

- responsabil achizitii – Petru-Cătălin Vicol

Modalitatea de îndeplinire:

- se va completa DUAE cu optiunea aplicabilă Ofertantului

După aplicarea criteriului de atribuire, Ofertantul (ofertanți/terți susținători/subcontractori) a cărui ofertă a fost clasată pe primul loc, la solicitarea autorității contractante, demonstrează inexistența situațiilor de excludere prin prezentarea documentelor justificative indicate în DUAE de către operatorul economic la rubricile aferente. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE ce urmează a fi prezentate la solicitarea autorităţii contractante de către ofertantul (ofertanți/terți susținători/subcontractori) clasat pe primul loc la finalizarea evaluării:

1. Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general consolidat , valabil la momentul depunerii documentului (buget local, buget de stat etc.)

2. Cazierul judiciar al operatorului economic şi al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor care au putere de reprezentare, de decizie sau control în cadrul acestuia, aşa cum rezultă din certificatul ONRC/actul constitutiv;

3. Certificatul constatator emis de ONRC

4. După caz, documente prin care se demonstrează faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art.166 alin. (2) şi art. 171 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice

5. Formularul 4 – Declaratie respectare reglementari în domeniile mediului, social şi al relaţiilor de muncă

6. Formularul 5 - Declarație privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 59-60 din Legea 98/2016

În cazul ofertanților persoane juridice/fizice străine documentele vor fi transmise în limba în care au fost emise, în copie certificată "conform cu originalul", semnată și ștampilată de reprezentantul legal, însoțite de o traducere autorizată a acestora în limba română.

Operatorii economici care depun oferta trebuie să dovedească o formă de înregistrare, în condiţiile legii din ţara de rezidenţă, să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna dintre situaţiile de anulare a constituirii precum şi faptul că are capacitatea profesională de a realiza activităţile care fac obiectul contractului.

Modalitatea de indeplinire:

- se va completa DUAE cu optiunea aplicabilă Ofertantului

După aplicarea criteriului de atribuire, Ofertantul a cărui ofertă a fost clasată pe primul loc, la solicitarea autorității contractante, demonstrează inexistența situațiilor de excludere prin prezentarea documentelor justificative indicate în DUAE de către operatorul economic la rubricile aferente.

Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate la solicitarea autorităţii contractante de către ofertantul clasat pe primul loc la finalizarea evaluării:

- Ofertanţii vor prezenta documente care dovedesc forma de înregistrare a operatorului economic, respectiv Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului în raza căruia este situat sediul ofertantului, sau în cazul ofertanţilor străini, documente echivalente emise în ţara de rezidenţă, din care să rezulte cel puţin informaţiile legate de structura acţionarilor, reprezentanţilor legali, obiectul de activitate, modul de organizare şi funcţionare al operatorului economic însoțite de o traducere autorizată a acestora în limba română.

Certificatul constatator trebuie să conţină date actuale/reale la momentul prezentării.

Codul CAEN principal sau secundar din Certificatul Constatator emis de ONRC trebuie să corespundă obiectul contractului ce urmează a fi atribuit. Solicitarea aceasta rezidă din obligaţiile autorităţii contractante de a verifica respectarea de către operatorii economici a cerinţelor privind stabilirea condiţiilor, termenelor şi procedurilor de acordare, suspendare şi retragere a autorizaţiilor de funcţionare sau alte documente echivalente din care să rezulte competenţa acestora de a realiza activităţile care fac obiectul prezentului contract.

Tototdată, un astfel de document oferă autorităţii contractante informaţii cu privire la sediul social al ofertantului, sediile/punctele de lucru secundare, persoane împuternicite, structura acţionarilor, obiectul de activitate, modul de organizare şi funcţionare al operatorului economic în vederea asigurării îndeplinirii cerintelor documentaţiei de atribuire.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 28/10/2022
Ortszeit: 15:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Rumänisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 28/12/2022
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 28/10/2022
Ortszeit: 15:00
Ort:

In SEAP

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Numărul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 18

Autoritatea Contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare in a 11-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor.

Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent".

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postanschrift: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ort: Bucuresti
Postleitzahl: 030084
Land: Rumänien
E-Mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet-Adresse: http://www.cnsc.ro
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
22/09/2022