Die TED-Website arbeitet seit dem 2.11.2022 mit eForms. Bei der Suche hat sich einiges geändert. Bitte passen Sie Ihre vorab festgelegten Expertenfragen an. Erfahren Sie mehr über die Änderungen auf der Seite „Aktuelles“ und den aktualisierten Hilfe-Seiten.

Lieferungen - 526676-2022

27/09/2022    S186

România-București: Computere personale

2022/S 186-526676

Erată

Anunţ referitor la modificări sau informaţii suplimentare

Produse

(Supliment la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, 2022/S 164-463943)

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea/entitatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: SERVICIUL DE PROTECTIE SI PAZA – U.M. 0149 F BUCURESTI
Număr naţional de înregistrare: 4283635
Adresă: Strada: Bulevardul Geniului, nr. 42B
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 060117
Țară: România
Persoană de contact: Victor Sorin Pena
E-mail: pena.victor@spp.ro
Telefon: +40 0214081046
Fax: +40 0213122649
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.spp.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Contract furnizare echipamente IT, comunicații și software aferente obiectivului de investiții ”Sistem integrat pentru intervenția la dezastre, urgențe și crize”, prin Programul Operațional Infrastructura Mare, cod MySMIS: 137307

Număr de referinţă: 4283635/137307/3601085076
II.1.2)Cod CPV principal
30213000 Computere personale
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Contractul are ca obiect furnizarea de echipamente IT, comunicații și software, în cadrul proiectului „SISTEM INTEGRAT PENTRU INTERVENȚIA LA DEZASTRE, URGENȚE ȘI CRIZE” cod MySMIS: 137307, finantat prin Programul Operațional Infrastructura Mare

Operatorii economici interesați pot solicita clarificări privind conținutul documentației de atribuire cu cel puțin 18 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor.

Autoritatea contractantă va răspunde în mod clar și complet solicitărilor de clarificare în a 12-a zi înainte de data limită de depunere a ofertelor.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
22/09/2022
VI.6)Nr. de referință al anunțului original
Numărul anunțului în JO S: 2022/S 164-463943

Secțiunea VII: Modificări

VII.1)Informaţii care urmează să fie modificate sau adăugate
VII.1.2)Text care urmează să fie corectat în anunțul original
Numărul secţiunii: IV.2.2
Locul textului ce urmează să fie modificat: Lot nr : 7
În loc de:
Data: 03/10/2022
A se citi:
Data: 07/10/2022
Numărul secţiunii: IV.2.7
Locul textului ce urmează să fie modificat: Lot nr : 7
În loc de:
Data: 03/10/2022
A se citi:
Data: 07/10/2022
Numărul secţiunii: IV.2.6
Locul textului ce urmează să fie modificat: Lot nr : 7
În loc de:
Data: 03/01/2023
A se citi:
Data: 07/01/2023
Numărul secţiunii: IV.2.2
Locul textului ce urmează să fie modificat: Lot nr : 9
În loc de:
Data: 03/10/2022
A se citi:
Data: 07/10/2022
Numărul secţiunii: IV.2.7
Locul textului ce urmează să fie modificat: Lot nr : 9
În loc de:
Data: 03/10/2022
A se citi:
Data: 07/10/2022
Numărul secţiunii: IV.2.6
Locul textului ce urmează să fie modificat: Lot nr : 9
În loc de:
Data: 03/01/2023
A se citi:
Data: 07/01/2023
Numărul secţiunii: IV.2.2
Locul textului ce urmează să fie modificat: Lot nr : 5
În loc de:
Data: 03/10/2022
A se citi:
Data: 07/10/2022
Numărul secţiunii: IV.2.7
Locul textului ce urmează să fie modificat: Lot nr : 5
În loc de:
Data: 03/10/2022
A se citi:
Data: 07/10/2022
Numărul secţiunii: IV.2.6
Locul textului ce urmează să fie modificat: Lot nr : 5
În loc de:
Data: 03/01/2023
A se citi:
Data: 07/01/2023
Numărul secţiunii: IV.2.2
Locul textului ce urmează să fie modificat: Lot nr : 8
În loc de:
Data: 03/10/2022
A se citi:
Data: 07/10/2022
Numărul secţiunii: IV.2.7
Locul textului ce urmează să fie modificat: Lot nr : 8
În loc de:
Data: 03/10/2022
A se citi:
Data: 07/10/2022
Numărul secţiunii: IV.2.6
Locul textului ce urmează să fie modificat: Lot nr : 8
În loc de:
Data: 03/01/2023
A se citi:
Data: 07/01/2023
Numărul secţiunii: IV.2.2
Locul textului ce urmează să fie modificat: Lot nr : 2
În loc de:
Data: 03/10/2022
A se citi:
Data: 07/10/2022
Numărul secţiunii: IV.2.7
Locul textului ce urmează să fie modificat: Lot nr : 2
În loc de:
Data: 03/10/2022
A se citi:
Data: 07/10/2022
Numărul secţiunii: IV.2.6
Locul textului ce urmează să fie modificat: Lot nr : 2
În loc de:
Data: 03/01/2023
A se citi:
Data: 07/01/2023
Numărul secţiunii: IV.2.2
Locul textului ce urmează să fie modificat: Lot nr : 6
În loc de:
Data: 03/10/2022
A se citi:
Data: 07/10/2022
Numărul secţiunii: IV.2.7
Locul textului ce urmează să fie modificat: Lot nr : 6
În loc de:
Data: 03/10/2022
A se citi:
Data: 07/10/2022
Numărul secţiunii: IV.2.6
Locul textului ce urmează să fie modificat: Lot nr : 6
În loc de:
Data: 03/01/2023
A se citi:
Data: 07/01/2023
Numărul secţiunii: IV.2.2
Locul textului ce urmează să fie modificat: Lot nr : 4
În loc de:
Data: 03/10/2022
A se citi:
Data: 07/10/2022
Numărul secţiunii: IV.2.7
Locul textului ce urmează să fie modificat: Lot nr : 4
În loc de:
Data: 03/10/2022
A se citi:
Data: 07/10/2022
Numărul secţiunii: IV.2.6
Locul textului ce urmează să fie modificat: Lot nr : 4
În loc de:
Data: 03/01/2023
A se citi:
Data: 07/01/2023
Numărul secţiunii: IV.2.2
Locul textului ce urmează să fie modificat: Lot nr : 3
În loc de:
Data: 03/10/2022
A se citi:
Data: 07/10/2022
Numărul secţiunii: IV.2.7
Locul textului ce urmează să fie modificat: Lot nr : 3
În loc de:
Data: 03/10/2022
A se citi:
Data: 07/10/2022
Numărul secţiunii: IV.2.6
Locul textului ce urmează să fie modificat: Lot nr : 3
În loc de:
Data: 03/01/2023
A se citi:
Data: 07/01/2023
Numărul secţiunii: IV.2.2
Locul textului ce urmează să fie modificat: Lot nr : 1
În loc de:
Data: 03/10/2022
A se citi:
Data: 07/10/2022
Numărul secţiunii: IV.2.7
Locul textului ce urmează să fie modificat: Lot nr : 1
În loc de:
Data: 03/10/2022
A se citi:
Data: 07/10/2022
Numărul secţiunii: IV.2.6
Locul textului ce urmează să fie modificat: Lot nr : 1
În loc de:
Data: 03/01/2023
A se citi:
Data: 07/01/2023
VII.2)Alte informații suplimentare: