Die TED-Website arbeitet seit dem 2.11.2022 mit eForms. Bei der Suche hat sich einiges geändert. Bitte passen Sie Ihre vorab festgelegten Expertenfragen an. Erfahren Sie mehr über die Änderungen auf der Seite „Aktuelles“ und den aktualisierten Hilfe-Seiten.

Lieferungen - 526727-2022

27/09/2022    S186

Magyarország-Budapest: Munkaállomások

2022/S 186-526727

Tájékoztató a szerződés módosításáról

Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Színház- és Filmművészeti Egyetem
Nemzeti azonosító szám: 19271295242
Postai cím: Rákóczi Út 21
Város: Budapest
NUTS-kód: HU Magyarország
Postai irányítószám: 1088
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Rudolf Róbert Márton
E-mail: kozbeszerzes@budaporta.hu
Telefon: +36 203986762
Fax: +36 13384749
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.szfe.hu

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

ZSVMMI eszközfejlesztése (megismételt eljárás)

Hivatkozási szám: EKR001104392021
II.1.2)Fő CPV-kód
30214000 Munkaállomások
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Videofilm utómunka

Rész száma: 1
II.2.2)További CPV-kód(ok)
30214000 Munkaállomások
30236000 Különféle számítógépes berendezések
32351100 Videoszerkesztő berendezések
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

1016 Budapest, Mészáros utca 48. (Zsigmond Vilmos Mozgókép Művészeti Intézet)

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában:

Zsigmond Vilmos Mozgókép Művészeti Intézet eszközfejlesztési beszerzése

Nyertes ajánlattevő feladata videofilm utómunkához kapcsolódó eszközök szállítása a Közbeszerzési Dokumentumban meghatározott mennyiségek és műszaki paraméterek szerint.

Főbb mennyiségi adatok: A beszerzés mennyisége 58 tétel (összesen 237 db videofilm utómunkával kapcsolatos eszköz), a tételenkénti mennyiségek és a tételek leírásai a Műszaki Leírásban és az ártáblázatban kerültek rögzítésre.

Az eszközök között - a teljesség igénye nélkül, többek között - megtalálhatók Avid Media Composer munkaállomások a hozzájuk kapcsolódó hardverekkel, licenszekkel és kapcsolódó szolgáltatásokkal és AVID Storage.

Ajánlatkérő előírja, hogy a support és telepítési szolgáltatást a gyártó által minősített mérnökökkel kell elvégezni.

Az ajánlati árnak tartalmaznia kell a megajánlott eszközök teljesítési helyre való leszállítását, beszerelését és üzembe helyezését.

Egyenértékűség: Ahol a felhívás vagy a közbeszerzési dokumentumok (ide értve a műszaki dokumentumokat is) bármely része meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra hivatkozik, ott a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése értelmében a "vagy azzal egyenértékű" kifejezést is érteni kell. Az esetleges ilyen jellegű hivatkozások a beszerzés tárgyának minél egyértelműbb megjelölése érdekében történtek. Egyenértékű műszaki megoldás a Műszaki Dokumentációban rögzített esetekben megengedett.

II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 30
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

IV. szakasz: Eljárás

IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021/S 225-590302

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Rész száma: 1
Elnevezés:

Videofilm utómunka

V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
25/10/2021
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Snitt Studio Informatikai Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: 13645759241
Postai cím: Ady Endre Utca 22.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1024
Ország: Magyarország
E-mail: tender@snittstudio.hu
Telefon: +36 209247440
Fax: +36 12085005
Internetcím: http://www.snittstudio.hu
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején;áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 86 209 416.00 HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:
VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. §-a szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
22/09/2022

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai

VII.1)A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1)Fő CPV-kód
30214000 Munkaállomások
VII.1.2)További CPV-kód(ok)
30214000 Munkaállomások
30236000 Különféle számítógépes berendezések
32351100 Videoszerkesztő berendezések
VII.1.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

1016 Budapest, Mészáros utca 48. (Zsigmond Vilmos Mozgókép Művészeti Intézet)

VII.1.4)A közbeszerzés ismertetése:

Zsigmond Vilmos Mozgókép Művészeti Intézet eszközfejlesztési beszerzése

Nyertes ajánlattevő feladata videofilm utómunkához kapcsolódó eszközök szállítása a Közbeszerzési Dokumentumban meghatározott mennyiségek és műszaki paraméterek szerint.

Főbb mennyiségi adatok: A beszerzés mennyisége 58 tétel (összesen 237 db videofilm utómunkával kapcsolatos eszköz), a tételenkénti mennyiségek és a tételek leírásai a Műszaki Leírásban és az ártáblázatban kerültek rögzítésre.

Az eszközök között - a teljesség igénye nélkül, többek között - megtalálhatók Avid Media Composer munkaállomások a hozzájuk kapcsolódó hardverekkel, licenszekkel és kapcsolódó szolgáltatásokkal és AVID Storage.

Ajánlatkérő előírja, hogy a support és telepítési szolgáltatást a gyártó által minősített mérnökökkel kell elvégezni.

Az ajánlati árnak tartalmaznia kell a megajánlott eszközök teljesítési helyre való leszállítását, beszerelését és üzembe helyezését.

Egyenértékűség: Ahol a felhívás vagy a közbeszerzési dokumentumok (ide értve a műszaki dokumentumokat is) bármely része meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra hivatkozik, ott a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése értelmében a "vagy azzal egyenértékű" kifejezést is érteni kell. Az esetleges ilyen jellegű hivatkozások a beszerzés tárgyának minél egyértelműbb megjelölése érdekében történtek. Egyenértékű műszaki megoldás a Műszaki Dokumentációban rögzített esetekben megengedett.

VII.1.5)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 30
VII.1.6)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 88 437 136.00 HUF
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Snitt Studio Informatikai Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: 13645759241
Postai cím: Ady Endre Utca 22.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1024
Ország: Magyarország
E-mail: tender@snittstudio.hu
Telefon: +36 209247440
Fax: +36 12085005
Internetcím: http://www.snittstudio.hu
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
VII.2)Információ a módosításokról
VII.2.1)A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):

A szerződés módosítására első alkalommal kerül sor. A Szerződés módosításának dátuma: 2022.09.15.

Felek az Alapszerződés II. pontját, az Alapszerződés tárgyát és mennyiségét további szolgáltatással egészítik ki.

Felek az Alapszerződés II.3. pontjába, a kapcsolódó szolgáltatások közé beemelik a szerződésmódosításban részletezett AVID szoftverek éves előfizetését.

Felek az Alapszerződés V.1. pontját az alábbiak szerint módosítják:

Eredeti rendelkezés: „Az Eszközök tulajdonjogának átruházásáért és a kapcsolódó szolgáltatások elvégzéséért Eladó nettó 86 209 416,- Ft. + 27 % Áfa, azaz bruttó 109 485 958,- Ft. szerződéses ellenértékre (a továbbiakban: Vételár) jogosult.”

Módosítás: Felek az Alapszerződés szerinti Vételárat megemelik a Szerződésmódosítás szerinti új kapcsolódó szolgáltatás, az AVID szoftverek 1 éves előfizetésének díjával, azaz a módosított szerződéses Vételár:

nettó 86 209 416,- Ft. + 27 % Áfa, azaz bruttó 109 485 958,- Ft. (Alapszerződés szerinti vételár)

+

nettó 2 227 720,- Ft. + 27 % Áfa, azaz bruttó 2 829 204,- Ft. (AVID szoftverek éves előfizetésének díja).

Az AVID szoftverek 1 éves előfizetésének díjáról Eladó 1 db külön számlát jogosult kiállítani.

A szerződésmódosítás a Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont alapján jogszerű.

VII.2.2)A módosítás okai
Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:

Jelen esetben az eredeti szerződő féltől további szolgáltatás (AVID szoftverek 1 éves előfizetése) beszerzése szükséges. A szerződő fél személyének változása nem megvalósítható gazdasági és műszaki okból és Vevő számára jelentős hátránnyal és a költségek megsokszorozódásával járna. Az ellenérték növekedése nem éri el az eredeti szerződés értékének 50%-át.

VII.2.3)Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 86 209 416.00 HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 88 437 136.00 HUF