Die TED-Website arbeitet seit dem 2.11.2022 mit eForms. Bei der Suche hat sich einiges geändert. Bitte passen Sie Ihre vorab festgelegten Expertenfragen an. Erfahren Sie mehr über die Änderungen auf der Seite „Aktuelles“ und den aktualisierten Hilfe-Seiten.

Dienstleistungen - 526770-2022

27/09/2022    S186

Sverige-Nyköping: Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster

2022/S 186-526770

Meddelande om upphandling

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Region Sörmland
Nationellt registreringsnummer: 232100-0032
Postadress: Inköp
Ort: Nyköping
Nuts-kod: SE122 Södermanlands län
Postnummer: 611 88
Land: Sverige
Kontaktperson: Johan Åkesten
E-post: johan.akesten@regionsormland.se
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.regionsormland.se
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=aftapgahun&GoTo=Docs
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=aftapgahun&GoTo=Tender
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Hälso- och sjukvård

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Ramavtal Årskonsult Arkitekt inkl. Inredningsarkitekt

Referensnummer: IN-IN22-0247
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
71000000 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Konsultuppdragen innebär huvudsakligen uppdrag kopplade till annan ändring, (ombyggnation), av vårdlokaler. Även uppdrag för nybyggnation kan förekomma. Vårdlokaler är ”ändamålslokaler” där verksamheternas processer är viktigast och där lokalen är en av flera resurser för verksamheten. Lokalerna är oftast utrustade med komplicerad installationsteknik med mycket höga krav på funktion och tillgänglighet. Lokalerna ska utformas för att stödja olika sjukvårdsverksamheter i alla avseenden.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
71200000 Arkitekttjänster
79931000 Inredningstjänster
79932000 Inredningsdesign
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE122 Södermanlands län
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Konsultuppdragen innebär huvudsakligen uppdrag kopplade till annan ändring, (ombyggnation), av vårdlokaler. Även uppdrag för nybyggnation kan förekomma. Vårdlokaler är ”ändamålslokaler” där verksamheternas processer är viktigast och där lokalen är en av flera resurser för verksamheten. Lokalerna är oftast utrustade med komplicerad installationsteknik med mycket höga krav på funktion och tillgänglighet. Lokalerna ska utformas för att stödja olika sjukvårdsverksamheter i alla avseenden.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 01/02/2023
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 27/10/2022
Lokal tid: 23:59
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 13/01/2023
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 28/10/2022
Lokal tid: 00:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten
Ort: Linköping
Land: Sverige
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
22/09/2022