Die TED-Website arbeitet seit dem 2.11.2022 mit eForms. Bei der Suche hat sich einiges geändert. Bitte passen Sie Ihre vorab festgelegten Expertenfragen an. Erfahren Sie mehr über die Änderungen auf der Seite „Aktuelles“ und den aktualisierten Hilfe-Seiten.

Dienstleistungen - 527345-2022

27/09/2022    S186

Sverige-Eskilstuna: Kopieringstjänster

2022/S 186-527345

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Eskilstuna kommun
Nationellt registreringsnummer: 212000-0357
Postadress: Stadshuset
Ort: Eskilstuna
Nuts-kod: SE122 Södermanlands län
Postnummer: 631 86
Land: Sverige
Kontaktperson: Anna Liffner
E-post: anna.liffner@socab.se
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.eskilstuna.se/
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Utskriftstjänster för fakturering

Referensnummer: SL 21.166
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
79521000 Kopieringstjänster
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Beskrivning av upphandlingen

Upphandlingen omfattar leverans av utskriftstjänster. I uppdraget ingår att omvandla fakturafiler till utskrifter/produkter inkl. porto och kuvertering samt färdigställande av elektroniska fakturor inkl. distribution. I uppdraget ingår även utskick av kontrolluppgift för tomträtt. Under avtalstiden kan det uppstå behov av ytterligare utskriftstjänster och dessa kan komma att avropas inom detta avtal.

I dagsläget är det oklart om påminnelser ska skickas via denna tjänst. Kommunen väljer därför att lägga det som en option till kommande avtal.

II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7)Upphandlingens totala värde (exkl. moms)
Värde exkl. moms: 2 400 000.00 SEK
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
79571000 Utskick
79824000 Tryckning och distribution
79999200 Fakturering
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE122 Södermanlands län
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Eskilstuna

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Beskrivning av upphandlingen

Upphandlingen omfattar leverans av utskriftstjänster. I uppdraget ingår att omvandla fakturafiler till utskrifter/produkter inkl. porto och kuvertering samt färdigställande av elektroniska fakturor inkl. distribution. I uppdraget ingår även utskick av kontrolluppgift för tomträtt. Under avtalstiden kan det uppstå behov av ytterligare utskriftstjänster och dessa kan komma att avropas inom detta avtal.

I dagsläget är det oklart om påminnelser ska skickas via denna tjänst. Kommunen väljer därför att lägga det som en option till kommande avtal.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kvalitetskriterium - Namn: Kvalitet / Viktning: Mervärdesavdrag
Pris - Viktning: Mervärdesavdrag
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2022/S 111-312113
IV.2.8)Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9)Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
07/09/2022
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 3
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: IDATA AB
Nationellt registreringsnummer: 556618-8396
Postadress: Box 103
Ort: VÄRNAMO
Nuts-kod: SE211 Jönköpings län
Postnummer: 33121
Land: Sverige
E-post: upphandling@idata.se
Internetadress: http://www.idata.se
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 2 400 000.00 SEK
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten i Linköping
Ort: Linköping
Land: Sverige
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
22/09/2022