Die TED-Website arbeitet seit dem 2.11.2022 mit eForms. Bei der Suche hat sich einiges geändert. Bitte passen Sie Ihre vorab festgelegten Expertenfragen an. Erfahren Sie mehr über die Änderungen auf der Seite „Aktuelles“ und den aktualisierten Hilfe-Seiten.

Dienstleistungen - 527353-2022

27/09/2022    S186

Sverige-Umeå: Förmedling av personal, även tillfälligt anställda

2022/S 186-527353

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Vatten och Avfallskompetens i Norr AB
Nationellt registreringsnummer: 559028-8899
Postadress: Övägen 37
Ort: Umeå
Nuts-kod: SE Sverige
Postnummer: 901 84
Land: Sverige
Kontaktperson: Knut Reinkjöp
E-post: knut.reinkjop@vakin.se
Telefon: +46 70-5172667
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.vakin.se/
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Annan verksamhet: Vatten och avfall

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Bemanningstjänst Driftpersonal ÅVC

Referensnummer: 202217633
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
79620000 Förmedling av personal, även tillfälligt anställda
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Vakin ansvarar för återvinningsstationerna (ÅVC) inom Umeå och Vindelns kommuner. Uppdraget avser personal för bemanning av Vakins återvinningscentraler som komplement till ordinarie personal.

II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7)Upphandlingens totala värde (exkl. moms)
Värde exkl. moms: 8 000 000.00 SEK
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
79620000 Förmedling av personal, även tillfälligt anställda
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE331 Västerbottens län
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Uppdraget omfattar ca. 2.000.000 kronor per år fördelat på ca 8-10 tjänster.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2022/S 118-333305
IV.2.8)Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9)Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: 2
Benämning på upphandlingen:

Bemanningstjänst Driftpersonal ÅVC

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
18/08/2022
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 3
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Manpower Aktiebolag
Nationellt registreringsnummer: 556348-1588
Postadress: Box 4090
Ort: STOCKHOLM
Nuts-kod: SE Sverige
Postnummer: 10262
Land: Sverige
E-post: bidteam@manpower.se
Telefon: +46 722023900
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 2 240 000.00 SEK
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten i Umeå
Postadress: Box 193
Ort: Umeå
Postnummer: 901 05
Land: Sverige
E-post: forvaltningsratteniumea@dom.se
Telefon: +46 90-177400
Fax: +46 90-137588
Internetadress: http://www.forvaltningsratteniumea.domstol.se
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
22/09/2022