Die TED-Website arbeitet ab heute (2.11.2022) mit eForms. Bei der Suche hat sich einiges geändert. Bitte passen Sie Ihre vorab festgelegten Expertenfragen an. Erfahren Sie mehr über die Änderungen auf der Seite „Aktuelles“ und den aktualisierten Hilfe-Seiten

Dienstleistungen - 527535-2022

27/09/2022    S186

Polen-Krosno: Dienstleistungen im Zusammenhang mit Siedlungs- und anderen Abfällen

2022/S 186-527535

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Dienstleistungen

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2022/S 182-515257)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej - Krośnieński Holding Komunalny Sp. z o.o.
Postanschrift: ul. Fredry 12
Ort: Krosno
NUTS-Code: PL821 Krośnieński
Postleitzahl: 38-400
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Małgorzata Pachana
E-Mail: m.pachana@mpgk.krosno.pl
Telefon: +48 134748315
Fax: +48 134368678
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://bip.ekrosno.pl

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Usługa czynności segregacji ręcznej odpadów komunalnych

Referenznummer der Bekanntmachung: DZ-2300-20/RCO/2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90500000 Dienstleistungen im Zusammenhang mit Siedlungs- und anderen Abfällen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest usługa czynności segregacji ręcznej niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, odpadów wstępnie posegregowanych „u źródła”, rozrywanie i opróżnianie szkła z worków, usługa przygotowywania i załadunków odpadów do ich transportu oraz usługa prac porządkowych na terenie Regionalnego Centrum Odzysku Odpadów, w tym wybieranie worków z odpadów biodegradowalnych.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
22/09/2022
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 182-515257

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: II.2.4
Stelle des zu berichtigenden Textes: Opis zamówienia
Anstatt:

I. Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi czynności segregacji ręcznej niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, odpadów wstępnie posegregowanych „u źródła”, rozrywanie i opróżnianie szkła z worków, usługa przygotowywania i załadunków odpadów do ich transportu oraz usługa prac porządkowych na terenie Regionalnego Centrum Odzysku Odpadów, w tym wybieranie worków z odpadów biodegradowalnych przy ul. Białobrzeskiej 108 w Krośnie przez niewykwalifikowanych pracowników fizycznych, pracujących:

1) rozkładzie pracy zmianowej (dwie zmiany) od poniedziałku do piątku w ilości zapewniającej 20 – krotności pełnego wymiaru czasu pracy (8 godzin dziennie) w każdym miesiącu.

2) systemie jednozmianowym w sobotę w ilości zapewniającej od 8 do 20 – krotności pełnego wymiaru czasu pracy (8 godzin dziennie) w każdym miesiącu.

Zamawiający zastrzega sobie prawo zrezygnowania z pracy w sobotę

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w rozdziale IV SWZ.

II. Wymagania dodatkowe

1. Klauzula społeczna (dotycząca zatrudnienia na podstawie umowy o pracę), o której mowa w art. 95 ust. 1 ustawy Pzp

Zamawiający na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę (na pełny etat) – co najmniej 20 osób – wykonujących usługi:

1) czynności segregacji ręcznej niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, odpadów wstępnie posegregowanych „u źródła”,

2) przygotowywania i załadunków odpadów do ich transportu,

3) prac porządkowych na terenie Regionalnego Centrum Odzysku Odpadów, w tym rozrywanie i opróżnianie z worków odpadów biodegradowalnych.

2. Aspekt społeczny, o którym mowa w art. 96 ust.2 pkt.2 lit. e ustawy Pzp

Zamawiający wymaga zatrudnienia do realizacji zamówienia min. 5 osób niepełnosprawnych w stopniu co najmniej lekkim przez cały okres realizacji zamówienia.

Postanowienia w tym zakresie zostały uregulowane w paragrafie 8 Części II SWZ- Wzorze umowy.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w rozdziale IV SWZ

muss es heißen:

I. Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi czynności segregacji ręcznej niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, odpadów wstępnie posegregowanych „u źródła”, rozrywanie i opróżnianie szkła z worków, usługa przygotowywania i załadunków odpadów do ich transportu oraz usługa prac porządkowych na terenie Regionalnego Centrum Odzysku Odpadów, w tym wybieranie worków z odpadów biodegradowalnych przy ul. Białobrzeskiej 108 w Krośnie przez niewykwalifikowanych pracowników fizycznych, pracujących w:

1) rozkładzie pracy zmianowej (dwie zmiany) od poniedziałku do piątku w ilości zapewniającej od 8 do 20 – krotności pełnego wymiaru czasu pracy (8 godzin dziennie) w każdym miesiącu.

2) systemie jednozmianowym w sobotę w ilości zapewniającej od 8 do 20 – krotności pełnego wymiaru czasu pracy (8 godzin dziennie) w każdym miesiącu.

Zamawiający zastrzega sobie prawo zrezygnowania z pracy w sobotę

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w rozdziale IV SWZ.

II. Wymagania dodatkowe

1. Klauzula społeczna (dotycząca zatrudnienia na podstawie umowy o pracę), o której mowa w art. 95 ust. 1 ustawy Pzp

Zamawiający na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących usługi:

1) czynności segregacji ręcznej niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, odpadów wstępnie posegregowanych „u źródła”,

2) przygotowywania i załadunków odpadów do ich transportu,

3) prac porządkowych na terenie Regionalnego Centrum Odzysku Odpadów, w tym rozrywanie i opróżnianie z worków odpadów biodegradowalnych.

2. Aspekt społeczny, o którym mowa w art. 96 ust.2 pkt.2 lit. e ustawy Pzp

Zamawiający wymaga zatrudnienia do realizacji zamówienia min. 5 osób niepełnosprawnych w stopniu co najmniej lekkim przez cały okres realizacji zamówienia.

Postanowienia w tym zakresie zostały uregulowane w paragrafie 8 Części II SWZ- Wzorze umowy.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w rozdziale IV SWZ

Abschnitt Nummer: IV.2.2
Stelle des zu berichtigenden Textes: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Anstatt:
Tag: 21/10/2022
Ortszeit: 11:00
muss es heißen:
Tag: 24/10/2022
Ortszeit: 11:30
Abschnitt Nummer: IV.2.7
Stelle des zu berichtigenden Textes: Warunki otwarcia ofert
Anstatt:
Tag: 21/10/2022
Ortszeit: 11:30
muss es heißen:
Tag: 24/10/2022
Ortszeit: 11:30
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: