Bauleistung - 529070-2019

Submission deadline has been amended by:  1093-2020
08/11/2019    S216    Bauleistung - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Tschechien-Jesenice: Bau von Grundschulen

2019/S 216-529070

Auftragsbekanntmachung

Bauauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Město Jesenice
Nationale Identifikationsnummer: 00241318
Postanschrift: Budějovická 303
Ort: Jesenice
NUTS-Code: CZ020 Středočeský kraj
Postleitzahl: 252 42
Land: Tschechien
Kontaktstelle(n): Mgr. Ivana Šilhanová
E-Mail: iinfo@istenders.cz
Telefon: +420 775615857

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: https://mujesenice.cz/

Adresse des Beschafferprofils: https://www.tenderarena.cz/profil/detail.jsf?identifikator=_Jesenice_00241318

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://www.tenderarena.cz/profil/detail.jsf?identifikator=_Jesenice_00241318
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt folgende Kontaktstelle:
Offizielle Bezeichnung: Mgr. Ivana Šilhanová
Postanschrift: Vyšovatka 11
Ort: Prachatice
NUTS-Code: CZ031 Jihočeský kraj
Postleitzahl: 383 01
Land: Tschechien
Kontaktstelle(n): Mgr. Ivana Šilhanová
E-Mail: info@istenders.cz
Telefon: +420 775615857

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: https://www.tenderarena.cz/profil/detail.jsf?identifikator=_Jesenice_00241318

Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://www.tenderarena.cz/profil/detail.jsf?identifikator=_Jesenice_00241318
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Územní samosprávný celek nebo jeho příspěvková organizace
I.5)Haupttätigkeit(en)
Bildung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Nová základní škola v Jesenici II

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45214210 Bau von Grundschulen
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace akce „Nová základní škola v Jesenici II“. Součástí akce je provedení a dodávka stavebních a jiných prací, jejichž předmětem je výstavba objektu nové školy pro město Jesenice, včetně všech projektových prací v rozsahu a způsobem uvedeným v Návrhu smlouvy o dílo včetně příloh. Jedná se o výstavbu základní školy na pozemcích ve vlastnictví zadavatele. Nová základní škola bude mít 18 tříd a počet navštěvujících žáků bude 540. Základní kapacitní jednotkou bude třída do počtu 30 žáků. Vytíženost prostor školy bude minimálně 30 hodin týdně. Prostory školy budou využívány jak pro povinné vyučování, tak také pro činnosti mimo vyučování pro širší veřejnost (společné prostory školy, prostory úseku 2. stupně, sportovní plochy, tělocvičny, úsek audiovizuální a klubovní, úsek stravování a úsek studijního centra). Blíže viz. ZD

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 352 020 009.00 CZK
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: CZ020 Středočeský kraj
Hauptort der Ausführung:

Místem plnění je katastrální území Zdiměřice u Prahy, parc. č. 82/335, 82/32, 82/31, 82/30, 82/29, 422, 246/202, 246/207, 246/221, 246/219, 246/220, 246/313, 246/314, 246/316.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace akce „Nová základní škola v Jesenici II“. Součástí akce je provedení a dodávka stavebních a jiných prací, jejichž předmětem je výstavba objektu nové školy pro město Jesenice, včetně všech projektových prací v rozsahu a způsobem uvedeným v Návrhu smlouvy o dílo včetně příloh. Jedná se o výstavbu základní školy na pozemcích ve vlastnictví zadavatele. Nová základní škola bude mít 18 tříd a počet navštěvujících žáků bude 540. Základní kapacitní jednotkou bude třída do počtu 30 žáků. Vytíženost prostor školy bude minimálně 30 hodin týdně. Prostory školy budou využívány jak pro povinné vyučování, tak také pro činnosti mimo vyučování pro širší veřejnost (společné prostory školy, prostory úseku 2. stupně, sportovní plochy, tělocvičny, úsek audiovizuální a klubovní, úsek stravování a úsek studijního centra). Blíže viz. ZD

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Termín ukončení plnění v kalendářních dnech / Gewichtung: 10
Kostenkriterium - Name: Nabídková cena v CZK bez DPH / Gewichtung: 90
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 352 020 009.00 CZK
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 510
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

133 330 s názvem Podpora vybraných projektů rozvoje výukových kapacit základního vzdělávání zřizovaného obcemi a dobrovolnými svazky obcí, č. EDS 133D331000006 a Operačního programu Životní prostředí

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Doba trvání zakázky je jedním z hodnotících kritérií, kdy maximální dobou realizace předmětu plnění je 510 kalendářních dnů.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

— výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán,

— doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu pokrývajícím v plném rozsahu předmět této veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci, dodavatel předloží v rozsahu:

- provádění staveb, jejich změn a odstraňování,

— doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, je-li pro plnění veřejné zakázky odborná způsobilost jinými právními předpisy vyžadována. Dodavatel předloží v rozsahu:

- osvědčení o autorizaci ČKAIT dle § 5 odst. 3 písm. a) „Pozemní stavby“ zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.

- osvědčení o autorizaci ČKAIT dle § 5 odst. 3 písm. a) „Technika prostředí staveb, specializace elektrotechnická zařízení“ zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.

- osvědčení o autorizaci ČKAIT dle § 5 odst. 3 písm. a) „Technika prostředí staveb, specializace vytápění a vzduchotechnika“ zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:
III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 12/12/2019
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Tschechisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 12/12/2019
Ortszeit: 10:00
Ort:

Sídlo zadavatele

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Otevírání nabídek je neveřejné, jelikož nabídky jsou podávány elektronicky.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postanschrift: tř. Kpt. Jaroše 7
Ort: Brno
Postleitzahl: 604 55
Land: Tschechien
E-Mail: posta@uohs.cz
Telefon: +420 542167111
Fax: +420 542167112

Internet-Adresse: https://www.uohs.cz/

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních 4 let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postanschrift: tř. Kpt. Jaroše 7
Ort: Brno
Postleitzahl: 604 55
Land: Tschechien
E-Mail: posta@uohs.cz
Telefon: +420 542167111
Fax: +420 542167112

Internet-Adresse: https://www.uohs.cz/

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
05/11/2019