Bauleistung - 529346-2019

08/11/2019    S216

Tschechien-Prag: Mit Instandsetzungsarbeiten verbundene Arbeiten

2019/S 216-529346

Bekanntmachung einer Änderung

Änderung eines Vertrags/einer Konzession während der Laufzeit

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Nationale Identifikationsnummer: 65993390
Postanschrift: Na Pankráci 546/56
Ort: Praha 4
NUTS-Code: CZ010 Hlavní město Praha
Postleitzahl: 140 00
Land: Tschechien
Kontaktstelle(n): Lenka Honnerová
E-Mail: lenka.honnerova@rsd.cz
Telefon: +420 284009307

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.rsd.cz

Adresse des Beschafferprofils: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilRSD

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

D1, SSÚD Mirošovice

Referenznummer der Bekanntmachung: 02PT-004249
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45454100 Mit Instandsetzungsarbeiten verbundene Arbeiten
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: CZ020 Středočeský kraj
Hauptort der Ausführung:

Středočeský kraj

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung zum Zeitpunkt des Abschlusses des Vertrags:

Jednalo se o otevřené řízení na stavební práce.

Realizace zajistí celkovou modernizaci areálu takovým způsobem, že budou vyřešeny současné kapacitní a provozní problémy areálu spočívající v rozšíření příslušného obsluhovaného úseku D1 a dále bude zajištěna životnost celého areálu na další desetiletí (předpoklad je 30 let) při běžné a obvyklé údržbě areálu.

Vzhledem k tomu, že je areál po dobu své existence a provozování celkově morálně i technicky zastaralý a přestává vyhovovat současným kapacitním potřebám provozovatele, je nutná rekonstrukce všech stavebních objektů a IS (administrativně-provozní budova, skladovací (skladování a výdej PHM, posypové soli, ND, značení svislé a vodorovné, odpady), garážovací (údržbová a posypová vozidla, signalizační vozíky, sekačky atd.) a provozně výrobní (solanka, údržba a mytí vozidel).

II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession
Laufzeit in Monaten: 27
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Operační program Doprava

Abschnitt IV: Verfahren

IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Bekanntmachung einer Auftragsvergabe in Bezug auf diesen Auftrag
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2017/S 046-083875

Abschnitt V: Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe

Auftrags-Nr.: 02PT-004249
Bezeichnung des Auftrags:

D1, SSÚD Mirošovice

V.2)Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe
V.2.1)Tag des Abschlusses des Vertrags/der Entscheidung über die Konzessionsvergabe:
24/02/2017
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Der Auftrag/Die Konzession wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: Zlínstav, a.s.
Nationale Identifikationsnummer: 28315669
Postanschrift: Bartošova 5532
Ort: Zlín
NUTS-Code: CZ010 Hlavní město Praha
Postleitzahl: 760 01
Land: Tschechien
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (zum Zeitpunkt des Abschlusses des Auftrags;ohne MwSt.)
Gesamtwert der Beschaffung: 142 427 180.64 CZK

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Zadavateli není známo, zda se jedná o malý či střední podnik.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postanschrift: tř. Kpt. Jaroše 7
Ort: Brno
Postleitzahl: 604 55
Land: Tschechien
E-Mail: posta@uohs.cz
Telefon: +420 542167111
Fax: +420 542167112

Internet-Adresse: https://www.uohs.cz/

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních 4 let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postanschrift: tř. Kpt. Jaroše 7
Ort: Brno
Postleitzahl: 604 55
Land: Tschechien
E-Mail: posta@uohs.cz
Telefon: +420 542167111
Fax: +420 542167112

Internet-Adresse: https://www.uohs.cz/

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
04/11/2019

Abschnitt VII: Änderungen des Vertrags/der Konzession

VII.1)Beschreibung der Beschaffung nach den Änderungen
VII.1.1)CPV-Code Hauptteil
45454100 Mit Instandsetzungsarbeiten verbundene Arbeiten
VII.1.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
VII.1.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: CZ020 Středočeský kraj
Hauptort der Ausführung:

Středočeský kraj

VII.1.4)Beschreibung der Beschaffung:

SO 02/02, ZBV 16

Předmětem Změny je změna vzdálenosti odvozu vykopané zeminy, která byla v rámci PDPS uvažována do 5 km. V PDPS nebyla uvažována likvidace výkopu, ale bylo plánováno jeho opětovné využití pro zpětné zásypy a obsypy konstrukcí na stavbě a přebytečný výkopek měl být rozprostřen v areálu SSÚD v rámci konečných terénních úprav, případně uložen v rámci jiných staveb ŘSD ČR ve vzdálenosti do 5 km (viz Stanovisko TDI ze dne 8.10.2018, Oznámení o vzniklé skutečnosti ze dne 21.6.2018 Kr/1-21-6/2018).

1) V době zahájení prací bylo zjištěno, že není možné vytěžený materiál uložit na jiných stavbách ŘSD ve vzdálenosti do 5 km jak bylo uvažováno v PDPS, jelikož z důvodu průtahu územního a stavebního řízení došlo ke vzájemnému posunu harmonogramu staveb SSÚD a ostatních staveb, na kterých měla být vytěžená zemina použita (viz podrobný průběh řízení UR a SP ve Vyjádření AD ze dne 18.3.2019). V době zahájení prací na SSÚD Mirošovice již v blízkosti nebyla vhodná stavba ŘSD, kde by se zemina využila. Z tohoto důvodu bylo Objednatelem (Provozním úsekem GŘ ŘSD ČR) umožněno Zhotoviteli využít pro uskladnění vykopané zeminy odstavnou plochu SSÚD u 14 km D1 směr Brno (viz Zápis z KD č. 8 ze dne 21.6.2017, Dodatek Oznámení o vzniklé události–mezideponie a dojezdová vzdálenost ze dne 6.2.2019). Část č. 1 z předloženého rozpočtu se týká rozsahu prací již provedených k datu 07/2018 a pro stanovení jednotkových cen nových položek pro tuto část byly využity položky z databáze Expertních cen OTSKP-SPK v cenové hladině 2017. Dotčené položky: č. 125735, č. 131837, č. 132737, č. 133737-všechny položky v plném rozsahu.

2) Od 11.6.2018 došlo k nemožnosti využití mezideponie na 14. km dálnice D1 z důvodu probíhající re-konstrukce dálnice D1 v úseku 9.– 16.km, kde se nachází vjezd na mezideponii. Důvodem bylo znemožnění bezpečného přístupu nákladních vozidel na deponii, kdy by vjezd a výjezd výrazně omezil plynulost dopravy. Aby mohla realizace stavby probíhat plynule, zajistil Zhotovitel dočasnou mezideponii nedaleko stavby v Senohrabech za úplatu (viz Zápis z KD č. 53 ze dne 13.5.2018, Zápis z KD č. 62 ze dne 22.8.2018, Dodatek k Oznámení o vzniklé události – mezideponie a dojezdová vzdálenost ze dne 26.03.2019, Stanovisko TDI ze dne 15.2.2019 a Vyjádření AD k Návrhu variace ze dne 18.3.2019). Pro odvoz zeminy na tuto dočasnou mezideponii budou použity stávající položky rozpočtu. Po zpřístupnění mezideponie na 14 km dálnice D1 bylo nutné přemístit navezený materiál z dočasné mezideponie v Senohrabech opět na mezideponii na 14 km D1. Část č. 2 z předloženého rozpočtu se týká převozu zemi-ny z dočasné mezideponie v Senohrabech a pro stanovení jednotkových cen nových položek pro tuto část byly využity položky z databáze Expertních cen OTSKP-SPK v cenové hladině 2018. Dotčené položky: č. 125737, č. 17120 (o objemu 60 m3).

Všechny uvedené změny byly odsouhlaseny AD (viz Vyjádření AD k Návrhu variace ze dne 18.03.2019) a TDS (viz Stanovisko TDS ze dne 15.2.2019 a ze dne 10.1.2019).

Ad 1) Z důvodu průtahů územního a stavebního řízení, které jsou podrobně popsány v rámci Vyjádření AD ze dne 18.3.2019, došlo ke vzájemnému posunu harmonogramu staveb SSÚD a ostatních staveb do 5 km, na kterých měla být použita vytěžená zemina, jak uvažovala PDPS. Z tohoto důvodu bylo potřeba uložit zeminu jinam, načež byla Zhotoviteli nabídnuta Objednatelem mezideponie na 14. km D1.

Ad 2) Z důvodu souběhu stavby s probíhající rekonstrukcí dálnice D1 v úseku 9. – 16. km nebylo dočasně možné odvážet vykopanou zeminu na mezideponii na 14. km D1, jelikož nebyl možný bezpečný přístup na tuto mezideponii. Zhotovitel si tedy zajistil dočasnou mezideponii v Senohrabech, která musela být po zpřístupnění mezideponie na 14. km D1 kompletně převezena zpět na tuto mezideponii.

Na základě výše uvedeného lze konstatovat, že Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl tuto skutečnost při zadání zakázky předvídat.

VII.1.5)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession
Laufzeit in Monaten: 27
VII.1.6)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/des Loses/der Konzession: 229 689.39 CZK
VII.1.7)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: Zlínstav, a.s.
Nationale Identifikationsnummer: 28315669
Postanschrift: Bartošova 5532
Ort: Zlín
NUTS-Code: CZ020 Středočeský kraj
Postleitzahl: 760 01
Land: Tschechien
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: nein
VII.2)Angaben zu den Änderungen
VII.2.1)Beschreibung der Änderungen
Art und Umfang der Änderungen (mit Angabe möglicher früherer Vertragsänderungen):

SO 02/02, ZBV 16

Předmětem Změny je změna vzdálenosti odvozu vykopané zeminy, která byla v rámci PDPS uvažována do 5 km. V PDPS nebyla uvažována likvidace výkopu, ale bylo plánováno jeho opětovné využití pro zpětné zásypy a obsypy konstrukcí na stavbě a přebytečný výkopek měl být rozprostřen v areálu SSÚD v rámci konečných terénních úprav, případně uložen v rámci jiných staveb ŘSD ČR ve vzdálenosti do 5 km (viz Stanovisko TDI ze dne 8.10.2018, Oznámení o vzniklé skutečnosti ze dne 21.6.2018 Kr/1-21-6/2018).

1) V době zahájení prací bylo zjištěno, že není možné vytěžený materiál uložit na jiných stavbách ŘSD ve vzdálenosti do 5 km jak bylo uvažováno v PDPS, jelikož z důvodu průtahu územního a stavebního řízení došlo ke vzájemnému posunu harmonogramu staveb SSÚD a ostatních staveb, na kterých měla být vytěžená zemina použita (viz podrobný průběh řízení UR a SP ve Vyjádření AD ze dne 18.3.2019). V době zahájení prací na SSÚD Mirošovice již v blízkosti nebyla vhodná stavba ŘSD, kde by se zemina využila. Z tohoto důvodu bylo Objednatelem (Provozním úsekem GŘ ŘSD ČR) umožněno Zhotoviteli využít pro uskladnění vykopané zeminy odstavnou plochu SSÚD u 14 km D1 směr Brno (viz Zápis z KD č. 8 ze dne 21.06.2017, Dodatek Oznámení o vzniklé události–mezideponie a dojezdová vzdálenost ze dne 6.2.2019). Část č. 1 z předloženého rozpočtu se týká rozsahu prací již provedených k datu 07/2018 a pro stanovení jednotkových cen nových položek pro tuto část byly využity položky z databáze Expertních cen OTSKP-SPK v cenové hladině 2017. Dotčené položky: č. 125735, č. 131837, č. 132737, č. 133737-všechny položky v plném rozsahu.

2) Od 11.06.2018 došlo k nemožnosti využití mezideponie na 14.kmdálnice D1 z důvodu probíhající rekonstrukce dálnice D1 v úseku 9.– 16.km, kde se nachází vjezd na mezideponii. Důvodem bylo znemožnění bezpečného přístupu nákladních vozidel na deponii, kdy by vjezd a výjezd výrazně omezil plynulost dopravy. Aby mohla realizace stavby probíhat plynule, zajistil Zhotovitel dočasnou mezideponii nedaleko stavby v Senohrabech za úplatu (viz Zápis z KD č. 53 ze dne 13.5.2018, Zápis z KD č. 62 ze dne 22.8.2018, Dodatek k Oznámení o vzniklé události – mezideponie a dojezdová vzdálenost ze dne 26.03.2019, Stanovisko TDI ze dne 15.2.2019 a Vyjádření AD k Návrhu variace ze dne 18.3.2019). Pro odvoz zeminy na tuto dočasnou mezideponii budou použity stávající položky rozpočtu. Po zpřístupnění mezideponie na 14 km dálnice D1 bylo nutné přemístit navezený materiál z dočasné mezideponie v Senohrabech opět na mezideponii na 14 km D1. Část č. 2 z předloženého rozpočtu se týká převozu zemi-ny z dočasné mezideponie v Senohrabech a pro stanovení jednotkových cen nových položek pro tuto část byly využity položky z databáze Expertních cen OTSKP-SPK v cenové hladině 2018. Dotčené položky: č. 125737, č. 17120 (o objemu 60 m3).

Všechny uvedené změny byly odsouhlaseny AD (viz Vyjádření AD k Návrhu variace ze dne 18.3.2019) a TDS (viz Stanovisko TDS ze dne 15.2.2019 a ze dne 10.1.2019).

Ad 1) Z důvodu průtahů územního a stavebního řízení, které jsou podrobně popsány v rámci Vyjádření AD ze dne 18.3.2019, došlo ke vzájemnému posunu harmonogramu staveb SSÚD a ostatních staveb do 5 km, na kterých měla být použita vytěžená zemina, jak uvažovala PDPS. Z tohoto důvodu bylo potřeba uložit zeminu jinam, načež byla Zhotoviteli nabídnuta Objednatelem mezideponie na 14. km D1.

Ad 2) Z důvodu souběhu stavby s probíhající rekonstrukcí dálnice D1 v úseku 9. – 16. km nebylo dočasně možné odvážet vykopanou zeminu na mezideponii na 14. km D1, jelikož nebyl možný bezpečný přístup na tuto mezideponii. Zhotovitel si tedy zajistil dočasnou mezideponii v Senohrabech, která musela být po zpřístupnění mezideponie na 14. km D1 kompletně převezena zpět na tuto mezideponii.

Na základě výše uvedeného lze konstatovat, že Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl tuto skutečnost při zadání zakázky předvídat

VII.2.2)Gründe für die Änderung
Notwendigkeit der Änderung aufgrund von Umständen, die ein öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber bei aller Umsicht nicht vorhersehen konnte (Artikel 43 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/23/EU, Artikel 72 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/24/EU, Artikel 89 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/25/EU)
Beschreibung der Umstände, durch die die Änderung erforderlich wurde, und Erklärung der unvorhersehbaren Art dieser Umstände:

SO 02/02, ZBV 16

Předmětem Změny je změna vzdálenosti odvozu vykopané zeminy, která byla v rámci PDPS uvažována do 5 km. V PDPS nebyla uvažována likvidace výkopu, ale bylo plánováno jeho opětovné využití pro zpětné zásypy a obsypy konstrukcí na stavbě a přebytečný výkopek měl být rozprostřen v areálu SSÚD v rámci konečných terénních úprav, případně uložen v rámci jiných staveb ŘSD ČR ve vzdálenosti do 5 km (viz Stanovisko TDI ze dne 8.10.2018, Oznámení o vzniklé skutečnosti ze dne 21.6.2018 Kr/1-21-6/2018).

1) V době zahájení prací bylo zjištěno, že není možné vytěžený materiál uložit na jiných stavbách ŘSD ve vzdálenosti do 5 km jak bylo uvažováno v PDPS, jelikož z důvodu průtahu územního a stavebního řízení došlo ke vzájemnému posunu harmonogramu staveb SSÚD a ostatních staveb, na kterých měla být vytěžená zemina použita (viz podrobný průběh řízení UR a SP ve Vyjádření AD ze dne 18.3.2019).

VII.2.3)Preiserhöhung
Aktualisierter Gesamtauftragswert vor den Änderungen (unter Berücksichtigung möglicher früherer Vertragsänderungen und Preisanpassungen sowie im Falle der Richtlinie 2014/23/EU der durchschnittlichen Inflation im betreffenden Mitgliedstaat)
Wert ohne MwSt.: 146 339 692.44 CZK
Gesamtauftragswert nach den Änderungen
Wert ohne MwSt.: 146 589 370.83 CZK