Lieferungen - 529601-2019

Submission deadline has been amended by:  591714-2019
08/11/2019    S216    Lieferungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Ungarn-Szombathely: Arzneimittel

2019/S 216-529601

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Markusovszky Egyetemi Oktatókórház
Nationale Identifikationsnummer: EKRSZ_20033877
Postanschrift: Markusovszky Lajos utca 5.
Ort: Szombathely
NUTS-Code: HU222 Vas
Postleitzahl: 9700
Land: Ungarn
Kontaktstelle(n): Balassi János
E-Mail: syntron@syntron.hu
Telefon: +36 14532889
Fax: +36 14532890

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://markusovszky.hu/

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001333372019/reszletek
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001333372019/reszletek
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Gesundheit

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Gyógyszerek beszerzése, szállítása

Referenznummer der Bekanntmachung: EKR001333372019
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
33600000 Arzneimittel
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Adásvételi szerződés különféle gyógyszerek beszerzésére, szállítására a Markusovszky Egyetemi Oktatókórház részére egyéves időtartamra

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für alle Lose
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Antitrombotikus készítmények

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33621100 Antithrombotische Mittel
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: HU222 Vas
Hauptort der Ausführung:

Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, 9700 Szombathely, Markusovszky Lajos utca 5.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Antitrombotikus készítmények beszerzése, szállítása egyéves időtartamra az alábbiak szerint:

1. ATC kód: B01AB05, hatóanyag: enoxaparin, hatáserősség: 2000 NE, Mennyiség/év: 1 300 ampulla

2. ATC kód: B01AB05, hatóanyag: enoxaparin, hatáserősség: 4000 NE, Mennyiség/év: 92 800 ampulla

3. ATC kód: B01AB05, hatóanyag: enoxaparin, hatáserősség: 6000 NE, Mennyiség/év: 47 500 ampulla

4. ATC kód: B01AB05, hatóanyag: enoxaparin, hatáserősség: 8000 NE, Mennyiség/év: 10 000 ampulla

5. ATC kód: B01AB05, hatóanyag: enoxaparin, hatáserősség: 10 000 NE, Mennyiség/év: 900 ampulla

Ajánlatkérő az OGYEI által kiadott helyettesíthetőségi listában megjelölt helyettesítő terméket elfogad.

Ajánlatkérő tájékoztatja a gazdasági szereplőket, hogy a terméklista tekintetében Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel járt el. Ajánlatkérő hangsúlyozza, hogy ahol jelen felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban gyártóra és/vagy típusra való hivatkozás található, ez csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt. Ajánlattevő ajánlatában bármely más olyan termék szerepeltethet, amely az adott funkciónak megfelel, és a megnevezettel egyenértékű, azzal, hogy az egyenértékűséget – kétség esetén – az ajánlattevőnek igazolnia kell.

Ajánlattevő kizárólag az Ajánlatkérő előírásainak mindenben megfelelő termékekre tehet ajánlatot.

A további szakmai követelményeket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: A leszállítástól számított felhasználhatósági időtartam vállalása hónapokban (minimum 6 hónap, maximum 12 hónap) / Gewichtung: 15
Preis - Gewichtung: 85
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 12
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

A megadott tételes mennyiség +30 %-a (=tételenként az adott tételhez tartozó alapmennyiség +30 %-a). Ajánlatkérő a szállítási szerződés lejártát megelőző 30. napig rendelkezik az opcióban foglalt mennyiség átvételéről. Az opció igénybevétele esetén az alapmennyiség szerinti szerződéses feltételek az irányadóak.

II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Az adott rész tekintetében a teljes mennyiségre kell ajánlatot tenni. A Kbt. 76. § (9) bek c) pontja szerinti adható pontszám alsó- és felső határa: 0-10 pont. Pontkiosztás módszerei: fordított arányosítás: ajánlati ár, arányosítás: leszállítástól számított felhasználhatósági időtartam.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Érzéstelenítő készítmények

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33661100 Anästhetika
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: HU222 Vas
Hauptort der Ausführung:

Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, 9700 Szombathely, Markusovszky Lajos utca 5.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Érzéstelenítő készítmények beszerzése, szállítása egyéves időtartamra az alábbiak szerint:

1. ATC kód: N01AB08, hatóanyag: sevoflurane, hatáserősség: 250 ml, Mennyiség/év: 570 üveg

Ajánlatkérő az OGYEI által kiadott helyettesíthetőségi listában megjelölt helyettesítő terméket elfogad.

Ajánlatkérő tájékoztatja a gazdasági szereplőket, hogy a terméklista tekintetében Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel járt el. Ajánlatkérő hangsúlyozza, hogy ahol jelen felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban gyártóra és/vagy típusra való hivatkozás található, ez csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt. Ajánlattevő ajánlatában bármely más olyan termék szerepeltethet, amely az adott funkciónak megfelel, és a megnevezettel egyenértékű, azzal, hogy az egyenértékűséget - kétség esetén - az ajánlattevőnek igazolnia kell.

Ajánlattevő kizárólag az Ajánlatkérő előírásainak mindenben megfelelő termékekre tehet ajánlatot.

A további szakmai követelményeket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: A leszállítástól számított felhasználhatósági időtartam vállalása hónapokban (minimum 6 hónap, maximum 12 hónap) / Gewichtung: 15
Preis - Gewichtung: 85
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 12
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

A megadott tételes mennyiség +30 %-a (=tételenként az adott tételhez tartozó alapmennyiség +30 %-a). Ajánlatkérő a szállítási szerződés lejártát megelőző 30. napig rendelkezik az opcióban foglalt mennyiség átvételéről. Az opció igénybevétele esetén az alapmennyiség szerinti szerződéses feltételek az irányadóak.

II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Az adott rész tekintetében a teljes mennyiségre kell ajánlatot tenni. A Kbt. 76. § (9) bek c) pontja szerinti adható pontszám alsó- és felső határa: 0-10 pont. Pontkiosztás módszerei: fordított arányosítás: ajánlati ár, arányosítás: leszállítástól számított felhasználhatósági időtartam.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Valamennyi rész esetében:Az eljárásban nem lehet AT,alvállalkozó,és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazd. szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) és (2) bek. hatálya alá tartozik.

Megkövetelt igazolási mód valamennyi rész vonatkozásában: AT-nek ajánlatában 321/2015.(X.30.) Kr. II. Fejezetének megfelelően,az egységes európai közbeszerzési dokumentum (ESPD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia,hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá. Közös ajánlattétel esetén a közös AT-k képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazd. szereplő teszi meg.

AT-nek az ajánlatában a 321 /2015.(X.30.)Kr. 8. §, 10. § 12-16. §-ban foglaltak szerint kell igazolnia,hogy nem tartozik a Kbt. 62.§ (1) és (2) bek.-nek hatálya alá.A Kbt. 62 § (1) bek. k) pont kb) alpontja tekintetében AT-nek nyilatkoznia kell arról,hogy a 2017. évi LIII. tv.(Pmtv.) 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosát képes-e megnevezni,és v.mennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatk.-ot szükséges benyújtani.Ha a gazd. szereplőnek nincs a 2017. évi LIII. tv. 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa,úgy erre vonatk. nyilatk.-ot szükséges csatolni.A 321/2015. (X.30.) Kr. 1.§ (2) bek. alapján az AK által a Kbt.69. § (4)-(8) bek. alapján a kizáró okokra vonatk. igazolások benyújtására felhívott gazd. szereplőnek a III. Fejezetnek megfelelően kell igazolnia,hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.A 321/2015. (X.30.) Kr. 1.§ (4) bek. alapján a III. Fejezetben említett igazolási módok az V. Fejezetnek megfelelően kiválthatók,ha az érintett gazd. szereplő minősített AT-i jegyzéken való szerepléssel bizonyítja,hogy megfelel a közbesz. eljárásban előírt követelményeknek. A 321/2015. (X.30.) Kr. 1. § (5) bek. alapján, nem Mo.-on letelepedett gazd. szereplő esetén az AK az igazolások hitelességét a VI. Fejezetnek megfelelően ellenőrzi.Az AT az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatk. csak az ESPD-t köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.Az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó tekintetében az ESPD benyújtásával az AT eleget tesz a Kbt. 67. § (4) bek. szerinti nyilatkozati kötelezettségének. Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az AT a Kbt. 67. § (4) bek. szerinti nyilatk.-ot nyújt be.Öntisztázás:a Kbt. 64.§ (1)-(2) bek. alapján a Kbt. 62. § (1) bek. b) és f) pontjában említett kizáró okok kivételével bármely egyéb kizáró ok fennállása ellenére az AT, alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevő gazd. szereplő nem zárható ki a közbesz. eljárásból,amennyiben a KH a 188. § (4) bek. szerinti véglegessé vált határozata,vagy annak megtámadására irányuló közig. per esetén a bíróság 188. § (5) bek. szerinti jogerős határozata kimondta,hogy az érintett gazd. szereplő az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtását megelőzően olyan intézkedéseket hozott,amelyek a kizáró ok fennállásának ellenére kellőképpen igazolják a megbízhatóságát. Ha a KH a 188. § (4) bek. szerinti véglegessé vált határozata,vagy annak megtámadására irányuló közig. per esetén a bíróság 188. § (5) bek. szerinti jogerős határozata kimondja az adott kizáró ok hatálya alatt álló gazd. szereplő megbízhatóságát, az AK mérlegelés nélkül köteles azt elfogadni.A jogerős határozatot a gazd. szereplő az ESPD-vel egyidejűleg köteles benyújtani. AK a Kbt. 74. § (1) bek. b) pontja alapján az elj.-ból kizárja azt az AT-t, alvállalkozót,vagy az alkalmasság igazolásában résztvevő szervezetet,aki részéről a kizáró ok az elj. során következett be.A kizáró okokra és az alkalmassági köv.-ekre vonatk. a közbesz. megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig,ameddig az igazolásokban foglalt tény,adat tartalma valós. AK – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az AT erre vonatk. külön nyilatk. nélkül vélelmezi.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Valamennyi rész tekintetében: Az ATnek az ajánlatában a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésének, valamint a Korm. rendelet 5. §-ában foglaltaknak megfelelően az egységes európai közbeszerzési dokumentum (ESPD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az AK által meghatározott alkalmassági követelménynek azzal, hogy az AK az egységes európai közbeszerzési dokumentumban nem kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását, csupán a IV. rész alfa pontját szükséges kitölteni.

Az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőnek és adott esetben további ajánlattevő(k)nek az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően, az ajánlatkérő felhívása alapján a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (1)-(2) bekezdésének megfelelően kell részletesen igazolnia/igazolniuk, hogy megfelel(nek) az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelménynek az alábbiak szerint:

M.1) Valamennyi rész tekintetében: AT-nek a 321/2015. Korm. rendelet. 21. § (1) bekezdés a) pontja, valamint a 22. § (1) bekezdése alapján csatolnia kell:

— a) ha a szerződést kötő másik fél a Kbt. 5. § (1) bekezdés a)-c) és e) pontja szerinti szervezet, illetve nem magyarországi szervezetek esetében olyan szervezet, amely a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján ajánlatkérőnek minősül, az általa kiadott vagy aláírt igazolást (referenciaigazolás).

b) ha a szerződést kötő másik fél az a) pontban foglalthoz képest egyéb szervezet, az általa adott igazolással vagy az ajánlattevő,illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával (referencianyilatkozat).

A referencia igazolás, illetve nyilatkozat tartalmazza legalább a következő adatokat:

— a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja év/hónap/nap pontossággal),

— a szerződést kötő másik fél megnevezése, valamint kontaktszemély neve és elérhetősége,

— a szállítás tárgya (gyógyszerkészítmény megnevezése, ATC kód),

— a szállítás mennyisége (1. rész: ampulla, 2. rész: üveg),

— saját teljesítés aránya (%-ban),

— továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

Az AK a teljesítés igazolásaként elfogadja annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg. Amennyiben az AT ugyanazon referenciával kívánja alkalmasságát több azonos tárgyú rész tekintetében igazolni, azt az AK elfogadja, amennyiben az az előírt minimumkövetelménynek megfelel. A műszaki-szakmai alkalmassági minimumkövetelményeknek az AT a Kbt. 65. § (6)-(7) és (9) bekezdések szerint is megfelelhet. Amennyiben AT az alkalmassági követelményeknek más szervezet kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, úgy ajánlattevő alkalmasságát a Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján a kapacitást nyújtó szervezetnek kell az előírt igazolási módokkal azonos módon igazolnia. Amennyiben AT az alkalmassági követelményeknek más szervezet kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet, valamint az eljárást megindító felhívás azon alkalmassági minimumkövetelményét / minimumkövetelményeit, amelynek igazolása érdekében AT ezen szervezet erőforrására, vagy arra is támaszkodik. Csatolni kell a Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Az alkalmasság igazolásához igénybe vett más szervezet részéről a Kbt. 65.§ (7) bekezdés szerint csatolandó, kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak tartalmaznia kell az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

M.1) Alkalmas az ajánlattevő, ha rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszaszámított három évben (36 hónapban), teljesítésigazolással lezárt, és hat éven belül megkezdett szerződésszerűen és az előírásoknak megfelelően teljesített referenciával, amely:

— az 1. rész esetében legalább 100 000 ampulla antitrombotikus készítmény szállítására vonatkozik,

— a 2. rész esetében legalább 400 üveg érzéstelenítő készítmény szállítására vonatkozik.

Valamennyi rész tekintetében: Az előirt referencia több szerződéssel teljesíthető. Az előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

A késedelmi kötbér: a késedelmesen szállított termék nettó ellenértékének 1%-a /késedelmes nap, max. 30 %. A 12 órán belüli rendkívüli (ún. statim) szállítási kötelezettség megsértése esetén a késedelmes teljesítéssel érintett termékek nettó szerződéses árára vetítve óránként 2 %, a külön jelzett életmentő készítmények/termékek esetén a 12 órán belüli ún. életmentő szállítási kötelezettség megsértése esetén a késedelmes teljesítéssel érintett áru nettó szerződéses árára vetítve minden megkezdett félóránként 2 %, de minkét esetben a kötbérmaximum 10 %. A meghiúsulási kötbér összege a teljes nettó szerződéses ellenérték 30 %-a..

Fizetési feltételek: Eladó kifizetésre a Vevő eseti megrendelésének teljesítését követően a Vevő teljesítés igazolása alapján számla ellenében jogosult. Vevő a kifizetést átutalással egyenlíti ki a Kbt.135. § (1) és (5)-(6) bek., a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek szerint, figyelemmel a 2017. évi CL. tv. rendelkezéseire. Folytatás a VI.3) pontban.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 10/12/2019
Ortszeit: 11:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Ungarisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 2 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 10/12/2019
Ortszeit: 13:00
Ort:

Az ajánlatok bontása az EKR-ben valósul meg.

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Az elektronikus bontás szabályait a Kbt. 68. § -a, valamint a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet (továbbiakban: e-Kr.) 15. §-a tartalmazza.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Valamennyi rész vonatkozásában:

Folytatás a III.2.2) pontból: A fizetési határidő a 1997. évi LXXXIII. tv. 9/A. § alapján 60 (hatvan) nap.Vevő a Kbt. 27/A. §-ban foglaltak szerint köteles elfogadni és feldolgozni az olyan elektronikus számlákat, amelyek megfelelnek az EN 16931-1:2017 sz. európai szabványnak és az Európai Bizottság által az e szabványhoz az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett szintaxislistának. A szerződést biztosító mellékkötelezettségek, továbbá a fizetési feltételek pontos, részletes leírását a szerződéstervezet tartalmazza.

Az ajánlatkérő (AK) nem engedélyezi, nem írja elő változatok benyújtását.(Kbt. 61. § (1) bek.)

AK nem ír elő ajánlati biztosítékot. A kitöltött részletes ár- és szakmai specifikációs táblázat megnevezésű excel táblázat az ajánlattevő (AT) szakmai ajánlatának minősül.

AT-nek a megajánlott gyógyszerkészítményre vonatkozóan rendelkeznie kell érvényes OGYÉI forgalomba hozatali engedéllyel, valamint a megajánlott gyógyszerkészítmény forgalmazására vonatkozó érvényes gyógyszer-nagykereskedelmi engedéllyel. AK az engedélyek meglétét közhiteles nyilvántartásból ellenőrzi. Amennyiben AT megajánlott terméke, illetve AT nem szerepel a közhiteles nyilvántartásokban, úgy ajánlatában csatolnia kell az előírt engedély(eke)t. AT-nek nyilatkoznia kell ajánlatában arról, hogy harmadik személynek az AT által forgalmazott gyógyszerkészítményeken nincs olyan joga, amely a gyógyszerkészítmények AT általi forgalmazását korlátozza.

Ajánlatnak tartalmaznia kell: a Kbt. 66. § (5) szerinti felolvasólapot (űrlap), műszaki-szakmai ajánlatot (műszaki leírás táblázatait kitöltve, megajánlott paramétereket), a következő nyilatkozatokat: a Kbt. 66. § (5) szerinti felolvasólapot (űrlap), cégszerűen aláírt és kitöltött ár- és specifikációs táblázatot (pdf és xls formátumban is), Kbt. 66. § (2) bek. (űrlap), Kbt. 81. § (3) bek szerint ESPD (űrlap), Kbt. 67. § (3) bek. (adott esetben), Kbt. 67. § (4) bek. (űrlap); nyilatkozat a változásbejegyzésről(űrlap), Kbt. 65. § (7) bek., Kbt. 73. § (4)-(5) bek. szerint, nyilatkozat forgalmazásról. Az olyan nyilatkozat, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál (különösen garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat), elektronikus okiratként feleljen meg a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek [Kbt. 41/A.§ (2) bek.].

Ajánlatnak tartalmaznia kell továbbá (pdf vagy jpg vagy jpeg formátumban): az ajánlatban nyilatkozatot tevő aláírási címpéldányát, vagy aláírás-mintáját (2006. évi V tv 9. § (1) bek. szerint); meghatalmazásról (adott esetben) legalább teljes bizonyító erejű magánokiratot (2016. évi CXXX. törvény 67. § (2) bek. és 325. § és Kbt. 36. § (3) bekezdése szerint; változásbejegyzési kérelem esetén 321/2015. (X.30) Kr 13. § dokumentumokat.

AK a műszaki, szakmai alkalmassági követelményt szigorúbban határozta meg a 321/2015. (X.30.) Kr 28. § (3) bekezdése alapján meghatározott minősítési szempontokhoz képest.

AK a 321/2015. (X.30.) Kr. 46. § (3) bekezdését alkalmazza.

Közös ajánlattétel: Kbt. 35. §, projekttársaság nem hozható létre.

Jogutódlás figyelembevétele: Kbt 65. § (11) bek. szerint.

AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek e) pontját.

A felhívásban, és a közbeszerzési dokumentumokban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. és végrehajtási rendeletei, valamint az egyéb vonatkozó hatályos magyar jogszabályok az irányadóak.

A műszaki tartalomra, devizák átváltására vonatkozó részletes leírásokat, elvárásokat, a hirdetményminta korlátai miatt a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

FAKSZ: Balassi János, 01038. sz.

Az eljárásban minden kommunikáció az EKR rendszeren keresztül történik [Kbt. 40. § (1) bek.].

A IV.2.6) pontban szereplő adat=60 nap a folyamatba épített ellenőrzésre tekintettel.

Folytatás a VI.4.3) pontban.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postanschrift: Riadó u. 5.
Ort: Budapest
Postleitzahl: 1026
Land: Ungarn
E-Mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Jogorvoslati kérelem benyújtható a Kbt. 148. §-ban foglaltak szerint.

Folytatás a VI.3) pontból: Jelen eljárásban AK a GDPR rendelet alapján a gazdasági szereplők személyes adatait a jogszabályokban meghatározott feladatok ellátása és a közbeszerzési eljárás lefolytatása céljából kezeli.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postanschrift: Riadó u. 5.
Ort: Budapest
Postleitzahl: 1026
Land: Ungarn
E-Mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
06/11/2019