Lieferungen - 529974-2019

08/11/2019    S216

Polen-Warschau: Analysegeräte

2019/S 216-529974

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Instytut Hematologii i Transfuzjologii
Nationale Identifikationsnummer: PL
Postanschrift: ul. Indiry Gandhi 14
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Postleitzahl: 02-776
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Weronika Chełmecka
E-Mail: zaopat@ihit.waw.pl
Telefon: +48 223496231

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.ihit.waw.pl

Adresse des Beschafferprofils: http://ihit.ezamawiajacy.pl/

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Gesundheit

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Aparatura do wykrywania i analizy

Referenznummer der Bekanntmachung: IHIT/P/36/2019
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
38432000 Analysegeräte
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Zakup sprzętu medycznego (części 1-9) w ramach projektu pod nazwą „Wsparcie diagnostyki i leczenia schorzeń onkologicznych w Instytucie Hematologii i Transfuzjologii": nr POIS.09.02.00-00-0057/16.

1 Urządzenie do diagnostyki immunohematologicznej na potrzeby chorych z nowotworami krwi;

2 Licznik hematologiczny;

3 Wytrząsarka laboratoryjna;

4 Waga analityczna;

5 Cieplarka laboratoryjna;

6 Cieplarka laboratoryjna;

7 Wirówka horyzontalna;

8 Termocykler;

9 Stacja robocza z oprogramowaniem.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 138 254.76 EUR
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Urządzenie do diagnostyki immunohematologicznej na potrzeby chorych z nowotworami krwi

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
38430000 Erkennungs- und Analysegeräte
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL POLSKA
Hauptort der Ausführung:

Pracownia Immunologii Leukocytów i Płytek Krwi - Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie ul. Chocimska 5, 00-957 Warszawa, POLSKA.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Urządzenie do diagnostyki immunohematologicznej na potrzeby chorych z nowotworami krwi. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i wymagań związanych z realizacją zawiera –Załącznik nr 1A do SIWZ (części 1)specyfikacja asortymentowo-cenowa oraz Załącznik nr 7 do SIWZ – wzór umowy.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Projekt pod nazwą: „Wsparcie diagnostyki i leczenia schorzeń onkologicznych w Instytucie Hematologii i Transfuzjologii” nr POIS.09.02.00-00-0057/16 w ramach działania 9.2. Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 zgodnie z Umową o dofinansowanie.

II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Licznik hematologiczny

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
38430000 Erkennungs- und Analysegeräte
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL POLSKA
Hauptort der Ausführung:

Pracownia Immunologii Leukocytów i Płytek Krwi - Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie ul. Chocimska 5, 00-957 Warszawa, POLSKA.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Licznik hematologiczny. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i wymagań związanych z realizacją zawiera – Załącznik nr 1A do SIWZ (części 1) specyfikacja asortymentowo-cenowa oraz Załącznik nr 7 do SIWZ – wzór umowy.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Projekt pod nazwą: „Wsparcie diagnostyki i leczenia schorzeń onkologicznych w Instytucie Hematologii i Transfuzjologii” nr POIS.09.02.00-00-0057/16 w ramach działania 9.2. Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 zgodnie z Umową o dofinansowanie.

II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Wytrząsarka laboratoryjna

Los-Nr.: 3
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
38432000 Analysegeräte
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL POLSKA
Hauptort der Ausführung:

Pracownia Immunologii Leukocytów i Płytek Krwi - Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie ul. Chocimska 5, 00-957 Warszawa, POLSKA.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Wytrząsarka laboratoryjna. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i wymagań związanych z realizacją zawiera – Załącznik nr 1A do SIWZ (części 1) specyfikacja asortymentowo-cenowa oraz Załącznik nr 7 do SIWZ – wzór umowy.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Projekt pod nazwą: „Wsparcie diagnostyki i leczenia schorzeń onkologicznych w Instytucie Hematologii i Transfuzjologii” nr POIS.09.02.00-00-0057/16 w ramach działania 9.2. Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 zgodnie z Umową o dofinansowanie.

II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Waga analityczna

Los-Nr.: 4
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
38430000 Erkennungs- und Analysegeräte
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL POLSKA
Hauptort der Ausführung:

Pracownia Immunologii Leukocytów i Płytek Krwi - Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie ul. Chocimska 5, 00-957 Warszawa, POLSKA.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Waga analityczna. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i wymagań związanych z realizacją zawiera – Załącznik nr 1A do SIWZ (części 1) specyfikacja asortymentowo-cenowa oraz Załącznik nr 7 do SIWZ – wzór umowy.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Projekt pod nazwą: „Wsparcie diagnostyki i leczenia schorzeń onkologicznych w Instytucie Hematologii i Transfuzjologii” nr POIS.09.02.00-00-0057/16 w ramach działania 9.2. Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 zgodnie z Umową o dofinansowanie.

II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Cieplarka laboratoryjna

Los-Nr.: 5
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
38432000 Analysegeräte
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL POLSKA
Hauptort der Ausführung:

Pracownia Immunologii Leukocytów i Płytek Krwi - Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie ul. Chocimska 5, 00-957 Warszawa, POLSKA.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Cieplarka laboratoryjna. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i wymagań związanych z realizacją zawiera – Załącznik nr 1A do SIWZ (części 1) specyfikacja asortymentowo-cenowa oraz Załącznik nr 7 do SIWZ – wzór umowy.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Projekt pod nazwą: „Wsparcie diagnostyki i leczenia schorzeń onkologicznych w Instytucie Hematologii i Transfuzjologii” nr POIS.09.02.00-00-0057/16 w ramach działania 9.2. Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 zgodnie z Umową o dofinansowanie.

II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Cieplarka laboratoryjna

Los-Nr.: 6
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
38430000 Erkennungs- und Analysegeräte
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL POLSKA
Hauptort der Ausführung:

Pracownia Immunologii Krwinek Czerwonych - Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie ul. Chocimska 5, 00-957 Warszawa, POLSKA.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Cieplarka laboratoryjna. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i wymagań związanych z realizacją zawiera – Załącznik nr 1A do SIWZ (części 1) specyfikacja asortymentowo-cenowa oraz Załącznik nr 7 do SIWZ – wzór umowy.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Projekt pod nazwą: „Wsparcie diagnostyki i leczenia schorzeń onkologicznych w Instytucie Hematologii i Transfuzjologii” nr POIS.09.02.00-00-0057/16 w ramach działania 9.2. Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 zgodnie z Umową o dofinansowanie.

II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Wirówka horyzontalna

Los-Nr.: 7
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
38432000 Analysegeräte
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL POLSKA
Hauptort der Ausführung:

Pracownia Immunologii Krwinek Czerwonych - Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie ul. Chocimska 5, 00-957 Warszawa, POLSKA.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Wirówka horyzontalna. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i wymagań związanych z realizacją zawiera – Załącznik nr 1A do SIWZ (części 1) specyfikacja asortymentowo-cenowa oraz Załącznik nr 7 do SIWZ – wzór umowy.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Projekt pod nazwą: „Wsparcie diagnostyki i leczenia schorzeń onkologicznych w Instytucie Hematologii i Transfuzjologii” nr POIS.09.02.00-00-0057/16 w ramach działania 9.2. Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 zgodnie z Umową o dofinansowanie.

II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Termocykler

Los-Nr.: 8
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
38430000 Erkennungs- und Analysegeräte
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL POLSKA
Hauptort der Ausführung:

Pracownia Wirusologii Klinicznej - Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie ul. Chocimska 5, 00-957 Warszawa, POLSKA.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Termocykler. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i wymagań związanych z realizacją zawiera – Załącznik nr 1A do SIWZ (części 1) specyfikacja asortymentowo-cenowa oraz Załącznik nr 7 do SIWZ – wzór umowy.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Projekt pod nazwą: „Wsparcie diagnostyki i leczenia schorzeń onkologicznych w Instytucie Hematologii i Transfuzjologii” nr POIS.09.02.00-00-0057/16 w ramach działania 9.2. Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 zgodnie z Umową o dofinansowanie.

II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Stacja robocza z oprogramowaniem

Los-Nr.: 9
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
38432000 Analysegeräte
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL POLSKA
Hauptort der Ausführung:

Pracownia Cytogenetyki - Instytut Hematologii i Transfuzjologii ul. Indiry Gadhi 14, 02-776 Warszawa, POLSKA.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Stacja robocza z oprogramowaniem. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i wymagań związanych z realizacją zawiera –Załącznik nr 1A do SIWZ (części 1) specyfikacja asortymentowo-cenowa oraz Załącznik nr 7 do SIWZ – wzór umowy.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Projekt pod nazwą: „Wsparcie diagnostyki i leczenia schorzeń onkologicznych w Instytucie Hematologii i Transfuzjologii” nr POIS.09.02.00-00-0057/16 w ramach działania 9.2. Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 zgodnie z Umową o dofinansowanie.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2019/S 150-368937
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: IHIT/DZ/311/2019
Los-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

Urządzenie do diagnostyki immunohematologicznej na potrzeby chorych z nowotworami krwi

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
01/10/2019
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Biomedica Poland Sp. z o.o.
Nationale Identifikationsnummer: 5260004641
Postanschrift: ul. Raszyńska 13
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL POLSKA
Postleitzahl: 05-500
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 200 000.00 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 282 373.53 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 2
Bezeichnung des Auftrags:

Licznik hematologiczny

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 3
Bezeichnung des Auftrags:

Wytrząsarka laboratoryjna

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 4
Bezeichnung des Auftrags:

Waga analityczna

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 5
Bezeichnung des Auftrags:

Cieplarka laboratoryjna

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 6
Bezeichnung des Auftrags:

Cieplarka laboratoryjna

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: IHIT/DZ/312/2019
Los-Nr.: 7
Bezeichnung des Auftrags:

Wirówka horyzontalna

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
01/10/2019
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: MPW MED. Instruments Spółdzielnia Pracy
Nationale Identifikationsnummer: 5250001753
Postanschrift: ul. Boremlowska 46
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL POLSKA
Postleitzahl: 04-347
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 18 709.91 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 15 273.65 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: IHIT/DZ/310/2019
Los-Nr.: 8
Bezeichnung des Auftrags:

Termocykler

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
30/09/2019
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Q4LAB Sp. z o.o.
Nationale Identifikationsnummer: 5213685705
Postanschrift: ul. Stępińska 22/30
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL POLSKA
Postleitzahl: 00-739
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 160 201.80 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 142 547.59 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 9
Bezeichnung des Auftrags:

Stacja robocza z oprogramowaniem

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Zgodnie z ustawa Pzp.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
05/11/2019