Lieferungen - 530020-2019

08/11/2019    S216

die Slowakei-Skalica: Ausrüstung für Endoskopie und Endochirurgie

2019/S 216-530020

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a.s.
Nationale Identifikationsnummer: 44444761
Postanschrift: Koreszkova 7
Ort: Skalica
NUTS-Code: SK021 Trnavský kraj
Postleitzahl: 909 82
Land: Slowakei
Kontaktstelle(n): Mgr. Hana Šlachtová
E-Mail: slachtova@tendrex.sk
Telefon: +421 908464595

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.nspskalica.sk

Adresse des Beschafferprofils: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/10491

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: osoba podľa § 8 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
I.5)Haupttätigkeit(en)
Gesundheit

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Modernizácia infraštruktúry nemocnice Skalica - zdravotnícka technika č. 5

Referenznummer der Bekanntmachung: 20082019/FNsP/SI/ZT5
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
33168000 Ausrüstung für Endoskopie und Endochirurgie
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Predmetom zákazky je dodávka novej nerepasovanej zdravotníckej techniky (laparoskopická veža, ureterorenoskopy, ultrazvukový litotriptor, laserový generátor, atď.) pre Fakultnú nemocnicu s poliklinikou Skalica, a.s., vrátane služieb spojených s dodávkou, s kompletnou inštaláciou, sfunkčnením, zaškolením obsluhy, záručným, pozáručným servisom, odvozom a likvidáciou obalového materiálu dodaného tovaru.

Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane technických špecifikácií, je uvedené v prílohe č. 1 súťažných podkladov.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33164000 Zölioskopieausrüstung
51430000 Installation von labortechnischen Anlagen
60000000 Transport- und Beförderungsdienstleistungen (außer Abfalltransport)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: SK021 Trnavský kraj
Hauptort der Ausführung:

Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a.s., Koreszkova 7, 909 82 Skalica, SLOVENSKÁ REPUBLIKA

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Stručný opis predmetu zákazky vrátane povahy a množstva požadovaných tovarov je uvedený v bode II.1.4) tohto oznámenia o výsledku verejného obstarávania. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

IROP-PO2-SC213-2017-20

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program, Prioritná os 2 - Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám, špecifický cieľ: 2.1.3 Modernizovať infraštruktúru ústavných zariadení poskytujúcich akútnu zdravotnú starostlivosť za účelom zvýšenia ich produktivity a efektívnosti.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2019/S 161-396630
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation
Der öffentliche Auftraggeber vergibt keine weiteren Aufträge auf der Grundlage der vorstehenden Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Sonstige Gründe (Einstellung des Verfahrens)

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

V súlade s ust. § 57 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon"), sa osoba podľa § 8 zákona - Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a.s., Koreszkova 7, 909 82 Skalica, SLOVENSKÁ REPUBLIKA, IČO: 44 444 761, rozhodla zrušiť predmetné verejné obstarávanie, nakoľko v lehote na predkladanie ponúk boli predložené len 2 ponuky. S cieľom získať čo najvyšší počet ponúk, osoba podľa § 8 zákona opätovne vyhlási verejné obstarávanie s upravenými

technickými špecifikáciami predmetu zákazky (zdravotníckej techniky), čo by malo prispieť k vyššiemu počtu predložených ponúk, a tým k efektívnejšiemu vynakladaniu finančných prostriedkov z fondov Európskej únie, štátneho rozpočtu SR a z vlastných zdrojov osoby podľa § 8 zákona. Predmetné verejné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie, ani obstarávanie inovácií, ani obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Úrad pre verejné obstarávanie
Postanschrift: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Ort: Bratislava
Postleitzahl: 820 05
Land: Slowakei
Telefon: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Internet-Adresse: http://www.uvo.gov.sk

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Úrad pre verejné obstarávanie
Postanschrift: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Ort: Bratislava
Postleitzahl: 820 05
Land: Slowakei
Telefon: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Internet-Adresse: http://www.uvo.gov.sk

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
05/11/2019