Lieferungen - 530131-2019

08/11/2019    S216    Lieferungen - Ergänzende Angaben - Offenes Verfahren 

Tschechien-Ústí nad Labem: Drehmaschinen, Bohr- und Fräswerkzeugmaschinen

2019/S 216-530131

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Lieferauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2019/S 206-501441)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Ústecký kraj
Ort: Ústí nad Labem
NUTS-Code: CZ042 Ústecký kraj
Land: Tschechien
E-Mail: chmelikova.j@kr-ustecky.cz

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.kr-ustecky.cz

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

SŠT Most - Vybavení dílen praktického vyučování - Vybavení dílen – stroje

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
42620000 Drehmaschinen, Bohr- und Fräswerkzeugmaschinen
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Veřejná zakázka je rozdělena podle § 35 a § 101 zákona na 6 částí s názvem:

1. Úsek praktického vyučování PV1 - Strojovna kovoobrábění,

2. Úsek praktického vyučování PV2 - Strojovna truhlářská,

3. Úsek praktického vyučování PV3 - Dílny automechaniků - Diagnostika,

4. Úsek praktického vyučování PV3 - Dílny automechaniků - Zvedáky, servisní údržba vozidel,

5. Úsek praktického vyučování PV3 - Dílny ručního obrábění kovů - Svařovna,

6. Úsek praktického vyučování PV3 - Dílny ručního obrábění - Zámečníci.

Předmětem plnění jednotlivých částí zakázky jsou dodávky dle podrobného popisu a specifikace předmětu plnění pro stanovení nabídkových cen a jsou uvedeny v příloze č. 2a-f (dle jednotlivých částí zakázky) zadávací dokumentace.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
05/11/2019
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2019/S 206-501441

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: II.1.5
Stelle des zu berichtigenden Textes: Předpokládaná celková hodnota
Anstatt:

17 045 928,00

muss es heißen:

18 816 683,25

Abschnitt Nummer: II.2.14
Stelle des zu berichtigenden Textes: Další informace
Anstatt:

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky na dodávky v rámci projektu v součtu za všechny části (vč. vyjmuté) veřejné zakázky činí 18 451 259,67 CZK bez DPH. Zadavatel využil v rámci tohoto zadávacího řízení dle § 18 odst. 3 zákona možnosti vyjmutí části zakázky (Výpočetní technika pro celý úsek PV s předpokládanou hodnotou 1 405 331,67 CZK bez DPH).

muss es heißen:

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky na dodávky v rámci projektu v součtu za všechny části (vč. vyjmuté) veřejné zakázky činí 20 222 014,92 CZK bez DPH. Zadavatel využil v rámci tohoto zadávacího řízení dle § 18 odst. 3 zákona možnosti vyjmutí části zakázky (Výpočetní technika pro celý úsek PV s předpokládanou hodnotou 1 405 331,67 CZK bez DPH).

Abschnitt Nummer: IV.2.2
Stelle des zu berichtigenden Textes: Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Anstatt:
Tag: 25/11/2019
muss es heißen:
Tag: 27/11/2019
Abschnitt Nummer: IV.2.7
Stelle des zu berichtigenden Textes: Podmínky pro otevírání nabídek
Anstatt:
Tag: 25/11/2019
muss es heißen:
Tag: 27/11/2019
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: