Dienstleistungen - 530884-2019

08/11/2019    S216    Dienstleistungen - Bekanntmachung über vergebene Aufträge - Verhandlungsverfahren ohne Aufruf zum Wettbewerb 

Polen-Ruda Śląska: Schneeräumung

2019/S 216-530884

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Miasto Ruda Śląska
Postanschrift: pl. Jana Pawła II nr 6
Ort: Ruda Śląska
NUTS-Code: PL22 Śląskie
Postleitzahl: 41-709
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Marta Paprocka, Wydział Zamówień Publicznych, Urząd Miasta Ruda Śląska
E-Mail: zamowienia@ruda-sl.pl
Telefon: +48 322449094
Fax: +48 322487348

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.rudaslaska.bip.info.pl

Adresse des Beschafferprofils: https://rudaslaska.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta Ruda Śląska

Referenznummer der Bekanntmachung: AP.271.66.2019
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90620000 Schneeräumung
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Utrzymanie dróg I i II kolejności zimowego utrzymania dróg: prowadzenie czynnej akcji zimowej i prowadzenie całodobowego pogotowania. Utrzymanie dróg III i IV kolejności zimowego utrzymania dróg: standard III – czynna akcja zimowa – drogi III kolejności, drogi IV kolejności – utrzymywanie interwencyjne.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 2 620 140.00 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta Ruda Śląska – I i II kolejność zimowego utrzymania.

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90630000 Glatteisbeseitigung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL22A Katowicki
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Drogi I i II kolejności (wykaz dróg I i II kolejności wraz z odcinkami dróg szczególnie niebezpiecznych, ważnych dla komunikacji miejskiej będą utrzymywane po uprzednim ogłoszeniu akcji zimowej w ciągłej całodobowej przejezdności, zgodnie ze standardami zimowego utrzymania poprzez: likwidowanie (usuwanie) opadu śnieżnego z użyciem odpowiednich środków chemicznych i niechemicznych oraz przy zastosowaniu właściwej metody zwalczania śliskości zimowej z użyciem odpowiednich środków chemicznych i niechemicznych.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta Ruda Śląska – III i IV kolejność zimowego utrzymania dróg

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90630000 Glatteisbeseitigung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL22A Katowicki
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Drogi ujęte w III kolejności będą utrzymywane wg standardu III (czynna akcja zimowa) lub wg standardu IV (pogotowie interwencyjne). Drogi IV kolejności będą objęte interwencyjnym utrzymaniem.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Auftragsvergabe ohne vorherige Bekanntmachung eines Aufrufs zum Wettbewerb im Amtsblatt der Europäischen Union (für die unten aufgeführten Fälle)
  • Neue Bauleistungen/Dienstleistungen, die in der Wiederholung ähnlicher Bau- oder Dienstleistungen bestehen und die gemäß den strengen Vorschriften der Richtlinie vergeben werden
Erläuterung:

Zamawiający wszczął postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego pn. Zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta Ruda Śląska” dnia 19.7.2019 r. (nr ogłoszenia o zamówieniu 2019/S/138-339987). Zamówienie obejmowało 2 części, tj. część 1: Zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta Ruda Śląska – I i II kolejność zimowego utrzymania oraz część 2: Zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta Ruda Śląska – III i IV kolejność zimowego utrzymania. Zamawiający dopuścił możliwość składania ofert częściowych, na jedną lub więcej części (także na wszystkie części). Otwarcie ofert odbyło się w dniu 30.8.2019 r. Do upływu terminu składania ofert złożono dwie (2) oferty: – na część nr 1 „Zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta Ruda Śląska – I i II kolejność zimowego utrzymania” – ofertę złożył wykonawca PreZero Service Południe Sp. z o.o. na łączną cenę ofertową 13 491 233,64 PLN (brutto), – na część nr 2 „Zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta Ruda Śląska – III i IV kolejność zimowego utrzymania” – ofertę złożyło Konsorcjum Firm: Lider Saferoad Grawil Sp. z o.o., Partner Saferoad Czech Republik s.r.o. na łączną cenę ofertową 6 326 488,80 PLN. Zamawiający unieważnił postępowanie w całości, ponieważ ceny ofertowe obu ofert znacznie przewyższały kwoty, które Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia. Z uwagi na zbliżający się okres zimowy oraz konieczność zapewnienia bezpieczeństwa na drogach i likwidacji śliskości na jezdni konieczne jest zapewnienie zimowego utrzymania dróg będących w zarządzie miasta, do czasu udzielenia zamówienia w trybie konkurencyjnym, tj. po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego. Należy w tym miejscu podkreślić, iż w dniu 25.10.2016 r. Zamawiający w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu ograniczonego, zawarł umowy na realizację zamówienia pod nazwą „Zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta Ruda Śląska” (zamówienie zostało podzielone na 2 części). Zarówno w treści ogłoszenia o zamówieniu jak i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Zamawiający jednoznacznie przewidział możliwość udzielenia zamówienia, polegającego na powtórzeniu podobnych usług, maksymalnie do 50 % wartości zamówienia podstawowego. Wartość zamówienia podstawowego w tym postępowaniu została oszacowana na następujące kwoty: część nr 1 – 6 262 248,30 PLN netto (wartość zamówienia uzupełniającego: 3 131 124,15 PLN netto). Część nr 2 – 3 015 381,15 PLN netto (wartość zamówienia uzupełniającego: 1 507 690,58 PLN netto). Powyższe daje prawo Zamawiającemu do udzielenia zamówienia w trybie z wolnej ręki, z powołaniem się na przesłankę zwartą w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy. Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 Prawa zamówień publicznych: Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki w przypadku udzielenia w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego dotychczasowemu wykonawcy usług, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług, jeżeli takie zamówienie było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z jego przedmiotem oraz całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości.

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 1
Los-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

Zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta Ruda Śląska – I i II kolejności zimowego utrzymania.

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
24/10/2019
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: PreZero Service Południe Sp. z o.o.
Postanschrift: ul. Kokotek 33
Ort: Ruda Śląska
NUTS-Code: PL22A Katowicki
Postleitzahl: 41-700
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 1 888 990.00 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 3 123 972.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen
Es können Unteraufträge vergeben werden
Kurze Beschreibung des Anteils des an Unterauftragnehmer vergebenen Auftrags:

Zimowe utrzymanie części dróg, pozimowe oczyszczanie części dróg.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Wykonawca zaproszony do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki nie złożył oferty na część 2 zamówienia.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587840
Fax: +48 224587700

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587840
Fax: +48 224587700

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Zasady, terminy oraz sposób korzystania ze środków ochrony prawnej szczegółowo regulują przepisy działu VI ustawy – Środki ochrony prawnej (art. 179 – 198g ustawy).

2. Środki ochrony prawnej określone w dziale VI przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zam. przepisów ustawy.

3. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ, przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa UZP.

4. Terminy wnoszenia odwołań:

4.1. odwołanie wnosi się: w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamaw. stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób, 4.2. odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie: 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w DUUE lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej,

4.3. odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 4.1. i 4.2. wnosi się: w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

5. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej przepisami ustawy czynności Zamaw. podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

5.1. Odwołanie powinno wskazywać czynności lub zaniechanie czynności Zamaw., której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

5.2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

5.3. Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli:

a) nie zawiera braków formalnych;

b) uiszczono wpis (wpis uiszcza się najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania, a dowód jego uiszczenia dołącza się do odwołania).

5.4. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

6. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

6.1. W postęp. toczącym się wskutek wnieś. skargi stosuje się odp.o przepisy ustawy z dnia 17.11.1964 r. – Kodeks postęp. cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

6.2. Skargę wnosi się do sądu właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamaw. za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłające jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego jest równoznaczne z jej wniesieniem.

6.3. W terminie 21 dni od dnia wydania orzeczenia skargę może wnieść także Prezes Urzędu. PU może także przystąpić do toczącego się postęp. Do czynności podejmowanych przez PU stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17.11.1964 r. – Kodeks postęp. cywilnego o prokuraturze.

6.4. Skarga powinna czynić zadość wym. przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia itd. 6.5. Na skutek wniesienia skargi nie można rozszerzyć żądań

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587840
Fax: +48 224587700

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
05/11/2019