Dienstleistungen - 531171-2019

08/11/2019    S216    Dienstleistungen - Änderung einer Konzession/eines Auftrags während ihrer/seiner Laufzeit - Offenes Verfahren 

Tschechien-Plzeň: Dienstleistungen von Architektur- und Ingenieurbüros sowie Vermessungsdienste

2019/S 216-531171

Bekanntmachung einer Änderung

Änderung eines Vertrags/einer Konzession während der Laufzeit

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Česká republika-Státní pozemkový úřad, KPÚ pro Plzeňský kraj
Nationale Identifikationsnummer: 01312774
Postanschrift: Náměstí Generála Píky 2110/8
Ort: Plzeň
NUTS-Code: CZ032 Plzeňský kraj
Postleitzahl: 326 00
Land: Tschechien
Kontaktstelle(n): Bc. Jakub Kalista
E-Mail: j.kalista@spucr.cz
Telefon: +420 702126652

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://spucr.cz

Adresse des Beschafferprofils: https://zakazky.spucr.cz

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Komplexní pozemkové úpravy včetně rekonstrukce přídělů v k.ú. Kokořov a v k.ú. Klášter u Nepomuka

Referenznummer der Bekanntmachung: 2VZ6074/2017-504201
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
71250000 Dienstleistungen von Architektur- und Ingenieurbüros sowie Vermessungsdienste
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Část 2) k.ú. Klášter u Nepomuka

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
71250000 Dienstleistungen von Architektur- und Ingenieurbüros sowie Vermessungsdienste
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: CZ032 Plzeňský kraj
Hauptort der Ausführung:

Klášter u Nepomuka: Česká republika, Plzeňský kraj, okres Plzeň-jih, obec Klášter u Nepomuka, k.ú. Klášter u Nepomuka.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung zum Zeitpunkt des Abschlusses des Vertrags:

Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav s rekonstrukcí přídělů (dále jen „KoPÚ-RP“) v katastrálním území Kokořov a v katastrálním území Klášter u Nepomuka, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb.

Návrh KoPÚ-RP bude zpracován tak, aby jej bylo možno zapsat do katastru nemovitostí.

Dílo bude sloužit jako podklad pro rozhodnutí pozemkového úřadu o schválení návrhu pozemkových úprav a rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv. Návrh KoPÚ-RP bude vyhotoven podle podrobnějšího členění, které přesně odpovídá náležitostem uvedeným ve vyhlášce č. 13/2014 Sb., o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech návrhu pozemkových úprav.

Veřejná zakázka je rozdělena na dvě části: Část 1) k.ú. Kokořov a Část 2) k.ú. Klášter u Nepomuka.

II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession
Beginn: 18/01/2018
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

Abschnitt IV: Verfahren

IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Bekanntmachung einer Auftragsvergabe in Bezug auf diesen Auftrag
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2018/S 015-031178

Abschnitt V: Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe

Auftrags-Nr.: 1
Los-Nr.: 2
Bezeichnung des Auftrags:

Komplexní pozemkové úpravy včetně rekonstrukce přídělů v k.ú. Kokořov a v k.ú. Klášter u Nepomuka, Část 2) k.ú. Klášter u Nepmuka

V.2)Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe
V.2.1)Tag des Abschlusses des Vertrags/der Entscheidung über die Konzessionsvergabe:
18/01/2018
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Der Auftrag/Die Konzession wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: GEO Hrubý, spol. s.r.o.
Nationale Identifikationsnummer: 25227751
Postanschrift: Doudlevecká 730/26
Ort: Plzeň
NUTS-Code: CZ ČESKÁ REPUBLIKA
Postleitzahl: 301 00
Land: Tschechien
E-Mail: geo@geo.cz
Telefon: +420 377237544
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (zum Zeitpunkt des Abschlusses des Auftrags;ohne MwSt.)
Gesamtwert der Beschaffung: 7 042 750.00 CZK

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Veřejná zakázka s názvem „Komplexní pozemkové úpravy včetně rekonstrukce přídělů v k.ú. Kokořov a v k.ú. Klášter u Nepomuka" byla rozdělena na 2 části.

Změny se týkají části - Část 2) k.ú. Klášter u Nepomuka

Na toto území byla podepsaná smlouva č. 12-2018-504201 s cenou 4 174 750 CZK bez DPH. V odstavci V.2) Zadání zakázky / udělení koncese jsou proto údaje k této Smlouvě o dílo na k.ú. Kokořov této veřejné zakázky. Totéž platí i o odstavci VII.2) Informace o změnách.

Ke Smlouvě o dílo č. 12-2018-504201 byl uzavřen jeden dodatek.

Dodatek č. 1 ze dne 10. 10. 2018 se týkal GDPR.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postanschrift: tř. Kpt. Jaroše 7
Ort: Brno
Postleitzahl: 604 55
Land: Tschechien
E-Mail: posta@compet.cz
Telefon: +420 542167811
Fax: +420 542167115

Internet-Adresse: http://www.compet.cz

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se dodavatel dozvěděl o úkonu zadavatele, který napadá. Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 10 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i zadavateli do 10 dnů od doručení rozhodnutí zadavatele o námitkách nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud zadavatel o námitkách nerozhodl.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postanschrift: tř. Kpt. Jaroše 7
Ort: Brno
Postleitzahl: 604 55
Land: Tschechien
E-Mail: posta@compet.cz
Telefon: +420 542167811
Fax: +420 542167115

Internet-Adresse: http://www.compet.cz

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
04/11/2019

Abschnitt VII: Änderungen des Vertrags/der Konzession

VII.1)Beschreibung der Beschaffung nach den Änderungen
VII.1.1)CPV-Code Hauptteil
71250000 Dienstleistungen von Architektur- und Ingenieurbüros sowie Vermessungsdienste
VII.1.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
VII.1.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: CZ032 Plzeňský kraj
Hauptort der Ausführung:

Klášter u Nepomuka: Česká republika, Plzeňský kraj, okres Plzeň-jih, obec Klášter u Nepomuka, k.ú. Klášter u Nepomuka.

VII.1.4)Beschreibung der Beschaffung:

Dochází k navýšení ceny u dílčích částí 3.4.2. Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ - RP v trvalých porostech, Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona, Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice, 3.4.5. Rozbor současného stavu, 3.4.6 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků, 3.6. Mapové dílo. Naopak dochází ke snížení ceny u dílčích částí Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů a 3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ - RP, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ - RP, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.

VII.1.5)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession
Beginn: 04/11/2019
VII.1.6)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/des Loses/der Konzession: 398 100.00 CZK
VII.1.7)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: GEO Hrubý, spol. s.r.o.
Nationale Identifikationsnummer: 25227751
Postanschrift: Doudlevecká 730/26
Ort: Plzeň
NUTS-Code: CZ032 Plzeňský kraj
Postleitzahl: 301 00
Land: Tschechien
E-Mail: geo@geo.cz
Telefon: +420 377237544
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: ja
VII.2)Angaben zu den Änderungen
VII.2.1)Beschreibung der Änderungen
Art und Umfang der Änderungen (mit Angabe möglicher früherer Vertragsänderungen):

Dochází k navýšení ceny u dílčích částí 3.4.2. Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ - RP v trvalých porostech, Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona, Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice, 3.4.5. Rozbor současného stavu, 3.4.6 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků, 3.6. Mapové dílo. Naopak dochází ke snížení ceny u dílčích částí Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů a 3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ - RP, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ - RP, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.

VII.2.2)Gründe für die Änderung
Notwendigkeit der Änderung aufgrund von Umständen, die ein öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber bei aller Umsicht nicht vorhersehen konnte (Artikel 43 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/23/EU, Artikel 72 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/24/EU, Artikel 89 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/25/EU)
Beschreibung der Umstände, durch die die Änderung erforderlich wurde, und Erklärung der unvorhersehbaren Art dieser Umstände:

K.ú. Klášter u Nepomuka je území s analogovou mapou, kde jsou v současné době 3 evidence – katastr nemovitostí, pozemkový katastr a grafický přídělový plán. Pro zpracovávání podkladů pro zadání VŘ pro etapu – zjišťování hranic obvodů KoPÚ-RP, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ-RP, předepsaná stabilizace a zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona, byla jediným podkladem mapa katastru nemovitostí. Ostatní mapové podklady (GP, PK) byly v době vypsání výběrového řízení nevektorového charakteru a nebylo tudíž zcela možné adekvátně odhadnout délku hranic pozemků nutných k doměření, proto došlo k chybnému odhadu nastavení MJ pro výše uvedené etapy. Katastrálním pracovištěm Plzeň-jih byly předány požadavky na změny katastrálních hranic.

VII.2.3)Preiserhöhung
Aktualisierter Gesamtauftragswert vor den Änderungen (unter Berücksichtigung möglicher früherer Vertragsänderungen und Preisanpassungen sowie im Falle der Richtlinie 2014/23/EU der durchschnittlichen Inflation im betreffenden Mitgliedstaat)
Wert ohne MwSt.: 4 174 750.00 CZK
Gesamtauftragswert nach den Änderungen
Wert ohne MwSt.: 4 572 850.00 CZK