Lieferungen - 531316-2019

08/11/2019    S216    Bunuri - Anunt de atribuire - licitaţie deschisă 

România-Bucureşti: Frâne şi piese pentru frâne

2019/S 216-531316

Anunț de atribuire a contractului – utilități

Rezultatele procedurii de achiziţie

Produse

Temei juridic:

Directiva 2014/25/UE

Secțiunea I: Entitatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: S.N.T.F.C. „CFR Călători” S.A.
Număr naţional de înregistrare: RO 11054545
Adresă: Str. Dinicu Golescu nr. 38, sector 1
Localitate: Bucureşti
Cod NUTS: RO321
Cod poștal: 010873
Țară: România
Persoană de contact: Georgeta Manole
E-mail: ciprian.habasescu@cfrcalatori.ro, georgeta.manole@cfrcalatori.ro
Telefon: +40 732671661
Fax: +40 213192428

Adresă (adrese) internet:

Adresa principală: www.cfrcalatori.ro

Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro

I.2)Informații privind achizițiile publice comune
I.6)Activitate principală
Servicii feroviare

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Coroană din 2 bucăți pentru disc de frână cu diametrul exterior Ø610 mm

Număr de referinţă: A1_RO11054545_2019 poz.2692 varianta 26.07.2019
II.1.2)Cod CPV principal
34322000
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Coroana din doua bucati pentru disc de frana cu diametrul exterior Ø610 mm.

S.N.T.F.C. 44/2019.

Operatorul economic va putea solicita clarificari in termen de 18 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor, entitatea contractanta raspunzand in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatii suplimentare cu 11 zile inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor.

II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.1.7)Valoarea totală a achiziţiei (fără TVA) (Sunteţi de acord cu publicarea? da)
Oferta cea mai scăzută: 2 271 200.00 RON / Cea mai ridicată ofertă: 2 271 200.00 RON luată în considerare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321
Locul principal de executare:

Serviciul Depozitare si Desfacere, Str. Fundatura Harmanului nr. 3, Brasov.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Coroana din doua bucati pentru disc de frana cu diametrul exterior Ø610 mm.

— Cantitate acord-cadru: min. 20 buc.-max. 800 buc.,

— Cantitatea celui mai mare contract subsecvent: min. 20 buc.-max. 40 buc.

Livrarea se va face cu includerea urmatoarelor componente:

— set de elemente de asamblare pentru prinderea reciproca a celor doua bucati ale coroanei discului de frana. Bolt de fixare pentru asigurarea transportului, se vor livra 2 bucati. Pentru montarea finala a celor doua jumatati ale fiecarei coroane, piulitele autoblocante M 24 se vor livra ambalate separat,

— set de elemente de asamblare a celor doua bucati ale coroanei pe butucul existent pe osia montata; include 12 suruburi hexagonale M12x100 gr. 10.9, piulitele autoblocante si saibe aferente pentru fiecare surub,

— inel de prindere.

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.6)Informații despre licitația electronică
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
Numărul anunțului în JO S: 2019/S 157-389281
IV.2.8)Informaţii privind încetarea sistemului dinamic de achiziţii
IV.2.9)Informaţii privind încetarea unei invitaţii la o procedură concurenţială de ofertare sub forma unui anunţ orientativ periodic

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 59
Titlu:

Coroană din 2 bucăți pentru disc de frână cu diametrul exterior Ø610 mm

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
04/11/2019
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 2
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 2
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 2
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Meximpex
Număr naţional de înregistrare: RO 5659356
Adresă: Str. Burebista nr. 4, sector 3
Localitate: București
Cod NUTS: RO321
Cod poștal: 031108
Țară: România
E-mail: denisa@meximpex.ro
Telefon: +40 213166847
Fax: +40 213166846

Adresă internet: www.meximpex.ro

Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA) (Sunteţi de acord cu publicarea? da)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 2 320 000.00 RON
Oferta cea mai scăzută: 2 271 200.00 RON / Cea mai ridicată ofertă: 2 271 200.00 RON luată în considerare
V.2.5)Informații privind subcontractarea
V.2.6)Prețul plătit pentru achiziții de oportunitate

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: București
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Adresă internet: www.cnsc.ro

VI.4.2)Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.4.3)Procedura de contestare
VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Oficiul Juridic al S.N.T.F.C. „CFR Călători” S.A.
Adresă: Bulevardul Dinicu Golescu nr. 38, sector 1
Localitate: București
Cod poștal: 010867
Țară: România
Telefon: +40 213199528 / 122961

Adresă internet: www.cfrcalatori.ro

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
05/11/2019