Lieferungen - 537098-2018

06/12/2018    S235    - - Lieferungen - Bekanntmachung über vergebene Aufträge - Offenes Verfahren 

Polen-Nowy Sącz: Medizinische Geräte

2018/S 235-537098

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu
ul. Staszica 1
Nowy Sącz
33-300
Polen
Kontaktstelle(n): Paweł Urbańczyk
Telefon: +48 184434545
E-Mail: zp@pwsz-ns.edu.pl
Fax: +48 184434608
NUTS-Code: PL218

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.pwsz-ns.edu.pl

Adresse des Beschafferprofils: http://zp.pwsz-ns.edu.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Uczelnia publiczna
I.5)Haupttätigkeit(en)
Bildung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa sprzętu stanowiącego wyposażenie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej (MCSM)

Referenznummer der Bekanntmachung: ZP.382-28/18
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
33100000
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1.Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa sprzętu medycznego na potrzeby Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu.

2.Skład zamówienia w zakresie:

1) części I - dostawa trenażerów

2) części II - dostawa fantomów BLS, ALS

3) części III - dostawa symulatorów do sali ćwiczeń umiejętności pielęgniarskich:

4) części IV - dostawa symulatorów wysokiej wierności wraz ze stanowiskiem sterowania, zestawem wyposażenia prezentacyjnego i komunikacyjnego sali pielęgniarskiej wysokiej wierności oraz zestawem wyposażenia prezentacyjnego i komunikacyjnego pomieszczenia kontrolnego oraz wyposażenia audio-video i prezentacyjno-komunikacyjnego sali OSCE:

5) części V - dostawa pozostałego sprzętu medycznego:

6) części VI - dostawa łóżek i pozostałego wyposażenia sali:

7) części VII - – dostawa drobnego sprzętu medycznego:

8) części VIII - dostawa panelu medycznego z doprowadzonymi mediami:

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa trenażerów

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33157400
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL218
Hauptort der Ausführung:

Instytut Zdrowia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu, ul. Kościuszki 2, budynek G, 33-300 Nowy Sącz, POLSKA

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1.Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa sprzętu medycznego na potrzeby Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu, zwanego dalej „sprzętem”, o parametrach określonych w Arkuszu lub równoważnych, tzn. o parametrach nie gorszych niż przedstawione w Arkuszu stanowiących załączniki nr 8.1

2.Udzielenie zamówienia jest niezbędne w celu realizacji projektu „Program rozwojowy na rzecz poprawy jakości kształcenia na kierunku pielęgniarstwo w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach V Osi Priorytetowej Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych.

3. W skład zamówienia wchodzą:

1) w zakresie części I – dostawa trenażerów:

a) trenażer do nauki zabezpieczenia dróg oddechowych osoby dorosłej;

b) trenażer do nauki zabezpieczenia dróg oddechowych dziecka;

c) trenażer do nauki zabezpieczenia dróg oddechowych niemowlęcia;

d) trenażer dostępu naczyniowego odwodowego;

e) trenażer dostępu doszpikowego;

f) trenażer – iniekcje domięśniowe (I);

g) trenażer – iniekcje domięśniowe (II);

h) trenażer – iniekcje śródskórne;

i) trenażer do cewnikowania pęcherza moczowego;

j) trenażer – badanie gruczołu piersiowego (I);

k) trenażer – badanie gruczołu piersiowego (II);

l) trenażer – konikotomia;

m) model pielęgnacji stomii;

n) model pielęgnacji ran;

o) model pielęgnacji ran odleżynowych;

p) model do zakładania zgłębnika;

q) fantom noworodka do nauki dostępu naczyniowego;

r) pielęgnacyjny fantom noworodka;

s) fantom wcześniaka;

4.Wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi zgodnie z postanowieniami zawartymi w specyfikacji oraz wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 1 do specyfikacji.

5.Dostarczany przedmiot musi być fabrycznie nowy, nieużywany, niepowystawowy, bez wad i uszkodzeń. Urządzenia muszą posiadać dokumenty wymagane obowiązującymi przepisami, tj ustawą z dnia 30.8.2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2017 r. 1226 z późn. zm.) do każdej pozycji w danej części zamówienia (o ile sprzęt takie dokumenty posiada).

6.W momencie dostawy sprzęt winien być gotowy do użytkowania bez dodatkowych zakupów i inwestycji ze strony Zamawiającego.

7.Zasady gwarancji:

1)Wykonawca udziela gwarancji tylko dla tego sprzętu, dla którego Zamawiający tego wymaga (zgodnie z treścią Arkusza - załączniki nr 8.1 do specyfikacji); na pozostały sprzęt Wykonawca może udzielić gwarancji;

2)Gwarantem dla Zamawiającego jest Wykonawca – jeżeli producent sprzętu nie zapewnia gwarancji na warunkach wymaganych przez Zamawiającego, obowiązek spełnienia warunków Zamawiającego spoczywa na Wykonawcy;

3)Szczegółowe zasady gwarancji określa (gradacja – od najważniejszych dokumentów):

a)Arkusz (załączniki nr 8.1do specyfikacji);

b)wzór umowy (załącznik nr 1 do specyfikacji);

c)specyfikacja;

d)dokumenty Wykonawcy, w tym dokumenty gwarancyjne producenta sprzętu.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Zwiększenie gwarancji / Gewichtung: 40
Kostenkriterium - Name: Cena / Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

POWER.05.03.00-IP.05-00-004/17

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Pozostałe informacje znajdują się w dokumentacji przetargowej, w tym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa fantomów BLS, ALS:

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
38970000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL218
Hauptort der Ausführung:

Instytut Zdrowia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu, ul. Kościuszki 2, budynek G, 33-300 Nowy Sącz

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1.Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa sprzętu medycznego na potrzeby Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu, zwanego dalej „sprzętem”, o parametrach określonych w Arkuszu lub równoważnych, tzn. o parametrach nie gorszych niż przedstawione w Arkuszu stanowiących załączniki nr 8.2 do specyfikacji.

2.Udzielenie zamówienia jest niezbędne w celu realizacji projektu „Program rozwojowy na rzecz poprawy jakości kształcenia na kierunku pielęgniarstwo w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach V Osi Priorytetowej Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych.

3.W skład zamówienia wchodzą:

1) w zakresie części II – dostawa fantomów BLS, ALS:

a)fantom BLS osoby dorosłej;

b)fantom BLS dziecka;

c)fantom BLS niemowlęcia;

d)zaawansowany fantom ALS osoby dorosłej;

e)zaawansowany fantom PALS dziecka;

f)zaawansowany fantom PALS niemowlęcia;

g)plecak ratowniczy;

4.Wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi zgodnie z postanowieniami zawartymi w specyfikacji oraz wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 1 do specyfikacji.

5.Dostarczany przedmiot musi być fabrycznie nowy, nieużywany, niepowystawowy, bez wad i uszkodzeń. Urządzenia muszą posiadać dokumenty wymagane obowiązującymi przepisami, tj. ustawą z dnia 30.8.2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2017 r. 1226 z późn. zm.) do każdej pozycji w danej części zamówienia (o ile sprzęt takie dokumenty posiada).

6.W momencie dostawy sprzęt winien być gotowy do użytkowania bez dodatkowych zakupów i inwestycji ze strony Zamawiającego.

7.Zasady gwarancji:

1) Wykonawca udziela gwarancji tylko dla tego sprzętu, dla którego Zamawiający tego wymaga (zgodnie z treścią Arkusza - załączniki nr 8.2 do specyfikacji); na pozostały sprzęt Wykonawca może udzielić gwarancji;

2)Gwarantem dla Zamawiającego jest Wykonawca – jeżeli producent sprzętu nie zapewnia gwarancji na warunkach wymaganych przez Zamawiającego, obowiązek spełnienia warunków Zamawiającego spoczywa na Wykonawcy;

3)Szczegółowe zasady gwarancji określa (gradacja – od najważniejszych dokumentów):

a)Arkusz (załączniki nr 8..2 do specyfikacji);

b)wzór umowy (załącznik nr 1 do specyfikacji);

c)specyfikacja;

d)dokumenty Wykonawcy, w tym dokumenty gwarancyjne producenta sprzętu.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Zwiększenie gwarancji / Gewichtung: 40
Kostenkriterium - Name: Cena / Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

POWER.05.03.00-IP.05-00-004/14

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Pozostałe informacje znajdują się w dokumentacji przetargowej, w tym specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa symulatorów do sali ćwiczeń umiejętności pielęgniarskich:

Los-Nr.: 3
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
38970000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL218
Hauptort der Ausführung:

Instytut Zdrowia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu, ul. Kościuszki 2, budynek G, 33-300 Nowy Sącz, POLSKA

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1.Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa sprzętu medycznego na potrzeby Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu, zwanego dalej „sprzętem”, o parametrach określonych w Arkuszu lub równoważnych, tzn. o parametrach nie gorszych niż przedstawione w Arkuszu stanowiących załączniki nr 8.3 do specyfikacji.

2.Udzielenie zamówienia jest niezbędne w celu realizacji projektu „Program rozwojowy na rzecz poprawy jakości kształcenia na kierunku pielęgniarstwo w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach V Osi Priorytetowej Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych.

3.W skład zamówienia wchodzą:

1) w zakresie części III – dostawa symulatorów do sali ćwiczeń umiejętności pielęgniarskich:

a)zaawansowany fantom pielęgnacyjny pacjenta starszego;

b)zaawansowany fantom pielęgnacyjny pacjenta dorosłego (I);

c)zaawansowany fantom pielęgnacyjny pacjenta dorosłego (II);

4.Wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi zgodnie z postanowieniami zawartymi w specyfikacji oraz wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 1 do specyfikacji.

5. Dostarczany przedmiot musi być fabrycznie nowy, nieużywany, niepowystawowy, bez wad i uszkodzeń. Urządzenia muszą posiadać dokumenty wymagane obowiązującymi przepisami, tj. ustawą z dnia 30.8.2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2017 r. 1226 z późn. zm.) do każdej pozycji w danej części zamówienia (o ile sprzęt takie dokumenty posiada).

6.W momencie dostawy sprzęt winien być gotowy do użytkowania bez dodatkowych zakupów i inwestycji ze strony Zamawiającego.

7.Zasady gwarancji:

1)Wykonawca udziela gwarancji tylko dla tego sprzętu, dla którego Zamawiający tego wymaga (zgodnie z treścią Arkusza - załączniki nr 8.3 do specyfikacji); na pozostały sprzęt Wykonawca może udzielić gwarancji;

2)Gwarantem dla Zamawiającego jest Wykonawca – jeżeli producent sprzętu nie zapewnia gwarancji na warunkach wymaganych przez Zamawiającego, obowiązek spełnienia warunków Zamawiającego spoczywa na Wykonawcy;

3)Szczegółowe zasady gwarancji określa (gradacja – od najważniejszych dokumentów):

a) Arkusz (załączniki nr 8.3 do specyfikacji);

b)wzór umowy (załącznik nr 1 do specyfikacji);

c)specyfikacja;

d)dokumenty Wykonawcy, w tym dokumenty gwarancyjne producenta sprzętu.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Zwiększenie gwarancji / Gewichtung: 40
Kostenkriterium - Name: Cena / Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

POWER.05.03.00-IP.05-00-004/17

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Pozostałe informacje znajdują się w dokumentacji przetargowej, w tym specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa symulatorów wysokiej wierności wraz ze stanowiskiem sterowania, zestawem wyposażenia prezentacyjnego i komunikacyjnego sali pielęg-niarskiej wysokiej wierności oraz zestawem ....

Los-Nr.: 4
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
38970000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL218
Hauptort der Ausführung:

Instytut Zdrowia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu, ul. Kościuszki 2, budynek G, 33-300 Nowy Sącz, POLSKA

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1.Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa sprzętu medycznego na potrzeby Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu, zwanego dalej „sprzętem”, o parametrach określonych w Arkuszu lub równoważnych, tzn. o parametrach nie gorszych niż przedstawione w Arkuszu stanowiących załączniki nr 8.4 do specyfikacji.

2.Udzielenie zamówienia jest niezbędne w celu realizacji projektu „Program rozwojowy na rzecz poprawy jakości kształcenia na kierunku pielęgniarstwo w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach V Osi Priorytetowej Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych.

3.W skład zamówienia wchodzą:

4)w zakresie części IV – dostawa symulatorów wysokiej wierności wraz ze stanowiskiem sterowania, zestawem wyposażenia prezentacyjnego i komunikacyjnego sali pielęgniarskiej wysokiej wierności oraz zestawem wyposażenia prezentacyjnego i komunikacyjnego pomieszczenia kontrolnego oraz wyposażenia audio-video i prezentacyjno-komunikacyjnego sali OSCE:

a)wysokiej wierności, bezprzewodowy symulator pacjenta dorosłego;

b)wysokiej wierności, bezprzewodowy symulator dziecka;

c)wysokiej wierności, bezprzewodowy symulator niemowlęcia;

d)sprzęt oraz oprogramowanie audio-video (AV) na potrzeby archiwizacji i debriefingu;

e)zestaw wyposażenia prezentacyjnego i komunikacyjnego Sali pielęgniarskiej wysokiej wierności;

f)zestaw wyposażenia pomieszczenia kontrolnego;

g)zestaw wyposażenia prezentacyjno-komunikacyjnego oraz system audio-video sali OSCE.

4.Wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi zgodnie z postanowieniami zawartymi w specyfikacji oraz wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 1 do specyfikacji.

5.Dostarczany przedmiot musi być fabrycznie nowy, nieużywany, niepowystawowy, bez wad i uszkodzeń. Urządzenia muszą posiadać dokumenty wymagane obowiązującymi przepisami, tj. ustawą z dnia 30.8.2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2017 r. 1226 z późn. zm.) do każdej pozycji w danej części zamówienia (o ile sprzęt takie dokumenty posiada).

6.W momencie dostawy sprzęt winien być gotowy do użytkowania bez dodatkowych zakupów i inwestycji ze strony Zamawiającego.

7.Zasady gwarancji:

1)Wykonawca udziela gwarancji tylko dla tego sprzętu, dla którego Zamawiający tego wymaga (zgodnie z treścią Arkusza - załączniki nr 8.4 do specyfikacji); na pozostały sprzęt Wykonawca może udzielić gwarancji;

2)Gwarantem dla Zamawiającego jest Wykonawca – jeżeli producent sprzętu nie zapewnia gwarancji na warunkach wymaganych przez Zamawiającego, obowiązek spełnienia warunków Zamawiającego spoczywa na Wykonawcy;

3)Szczegółowe zasady gwarancji określa (gradacja – od najważniejszych dokumentów):

a)Arkusz (załączniki nr 8.4 do specyfikacji);

b)wzór umowy (załącznik nr 1 do specyfikacji);

c)specyfikacja;

d)dokumenty Wykonawcy, w tym dokumenty gwarancyjne producenta sprzętu.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Zwiększenie gwarancji / Gewichtung: 40
Kostenkriterium - Name: Cena / Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

POWER.05.03.00-IP.05-00-004/17

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Pozostałe informacje znajdują się w dokumentacji przetargowej, w tym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa pozostałego sprzętu medycznego:

Los-Nr.: 5
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33123210
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL218
Hauptort der Ausführung:

Instytut Zdrowia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu, ul. Kościuszki 2, budynek G, 33-300 Nowy Sącz, POLSKA

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1.Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa sprzętu medycznego na potrzeby Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu, zwanego dalej „sprzętem”, o parametrach określonych w Arkuszu lub równoważnych, tzn. o parametrach nie gorszych niż przedstawione w Arkuszu stanowiących załączniki nr 8.5 do specyfikacji.

2.Udzielenie zamówienia jest niezbędne w celu realizacji projektu „Program rozwojowy na rzecz poprawy jakości kształcenia na kierunku pielęgniarstwo w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach V Osi Priorytetowej Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych.

3.W skład zamówienia wchodzą:

1) w zakresie części V – dostawa pozostałego sprzętu medycznego:

a)pompa strzykawkowa;

b)pompa infuzyjna objętościowa;

c)respirator;

d)ssak elektryczny;

e)lampa zabiegowa;

f)defibrylator manualny z funkcją AED;

g)defibrylator automatyczno-treningowy AED;

g)aparat EKG;

i)zestaw do profilaktyki przeciwodleżynowej;

j)zestaw do nauki przemieszczania pacjenta;

k)zestaw sprzętu do pielęgnacji i higieny pacjenta;

4. Wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi zgodnie z postanowieniami zawartymi w specyfikacji oraz wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 1 do specyfikacji.

5.Dostarczany przedmiot musi być fabrycznie nowy, nieużywany, niepowystawowy, bez wad i uszkodzeń. Urządzenia muszą posiadać dokumenty wymagane obowiązującymi przepisami, tj. ustawą z dnia 30.8.2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2017 r. 1226 z późn. zm.) do każdej pozycji w danej części zamówienia (o ile sprzęt takie dokumenty posiada).

6.W momencie dostawy sprzęt winien być gotowy do użytkowania bez dodatkowych zakupów i inwestycji ze strony Zamawiającego.

7.Zasady gwarancji:

1)Wykonawca udziela gwarancji tylko dla tego sprzętu, dla którego Zamawiający tego wymaga (zgodnie z treścią Arkusza - załączniki nr 8.5 do specyfikacji); na pozostały sprzęt Wykonawca może udzielić gwarancji;

2)Gwarantem dla Zamawiającego jest Wykonawca – jeżeli producent sprzętu nie zapewnia gwarancji na warunkach wymaganych przez Zamawiającego, obowiązek spełnienia warunków Zamawiającego spoczywa na Wykonawcy;

3)Szczegółowe zasady gwarancji określa (gradacja – od najważniejszych dokumentów):

a)Arkusz (załączniki nr 8.5 do specyfikacji);

b)wzór umowy (załącznik nr 1 do specyfikacji);

c)specyfikacja;

d)dokumenty Wykonawcy, w tym dokumenty gwarancyjne producenta sprzętu.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Zwiększenie gwarancji / Gewichtung: 40
Kostenkriterium - Name: Cena / Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

POWER.05.03.00-IP.05-00-004/17

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Pozostałe informacje znajdują się w dokumentacji przetargowej, w tym specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa łóżek i pozostałego wyposażenia sali:

Los-Nr.: 6
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33192120
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL218
Hauptort der Ausführung:

Instytut Zdrowia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu, ul. Kościuszki 2, budynek G, 33-300 Nowy Sącz, POLSKA

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1.Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa sprzętu medycznego na potrzeby Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu, zwanego dalej „sprzętem”, o parametrach określonych w Arkuszu lub równoważnych, tzn. o parametrach nie gorszych niż przedstawione w Arkuszu stanowiących załączniki nr 8.6 do specyfikacji.

2.Udzielenie zamówienia jest niezbędne w celu realizacji projektu „Program rozwojowy na rzecz poprawy jakości kształcenia na kierunku pielęgniarstwo w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach V Osi Priorytetowej Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych.

3.W skład zamówienia wchodzą:

1)w zakresie części VI – dostawa łóżek i pozostałego wyposażenia sali:

a)łóżko na stanowisko intensywnej terapii;

b)kozetka lekarska;

c)łóżko szpitalne ortopedyczne;

d)stanowisko do iniekcji;

e)łóżko pacjenta domowego;

f)szafka przyłóżkowa;

g)wózek transportowy;

h)wózek inwalidzki;

i)łóżko szpitalne specjalistyczne z przechyłami bocznymi;

j)wózek reanimacyjny dla dzieci z wyposażeniem;

k)inkubator otwarty;

l)wózek reanimacyjny z wyposażeniem;

4.Wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi zgodnie z postanowieniami zawartymi w specyfikacji oraz wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 1 do specyfikacji.

5.Dostarczany przedmiot musi być fabrycznie nowy, nieużywany, niepowystawowy, bez wad i uszkodzeń. Urządzenia muszą posiadać dokumenty wymagane obowiązującymi przepisami, tj. ustawą z dnia 30.8.2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2017 r. 1226 z późn. zm.) do każdej pozycji w danej części zamówienia (o ile sprzęt takie dokumenty posiada).

6.W momencie dostawy sprzęt winien być gotowy do użytkowania bez dodatkowych zakupów i inwestycji ze strony Zamawiającego.

7.Zasady gwarancji:

1)Wykonawca udziela gwarancji tylko dla tego sprzętu, dla którego Zamawiający tego wymaga (zgodnie z treścią Arkusza - załączniki nr 8.6 do specyfikacji); na pozostały sprzęt Wykonawca może udzielić gwarancji;

2)Gwarantem dla Zamawiającego jest Wykonawca – jeżeli producent sprzętu nie zapewnia gwarancji na warunkach wymaganych przez Zamawiającego, obowiązek spełnienia warunków Zamawiającego spoczywa na Wykonawcy;

3)Szczegółowe zasady gwarancji określa (gradacja – od najważniejszych dokumentów):

a)Arkusz (załączniki nr 8.6 do specyfikacji);

b)wzór umowy (załącznik nr 1 do specyfikacji);

c)specyfikacja;

d) dokumenty Wykonawcy, w tym dokumenty gwarancyjne producenta sprzętu.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Zwiększenie gwarancji / Gewichtung: 40
Kostenkriterium - Name: Cena / Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

POWER.05.03.00-IP.05-00-004/17

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Pozostałe informacje znajdują się w dokumentacji przetargowej, w tym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa drobnego sprzętu medycznego

Los-Nr.: 7
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33140000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL218
Hauptort der Ausführung:

Instytut Zdrowia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu, ul. Kościuszki 2, budynek G, 33-300 Nowy Sącz, POLSKA

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1.Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa sprzętu medycznego na potrzeby Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu, zwanego dalej „sprzętem”, o parametrach określonych w Arkuszu lub równoważnych, tzn. o parametrach nie gorszych niż przedstawione w Arkuszu stanowiących załączniki nr 8.7 do specyfikacji.

2.Udzielenie zamówienia jest niezbędne w celu realizacji projektu „Program rozwojowy na rzecz poprawy jakości kształcenia na kierunku pielęgniarstwo w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach V Osi Priorytetowej Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych.

3.W skład zamówienia wchodzą:

1)w zakresie części VII – dostawa drobnego sprzętu medycznego:

a)drobny sprzęt medyczny (sala symulacji z zakresu ALS i BLS);

b)drobny sprzęt medyczny (sala OSCE);

c)drobny sprzęt medyczny (sala pielęgniarska wysokiej wierności);

d)drobny sprzęt medyczny (sala ćwiczeń umiejętności pielęgniarskich);

e) drobny sprzęt medyczny (sala ćwiczeń umiejętności technicznych

4.Wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi zgodnie z postanowieniami zawartymi w specyfikacji oraz wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 1 do specyfikacji.

5.Dostarczany przedmiot musi być fabrycznie nowy, nieużywany, niepowystawowy, bez wad i uszkodzeń. Urządzenia muszą posiadać dokumenty wymagane obowiązującymi przepisami, tj. ustawą z dnia 30.8.2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2017 r. 1226 z późn. zm.) do każdej pozycji w danej części zamówienia (o ile sprzęt takie dokumenty posiada).

6.W momencie dostawy sprzęt winien być gotowy do użytkowania bez dodatkowych zakupów i inwestycji ze strony Zamawiającego.

7.Zasady gwarancji:

1)Wykonawca udziela gwarancji tylko dla tego sprzętu, dla którego Zamawiający tego wymaga (zgodnie z treścią Arkusza - załączniki nr 8.7 do specyfikacji); na pozostały sprzęt Wykonawca może udzielić gwarancji;

2)Gwarantem dla Zamawiającego jest Wykonawca – jeżeli producent sprzętu nie zapewnia gwarancji na warunkach wymaganych przez Zamawiającego, obowiązek spełnienia warunków Zamawiającego spoczywa na Wykonawcy;

3)Szczegółowe zasady gwarancji określa (gradacja – od najważniejszych dokumentów):

a)Arkusz (załączniki nr 8.7 do specyfikacji);

b)wzór umowy (załącznik nr 1 do specyfikacji);

c)specyfikacja;

d)dokumenty Wykonawcy, w tym dokumenty gwarancyjne producenta sprzętu.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Zwiększenie gwarancji / Gewichtung: 40
Kostenkriterium - Name: Cena / Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

POWER.05.03.00-IP.05-00-004/17

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Pozostałe informację znajdują się w dokumentacji przetargowej, w tym specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa panelu medycznego z doprowadzonymi mediami:

Los-Nr.: 8
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33192000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL218
Hauptort der Ausführung:

Instytut Zdrowia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu, ul. Kościuszki 2, budynek G, 33-300 Nowy Sącz, POLSKA

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1.Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa sprzętu medycznego na potrzeby Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu, zwanego dalej „sprzętem”, o parametrach określonych w Arkuszu lub równoważnych, tzn. o parametrach nie gorszych niż przedstawione w Arkuszu stanowiących załączniki nr 8.8 do specyfikacji.

2.Udzielenie zamówienia jest niezbędne w celu realizacji projektu „Program rozwojowy na rzecz poprawy jakości kształcenia na kierunku pielęgniarstwo w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach V Osi Priorytetowej Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych.

3. W skład zamówienia wchodzą:

1) w zakresie części VIII – dostawa panelu medycznego z doprowadzonymi mediami:

a)panel medyczny nadłóżkowy- dwustanowiskowy;

b)panel medyczny nadłóżkowy- jednostanowiskowy z doprowadzonymi mediami.

4.Wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi zgodnie z postanowieniami zawartymi w specyfikacji oraz wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 1 do specyfikacji.

5.Dostarczany przedmiot musi być fabrycznie nowy, nieużywany, niepowystawowy, bez wad i uszkodzeń. Urządzenia muszą posiadać dokumenty wymagane obowiązującymi przepisami, tj. ustawą z dnia 30.8.2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2017 r. 1226 z późn. zm.) do każdej pozycji w danej części zamówienia (o ile sprzęt takie dokumenty posiada).

6.W momencie dostawy sprzęt winien być gotowy do użytkowania bez dodatkowych zakupów i inwestycji ze strony Zamawiającego.

7.Zasady gwarancji:

1)Wykonawca udziela gwarancji tylko dla tego sprzętu, dla którego Zamawiający tego wymaga (zgodnie z treścią Arkusza - załączniki nr 8.8 do specyfikacji); na pozostały sprzęt Wykonawca może udzielić gwarancji;

2)Gwarantem dla Zamawiającego jest Wykonawca – jeżeli producent sprzętu nie zapewnia gwarancji na warunkach wymaganych przez Zamawiającego, obowiązek spełnienia warunków Zamawiającego spoczywa na Wykonawcy;

3)Szczegółowe zasady gwarancji określa (gradacja – od najważniejszych dokumentów):

a)Arkusz (załączniki nr 8.8 do specyfikacji);

b)wzór umowy (załącznik nr 1 do specyfikacji);

c)specyfikacja;

d)dokumenty Wykonawcy, w tym dokumenty gwarancyjne producenta sprzętu.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Zwiększenie gwarancji / Gewichtung: 40
Kostenkriterium - Name: Cena / Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

POWER.05.03.00-IP.05-05-004/17

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Pozostałe informacje znajdują się w dokumentacji przetargowej, w tym specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2018/S 192-433452
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: ZP.382-28/18
Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa sprzętu stanowiącego wyposażenie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej (MCSM)

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Unieważnienie postępowania:

Podstawa prawna:

1)Części I, II, VIII przedmiotowego postępowania na podstawie art. 93 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29.1.2004 r Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2017 r. poz.1579 z późn. zm.

Uzasadnienie:

W zakresie części I, II, VIII przedmiotowego postępowania nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu

2) Część V i VII - oferta Wykonawcy została odrzucona z uwagi na brak wniesionego wadium.

Podstawa prawna:

Art. 89 ust. 1 pkt. 7b. stawy z dnia 29.1.2004 r Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2017 r. poz.1579 z późn. zm.

Uzasadnienie:

1.Zamawiający odrzucił ofertę Wykonawcy MEDIMIX s.c. Hurtownia Medyczna, ul. 11 Listopada 37, 38-300 Gorlice. Faktyczną przyczyną odrzucenia oferty Wykonawcy było to, że Wykonawca nie wniósł wadium przed terminem składania ofert. W rozdziale VII pkt. 2 specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zmawiający wymagał wniesienia wadium przed terminem składania ofert tj. do dnia 16.11.2018 r.

2.Do upływu terminu składania ofert Wykonawca nie wniósł wadium w wysokości: 4 000,00 PLN tj.

— dla części V: 2 000,00 PLN,

— dla części VIII 2 000,00 PLN

3. W związku z powyższym Zamawiający odrzucił ofertę nr 1 ww. Wykonawcy ze względu na art. 89 ust. 1 pkt. 7b ustawy Prawo zamówień publicznych, który brzmi: „ Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy, jeżeli zamawiający żądał wniesienia wadium.”

3) Części III, IV, VI i VII przedmiotowego postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy.

Uzasadnienie:

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena oferty najkorzystniejszej przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polen

Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polen

Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
03/12/2018