Lieferungen - 537306-2018

06/12/2018    S235    Varor - Meddelande om tilldelning - Öppet förfarande 

Sverige-Vänersborg: Sportartiklar och -utrustning

2018/S 235-537306

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Varor

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Vänersborgs kommun
Nationellt registreringsnummer: 212000-1538
Postadress: Sundsgatan 29
Ort: Vänersborg
Nuts-kod: SE232 Västra Götalands län
Postnummer: 462 85
Land: Sverige
Kontaktperson: Peter Lyyski
E-post: Peter.lyyski@vanersborg.se

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.vanersborg.se

I.2)Information om gemensam upphandling
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Gymnastik och idrottsmaterial

Referensnummer: D.nr:2017/55
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
37400000 Sportartiklar och -utrustning
II.1.3)Typ av kontrakt
Varor
II.1.4)Kort beskrivning:

Denna upphandling avser ramavtal med en leverantör för successiva avrop avseende gymnastik, idrottsmaterial, hallinredning för inom- respektive utomhusbruk till idrottsläggningar inom VästUpp.

VästUpp är en upphandlingssamordning i Västsverige. I denna upphandling ingår följande deltagande kommuner samt deras bolag och förbund.

Lysekils kommun, Munkedals kommun, Sotenäs kommun, Strömstads kommun, Trollhättans Stad, Uddevalla kommun, Vänersborgs kommun.

Upphandlingsförfarande

Öppet förfarande enligt lagen (2016:1145) om offentlig upphandling med förändringar och tillägg.

II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7)Upphandlingens totala värde (exkl. moms)
Värde exkl. moms: 6 000 000.00 SEK
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE232 Västra Götalands län
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Denna upphandling avser ramavtal med en leverantör för successiva avrop avseende gymnastik, idrottsmaterial, hallinredning för inom- respektive utomhusbruk till idrottsläggningar inom VästUpp.

VästUpp är en upphandlingssamordning i Västsverige. I denna upphandling ingår följande deltagande kommuner samt deras bolag och förbund.

Lysekils kommun, Munkedals kommun, Sotenäs kommun, Strömstads kommun, Trollhättans Stad, Uddevalla kommun, Vänersborgs kommun.

Upphandlingsförfarande

Öppet förfarande enligt lagen (2016:1145) om offentlig upphandling med förändringar och tillägg.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.6)Information om elektronisk auktion
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2018/S 162-370022
IV.2.8)Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9)Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
23/10/2018
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 6
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Sport & Fritidsgrossisten i Sverige AB
Nationellt registreringsnummer: 556630-1825
Postadress: Box 25
Ort: Virserum
Nuts-kod: SE232 Västra Götalands län
Postnummer: 570 80
Land: Sverige
E-post: info@sport-fritid.nu
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen: 6 000 000.00 SEK
Kontraktets/delens totala värde: 6 000 000.00 SEK
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten
Ort: Göteborg
Land: Sverige
VI.4.2)Behörigt organ vid medling
VI.4.3)Överprövning
VI.4.4)Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
05/12/2018