Dienstleistungen - 538085-2018

06/12/2018    S235    Dienstleistungen - Bekanntmachung über vergebene Aufträge - Verhandlungsverfahren ohne Aufruf zum Wettbewerb 

Bulgarien-Sofia: Entwicklungssoftwarepaket

2018/S 235-538085

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Ministerstvo na turizma
Nationale Identifikationsnummer: 176789478
Postanschrift: ul. „Saborna“ No. 1
Ort: Sofiya
NUTS-Code: BG411
Postleitzahl: 1000
Land: Bulgarien
Kontaktstelle(n): Ivelin Slavov
E-Mail: I.Slavov@tourism.government.bg
Telefon: +359 29046888
Fax: +359 24470899

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.tourism.government.bg

Adresse des Beschafferprofils: https://profilnakupuvacha.com/1701,12744

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Ministerium oder sonstige zentral- oder bundesstaatliche Behörde einschließlich regionaler oder lokaler Unterabteilungen
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: туризъм

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Включване на морските плажове, отдадени на концесия, в платформата ILoveBulgaria, тяхната поддръжка и промотиране, както и предоставяне на допълнителни услуги в платформата, свързани с дейността на Ми

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
48983000
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

В предмета на ОП са вкл.:

1. Нови разработки, дигитален маркетинг и включване в платформата ILoveBulgaria на морските плажове, които са отдадени на концесия, а именно:

— адаптация и разработка на допълнителна функционалност в мобилното приложение, уебсайта на платформата и връзка с Вайбър платформата,

— внедряване, поддръжка и маркетингово обслужване на 60 морски плажове в платформата,

— изработка на QR кодове, съответстващи на интерактивната карта на мобилното приложение, с точни адреси — географски локации, и с възможност да предостави аудио или видео инфор-я при сканиране с мобилн. приложение и мултиезично съдържание,

— дизайн и изработка на табели за всички морски плажове, вкл. в платформата, със съответните QR кодове, съответстващи на интерактивната карта на мобилн. приложение, с техните точни адреси и кратка информация,

— систематизиране на наличната информация за плажовете в текстове на БГ, подходящи за представянето им в мобилната платформа и техния превод на EN.

2. Допълнителни услуги и материални активи.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 81 250.00 BGN
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
48983000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG
Hauptort der Ausführung:

Република БЪЛГАРИЯ

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

В предмета на ОП са вкл.:

1. Нови разработки, дигитален маркетинг и включване в платформата ILoveBulgaria на морските плажове, които са отдадени на концесия, а именно:

— адаптация и разработка на допълнителна функционалност в мобилното приложение, уебсайта на платформата и връзка с Вайбър платформата,

— внедряване, поддръжка и маркетингово обслужване на 60 морски плажове в платформата,

— изработка на QR кодове, съответстващи на интерактивната карта на мобилното приложение iLoveBulgaria, с техните точни адреси (географски локации) и с възможност да предостави аудио или видео информация при сканиране с мобилното приложение и мултиезично съдържание,

— дизайн и изработка на табели за всички морски плажове, включени в платформата,

— систематизиране на наличната информация за плажовете в текстове (на български език), подходящи за представянето им в мобилната платформа iLoveBulgaria, и техния превод на английски език.

2. Допълнителни услуги и материални активи.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Auftragsvergabe ohne vorherige Bekanntmachung eines Aufrufs zum Wettbewerb im Amtsblatt der Europäischen Union (für die unten aufgeführten Fälle)
  • Die Bauleistungen/Lieferungen/Dienstleistungen können aus folgenden Gründen nur von einem bestimmten Wirtschaftsteilnehmer ausgeführt werden:
    • aufgrund des Schutzes von ausschließlichen Rechten einschließlich Rechten des geistigen Eigentums
Erläuterung:

Английската технологична компания Horizon Software Solutions Ltd е разработчик и притежава изключителните права върху софтуерните продукти (компютърни програми): iLove, iLoveBulgaria и iClarity. Платформата iLove е интерактивна туристическа платформа от най-ново поколение, предоставяща информация за забележителностите в БЪЛГАРИЯ (в това число и под формата на мултиезичен аудио и видео гид). Законосъобразното прилагане на чл. 79, ал. 1, т. 3, б. „в“ от ЗОП е свързано с условието поканеното в договарянето лице да е носител на изключителни права, включително и права на интелектуална собственост. Съгласно чл. 3, ал. 2, т. 1 от Закона за авторското право и сродните му права компютърните програми, каквито са унифицираната платформа iLove, приложението iLoveBulgaria и платформата iClarity и свързаните с тях оперативни интернет домейни, са обект на авторско право. Предвид това само лицето, притежаващо авторски и/или изключителни права върху горепосочените софтуерни продукти (компютърни програми), може да предостави услугата, предмет на настоящата процедура. В Министерството на туризма е представена декларация за интелектуална собственост от управителя на английската технологична компания Horizon Software Solutions Ltd, в която е декларирано, че дружеството притежава изключителните права и интелектуалната собственост върху: платформа за автоматизиран маркетинг iClarity, включваща CRM модул, Campaign Management модул, Loyalty Management модул и eCommerce модул за електронна търговия, описани подробно на фирмения уебсайт: www.horizont.co.uk; iLoveBulgaria мобилно приложение за Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=net.loyalty; iLoveBulgaria мобилно приложение за iOS-https://itunes.apple.com/us/app/ilovebulgaria/id1134621980?ls=1&mt=8, като в марка с регистров номер в Патентното ведомство 00098005/3.7.2017 г. са уредени правата върху платформата iLove. Видно от горепосочените документи, дружество Horizon Software Solutions Ltd притежава всички права на посочените софтуерни продукти за продажба на лицензи, за предоставяне права на ползване, за разработване на нови активности, както и за продажбата на интелектуалната собственост. Предвид изложените по-горе мотиви английската технологична компания Horizon Software Solutions Ltd е единственото лице, което има изключителното право да извърши дейностите, предмет на настоящото договаряне. Договорът с компанията е подписан на основание чл. 65, ал. 1 от Правилника за прилагане на ЗОП.

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: Т-РД-29-157
Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
04/12/2018
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 0
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Horizon Software Solutions LTD
Nationale Identifikationsnummer: 5750041000000
Postanschrift: Booth Street Chambers, Ashton Under Lyne
Ort: Lancs
NUTS-Code: UK
Postleitzahl: OL6 7LQ
Land: Vereinigtes Königreich
E-Mail: Vesselin.Vassilev@horizon.co.uk
Telefon: +44 7887854959
Fax: +44 7887854959
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 81 250.00 BGN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 81 250.00 BGN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Комисия за защита на конкуренцията
Postanschrift: бул. Витоша № 18
Ort: София
Postleitzahl: 1000
Land: Bulgarien
E-Mail: cpcadmin@cpc.bg
Telefon: +359 29884070
Fax: +359 29807315

Internet-Adresse: www.cpc.bg

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

В срок до 2 месеца от публикуване на настоящето обявление при условията на чл. 225, ал. 1 от ЗОП

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
05/12/2018