Dienstleistungen - 538131-2018

06/12/2018    S235

Suomi-Turku: Rahoitus- ja vakuutuspalvelut

2018/S 235-538131

Korjausilmoitus

Muutoksia tai lisätietoja koskeva ilmoitus

Palvelut

(Euroopan unionin virallisen lehden täydennysosa, 2018/S 220-503895)

Oikeusperusta:
Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen/-yksikkö

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Turku 2029 -säätiö
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 2934847-3
Postiosoite: PL 630 (Käyntiosoite: Linnankatu 31, 2. krs)
Postitoimipaikka: Turku
NUTS-koodi: FI1C1 Varsinais-Suomi
Postinumero: 20101
Maa: Suomi
Yhteyshenkilö: Tapani Järvinen
Sähköpostiosoite: tapani.jarvinen@turku.fi
Puhelin: +358 449075896

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: http://www.turku.fi/hankinnat

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Turku 2029 -säätiön varainhoito

II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
66000000 Rahoitus- ja vakuutuspalvelut
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Turun kaupungin strateginen hankinta pyytää Turku 2029 -säätiön toimeksiannosta tarjouksia säätiön varainhallinnasta.

Hankinnassa on kaksi (2) osakokonaisuutta:

1. Osakkeet ja käteinen ja

2. Vaihtoehtoiset sijoitukset.

Turku 2029 -säätiön sijoitettava pääoma on 21 milj. EUR. Osakokonaisuuksien keskinäinen osuus sijoitettavasta pääomasta käy ilmi tarjouspyynnön liitteestä 3.

Tarjoaja voi tarjota yhteen tai molempiin osakokonaisuuksiin.

Kumpaankin osakokonaisuuteen valitaan yksi (1) palveluntuottaja.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
05/12/2018
VI.6)Alkuperäisen ilmoituksen viite
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2018/S 220-503895

VII kohta: Muutokset

VII.1)Korjattavat tai lisättävät tiedot
VII.1.2)Teksti, jota alkuperäisessä ilmoituksessa oikaistaan
Osan numero: II.2.4)
Osa nro: 1
Muutettava kohta: Kuvaus hankinnasta
Oikaistava tieto:

Osakokonaisuus 1 käsittää osakkeet ja käteisen. Osakesijoitukset ja niiden malliallokaatio on eritelty liitteessä 3.

Lähtökohtaisesti tälle osakepositiolle tavoitellaan viiden (5) prosentin vuosittaista tuottoa vallitsevassa markkinatilanteessa.

Lisäksi säätiön sijoitussuunnitelmassa on mainittu muun muassa seuraavaa: Osakesijoitusten pääpaino tulee olla likvideissä, tasearvoltaan alhaisesti hinnoitelluissa yhtiöissä, joiden odotettu pitkän aikavälin osinkotuoton oletetaan olevan hyvä ja kasvava sekä osingonjakosuhteen (pay out ratio) osalta kestävä. Käteisellä tässä tarkoitetaan maksuliikennetilillä olevia varoja.

Säätiö pidättää itselleen oikeuden hyväksyä vastapuolen, johon maksuliikennetili mahdollisesti avataan. Tilisijoituksen minimikoron tulee olla nolla prosenttia (0 %) eli negatiivisia korkoehtoja ei tilisijoitukselle hyväksytä.

Osakokonaisuuden lähtökohta on, että osakepaino muodostaa suurimman osan salkusta pitkällä aikavälillä, mutta markkinatilanteen ja varainhoitajan taktisen näkemyksen mukaan käteisen paino voi ajoittain salkussa olla jopa 100 %. Osakekokonaisuuden varainhoidossa arvostetaan pääomien puolustamista / tappioriskin aktiivista rajoittamista allokaatiopäätöksillä.

Valitun palveluntuottajan kanssa solmitaan joko varainhoitosopimus tai vakuutusluokista annetun lain 18 §:n mukainen sijoitussidonnainen kapitalisaatiosopimus.

Oikaisu:

Osakokonaisuus 1 käsittää osakkeet ja käteisen. Osakesijoitukset ja niiden malliallokaatio on eritelty liitteessä 3.

Lähtökohtaisesti tälle osakepositiolle tavoitellaan viiden (5) prosentin vuosittaista tuottoa vallitsevassa markkinatilanteessa.

Lisäksi säätiön sijoitussuunnitelmassa on mainittu muun muassa seuraavaa: Osakesijoitusten pääpaino tulee olla likvideissä, tasearvoltaan alhaisesti hinnoitelluissa yhtiöissä, joiden odotettu pitkän aikavälin osinkotuoton oletetaan olevan hyvä ja kasvava sekä osingonjakosuhteen (pay out ratio) osalta kestävä.

Tarjousten vertailua varten annetaan seuraavat kriteerit: indeksin P/E alle 20, P/B alle 2 ja osinkotuotto yli 2,5 % pa. Tilaaja varaa oikeuden muuttaa kriteereitä markkinatilanteen mukaan sopimuskaudella.

Käteisellä tässä tarkoitetaan maksuliikennetilillä olevia varoja.

Säätiö pidättää itselleen oikeuden hyväksyä vastapuolen, johon maksuliikennetili mahdollisesti avataan. Tilisijoituksen minimikoron tulee olla nolla prosenttia (0 %) eli negatiivisia korkoehtoja ei tilisijoitukselle hyväksytä.

Osakokonaisuuden lähtökohta on, että osakepaino muodostaa suurimman osan salkusta pitkällä aikavälillä, mutta markkinatilanteen ja varainhoitajan taktisen näkemyksen mukaan käteisen paino voi ajoittain salkussa olla jopa 100 %. Osakekokonaisuuden varainhoidossa arvostetaan pääomien puolustamista / tappioriskin aktiivista rajoittamista allokaatiopäätöksillä.

Valitun palveluntuottajan kanssa solmitaan joko varainhoitosopimus tai vakuutusluokista annetun lain 18 §:n mukainen sijoitussidonnainen kapitalisaatiosopimus.

VII.2)Muut täydentävät tiedot:

Korjausilmoituksella tarjouspyyntöä korjataan ja tarkennetaan sen mukaan, mitä hankintaan esitettyihin kysymyksiin annetuissa vastauksissa on kerrottu.