Lieferungen - 538323-2018

06/12/2018    S235    - - Lieferungen - Bekanntmachung über vergebene Aufträge - Offenes Verfahren 

Kroatien-Zagreb: Lasttrennschalter

2018/S 235-538323

Bekanntmachung vergebener Aufträge – Sektoren

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Legal Basis:

Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o.
13148821633
Kupska 4
Zagreb
10000
Kroatien
Kontaktstelle(n): Odjel za ekonomske poslove – Odsjek za nabavu
Telefon: +385 51710780/+385 51710782
E-Mail: JN-sklopna-oprema@hops.hr
Fax: +385 51271395
NUTS-Code: HR031

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.hops.hr

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.6)Haupttätigkeit(en)
Strom

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

VN sklopna oprema za potrebe HOPS-a

Referenznummer der Bekanntmachung: 3000-V-12/18
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
31214200
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Predmet ovog postupka nabave je nabava VN sklopne opreme za potrebe HOPS-a u skladu s tehničkom specifikacijom iz dijela B. ove DON, troškovnikom koji se nalazi u obliku excel radne datoteke i priložen je kao poseban dokument u dijelu C. ove DON i tablicom kriterija za odabir ekonomski najpovoljnije ponude u obliku excel radne datoteke u dijelu D. ove DON.

Predmet nabave obuhvaća:

a) izrada tehničke dokumentacije sklopne opreme,

b) proizvodnja i isporuka sklopne opreme,

c) tvornička ispitivanja tijekom i po završetku proizvodnje,

d) pakiranje sklopne opreme, transport i transportno osiguranje i istovar na skladišta Naručitelja,

e) Preuzimanje i ispitivanje sklopne opreme u tvornici proizvođača,

f) Jamstveni rok.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.) (Sind Sie mit der Veröffentlichung einverstanden? ja)
Wert ohne MwSt.: 49 555 080.00 HRK
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
31214200
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: HR031
Hauptort der Ausführung:

Mjesta isporuke predmeta nabave je HOPS d.o.o., Prijenosno područje Osijek, Prijenosno područje Zagreb, Prijenosno područje Split i Prijenosno područje Rijeka, na paritetima DDP, prema Incoterms 201.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Predmet ovog postupka nabave je nabava VN sklopne opreme za potrebe HOPS-a u skladu s tehničkom specifikacijom iz dijela B. ove DON, troškovnikom koji se nalazi u obliku excel radne datoteke i priložen je kao poseban dokument u dijelu C. ove DON i tablicom kriterija za odabir ekonomski najpovoljnije ponude u obliku excel radne datoteke u dijelu D. ove DON. Predmet nabave obuhvaća:

a) izrada tehničke dokumentacije sklopne opreme,

b) proizvodnja i isporuka sklopne opreme,

c) tvornička ispitivanja tijekom i po završetku proizvodnje,

d) pakiranje sklopne opreme, transport i transportno osiguranje i istovar na skladišta Naručitelja,

e) Preuzimanje i ispitivanje sklopne opreme u tvornici proizvođača,

f) Jamstveni rok.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Trošak održavanja / Gewichtung: 20 % 20 bodova
Qualitätskriterium - Name: Jamstveni rok / Gewichtung: 10 % 10 bodova
Qualitätskriterium - Name: Rok isporuke / Gewichtung: 10 % 10 bodova
Preis - Gewichtung: 60 % 60 bodova
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Za vrijeme trajanja Okvirnog sporazuma Naručitelj će s odabranim Ponuditeljem sklapati ugovore o javnoj nabavi, sukladno uvjetima iz Okvirnog sporazuma.

Isporuka predmeta iz ugovora o javnoj nabavi obavljat će se sukcesivno, sukladno potrebama Naručitelja, započevši najranije od dana potpisa ugovora o javnoj nabavi odnosno izdavanja narudžbenice na temelju okvirnog sporazuma.

Rokovi isporuke za.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
Die Bekanntmachung betrifft den Abschluss einer Rahmenvereinbarung
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2018/S 134-306633
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer regelmäßigen nichtverbindlichen Bekanntmachung

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Bezeichnung des Auftrags:

VN sklopna oprema za potrebe HOPS-a

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
08/11/2018
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Elektro merkur d.o.o.
68062120488
Osječka 41a
Rijeka
51000
Kroatien
Telefon: +385 51580890
E-Mail: elektromerkur@elektromerkur.hr
Fax: +385 51580895
NUTS-Code: HR
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Brodometalurgija d.o.o.
31353718090
Solinska 58
Split
21000
Kroatien
NUTS-Code: HR
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.) (Sind Sie mit der Veröffentlichung einverstanden? ja)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 52 000 000.00 HRK
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 49 555 080.00 HRK
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen
V.2.6)Für Gelegenheitskäufe gezahlter Preis

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Koturaška cesta 43/IV
Zagreb
10000
Kroatien
Telefon: +385 14559930
E-Mail: dkom@dkom.hr
Fax: +385 14559933

Internet-Adresse: www.dkom.hr

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Žalba se izjavljuje u pisanom obliku. Žalba se dostavlja neposredno, putem ovlaštenog davatelja poštanskih usluga ili elektroničkim sredstvima komunikacije putem međusobno povezanih informacijskih sustava Državne komisije i EOJN-a RH.

Žalitelj je obvezan primjerak žalbe dostaviti Naručitelju u roku za žalbu.

Žalba se izjavljuje u roku od 10 (deset) dana, i to od dana:

— objave poziva na nadmetanje, u odnosu na sadržaj poziva ili dokumentacije o nabavi,

— objave obavijesti o ispravku, u odnosu na sadržaj ispravka,

— objave izmjene dokumentacije o nabavi, u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije,

— otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje Naručitelja da valjano odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene dokumentacije o nabavi te na postupak otvaranja ponuda,

— primitka odluke o odabiru ili poništenju, u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda, ili razloge poništenja.

Žalitelj koji je propustio izjaviti žalbu u određenoj fazi otvorenog postupka javne nabave sukladno gore navedenim opcijama nema pravo na žalbu u kasnijoj fazi postupka za prethodnu fazu.

Žalba mora sadržavati najmanje podatke i dokaze navedene u članku 420. Zakona o javnoj nabavi.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Koturaška cesta 43/IV
Zagreb
10000
Kroatien
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
03/12/2018