Lieferungen - 538343-2018

06/12/2018    S235    - - Lieferungen - Ergänzende Angaben - Offenes Verfahren 

Polen-Jastrzębie-Zdrój: Maschinen und Geräte für den Bergbau

2018/S 235-538343

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Lieferauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2018/S 202-460611)

Legal Basis:

Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju, Zakład Wsparcia Produkcji
Towarowa 1
Jastrzębie-Zdrój
44-330
Polen
Telefon: +48 327564031
E-Mail: przetargi@zwp.jsw.pl
NUTS-Code: PL227

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.jsw.pl

Adresse des Beschafferprofils: http://www.jsw.pl/dla-kontrahentow/przetargi/

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa do JSW S.A. KWK Budryk przenośnika taśmowego z napędem pośrednim TT

Referenznummer der Bekanntmachung: 110/P/18
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
43100000
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa do JSW S.A. KWK Budryk przenośnika taśmowego z napędem pośrednim TT

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
03/12/2018
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2018/S 202-460611

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: IV.2.7
Anstatt:

JSW S.A. Zakład Wsparcia Produkcji, ul. Towarowa 1, 44-300 Jastrzębie-Zdrój, pok. 123, POLSKA

muss es heißen:

Miejsce: Szczegóły dot. otwarcia ofert zostały zawarte w SIWZ.

Abschnitt Nummer: IV.1.6
Stelle des zu berichtigenden Textes: Informacje na temat aukcji elektronicznej
Anstatt:

W celu wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiający, po dokonaniu oceny ofert, przeprowadzi jednoetapową, zniżkową aukcję elektroniczną, jeżeli złożono co najmniej 2 oferty niepodlegające odrzuceniu.

Przedmiotem aukcji elektronicznej będzie cena netto za wykonanie całego zamówienia (waga – 100 %, maksymalna ilość punktów – 100).

muss es heißen:

W celu wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiający, po dokonaniu oceny ofert, przeprowadzi jednoetapową, zniżkową aukcję elektroniczną, jeżeli złożono co najmniej 2 oferty niepodlegające odrzuceniu.

Przedmiotem aukcji elektronicznej będzie całkowita cena netto za zadanie (waga – 100 %, maksymalna ilość punktów – 100 pkt).

Abschnitt Nummer: IV.2.2
Anstatt:
Tag: 07/12/2018
Ortszeit: 10:00
muss es heißen:
Tag: 21/12/2018
Ortszeit: 10:00
Abschnitt Nummer: IV.2.6
Anstatt:
Tag: 09/02/2019
muss es heißen:
Tag: 18/02/2019
Abschnitt Nummer: IV.2.7
Anstatt:
Tag: 07/12/2018
Ortszeit: 11:00
muss es heißen:
Tag: 21/12/2018
Ortszeit: 11:00
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: