Dienstleistungen - 538443-2018

06/12/2018    S235    - - Dienstleistungen - Vorabinformation ohne Aufruf zum Wettbewerb - Direktvergabe 

die Tschechische Republik-Zlín: Öffentlicher Schienentransport/öffentliche Schienenbeförderung

2018/S 235-538443

Vorinformation für öffentliche Dienstleistungsaufträge

Standardformular für Bekanntmachungen gemäß Artikel 7.2 der Verordnung 1370/2007, die innerhalb eines Jahres vor dem Beginn des Ausschreibungsverfahrens oder der direkten Auftragsvergabe im Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht werden müssen.
Die zuständigen Behörden können beschließen, diese Informationen nicht zu veröffentlichen, wenn der öffentliche Dienstleistungsauftrag eine jährliche öffentliche Personenverkehrsleistung von weniger als 50000 km aufweist.

Abschnitt I: Zuständige Behörde

I.1)Name und Adressen
Zlínský kraj
70891320
třída Tomáše Bati 21
Zlín
761 90
Tschechische Republik
Kontaktstelle(n): Ing. Emilie Slavíková, Odbor dopravy a silničního hospodářství; Krajský úřad Zlínského kraje
Telefon: +420 577043500
E-Mail: emilie.slavikova@kr-zlinsky.cz
NUTS-Code: CZ072

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: https://www.kr-zlinsky.cz/

Adresse des Beschafferprofils: https://nen.nipez.cz/profil/ZLK

I.2)Auftragsvergabe im Namen anderer zuständiger Behörden
I.3)Kommunikation
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art der zuständigen Behörde
Regional- oder Kommunalbehörde

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Provozní soubor Zlínský kraj - tratě č. 303 Kojetín - Valašské Meziříčí, č. 281 Valašské Meziříčí – Rožnov pod Radhoštěm a č. 305 Kroměříž - Zborovice

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
60210000
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen

Vom öffentlichen Verkehrswesen abgedeckte Bereiche:
Eisenbahnverkehr
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: CZ072
NUTS-Code: CZ071
Hauptort der Ausführung:

Území Zlínského kraje, s přesahy na území Olomouckého kraje.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Předmětem této zakázky je poskytování veřejných služeb v přepravě cestujících veřejnou drážní osobní dopravou k zajištění dopravní obslužnosti vlaky regionální dopravy na části území Zlínského kraje, s přesahy na území Olomouckého kraje. Jedná se o výkony v motorové trakci.

Předmětem zakázky jsou výkony regionální dopravy v relacích Kojetín – Valašské Meziříčí (trať č. 303), Valašské Meziříčí – Rožnov pod Radhoštěm (trať č. 281) a Kroměříž – Zborovice (trať č. 305).

Za tímto účelem bude uzavřena smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou drážní osobní dopravou na dobu 10 let - přímé uzavření smlouvy podle čl. 5 odst. 6 nař. EP a Rady (ES) č. 1370/2007.

Očekávaný začátek a doba trvání smlouvy nebo časové omezení pro dokončení: Od 15.12.2019 do konce platnosti jízdního řádu 2028/2029.

Doba trvání v měsících: 120 měsíců.

(Art und Menge der Dienstleistungen oder Angabe von Bedürfnissen und Anforderungen)
II.2.7)Voraussichtlicher Vertragsbeginn und Laufzeit des Vertrags
Beginn: 15/12/2019
Laufzeit in Monaten: 120

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Verfahrensart
Direkte Vergabe für Eisenbahnverkehr (Art. 5.6 von 1370/2007)

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Zusätzliche Angaben:

Očekávaný začátek a doba trvání smlouvy nebo časové omezení pro dokončení: Od 15.12.2019 do konce platnosti jízdního řádu 2028/2029.

Doba trvání v měsících: 120 měsíců.

VI.4)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
03/12/2018